10 aprilie 2019 – Supunerea la votul final:

Eugen Nicolicea Începem şedinţa noastră de vot final. Legi ordinare. Adoptări. 1. Propunerea legislativă pentru modificarea alin. (2) al art. 6 din Legea societăţilor nr. 31/1990; Pl-x 297/2018; este lege ordinară. Comisia juridică şi Comisia pentru politică economică propun adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 150 de voturi pentru, contra - 83, o abţinere. Cu majoritate de voturi, a fost adoptată propunerea. 2. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; Pl-x 691/2018; este lege ordinară. Comisia pentru buget şi Comisia pentru mediu propun adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 244 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată. 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 112/2018 privind accesibilitatea site-urilor web şi a aplicaţiilor mobile ale organismelor din sectorul public; PL-x 82/2019; lege ordinară. Comisia pentru tehnologia informaţiei propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 243 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate, a fost adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru instituirea "Zilei Dramaturgiei Româneşti"; PL-x 67/2019; lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 231 de voturi pentru, un vot împotrivă, 14 abţineri. Cu majoritate de voturi, a fost adoptat. 5. Proiectul de Lege pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Emiratelor Arabe Unite privind dobândirea, pe bază de reciprocitate, a dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru buna funcţionare a misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare, semnat la Abu Dhabi, la 17 octombrie 2018; PL-x 142/2019; lege ordinară. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 249 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate de voturi, a fost adoptat. 6. Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România; PL-x 118/2019; lege ordinară. Comisia pentru drepturile omului propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 246 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, nicio abţinere. Cu unanimitate de voturi, proiectul a fost adoptat. 7. Proiectul de Lege pentru completarea... Vă rog. Explicarea votului din partea grupului şi a iniţiatorului.

Slavoliub Adnagi În numele minorităţii sârbe din România şi al Bisericii Ortodoxe Sârbe din România, vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea 7. Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; PL-x 745/2018; este lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru industrii propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 251 de voturi pentru, o abţinere. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. 8. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiinţarea Societăţii Naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea patrimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor; PL-x 430/2018; lege ordinară. Comisia pentru agricultură propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 220 de voturi pentru, 21 de voturi împotrivă, 9 abţineri. Cu majoritate de voturi, proiectul a fost adoptat. 9. Propunerea legislativă privind instituirea... Vă rog, mă scuzaţi. Domnul Oros Nechita-Adrian, Grupul parlamentar al PNL - explicarea votului.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru acest proiect legislativ, în speranţa că declinul acestui sector de activitate atât de important se va opri, în speranţa unei eficientizări a activităţii din Herghelia Naţională. Asta nu înseamnă că cei de la Agenţia Naţională pentru Reproducţie şi Ameliorare în Zootehnie nu mai au ce face. Aşteptăm de la ei un program naţional de ameliorare şi conservare a raselor de cai, astfel încât patrimoniul genetic naţional, în acest domeniu, să fie salvat. Mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Domnul deputat Păle Dănuţ, explicarea votului Grupului PSD.

