12 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art.22 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Pl-x 487/2018). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu Poziţia 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 487/2018. Intervenţie din partea iniţiatorilor? Nu. Din partea comisiei sesizate? Domnul preşedinte al Comisiei pentru muncă? Toată comisia lucrează în paralel cu plenul, după cum aţi propus; aveau 30 de minute. Revenim când se întoarce, odată cu poziţia 16.

Ion-Marcel Ciolacu 4. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 22 din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; Pl-x 487/2018. Vă rog, raportul.

Adrian Solomon Bine v-am regăsit, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Obiectul de reglementare al propunerii legislative este modificarea art. 22 din Legea-cadru nr. 153/2017. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele redate în prezentul raport.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Seidler. Vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Mulţumesc, domnule preşedinte. Legea aceasta are două probleme - una de fond şi una de formă. Pe fond, proiectul de lege încearcă să nu discrimineze, aşa cum se întâmplă în momentul de faţă, prin textul Legii salarizării aflate în vigoare, între persoanele cu handicap. Nu înţelegem de ce nevăzătorii sunt mai deosebiţi între persoanele cu handicap, faţă de persoanele cu orice alt handicap, şi de la această ideea a pornit proiectul de lege. Pe formă, în schimb, modificarea preconizată prin acest proiect de lege a fost eliminată şi s-a introdus un amendament doar la Camera Deputaţilor, care vorbeşte despre cu totul altceva, motiv pentru care acest proiect de lege, odată adoptat, este susceptibil de a fi declarat neconstituţional, pe motiv de bicameralism. Şi vă anunţ de acum că în situaţia în care veţi adopta, prin votul dumneavoastră, acest proiect de lege, vom ataca la Curtea Constituţională acest proiect de lege şi cu siguranţă va cădea, pe motiv de bicameralism. Dacă doriţi să faceţi modificarea pe care o intenţionaţi prin amendamentul de la Camera Deputaţilor, aşa cum aţi mai dovedit, într-o săptămână puteţi să treceţi de ambele Camere ale Parlamentului această modificare. Pe fond - şi revin aici - între persoanele cu handicap nu ar trebui să existe discriminare. Nu există niciun motiv pentru care orice handicap ar fi mai valorizat, din perspectivă financiară, şi ar fi compensat financiar. În schimb, toate celelalte forme de handicap ar fi ignorate.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule preşedinte, aveţi vreo intervenţie? Ţineţi cont de observaţiile colegului? Vă rog.

Adrian Solomon Dacă domnul Seidler ar fi fost la comisie în momentul dezbaterii acestui proiect de lege, ar fi aflat şi adevărul. Este vorba de o problemă care, în fondul iniţiativei, a fost rezolvată prin Legea de aprobare a Ordonanţei nr. 41 şi i-am demonstrat domnului Lupescu cu textul de lege publicat în Monitorul Oficial. Ne-am folosit de această iniţiativă pentru că trebuia clarificat un text tot din legea respectivă. În momentul în care s-a făcut amendamentul de către Ministerul Muncii au scris: "Funcţiile de conducere din învăţământ beneficiază de sporul de solicitare neuropsihică de 15%". Greşeala a fost că s-a luat titlul de la anexa cu universitarii şi nu s-au uitat foarte clar la anexa cu preuniversitarii. Deci, în acest moment, în lege avem toate poziţiile de la anexa cu funcţiile de conducere, îndrumare şi control din învăţământul preuniversitar, dar neavând sintagma "îndrumare şi control" în textul legii, inspectorii nu primesc acest spor. Dacă vreţi să le faceţi o bucurie, vă rog să contestaţi la Curte această lege. Dar eu cred că înţelepciunea va prima în cele din urmă, că nu e vorba de altceva decât de o normă de reinterpretare a legii pe care am votat-o tot noi acum două luni de zile.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Dacă mai doreşte cineva? Dacă nu, la titlu? Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. La articole. Avem 5 amendamente admise. Dacă sunt intervenţii? Le luăm pe toate în calup. Nu. Adoptate. Propunerea legislativă... (Domnul deputat Cristian-Gabriel Seidler solicită să ia cuvântul.) Da, domnule Seidler, la care dintre amendamente?

Cristian-Gabriel Seidler La 3 marginal din raport.

Ion-Marcel Ciolacu La?

Cristian-Gabriel Seidler Nr. crt. 3.

Ion-Marcel Ciolacu Art. 22.

