Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

Sponsori: Norbert Apjok, Petru Farago, Botond Csoma, Zacharie Benedek, Izabella-Agnes Ambrus, Attila Korodi, Dénes Seres, Levente Vass, Loránd-Bálint Magyar, József-György Kulcsár-Terza, Erika Benkő, István-János Antal, Árpád-Francisc Márton, Éva-Andrea Csép, Zsolt-Istvan Biro, Ödön Szabó, Csaba-István Sebestyén, Rozália-Ibolya Biró, István Erdei Dolóczki, Sándor Bende, Hunor Kelemen

cdep

4 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 11.02.2019
termen depunere raport: 15.02.2019
28 decembrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.6588/18.12.2018 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1242/28.12.2018 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ

primire aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii - cu nr.24956/28.12.2018 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Superior al Magistraturii
5 decembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgenţă solicitată
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 28-12-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 28-12-2018

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 19-12-2018

solicitare aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii

termen: 28-12-2018