Dănuţ Păle Mulţumesc colegilor care au votat această iniţiativă legislativă. Vreau să-l liniştesc pe antevorbitorul meu. Tocmai acesta este scopul, prin faptul că Herghelia a căpătat statut juridic, că are posibilitatea să acceseze fonduri europene pentru dezvoltarea acestui sector şi, mai ales, să primească subvenţii pentru cele 9.000 de hectare pe care le au în exploatare. Mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Poziţia 9. Propunerea legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri; Pl-x 23/2019; lege ordinară. Comisia pentru administraţie publică propune adoptarea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 243 de voturi pentru, un vot împotrivă, două abţineri. Cu majoritate de voturi, propunerea legislativă a fost adoptată. 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii; PL-x 161/2019; lege ordinară. Comisia pentru industrii propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 249 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, o abţinere. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost adoptat. Domnul Roman Florin-Claudiu, explicarea votului Grupului PNL.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. Sunt şi iniţiator al acestui proiect de lege. Vreau să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru administraţie publică pentru faptul că am lucrat împreună pe acest proiect de lege, şi dumneavoastră, tuturor, pentru votul acordat. Foarte pe scurt. Legea vine să pună ordine în relaţiile dintre dezvoltatorii imobiliari şi cetăţenii dornici de un apartament nou, eliminând posibilitatea ca aceştia să fie amăgiţi cu practici înşelătoare prin care sunt tentaţi să preia imobile care au branşamentele la utilităţi provizorii sau inadecvate. Aşa cum ştiţi şi dumneavoastră, au avut loc mai multe incendii şi explozii soldate cu victime şi pagube materiale, având drept cauză instalaţiile improvizate sau neadecvate la imobilele noi cu destinaţia de locuinţă, care nu aveau semnate procesele-verbale de recepţie la finalizarea lucrărilor de construcţii sau care nu aveau branşamente autorizate. Chiar dacă opinia publică a identificat dezvoltatorii sau proprietarii acestor imobile drept vinovaţi moral, aceştia ascunzând de fapt starea construcţiei şi riscul la care se expun locatarii, sigur că întotdeauna au existat probleme în a stabili responsabilii pentru aceste fapte. Acest proiect de lege vine şi cu sancţiuni între 20.000 de lei şi 40.000 de lei pentru dezvoltatorii imobiliari care ascund starea iniţială a imobilului şi practic protejează proprietarii de bună-credinţă. Încă o dată, vă mulţumesc pentru votul acordat. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea 11. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2018 privind modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene; PL-x 55/2019. Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 217 voturi pentru, 26 de voturi împotrivă, 7 abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat. 12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2018 pentru completarea art. 159 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii; PL-x 752/2018; lege ordinară. Comisia pentru sănătate propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 217 voturi pentru, 24 de voturi împotrivă, 8 abţineri, un coleg care nu votează. Cu majoritate de voturi, proiectul de lege a fost aprobat.

Eugen Nicolicea I. Legi ordinare. B. Respingeri. Punctul 13. Nu sunteţi la subiect, nu mai aveţi ce să terminaţi. Propunerea... Vă rog să luaţi loc în bancă. (Vociferări.) (Domnul deputat Emanuel-Dumitru Ungureanu rămâne la tribună.)

Emanuel-Dumitru Ungureanu Daţi-mi voie să termin, ca să vă spun legătura.

Eugen Nicolicea Bun. Vă rog să consemnaţi sancţiunea domnului deputat. (Vociferări.) 13. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; Pl-x 44/2019. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru industrii propun respingerea propunerii legislative. Vă rog să votaţi. 242 de voturi pentru... (Doamna deputat Cristina-Mădălina Prună urcă la prezidiu.) Vă rog să nu mă întrerupeţi în timpul votului. ... abţineri - un vot. Cu majoritate de voturi, propunerea legislativă a fost respinsă. Da, doamnă lider. (Discuţii la prezidiu cu doamna deputat Cristina-Mădălina Prună.) Mă scuzaţi. Deci, cu privire la explicarea votului... Doamna Prună, vă rog să luaţi loc în bancă şi să nu tulburaţi şedinţa. (Vociferări.) Deci, potrivit Regulamentului, deputatul este obligat să se refere la problema de punct. (Vociferări.) Nu vă refereaţi. (Vociferări.) Acest lucru îl apreciez eu, şi nu dumneavoastră. Pe cale de consecinţă, vă rog să nu mai tulburaţi şedinţa. II. Legi organice. A. Adoptări. Punctul 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului... (Vociferări. Rumoare.) Aud nişte... (Vociferări.) Aşa... de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 29/2019. (Domnul deputat Tudor-Vlad Benga solicită să ia cuvântul.) Cereţi-i liderului care tulbură şedinţa, de nu se poate înţelege ce faceţi dumneavoastră. Deci, domnule... (Vociferări.) Ba, aţi tulburat-o. Domnule Benga, dacă doriţi explicarea votului de la punctul 13, aveţi cuvântul. Vă rog să vă referiţi la subiect.

Tudor - Vlad Benga Ştiţi, e foarte interesant. Motivul pentru care am cerut explicarea votului aici e că sunt cele două proiecte vizând extinderea PNDL, pentru a include reţeaua de gaz. Şi e un vot pe care noi l-am dat cu mare strângere de inimă, pentru că PNDL este în esenţă o hoţie şi un instrument de a ţine primarii sub control... (Vociferări. Rumoare.) Nu, nu, nu, ascultaţi-mă! Ascultaţi-mă! PNDL este un instrument prin care PSD ţine primarii în lesă. Aţi spart o grămadă de bani pe programul acesta. Sunt nenumărate dovezi despre modul în care banii au fost risipiţi. Cu toate acestea - apropo de tot ceea ce înseamnă parlamentarism - extindeţi, domnule, am dat... E nevoie... e nevoie să facem nişte investiţii. Ajută să ajungă gazul la oamenii aceia. Şi noi am considerat de cuviinţă, în ciuda tuturor reţinerilor noastre despre program, în general, să sprijinim acest demers. Dar ceea ce e interesant - şi vă spun lucrul acesta pentru că tot timpul avem discuţia "Bă, USR numai se opune". Nu, USR nu numai se opune. Dar uitaţi-vă ce face stimabilul Nicolicea, care refuză şi dreptul la cuvânt...