Cristian-Gabriel Seidler Art. 22 în varianta comisiei se elimină ceea ce, de fapt, iniţiatorii au intenţionat. Vă rog să supuneţi la vot, astfel încât să putem reveni la forma normală, pe de o parte, pe de altă parte la forma intenţionată de iniţiatorii proiectului de lege.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 46 de voturi pentru, 78 de voturi contra, două abţineri. La amendamentul 4? Nu. Adoptat. Punctul 5. Domnule Seidler, la 5? Nu văd. Monitorul a decedat. Mulţumesc.

Cristian-Gabriel Seidler La punctul 5, dacă îl adoptăm, este exact motivul de neconstituţionalitate. Eu vă propun să-l respingem şi legea să meargă mai departe, fără a fi susceptibilă de a fi desfiinţată de CCR, pe motiv de bicameralism. Propun eliminarea amendamentului de la 5.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 35 de voturi pentru, 81 de voturi contra, 15 abţineri. Domnule preşedinte, Vă rog frumos, trageţi concluziile dumneavoastră.

Adrian Solomon Tot pentru buna informare a colegului nostru. Aşa cum am discutat cu domnul Lupescu în şedinţă, dacă iniţiatorul este de acord, poate să schimbe expunerea de motive, să o depună la Secretariatul General. Mai mult decât atât, Senatul a respins această iniţiativă şi nu este niciun pericol de conflict de constituţionalitate. Cred că, pentru înţelepciune, ar fi bine să schimbaţi... Deci cred că, cu ajutorul colegilor de la Comisia pentru muncă, putem schimba acea expunere de motive, astfel încât inspectorii din toate judeţele ţării noastre să nu fie discriminaţi în raport cu ceilalţi profesori, cu celălalt personal de predare din şcolile din România. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu După şedinţă, domnule preşedinte, stăm şi noi de vorbă, să-mi explicaţi şi mie în detaliu cum se face lucrul acesta. Domnul Szabó Ödön. Vă rog frumos.

Ödön Szabó Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu cred că este o iniţiativă bună această modificare, având în vedere că la inspectoratele şcolare acest spor nu a fost acordat. Şi, în concordanţă cu măririle salariale care s-au realizat, profesorii, respectiv toţi ceilalţi din sistemul de învăţământ au beneficiat de acest spor. Din păcate, în momentul de faţă, dacă nu suntem atenţi, din nou va fi acea inechitate. Acela care administrează întregul sistem de învăţământ, fie el director de şcoală, fie el inspector şcolar, va avea un salariu mai mic decât profesorul de la catedră, care beneficiază şi de vacanţă. Pe când colegii lor care administrează întregul sistem de învăţământ şi în vacanţă se ocupă de organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor şi aşa mai departe. Deci este foarte bine ca piramida organizaţională să se regăsească inclusiv în salarizare. Şi, prin această propunere, acest lucru este realizat. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Mai sunt intervenţii? Mai doriţi? Haideţi, domnule Seidler.

Cristian-Gabriel Seidler Dragi colegi, Nu e vorba aici despre fondul amendamentului de la punctul 5. Nu contest utilitatea. Dar, din punct de vedere legal, dacă un proiect de lege îşi doreşte un anumit lucru, şi anume eliminarea discriminării între persoanele cu handicap - pentru că textul, momentan, al legii, asta face - atunci nu putem, pe de o parte, să nesocotim dorinţa iniţiatorilor, pe de altă parte, doar la Camera Deputaţilor să punem total altceva într-un proiect de lege. Dacă se doreşte ceea ce pe fond urmează să aibă ca efect punctul 5, se poate iniţia un nou proiect de lege care într-o săptămână poate să treacă de ambele Camere ale Parlamentului. Metodologia aceasta, utilizată uneori în procesul parlamentar, de a lua un proiect de lege, o iniţiativă care intenţionează ceva, de a nesocoti şi de a face total altceva, din comoditate, nu are nicio finalitate. În plus, suntem în 12 iunie. Oricum această prevedere ar urma să intre în vigoare din 15 iulie - ca efect, mă refer. Avem deci timp suficient ca până la sfârşitul acestei sesiuni parlamentare să avem o procedură legală decentă, regulamentară, nesusceptibilă de atac la Curtea Constituţională. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Procedura este legală. Propunerea legislativă rămâne la votul final, dacă nu mai sunt intervenţii.