11 decembrie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii în sală! Începem şedinţa de vot final. Domnule Vîlceanu Dan, vă rog.

Dan Vîlceanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Vă invit, după şedinţa de vot final, să rămâneţi puţin în faţa sălii de plen pentru a asculta şi a ne bucura împreună de momentele pregătite de grupul de colindători ai Ansamblului Nedeia din Novaci, care doreşte să vă prezinte un scurt program de sărbători. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim. Începem şedinţa de vot final. Vă propun să facem un vot de control pentru verificarea cvorumului. Vă rog să pregătiţi cartelele de vot. Vot, vă rog. 239 prezenţi. Suntem în cvorum. Întreb liderii de grup dacă au fost sesizate de colegi eventuale probleme cu cartelele? Dacă nu, începem şedinţa de vot final. Proiecte de hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PH CD 63/2019. Vot, vă rog. 251 de voturi pentru, două abţineri. Adoptat. Legi ordinare. Adoptări 2. Proiectul de Lege pentru continuarea dezvoltării capabilităţii operaţionale aeriene cuprinse în Etapa de tranziţie iniţială a Concepţiei de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul Programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"; PL-x 652/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru apărare propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Cu 256 de voturi pentru, două voturi contra şi o abţinere, adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri; PL-x 420/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru sănătate şi Comisia pentru apărare propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 258 de voturi şi o abţinere. Adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe; PL-x 68/2019; lege ordinară. Comisia juridică şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Se resetează sistemul? Să repetăm votul? Vă rog, să repetăm votul! Vot, vă rog. 260 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. Domnule deputat Gigel Știrbu, vă rog.

Gigel-Sorinel Ştirbu Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Vă mulţumesc, în calitatea mea de iniţiator, unul dintre iniţiatorii acestui proiect legislativ. Astăzi, prin votul dumneavoastră, s-a făcut, putem spune, dreptate celor care sunt beneficiarii drepturilor de autor şi drepturilor conexe, care, de foarte mulţi ani, veneau la comisiile de specialitate din Parlament, solicitând o astfel de modificare legislativă. Astăzi, aţi făcut ca transparenţa să fie un dat şi pentru aceste organisme de gestiune colectivă, care colectează, încasează bani din drepturile de autor şi drepturile conexe pentru beneficiari şi le redistribuie sau le redistribuiau până acum după bunul plac, fără să arate cuiva modalitatea prin care distribuiau sau încasau aceşti bani. Prin votul dumneavoastră aţi făcut dreptate astăzi tuturor celor care sunt beneficiarii acestor drepturi de autor şi drepturi conexe. Vă mulţumesc tare mult.

Ion-Marcel Ciolacu Și noi vă mulţumim. 5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 17/2019 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi; PL-x 234/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 259 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptat. 6. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015 privind utilizarea unor date din registrele cu numele pasagerilor în cadrul cooperării transfrontaliere pentru prevenirea şi combaterea actelor de terorism, a infracţiunilor conexe acestora şi a infracţiunilor contra securităţii naţionale, precum şi pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor la adresa securităţii naţionale; PL-x 812/2015; lege ordinară. Comisia juridică, Comisia pentru apărare şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea Proiectului de Lege privind respingerea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2015. Vot, vă rog. 260 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice; PL-x 607/2019; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 256 de voturi pentru. Unanimitate. Adoptat. Domnule lider, vă rog, aveţi cuvântul.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vreau să vă mulţumesc pentru această unanimitate. Este foarte important ca lucrurile care ţin de repararea unor orori petrecute demult să fie tratate în felul acesta, adică în unanimitate. Este foarte important ca toţi să ne asumăm istoria aşa cum a fost, să reparăm ce se mai poate repara din lucrurile îngrozitoare care s-au întâmplat în diverse momente ale istoriei şi este foarte în spiritul felului în care s-a constituit România prin acea extraordinară declaraţie "Proclamaţia de la 1 Decembrie". Este foarte important şi pentru viitor. Noi am experimentat pe pielea noastră, ca naţiune, tot ce a creat mai rău proletariatul muncitoresc industrial în materie de ideologii, în secolul al XX-lea, adică fascismul şi comunismul. Este foarte bine să marcăm faptul că această naţiune nu-şi mai doreşte în viitor asemenea creaţii din partea niciunui fel de proletariat apărut sau care ar putea să apară. Este foarte bine că unor naţiuni, unor popoare, asupra cărora încontinuu, în istorie, au existat acţiuni de tipul acela, să li se recunoască faptul că ceea ce li s-a întâmplat a fost o oroare, că nu ne dorim asemenea orori în viitor, că îi respectăm şi pe evrei, şi pe ţigani, şi pe toate popoarele care au suferit pentru simplul fapt că aparţin unei etnii, iar acest respect nu se va schimba niciodată de acum înainte. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Și noi vă mulţumim. 8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2019 pentru autorizarea Serviciului de Protecţie şi Pază să înregistreze în evidenţele proprii autovehiculele în care se deplasează Sanctitatea Sa Papa Francisc, cu ocazia vizitei desfăşurate pe teritoriul României; PL-x 303/2019; lege ordinară; procedură de urgenţă. Comisia pentru industrii, Comisia pentru transporturi, Comisia pentru apărare şi Comisia juridică propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 254 de voturi pentru şi un vot contra. Adoptat. 9. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local; PL-x 339/2019; lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 10. Propunerea legislativă privind modificarea art. 2 pct. 20) din Legea nr. 61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice; Pl-x 524/2018; lege ordinară. Comisia pentru apărare propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 255 de voturi pentru, un vot contra. Adoptată. 11. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; PL-x 599/2019; lege ordinară. Comisia pentru apărare propune adoptarea proiectului de lege. Domnule deputat, vă rog, aveţi cuvântul.