Eugen Nicolicea Vă rog să reveniţi la subiect.

Tudor - Vlad Benga ... pe nişte probleme perfect valabile. Perfect valabile. (Vociferări. Aplauze. Rumoare.)

Eugen Nicolicea Domnul Suciu Vasile-Daniel. Explicarea votului Grupului PSD.

Vasile-Daniel Suciu Bună ziua! Chiar îmi era dor de unii dintre dumneavoastră. Nu pot să zic că îmi era dor de alţii dintre dumneavoastră. (Vociferări.) E atât de paradoxal să-i aud pe reprezentanţii unui partid care vorbesc despre PNDL, şi ei nu au nici măcar un primar în funcţie care să vorbească şi să le spună nişte lucruri despre PNDL. (Aplauze.) Stimaţi colegi, spun şi de aici. Înainte de a veni şi de a vorbi, am rugămintea sinceră şi aplicată, vorbiţi cu primarii din ţară, indiferent de culoarea lor politică, şi întrebaţi-i ce părere au despre PNDL. Nu lozinci, nu poveşti de adormit copiii. PNDL investeşte în România 10 miliarde de euro. PSD şi ALDE investesc în comunităţile din România 47 de miliarde de lei. Nu vă convine acest lucru? Foarte bine. Noi continuăm. (Vociferări. Rumoare. Aplauze.)

Eugen Nicolicea Deci, cu observaţia că în explicarea votului nu aveau ce să caute referiri la alte grupuri parlamentare, cred că Grupul PSD a explicat motivul pentru care a votat acest lucru. Da? (Vociferări.) Mai departe. Domnul... din partea Grupului ALDE. Explicarea votului înseamnă un singur deputat. Deci... domnul Băişanu. Domnul Vosganian este al doilea, nu ia cuvântul. Mă scuzaţi, imediat.

Ştefan-Alexandru Băişanu Dacă îmi permiteţi. Pentru a putea să-mi fac datoria în Parlament, i-aş ruga pe cei de la USR, care şi acum se ceartă...

Eugen Nicolicea Deci... mă scuzaţi...

Ştefan-Alexandru Băişanu ... să...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi...

Ştefan-Alexandru Băişanu ... să păstreze limitele momentului în care...

Eugen Nicolicea ... sunteţi la explicarea votului. Sunteţi la explicarea...

Ştefan-Alexandru Băişanu Totuşi avem o problemă. Eu nu mai...

Eugen Nicolicea Ascultaţi-mă puţin.

Ştefan-Alexandru Băişanu ... pentru că urlă... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Deci vă rog să mă ascultaţi puţin. Cu privire la condiţii şi aşa mai departe, sunt chestiuni de procedură. Trebuie să cereţi cuvântul pe o chestiune de procedură. Acum, vă rog să-mi spuneţi dacă sunteţi la o chestiune de procedură sau la explicarea votului. Pentru că au alt regim. Vorbiţi, vă rog. (Vociferări.)

Ştefan-Alexandru Băişanu Sunt, să zicem, la o chestiune de procedură...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi.

Ştefan-Alexandru Băişanu Vă...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi. Veţi vorbi la o chestiune de procedură, când vă voi da cuvântul. Să terminăm acum explicarea votului. Imediat am să vă dau acest cuvânt.

Ştefan-Alexandru Băişanu Adică mă duc şi revin mai târziu, da? (Râsete. Vociferări. Aplauze.)

Eugen Nicolicea Vă rog, domnule Vosganian, dacă aveţi explicarea votului. (Aplauze. Vociferări.) Deci - pentru domnul Tinel Gheorghe - nu a existat explicarea votului din partea Grupului ALDE şi nici pe chestiune de procedură nu i-am dat voie să intervină. Va interveni mai târziu. Da? Vă rog, domnul Vosganian, explicarea votului Grupului ALDE.

