BP107/2019 Propunere legislativă de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulerioare

Sponsori: Dénes Seres, Petru Farago, Botond Csoma, Norbert Apjok, Éva-Andrea Csép, Hunor Kelemen, Loránd-Bálint Magyar, Árpád-Francisc Márton, Zsolt-Istvan Biro, Ödön Szabó

cdep

4 martie 2019
Senat

înaintat la Senat

4 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor