14 noiembrie 2018 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii (PL-x 99/2018). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 26. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii; PL-x 99/2018; procedură de urgenţă. Are cuvântul reprezentantul iniţiatorului, Guvernul României.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Reprezentantul comisiilor raportoare? Aveţi cuvântul.

Cristina-Elena Dinu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 7 martie 2018. La întocmirea raportului s-a avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare suspendarea, pentru o perioadă de 2 ani, începând cu 1 ianuarie 2018, a obligaţiei deţinătorilor autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor de a plăti contribuţia trimestrială pentru produsele derivate din sânge sau plasmă umană. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru sănătate şi familie şi-au desfăşurat lucrările în şedinţe separate. Membrii Comisiei pentru sănătate şi familie au examinat proiectul de lege în şedinţa din 23 octombrie, iar membrii Comisiei pentru buget, finanţe, au examinat în 30 octombrie 2018. La dezbateri au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Sănătăţii. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 100/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011, în forma aprobată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Din partea grupurilor? Domnul Neagu Nicolae, PNL.

Nicolae Neagu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Noi suntem în situaţia în care, fiind ordonanţa, începând cu 2017, de la data emiterii şi până în prezent, oricum aceste contribuţii nu mai sunt plătite, deci... Pe de altă parte, din punctul de vedere al încasărilor la buget, n-ar fi niciun fel de problemă, deci nu se distorsionează bugetul de stat, aşa cum nu s-a distorsionat nici anul trecut, din acest motiv, nici în acest an. Deci vom susţine acest proiect de lege, mai ales că, în materia la care se referă, prin lipsa contribuţiei până în 2020 a celor care deţin autorizaţii pentru produsele derivate, pentru sânge şi plasmă, chiar este o problemă, la nivelul sănătăţii publice şi al spitalelor, cu astfel de derivate. Deci vom susţine acest proiect de lege.

Eugen Nicolicea Da, vă mulţumesc. Domnul Movilă Petru, PMP.

Petru Movilă Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule preşedinte Solomon, voi ţine cont şi de recomandarea dumneavoastră. PMP va vota acest proiect de lege, însă nu putem să nu tragem un semnal de alarmă important asupra faptului că pe ceea ce înseamnă sistemul naţional de transfuzii, de recoltare a sângelui, nu avem nicio coerenţă, nu avem nicio filosofie, nu avem nicio strategie prin care instituţiile statului să funcţioneze aşa cum ne-am dori, să fie organizate aşa cum ne dorim, pentru ca această criză de sânge să fie rezolvată instituţional, prin angajări, prin program, prin dotare, şi nu printr-o tânguială publică continuă. Probabil de la preşedintele Iohannis, ierarhic, toate instituţiile statului nu fac decât să plângă: "Mergeţi şi donaţi sânge!", dar nu am văzut nici măcar o singură atitudine, aceea de a se completa două ore, după-amiază, programul de la centrele de recoltare sau de a se pune în funcţiune centrele mobile de recoltare a sângelui. Votăm acest proiect de lege, dar este un pas extraordinar de mic în necesarul pe care sistemul de sănătate din România îl are, referitor la sânge şi la derivatele din sânge. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Domnul Szabó Ödön, vă rog, UDMR.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, UDMR va susţine această iniţiativă legislativă, pentru că este important ca în spitalele din România să existe în momentele critice, şi nu numai, sângele necesar pentru a salva pacienţii. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Nefiind amendamente, potrivit art. 106 din Regulament, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.