Varujan Vosganian Da. Stimaţi colegi, Un coleg de-al meu deja a spus că, într-adevăr, computerele nu cer investiţii, aşa cum cer primarii. Şi atunci când ai de-a face, în politică, numai cu computere, sigur că ţi se pare că banii care merg către comunităţile rurale sunt bani irosiţi. Eu însă aş vrea să spun altceva. Sentimentul pe care îl lasă colegii noştri de la USR, care umplu ţara cu tot felul de lozinci care transformă poporul român şi pe cei care conduc în hoţi, este... (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Vă rog să ţineţi cont de cerinţa celor de la USR, şi anume să vă referiţi la votul dumneavoastră, pentru că şi dânşii, pe viitor, se vor referi numai la votul lor propriu. Vă rog, domnule Vosganian, aveţi cuvântul. (Aplauze.)

Varujan Vosganian Bănuiesc că vă daţi seama că nu mă cobor până într-acolo încât să fac dezbateri pe vociferări cu colegii de la USR. Dar ce voiam să spun eu se referă chiar la subiect. Sentimentul care se lasă, că banii care pleacă pe investiţii sunt bani care provin din tentativa de a fura - Guvernul împreună cu primarii, primarii din toate partidele - este descalificant pentru unii dintre colegii noştri. Eu am votat pentru acest proiect pentru că datoria noastră aici este să susţinem investiţiile pentru România. Programul Naţional de Dezvoltare Locală este cel mai mare proiect de investiţii pentru acomodarea urbană şi rurală. La el o să adăugăm şi Fondul de Dezvoltare şi Investiţii. Datoria noastră, aici, este să aducem toate localităţile din România la un anumit standard. Programul Naţional de Dezvoltare Locală spune că fiecare comună trebuie să aibă şcoli, grădiniţe, drumuri asfaltate, alimentare cu gaze, dispensar şi cămin cultural. (Vociferări. Aplauze.) Unde este hoţie, aici? (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă din partea Grupului UDMR intervenţia este pe explicarea votului grupului, vă rog să luaţi cuvântul. Scuzaţi-mă, înainte de... Scuzaţi-mă, sunt atâţia înscrişi, şi din acest motiv, fără intenţie, vă rog frumos, domnule Ödön, să-l lăsăm pe domnul Roman, că a fost înainte. Vă rog frumos. Şi scuzele mele de rigoare, şi în numele secretarilor, care nu insistă să mă anunţe cine este la rând. (Vociferări.)

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Sunt mâhnit să aud că primarii fură. Eu m-am săturat să aud chestiunea aceasta în Parlamentul României. Pentru că este incorect faţă de cei care sunt aleşi, ca şi dumneavoastră, prin vot legitim. Şi v-am mai rugat de mai multe ori. Domnule, când spuneţi anumite lucruri, spuneţi-le, că de aceea sunteţi parlamentari, dar mai şi informaţi-vă! Acest proiect de lege, pe care noi l-am aprobat astăzi, prevede posibilitatea - posibilitatea - ca Ministerul Dezvoltării Regionale să poată finanţa şi lucrări de extindere pentru reţele de gaze şi reţele de curent. Nu e o obligativitate. Puneţi mâna şi citiţi, stimaţi colegi! Şi a doua chestiune. Domnule Suciu, unde sunteţi, că nu vă mai văd? Domnule ministru, dumneavoastră, ministerul pe care îl conduceţi a dat un aviz negativ pe acest proiect de lege. Deci nu puteţi să veniţi să spuneţi... (Aplauze.)... iertaţi-mă, pentru corectitudine, deci nu puteţi să veniţi să spuneţi că este... aţi prezentat-o ca şi cum ar fi o favoare din partea PSD şi ALDE. Nu, domnule, bugetul României se constituie din taxe şi impozite adunate de la români. Acest program continuă O.U.G. 7, Ordonanţa nr. 7, care se derulează de peste 14 ani de zile. Deci, îmi pare foarte rău, nu puteţi veni în faţa Parlamentului să-l dezinformaţi, spunând acest lucru, în condiţiile în care Ministerul Dezvoltării, pe care dumneavoastră îl conduceţi, şi Guvernul României au avizat negativ acest proiect de lege. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Dau cuvântul, pentru explicarea votului, reprezentantului Grupului UDMR, domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În primul rând, doresc să vă mulţumesc că aţi susţinut iniţiativa legislativă pe care UDMR a promovat-o. Şi este iniţiativa grupului nostru, votată de către majoritatea celor prezenţi. Şi trebuie să mulţumesc, în primul rând, celor care ştiu ce înseamnă să investeşti în comunităţile care nu au resurse proprii pentru a-şi dezvolta infrastructura rurală la nivel local. Sunt comune, sunt oraşe mici care nu pot accesa fonduri europene, pentru anumite tipuri de dezvoltare, pentru anumite investiţii, pentru că aceste investiţii ori nu sunt eligibile ori nu au posibilitatea să acopere cota de cofinanţare cu care ar trebui să vină comunităţile locale la această investiţie. Acest program, practic, vine şi ajută aceste comunităţi. Şi se realizează un salt calitativ al vieţii din aceste comunităţi locale. Şi extinderea programului, prin realizarea şi posibilitatea de a se realiza şi reţele de gaze în aceste comunităţi, este, cred, un lucru bun. Şi vă mulţumesc, majorităţii şi celor din opoziţie, care au susţinut această propunere legislativă. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Înţeleg că acum sunt două intervenţii pe procedură. Doamna Prună Cristina-Mădălina, liderul Grupului USR.