Bogdan-Ionel Rodeanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru îndreptarea unei erori materiale de tehnică legislativă sunt necesare câteva precizări vizavi de PL-x 599/2019. - La Anexa "Amendamente admise" - nr. crt. 1., Titlul legii se va modifica astfel: în loc de "Lege pentru completarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române se va citi "Lege pentru modificarea art. 17 alin. (2) din legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române". La Anexa "Amendamente admise" - nr. crt. 2, la Articolul unic - în loc de "Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române" se va citi, la art. 17 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 306 din 25 aprilie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, alin. (2) se va modifica şi va avea următorul cuprins: "«...»."

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Supun votului dumneavoastră precizările menţionate. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 12. Propunerea legislativă pentru completarea art. 38 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 176/2019; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. 160 de voturi pentru şi 96 de abţineri. Adoptată. Legi ordinare. Respingeri 13. Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate; Pl-x 447/2018); lege ordinară. Comisia pentru apărare şi Comisia juridică propun respingerea propunerii legislative. Vot, vă rog. 258 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptată respingerea. 14. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române; PL-x 601/2019; lege ordinară. Comisia pentru apărare propune respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 259 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptată respingerea. Legi organice. Adoptări 15. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 413/2019; lege ordinară. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 252 de voturi pentru şi 9 abţineri. Adoptat. Domnul Zainea Cornel. (Domnul Sebestyén Csaba-István solicită să ia cuvântul.) Scuzaţi-mă! Poftiţi! Domnul Sebestyén Csaba-István.

Cornel Zainea Mulţumesc. USR a votat pentru acest proiect legislativ. Era nevoie de un mecanism prin care românii să fie despăgubiţi atunci când sunt pagube produse de urşi. De asemenea, este bine că ursul a rămas în anexa speciilor protejate, aşa cum prevede şi Directiva habitate. Mai departe trebuie să dăm dovadă de responsabilitate şi să găsim soluţii pentru a opri conflictele dintre oameni şi urşi, şi, de asemenea, Ministerul Mediului trebuie să dea dovadă de responsabilitate atunci când va stabili cotele de intervenţie în fiecare an. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Și noi vă mulţumim. Domnule Sebestyén Csaba-István, vă rog.

Csaba-István Sebestyén Domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, Și Grupul UDMR a votat acest proiect legislativ, însă suntem puţin ca şi împăratul din poveste, cu un ochi care râde şi unul care plânge. Un ochi râde pentru că la iniţiativa grupului nostru parlamentar au fost introduse cota de prevenţie şi cota de intervenţie, care pot să rezolve unele dintre probleme, dar un ochi plânge pentru că ursul a rămas în Anexa nr. 2. În această anexă sunt animale care sunt protejate în mod deosebit şi sunt animale care sunt pe cale de dispariţie. Prin votul de astăzi am consimţit faptul că ursul este în pericol de dispariţie din fauna României, fapt care nu este adevărat. Grupul nostru parlamentar va face toate demersurile în continuare pentru a rezolva problema, şi nu problema urşilor, ci problema cetăţenilor care se tem de urşi. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Și eu vă mulţumesc. 16. Proiectul de Lege privind pensiile ocupaţionale; PL-x 489/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate. Adoptat. 17. Propunerea legislativă pentru completarea art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale; Pl-x 618/2019; lege organică. Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru muncă propun adoptarea propunerii legislative. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Domnul deputat Solomon Adrian.

Adrian Solomon Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu apăsasem la proiectul legislativ anterior, cu pensiile ocupaţionale. Dacă îmi permiteţi să spun două cuvinte... Am reuşit astăzi să transpunem o directivă europeană care, din 2016, se tot dorea a fi transformată în lege, în România. Pensiile ocupaţionale deschid astfel calea rezolvării aşa-numitelor pensii speciale, pentru că o serie întreagă de categorii de profesii vor putea, prin implicarea angajatorilor de acum încolo, să creeze o schemă de pensii facultative, prin care să suplinească acele beneficii pe care statul sau orice alt angajator şi le asumă printr-un contract implicit sau prin contract explicit. Contractele implicite pentru schema de beneficii definite sunt acele statute ale unor profesii, statute speciale, fie că vorbim despre magistraţi, fie că vorbim despre militari, fie că vorbim despre aviatori sau despre alte categorii, printre care, evident, şi categoria parlamentarilor. Deschidem astfel posibilitatea ca PL-x 166 şi PL-x 292 să fie adoptate cât mai curând, dacă Guvernul se va pronunţa asupra amendamentelor care au fost depuse la comisie. Îi rog pe colegii de la PNL să nu mai dezinformeze cetăţenii, pentru că, în total acord cu liderul de grup, domnul Roman, ieri, am decis împreună să amânăm acel proiect de pe ordinea de zi de la comisie, tocmai pentru a putea intra în posesia unor puncte de vedere ale noului guvern, aşa cum s-a şi dorit din partea prim-ministrului. Proiectul colegilor de la USR, PL-x 166, face vorbire despre pensiile facultative, cele definite prin Legea nr. 204/2006. Acelea erau pensii pe care le puteau accesa sau pentru care puteau opta angajaţii. Această lege, pe care am votat-o astăzi, odată promulgată, va da posibilitatea angajatorilor să organizeze pensiile sau schemele de pensii ocupaţionale. Avem, prin urmare, toată deschiderea, împreună cu ceilalţi colegi din grupurile parlamentare, să găsim cele mai bune soluţii, astfel încât, prin contribuţii în timpul activităţii, angajatul să poată beneficia de o altă componentă a pensiei, la final de carieră, aşa cum este în toată Europa - pensiile de întreprindere, pensiile ocupaţionale reprezintă a treia componentă într-o schemă de pensii, pe lângă cea contributivă sau, evident, cea gestionată de Pilonul II, în mod privat. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul Roman, drept la replică, scurt.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Apreciez faptul că simţiţi nevoia să vorbiţi în numele meu, dar să ştiţi că nu am nevoie de purtător de cuvânt şi v-aş ruga să mă lăsaţi pe mine să-mi exprim punctul de vedere. Ieri, în comisie, a fost o discuţie despre faptul că urma ca în ziua de ieri să se facă partea de dezbateri generale. Iar ceea ce aţi spus dumneavoastră, că lipsea punctul de vedere al Guvernului pe amendamentele depuse înainte şi în ziua respectivă, dumneavoastră aţi făcut această propunere. Deci, ieri, singura chestiune care a existat ca discuţie a fost că se fac dezbateri generale şi dezbateri pe amendamente, ulterior. Cu dumneavoastră am stabilit că această dezbatere urma să se facă săptămâna viitoare, dezbaterea pe articole, iar, în momentul în care am părăsit sala, dumneavoastră aţi anunţat de la microfon că ne întâlnim în februarie. Acesta este adevărul şi m-aş bucura, domnule preşedinte, ca, atunci când avem astfel de discuţii, dumneavoastră să vă expuneţi punctul de vedere, iar pe mine să mă lăsaţi să-l expun eu, pentru că, repet, nu am nevoie de purtător de cuvânt. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Și eu vă mulţumesc. Domnul Seidler Cristian. Să revenim totuşi la ordinea de zi.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte de şedinţă, Tot la punctul anterior apăsasem şi eu pentru o intervenţie. Mă bucur foarte mult că în România vom avea pensii ocupaţionale. Sper să fie promulgat proiectul cât mai repede. Iar săptămâna viitoare putem, aici, în plen, ca un cadou mult prea întârziat, să facem dreptate şi să eliminăm orice pensie specială, pentru că în sistemul pensiilor din România nu mai trebuie să existe nicio pensie fără contributivitate. Dacă aceasta este şi opţiunea dumneavoastră, indiferent de părerea Guvernului, care poate să vină, şi aceea, desigur, într-o săptămână, şi indiferent de impactul bugetar care, evident, va fi unul pozitiv, în sensul scăderii cheltuielilor, să adoptăm abrogarea pensiilor speciale, săptămâna viitoare, aici, în plen, inclusiv cu voturile PSD, dacă intenţia voastră, în contradicţie cu ce aţi afirmat şi aţi demonstrat până acum, este reală. (Vociferări.) Da, vociferaţi, dragi colegi, în continuare! Știm, nu vă convine când vi se pune oglinda în faţă. Până acum n-aţi produs decât ipocrizie şi aţi introdus noi categorii de pensii speciale. Asta sunteţi, asta arătăm întregii ţări! (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Domnul Ibram Iusein. Vă rog.

Iusein Ibram Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Eu vreau să mă refer strict la ordinea de zi, la proiectul de lege care s-a votat anterior. Vreau să vă mulţumesc în numele comunităţii musulmane pentru iniţiativa legislativă pe care aţi votat-o în unanimitate. Ea vine în sprijinul păstrării culturii şi tradiţiei islamice pe teritoriul României. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Și eu vă mulţumesc. Doamna Calista Mara-Daniela. Vă rog.

Mara-Daniela Calista Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Într-adevăr, aşa este, România era una dintre puţinele ţări care nu avea reglementată Legea pensiilor ocupaţionale. Susţinem întru totul ceea ce domnul preşedinte Solomon şi colegii de la USR au afirmat aici. Da, este o soluţie ca adoptarea acestei legi să conducă la eliminarea pensiilor speciale, tocmai pentru că se va forma un statut concret pentru fiecare categorie în parte, între ce înseamnă angajator şi entităţile care vor gestiona pensiile ocupaţionale, sau între persoane individuale şi entităţile care vor gestiona pensiile ocupaţionale. Au fost câteva amendamente depuse de Autoritatea pentru Supravegherea Financiară, foarte bine dezbătute în comisie. Proiectul este cerut, este necesar, trebuia să-l avem adoptat, motiv pentru care Partidul Naţional Liberal a votat atât în comisie, cât şi în plen. Era momentul să ne aliniem tuturor cerinţelor de la nivel european, tocmai pentru că funcţionează foarte bine în alte state, acest pilon, al treilea, să-i spunem, în unele state, al pensiilor ocupaţionale. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Și eu vă mulţumesc. Domnule Szabó Ödön, vă rog.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să vă mulţumesc pentru că aţi votat iniţiativa legislativă anterioară, cea care se referă la Pl-x 618/2019, care este o iniţiativă comună, realizată cu domnul Vexler, coiniţiatori fiind şi alţi parlamentari din toate grupurile parlamentare. Eu cred că este o normalitate ca fiecare comunitate să poată să-şi serbeze sărbătorile religioase atunci când le deţine. Aceasta este şi Legea cultelor, şi acest lucru este clarificat, în momentul de faţă, şi în Legea educaţiei, respectiv Codul muncii. Vă mulţumesc pentru acest sprijin masiv. Să sperăm că acest proiect legislativ, după adoptarea lui în Senat, când va fi reîntors pentru a fi votat încă o dată în Camera Deputaţilor, având în vedere că suntem Cameră decizională pe Codul muncii, să fie aprobat şi să apară cât mai curând. Vă mulţumesc încă o dată.

Ion-Marcel Ciolacu Și eu vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru. Vă rog.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Mişcarea Populară a votat acest proiect de lege, pentru că transpune directiva la care au făcut colegii noştri referire, Directiva 2341/2016. Pe lângă faptul că se referă la pensii, la pensiile ocupaţionale, proiectul de lege mai aduce şi un element nou pe care trebuie să-l evidenţiem, acela că se creează cadrul legislativ ca universităţile de stat, instituţiile de învăţământ superior să aibă posibilitatea de a prelua în structura lor cluburile sportive universitare. Consider că şi acesta este un lucru foarte bun. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Și eu vă mulţumesc. Legi organice. Respingeri 18. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr. 466/2004; PL-x 384/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune respingerea proiectului de lege. Vot, vă rog. 133 de voturi pentru, 24 de voturi contra şi 92 de abţineri. Nu a întrunit numărul necesar de voturi.