Pl-x nr. 344/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Sponsori: Ioan Dîrzu, Ödön Szabó

cdep

30 octombrie 2020
Președinte

promulgata prin Decret nr. 824/2020

devine Legea nr. 226/2020

13 octombrie 2020
Președinte

trimitere la Presedintele României pentru promulgare

8 octombrie 2020
Președinte

depunere la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii

7 octombrie 2020
Senat
adoptata de Senat
20 august 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.6968 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
28 iulie 2020
Senat

înaintat la Senat

28 iulie 2020
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
rezultat vot pentru=210, contra=63, abtineri=3
(pdf)   Forma adoptată de Cameră
28 iulie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

15 iulie 2020
Camera Deputaților

plenul aproba modificarea termenului de adoptare la 60 de zile pentru Camera Deputatilor ca prima Camera sesizata

potrivit Deciziei CD nr.5/2020 și a Deciziei CD nr.6/2020 privind convocarea Camerei în sesiune extraordinară, precum și a Deciziei CC nr.646/2018
termen: 08-09-2020
14 iulie 2020
Camera Deputaților

CLGP aprobă modificarea termenului de adoptare pentru data de 24.07.2020, potrivit art.258 din Regulamentul CD și potrivit Deciziei CD nr.5/2020, precum și a Deciziei CD nr.6/2020 privind convocarea Camerei în sesiune extraordinară

26 iunie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.5012/19.06.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
25 iunie 2020
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
face parte din categoria legilor organice
16 iunie 2020
Camera Deputaților
15 iunie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.573/15.06.2020 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
10 iunie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiatori
(pdf) Adresa iniţiatorului

s-a aprobat solicitarea unui deputat de a fi ințiator al propunerii legislative

(pdf) NOTĂ

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 16-06-2020

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 16-06-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 24-06-2020

trimis pentru raport la:

Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport
termen depunere amendamente: 17.06.2020
termen depunere raport: 23.06.2020