Cristina-Mădălina Prună Mulţumesc frumos, domnule preşedinte de şedinţă. Pe procedură - art. 149 alin. (1). Am, în continuare, o problemă de ordin personal. Dumneavoastră...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, nu există art. 149 alin. (1).

Cristina-Mădălina Prună Dumneavoastră...

Eugen Nicolicea Scuzaţi-mă, nu există art. 149 alin. (1).

Cristina-Mădălina Prună Mă lăsaţi doar să-mi duc ideea până la capăt? Vă rog frumos.

Eugen Nicolicea Păi, nu vă pot lăsa să duceţi o idee care nu este reală. Nu există art. 140 alin. (1).

Cristina-Mădălina Prună Art. 149, am spus.

Eugen Nicolicea Art. 149 nu are alineate.

Cristina-Mădălina Prună Este versiunea...

Eugen Nicolicea Vă rog frumos.

Cristina-Mădălina Prună ... de pe site-ul Camerei...

Eugen Nicolicea Vă rog frumos să luaţi loc.

Cristina-Mădălina Prună ... Deputaţilor.

Eugen Nicolicea Vă rog frumos să luaţi loc în bancă.

Cristina-Mădălina Prună Versiunea Regulamentului de pe site... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului deputat Băişanu, de la Grupul ALDE. Aţi invocat un articol inexistent, vă rog. (Vociferări.) Vă duceţi frumos în bancă, recitiţi Regulamentul şi veniţi cu o informaţie corectă. (Vociferări. Discuţii la prezidiu.) Ne-am înţeles. Deci doamna deputat Prună vorbeşte de un alt articol - art. 151. Alineatul? Vă rog, spuneţi.

Cristina-Mădălina Prună Domnule preşedinte de şedinţă, Doar pentru acurateţe, ceea ce v-am invocat eu este articolul, aşa cum apare pe site-ul Camerei Deputaţilor. Dacă colegii din stafful tehnic nu au actualizat Regulamentul pe site-ul Camerei...

Eugen Nicolicea Există. L-au actualizat, doamnă.

Cristina-Mădălina Prună ... îi rugăm să-l actualizeze. În altă ordine de idei, vreau să vă cer să supuneţi plenului Camerei Deputaţilor sancţionarea dumneavoastră, pentru că ne refuzaţi cu obstinaţie dreptul la cuvânt, pe explicarea votului, pe modificarea ordinii de zi, pe orice altă propunere pe care o facem în calitatea noastră de deputaţi aleşi în acest for. Şi nu aveţi acest drept. Nu aveţi acest drept! Trebuie să ne lăsaţi să ne exprimăm de aici, de la tribuna Parlamentului. Nu este posibil aşa ceva! Vă rog frumos să supuneţi votului sancţionarea dumneavoastră. Pentru că dumneavoastră... dumneavoastră... (Râsete. Vociferări. Aplauze.)... ne interziceţi şi ne cenzuraţi în fiecare zi, aici, în Parlamentul României. (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Bun. Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Băişanu Ştefan-Alexandru...

Cristina-Mădălina Prună Vă rog să supuneţi votului ceea ce v-am cerut.

