17 octombrie 2018 – Supunerea la votul final:

Eugen Nicolicea Vă rog să mai îmi marcaţi o dată prezenţa. Am înţeles că au mai venit colegi. Să avem situaţia exactă. Vă rog să votaţi. 259 de deputaţi şi-au marcat prezenţa. Punctul 1 de pe ordinea de zi, la votul final. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul fondurilor europene şi pentru completarea unor acte normative; PL-x 321/2018; procedură de urgenţă. Comisia pentru buget a propus adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. 266 de voturi pentru, o abţinere şi doi colegi care nu au votat. Proiectul a fost adoptat. 2. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2017 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule; PL-x 449/2017; este lege ordinară. Comisia juridică, Comisia pentru buget şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 271, niciun vot contra, nicio abţinere şi toţi deputaţii au votat. Proiectul de lege a fost adoptat. Poziţia 3. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule; PL-x 311/2017; este lege ordinară. Comisia juridică, Comisia pentru buget şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 271, niciun vot împotrivă, nicio abţinere, un coleg nu a votat. Proiectul de lege a fost aprobat. 4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării; PL-x 303/2018; este lege ordinară. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură propun adoptarea proiectului de lege. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 243, voturi contra - 25, abţineri - 3, doi colegi nu au votat. Cu majoritate de voturi, a fost adoptat acest proiect de lege. S-a înscris domnul Nasra la cuvânt sau nu? Nu. Bun. Mai departe. Trecem la secţiunea "Legi ordinare. Respingeri". Poziţia 5 din ordinea de zi distribuită, Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare; Pl-x 852/2015; lege ordinară. Comisia juridică, Comisia pentru administraţie publică propun respingerea. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. Cu 255 de voturi pentru, niciun vot împotrivă, 18 abţineri şi un coleg care nu votează, respingerea a fost aprobată. Punctul II. Legi organice. Adoptări. Poziţia 6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul jocurilor de noroc; PL-x 828/2015; lege organică. Comisia pentru buget propune adoptarea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2015. Suntem Cameră decizională. Vă rog să votaţi. Cu 175 de voturi pentru, 61 de voturi contra, 34 de abţineri, proiectul de lege a fost aprobat. Poziţia 7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, reexaminată la cererea Preşedintelui României; Pl-x 169/2018/03.09.2018. Comisia pentru învăţământ propune adoptarea legii cu amendamente. Suntem primă Cameră sesizată; este lege organică. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 175, voturi contra - 14, abţineri - 82. Proiectul de lege a fost aprobat. 8. Moţiunea simplă iniţiată... Vă rog, domnul deputat Tomac Eugen, PMP.

Eugen Tomac Domnule preşedinte de şedinţă, Această lege se încadrează în logica înţelegerii între PSD şi UDMR. Şi... domnule preşedinte Dragnea, Aţi făcut un lucru util, în înţelegere cu UDMR, în urmă cu ceva timp, l-aţi demis pe domnul "Pamblică", l-aţi trimis acasă. Vă rugăm să ne scăpaţi şi de această catastrofă naţională. Vă mulţumim. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Îmi permit să fac un comentariu. Această explicaţie a votului nu este o explicaţie a votului. Punct. (Vociferări.) Dacă respect regulamentul, ar fi trebuit să-i iau cuvântul domnului deputat. (Vociferări.) Bun. Supunem votului moţiunea simplă iniţiată de 65 de deputaţi. (Vociferări.) A mai fost înscrisă doamna Cosma Lavinia-Corina, USR. (Vociferări.) Scrie, dar eram atent la domnul...

Lavinia-Corina Cosma Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă, USR a susţinut şi susţine dreptul minorităţilor - tuturor minorităţilor - de a-şi păstra identitatea în România, însă nu suntem de acord şi dezaprobăm total modalitatea în care aceste amendamente sunt puse pe ordinea de zi, astfel încât ajungem în comisii şi nu ştim despre ce discutăm. Mergem pregătiţi pe anumite subiecte, iar în comisie ajungem să discutăm despre cu totul altceva. O rugăminte către cei de la UDMR. Să nu îşi mai facă o astfel de practică pe viitor, pentru a putea face şi lucruri constructive în Comisia pentru învăţământ. Vă mulţumesc. Grupul USR se va abţine de la vot.

Eugen Nicolicea Domnul Petru Movilă, explicarea votului. Şi domnul Roman Florin-Claudiu.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Ca vicelider, pe procedură, vă rog să aplicaţi procedurile statutare în a apăra demnitatea, onoarea şi interesul nostru, ca parlamentari, atunci când nu ni se răspunde la întrebări, la interpelări, atunci când nu suntem trataţi corect, în raport cu celelalte instituţii ale statului. Sunt de acord să aplicăm regulamentul la punct şi virgulă, dar sunt de acord să-l aplicăm în orice zi, pentru fiecare situaţie în care un parlamentar nu este apărat de conducerea Camerei Deputaţilor, în interiorul legii. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Solicitarea dumneavoastră este corectă, doar că trebuie fiecare caz punctual arătat aşa cum trebuie către conducere. Şi sunt convins, conducerea Camerei, când va fi înştiinţată în mod regulamentar, va lua măsurile care se impun. Dar, pe de altă parte, aplicarea regulamentului într-o anumită secţiune nu este condiţionată de nerespectarea lui în altă secţiune. Vă rog, domnule deputat Roman.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Partidul Naţional Liberal s-a abţinut, în cazul acestui proiect de lege, deşi ideea este generoasă şi europeană. Repet, peste tot în lume, copiii minoritari îşi desfăşoară activitatea în clase cu efective reduse, pentru că e normal, peste tot în lume. Problema pe care nu o rezolvă acest proiect de lege este cea a finanţării din educaţie. Atâta timp cât vom merge pe costuri standard per elev şi vom alcătui bugetul în funcţie de numărul de elevi, acest proiect de lege nu rezolvă problema în ansamblu. Şi am să încerc să vorbesc cât mai concis. Dacă avem 10 lei pentru învăţământ, bugetul, într-un judeţ şi dacă subvenţionăm învăţământul pentru minorităţi, subvenţionăm învăţământul în zona de munte, practic, vom avea nevoie de acelaşi număr de dascăli şi în zona montană şi pentru minorităţi, ceea ce, repet, este normal şi este european. Ceea ce nu este normal este că atâta timp cât vom ţine acest cost standard per elev la actualele valori ne vom trezi că, din păcate, alţi copii vor avea de suferit. Solicitarea către Guvernul României este ca, odată cu bugetul pe anul 2019, să regândească acest sistem. Pentru că fiecare copil are dreptul la educaţie, fie că este minoritar, fie că este majoritar. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Termin... Domnul Szabó Ödön.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Daţi-mi voie să vă mulţumesc, în primul rând, pentru că aţi susţinut această iniţiativă legislativă, cu modificările pe care le-am adus în comisie. În al doilea rând, să vă spun două lucruri foarte simple. Să nu votezi un lucru pe care îl crezi că e bun pentru că procedural nu eşti de acord, eventual, eu cred că este o greşeală. A doua chestiune. Să nu votezi pentru că nu rezolvă toate problemele pe care într-adevăr le are acest sistem, din nou, este o greşeală. Vă mulţumesc celor care totuşi aţi susţinut un lucru bun. Mulţumesc încă o dată. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Bun. Încheind seria de intervenţii cu privire la procedură şi la explicarea votului anterior, supun votului moţiunea simplă iniţiată de 65 de deputaţi. Vă rog să votaţi. Voturi pentru - 88, voturi contra - 147, abţineri - 17; 8 colegi nu au votat. Pe cale de consecinţă, moţiunea nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru a fi adoptată.