Eugen Nicolicea Auziţi, nu faceţi dumneavoastră...

Cristina-Mădălina Prună Aţi comis...

Eugen Nicolicea ... nu conduceţi şedinţa.

Cristina-Mădălina Prună ... prea multe abuzuri... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Deci domnul Băişanu Ştefan-Alexandru, Grupul ALDE. (Vociferări.) Auziţi, v-am luat cuvântul de câteva ori. Ultima oară v-am luat cuvântul pentru că vă exprimaţi satisfacţia personală în legătură cu calitatea de deputat. Ceea ce era total aiurea. Aşa că vă rog frumos să faceţi o adresă Comisiei juridice, dezbatem acest punct. Şi voi face şi eu, tot pentru continuarea sancţionărilor dumneavoastră. Iar sancţiunile pe care le-am aplicat vor fi publicate pe fişa dumneavoastră, în aşa fel încât fiecare când citeşte despre anumiţi deputaţi să ştie fiecare cum se comportă şi cu cine are de-a face. Inclusiv reprezentanţii străini. Deci, dau cuvântul domnului deputat Băişanu, de la ALDE, pentru o problemă de procedură pe care a invocat-o şi pentru care nu i-am dat dreptul atunci, pentru că întrerupea declaraţiile cu privire la vot. Vă rog, domnule Băişanu.

Ştefan-Alexandru Băişanu Fiind un deputat disciplinat, aţi văzut, am plecat la loc. M-am întors acum, când mi-aţi dat cuvântul. (Râsete. Vociferări.) Am o problemă... (Râsete. Vociferări.) Ştiţi, am plecat, după ce am primit voturile cetăţenilor din Suceava, dintr-o universitate, dintr-o agora a învăţământului, şi am ajuns în Parlamentul României, unde credeam că se adună spuma societăţii româneşti - intelectuali, specialişti, oameni din toate categoriile sociale.

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi. Vă rog să...

Ştefan-Alexandru Băişanu Din nefericire...

Eugen Nicolicea ... reveniţi la problema de procedură...

Ştefan-Alexandru Băişanu Din nefericire...

Eugen Nicolicea Vă rog.

Ştefan-Alexandru Băişanu ... încerc să exprim ceva, şi văd la USR o echipă de oameni care numai ţipă, strigă, înjură şi jigneşte. (Vociferări.) De aceea, vă rog din suflet, pentru a-mi putea face datoria, aici, în Parlament, mi-aş dori ca domnii de la USR să fie mutaţi în altă parte, unde să aibă loc să urle, să ţipe, să facă ce vor. Sau, dacă nu, să ne mutaţi pe noi, cei de la ALDE, de acolo. Pentru că nu poţi lucra având lângă tine nişte deputaţi care n-au înţeles că nu mai sunt ONG-işti plătiţi de unii ca să urle şi să se lege cu lanţuri. Da? Aici... (I se întrerupe microfonul.)

Eugen Nicolicea Propunerea dumneavoastră, fiind o problemă de organizare, vă rog să o formulaţi, în scris, Secretarului General. Vă rog, domnul Stanciu-Viziteu. Vă rog frumos să nu prelungiţi starea aceasta. Mai avem un singur articol şi ţineţi oamenii din lucru. După aceea, având în vedere că v-aţi exprimat mulţi pe această temă, permiteţi-mi să supun votului ultimul proiect de pe ordinea de zi, după care am să stau până epuizaţi discuţiile sau până înţelegeţi Regulamentul. Vă rog să luaţi cuvântul.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. O să vă spun că am apreciat, la început, că nu aţi făcut o dublă măsură. La sfârşit v-aţi cam încurcat. Eu nu voi face la fel ca antevorbitorul, ci voi invoca art. 151 alin. (4). Şi am să încerc să-i răspund domnului ministru Suciu, care a spus că nu ne putem exprima despre PNDL, pentru că nu avem primari. Dar să ştiţi că nu avem nici infractori, dar putem să vorbim despre anticorupţie. (Aplauze. Vociferări.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc pentru intervenţia care a vrut să fie pe procedură. Dar dreptul la replică putea să fie solicitat dacă la adresa dumneavoastră se făceau afirmaţii incorecte sau ofensatoare, ceea ce nu este cazul. În schimb, intervenţia dumneavoastră a încercat să creeze un nou drept la replică, să continuăm acest lucru. Eu cred că incidentele de procedură, din partea grupului dumneavoastră, au fost încheiate. Dau cuvântul, totuşi, şi doamnei Chichirău Cosette-Paula, care nu s-a exprimat (Vociferări.)... după care sistez luările de cuvânt pe această chestiune, trecând la votul ultimului punct. Vă rog, doamnă Chichirău. Vă rog să-mi spuneţi de ce natură este intervenţia dumneavoastră.

Cosette-Paula Chichirău Este un drept la replică. Domnul Vosganian şi domnul Băişanu s-au referit la Grupul USR. Şi vreau să fac o intervenţie foarte scurtă, adresată colegilor mei din USR. Vă rog, nu mai faceţi atâta gălăgie, pentru că domnul Vosganian nu se poate concentra pe meciul de box, vă rog frumos. (Aplauze. Râsete.) Domnul Eugen Nicolicea: Bun. Apreciind umorul, nu ştim la ce să încadrăm această intervenţie. Bun. Trecem la punctul 14 de pe ordinea de zi. Este vorba de... Legi organice. Adoptări. 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2018 privind prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; PL-x 29/2019; lege organică. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. 206 voturi pentru, 25 de voturi împotrivă, 8 abţineri. Cu majoritate de voturi, a fost aprobat. Înainte de a închide şedinţa, vă spun că potrivit art. 150... (Doamna deputat Lia Olguţa Vasilescu solicită să ia cuvântul.) Imediat. ... la propunerea preşedintelui de şedinţă, se pot limita luările de cuvânt. Alin. (2) - Deputaţii sunt obligaţi să se refere exclusiv la chestiunea pentru care s-au înscris la cuvânt - ceea ce n-a fost cazul. Explicarea votului se referă la votul grupului cu privire la adoptarea unei iniţiative legislative, şi nu la votul altora. Şi, de asemenea, în luarea cuvântului, deputatul este obligat să păstreze un limbaj parlamentar. Domnul Seidler-Cristian Gabriel. Cred că explicarea votului pentru punctul 14. Vă rog să luaţi cuvântul.

Cristian-Gabriel Seidler Da. Prin această ordonanţă s-a deschis, spuneam, poarta salariului minim brut diferenţiat. Şi vă dădeam exemplu, pentru că era o dilemă de-a dumneavoastră, ce s-a întâmplat mai apoi şi ce erori s-au produs în actul de legiferare. În ceea ce priveşte PNDL-ul - hercinic face minuni. Asta e tot ceea ce poate fi spus.

Eugen Nicolicea Bun. Ultimul... Doamna Vasilescu Lia Olguţa, PSD. Explicarea votului Grupului PSD. Aveţi cuvântul.

Lia Olguţa Vasilescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, aş vrea să spun despre ce este această ordonanţă de urgenţă. Cei care primeau despăgubiri pentru pesta porcină - nu se calcula cuantumul acestor despăgubiri la ajutorul social, tocmai pentru că ştim că foarte multe persoane care au avut porcii afectaţi de pestă făceau parte dintr-o categorie foarte săracă. Apoi sunt precizări despre acordarea tichetelor-cadou şi tichetelor de creşă, condiţiile de acces la cursuri de calificare - şi ştiţi foarte bine că avem programele de ucenicie şi de stagiu, unde se oferă 2.250 de lei de către statul român oricărui angajator care vrea să formeze profesional, la locul de muncă, şomeri. Ceea ce este într-adevăr cel mai important din această ordonanţă de urgenţă - vorbim despre salariul minim diferenţiat. Spunea aici cineva, mai devreme, că piaţa trebuie să regleze salariul minim. Atât de bine a reglat piaţa salariul minim, încât 4 milioane de români au plecat din România pentru că salariile erau mult prea mici. Unii spun că am crescut prea mult salariul minim pe economie. Noi spunem că l-am crescut atât cât îşi permite economia să suporte. Dar este foarte important că am reuşit, în sfârşit, să-l diferenţiem pentru cei cu studii superioare. Pentru că, să nu uităm, jumătate, aproape, dintre angajaţii din România sunt la nivelul salariului minim pe economie. Şi, dacă noi nu forţăm legislativ mediul de afaceri să crească salariul, în niciun caz nu putem să aşteptăm de la patroni ca profitul lor să-l împartă cu angajaţii şi să crească ei salariul minim pe economie. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Declar închisă şedinţa de astăzi. Membrii Biroului permanent, la şedinţă, vă rog. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,47.