Iulian Iancu

Activitate

Afiliere politică

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Suntem în dezbaterea unei cereri de reexaminare. Avem în discuţie o lege care a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, respectând prevederile art. 75, 76 ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisiile menţionate au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu proiectul normativ menţionat. Proiectul de lege se adresează exclusiv reglementării autorizării ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege menţionat, conform prevederilor art. 95 şi 115, a fost repartizat pentru dezbatere în fond Comisiei pentru industrii şi servicii, ...

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Sigur că da! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege menţionat este transmis şi discutat în procedură de urgenţă. Vreau să vă informez, stimaţi colegi, că Senatul l-a adoptat, iar ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Suntem la o propunere de modificare a unei legi-cadru, legi organice, Legea petrolului nr. 238/2004. Această propunere ulterior n-a mai fost susţinută de iniţiator. Prin urmare, în ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da, stimate domnule preşedinte. Cu o singură menţiune. Vă rog, stimaţi colegi, vizitaţi Stockholm, vizitaţi Magdeburg, vizitaţi Paris, Berlin, să vedeţi soluţiile de acolo şi poate ne inspirăm, ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, întru totul de acord cu domnul Roman. Nu o spunea Domnia Sa, o spuneam eu! Această atmosferă de dezbatere pe bază de argumente este, cred, cea mai bună modalitate ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, vorbim despre o reexaminare. Este un proiect de lege care a fost transmis spre promulgare Preşedintelui care, în conformitate cu prevederile art. 77 ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aşa cum s-a menţionat, avem de-a face cu un proiect în care Senatul s-a pronunţat prin adoptarea iniţiativei, Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Avem în ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, noi vorbim de suspendare. De suspendare, stimaţi colegi. Este o sancţiune. Când anume suspenzi? Când ai o depăşire cu 70 km. Atunci ţi l-a suspendat. Dacă e până la 70, ţi-l suspendă ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, E corect.

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un raport comun al celor patru comisii, aşa cum aţi menţionat. Împreună cu comisiile respective, am luat la cunoştinţă faptul că proiectul a fost adoptat de ...

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Acesta este raportul şi actul normativ cu care au fost sesizate 4 comisii, în fond, respectiv Comisia pentru industrii, Comisia pentru agricultură, Comisia juridică ...

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, 3 comisii au fost sesizate în fond cu acest proiect. E vorba de Comisia pentru administraţie, Comisia pentru industrii şi Comisia juridică. Este vorba despre o ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Foarte pe scurt. Este un cadru legislativ, printre puţinele, cu care, cred, cu toţii suntem de acord. De fapt, el ce face? Reglementează o abordare integrată a dezvoltării regionale ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Aş vrea să-mi permiteţi să încep felicitându-l pe colegul nostru, domnul Slavoliub Adnagi, pentru această inspirată propunere de a transforma într-o sărbătoare naţională sărbătoarea ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este o propunere legislativă care a fost repartizată comisiei noastre pentru dezbatere în fond. Vreau să vă spun că pentru acest proiect Camera Deputaţilor nu este ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru industrii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond cu proiectul de lege menţionat. La acest proiect am ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Două comisii au fost sesizate în fond, pentru dezbatere, cu actul normativ menţionat. Aş vrea să vă spun că avem avizul Consiliului Legislativ, Senatul a ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Avem avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avem adoptarea de către Senat a proiectului. În esenţă, aşa cum s-a prezentat şi din partea Guvernului, în anul ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege menţionat a fost supus dezbaterii în fond Comisiei pentru industrii şi servicii, Comisiei juridice, pentru a analiza modificările la ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că acest proiect are avizul ...

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP964/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Oricât ai face de bine un lucru, tot se va găsi cineva să te critice. Dar aici nu este vorba despre aşa ceva. Aici este ceva mult mai profund. Cred că vorbim despre lipsă de ...

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, ...şi de aceea vă felicit că v-aţi manifestat, prin acest vot, susţinerea integrală pentru securitatea energetică a acestei ţări. (Aplauze.)

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Or, toată această... Şi închei, ca să nu vă obosesc, este foarte târziu. Toată această analiză a fost o analiză de luni de zile, cu toate ministerele, cu toate instituţiile, cu autorităţile implicate ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Închei! Este inadmisibil ca, prin această lege, să vorbim despre îngheţare, despre redevenţe, despre... Nu, stimaţi colegi, este o prevedere expresă în Legea petrolului, valabilă, trecută într-o lege ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este un proiect de lege extrem de important. Din păcate, la răscruce de viaţă, nu există indicatoare şi trebuie să ştim singuri să alegem şi să luăm deciziile cele mai bune pentru ...

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O dezbatere în fond pentru trei comisii - Comisia pentru buget, Comisia pentru industrii şi Comisia pentru administraţie. Aş vrea să informez plenul că Senatul a ...

  5 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Afirmaţii neadevărate nu mai sunt o chestiune de fantezie, ci o chestiune de caracter, pentru că ieri doamna lider, doamna Turcan, a susţinut, într-un mod imperativ, ca neapărat ...

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Două minute cu un minut.

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Stimată doamnă preşedinte, Domnule lider, Stimaţi colegi, O să fim foarte scurţi cu prezentarea materialului, pentru că este un proiect de lege care a fost deja aprobat de Senat şi avizat de Comisia ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 507/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, N-aş fi vrut să intervin, dar colegul nostru, care văd că şi-a făcut un obicei în a explica votul - uneori să ştiţi că este mai bine să taci decât să fii ecou... Această lege, stimaţi ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, În jumătate de oră termin. Stimaţi colegi, Este un moment istoric. Vă mulţumesc pentru vot. 279 de voturi pentru şi doar 5 abţineri demonstrează că în sfârşit sunt teme în care cu toţii putem, ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este, cu adevărat, un act normativ extrem de important pentru această sesiune. Cred că este una dintre cele mai importante legi aprobate de plen în această sesiune. Aş vrea, de ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem un act normativ îndelung dezbătut de către comisie şi toţi reprezentanţii instituţiilor direct implicate şi autorităţilor. Proiectul de lege menţionat a fost ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un proiect de lege extrem de important, cu care comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond. Senatul a adoptat proiectul. A fost avizat de ...

  25 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Pentru că tot suntem foarte mulţi, cred că putem să ne concentrăm cu toţii la ceea ce presupune o moţiune simplă. Este o oportunitate pe care colegii noştri din opoziţie o oferă ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Aş vrea să încep prin a vă spune că este foarte greu să-ţi stăpâneşti emoţia în anumite momente, atunci când vezi că se continuă de la microfon, cu seninătate, manipulare şi ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Şi despre ce susţinere a competitivităţii economiei româneşti? (Aplauze.) Mulţumesc.

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vorbeam de o anumită categorie specială de surzenie, adică a acelor oameni care aud doar ceea ce spun ei. De data aceasta însă lucrurile sunt mult mai grave. Sunt mult mai grave! Şi ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere în fond proiectul de lege menţionat. Aş vrea să vă spun că a fost adoptat de Senat; este, de asemenea avizat de Comisia pentru apărare. Este un ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Avem o probă, o demonstraţie a ce înseamnă decizie extrem de periculoasă la nivelul cel mai înalt în statul român, când un Guvern, care nu este împuternicit legal şi democratic, ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cu proiectul de lege a fost sesizată comisia, spre dezbatere în fond. Proiectul a fost adoptat de Senat; avizat de Comisia pentru transporturi şi Comisia juridică; a fost discutat în ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, "...în 2017, la Bruxelles, şi aţi făcut presiune la Bruxelles, că noul Guvern nu respectă angajamentul Guvernului anterior, am făcut referire la lobby-ul dumneavoastră şi presiunea dumneavoastră, în ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Iar când de aici am spus: "V-aţi dus, de asemenea,..."

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, În condiţiile acestea, aţi declanşat o creştere cu 56% a preţului gazelor naturale, cu impact direct asupra economiei româneşti, competitivităţii economiei şi suportabilităţii consumatorului. Aici ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Nu am vrut să-i deranjez pe colegi, însă intervenţia anterioară ne obligă la o restauraţie a adevărului. Despre ce vorbim? Despre ce vorbim, stimaţi colegi? Despre faptul că dumneavoastră aţi ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Închei! ...această contorizare se suprapune peste costurile de investiţii, mentenanţă, care se duc în preţul consumatorului final şi că el trebuie făcut gradual pentru a fi suportabil?! Această sală ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Nu vreau să abuzez de timpul dumneavoastră, însă, ştiţi, se spune că există o categorie specială de surzi, cei care aud doar ceea ce spun ei. Şi pentru că trăim un moment de ipocrizie ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un proiect de lege cu care a fost sesizată cu dezbaterea în fond Comisia pentru industrii şi servicii. Senatul a adoptat proiectul. Consiliul ...

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Domnule preşedinte, Este o propunere de modificare a Legii energiei electrice. Senatul a respins-o, Guvernul nu o susţine. Comisia, în dezbateri repetate - la prima dezbatere, ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Acum, când s-a achitat dosarul, ce mai spuneţi?! Dar vă transformaţi, vă menţineţi în continuare statutul de trădător şi de slugă! Încercaţi să învingeţi această frică, deveniţi patrioţi şi susţineţi ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Îl invocaţi când s-a vorbit despre eliminarea barierei fizice şi care consta în Proiectul BRUA, nu în transparentizarea tranzacţionării! Invocaţi, de asemenea, că Legea privind offshore-ul este ...

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Stimaţi colegi, Avem şansa să purtăm o discuţie, în sfârşit serioasă, care să evite culorile politice şi să abordeze o temă care se dovedeşte a fi cea ...

  2 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege menţionat. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Consiliul Economic şi Social, de ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este un acord deosebit de important. Şi îl rog şi pe domnul prim-ministru Tudose să urmărească un pic cu atenţie, pentru că vorbim despre Proiectul de Lege pentru ...

  28 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un act normativ care face parte dintr-o serie de acte care transpun un nou set de măsuri la nivelul Uniunii Europene, care sunt dedicate securităţii în aprovizionare ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să informez colegii că proiectul a fost adoptat de Senat şi are ...

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat. Comisiile au avut în vedere avizul favorabil ...

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 318/2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

  21 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dezbateri în fond la comisia noastră. Vorbim despre Programul geologic la nivel naţional. Membrii comisiei propun plenului, cu unanimitate de voturi, adoptarea ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, De asemenea, şi acest proiect a fost în dezbatere pe fond în cadrul comisiei, având aviz al Consiliului Legislativ, proiect care încearcă să reglementeze şi să ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să le spun colegilor că există avizele pentru proiect. Proiectul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Stimate coleg, Avem în faţă un act normativ care se constituie în a fi ultima formă de susţinere pe care statul român o mai poate avea în faţa procesului extrem de riscant în care a ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat, proiect care a fost dezbătut deja în Camera Deputaţilor şi adoptat. A fost ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 596/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în discuţie o retrimitere a proiectului de lege menţionat. Motivul principal al retrimiterii este reexaminarea definiţiei consumatorului ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doar zece secunde - mi-a scăpat şi îmi cer iertare! - să salut prezenţa în sală a unuia dintre iniţiatori, domnul Mircea Toader, colegul nostru care a fost extrem de activ la ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult pentru că mi-aţi dat cuvântul. Stimaţi colegi, Avem în reexaminare un proiect de lege care a fost iniţiat în Parlamentul anterior, în condiţiile în care, la nivelul Uniunii ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă vorbesc în calitate de iniţiator. Pe fond este Comisia pentru transporturi...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere o ordonanţă de urgenţă rezultată în urma aprobării de către Parlament a unei propuneri legislative în cursul anului trecut, ce se referea strict la diminuarea ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem un act normativ care se adresează exclusiv eficienţei energetice în blocurile de locuit. Este un act normativ care a fost adoptat de Senat; de asemenea, este ...

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Am intervenit doar pentru că este o urgenţă. Şi urgenţa este explicată de faptul că cele 31 de state OECD, cele mai dezvoltate state ale lumii, au decis să accentueze problema ...

  25 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, De această dată avem o propunere care se referă la Legea-cadru pentru energia termică, Legea nr. 325/2006. Aici Guvernul nu a susţinut adoptarea acestei iniţiative ...

  25 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Avem o altă propunere legislativă adresată comisiei noastre, spre dezbatere şi avizare în fond. Este vorba despre o modificare a Legii nr. 121 din 2014 privind imobilele de tip ...

  25 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Proiectul se referă la modalitatea în care furnizorul de energie electrică îşi ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc foarte mult. Am vrut să subliniez şi să scot în evidenţă acest lucru... Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că... Guvernul nu susţine adoptarea. Este o încercare de reglementare a ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Două comisii au fost sesizate în dezbatere în fond...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este vorba de otrăvire cu substanţe, nu e vorba de otrăvire spirituală şi de altă natură. Deci, să fim... să ieşim din starea de panică. Domnule ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă cu acest proiect de lege. La întocmirea raportului am avut în vedere avizul favorabil al ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să informez plenul că ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Ce-aş putea să vă spun acum, când vă cunosc personal, ştiu că sunteţi profesionişti, ştiu cum gândiţi şi ştiu că nu sunteţi de acord cu acest vot pe care mare parte dintre ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este o propunere a colegilor noştri care au simţit sau resimţit necesitatea realizării unui fond de investiţii pentru dezvoltarea sistemului energetic românesc, aşa cum a avut România ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Avem o propunere legislativă cu care a fost sesizată spre dezbatere în fond Comisia pentru industrii şi servicii. Aş vrea să vă spun că, începând cu Consiliul Legislativ, Guvernul, ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este reexaminare. Comisiile au fost sesizate, respectiv Comisia pentru politică economică şi Comisia pentru industrii şi servicii. Senatul a adoptat acest proiect. În prima etapă ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, ...şi valorificarea acestui obiectiv. În aceste condiţii, stimaţi colegi, vă propunem acest proiect de lege care va contribui direct la dezvoltarea, în primul rând, a Portului Constanţa, dar şi a ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este o propunere legislativă care a demonstrat Parlamentului că atât dreapta, cât şi stânga pot colabora foarte bine atunci când vorbim despre un obiectiv strategic cum este, în cazul ...

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Aplauzele să meargă până la capăt. Este o fractură fundamentală de logică în ceea ce spune colegul nostru. Adică, dumnealui spune aşa: Ponta, din pix, a introdus 60%. La ce etapă? De creştere a ...

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Acum închei! ... când am stabilit că vom face un domeniu al infrastructurii combustibililor alternativi, adică, domeniul transporturilor să se bazeze pe gaz natural comprimat. Exact când cream o ...

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cred că avem în faţă una dintre cele mai importante legi din această sesiune. Trece oarecum neobservat acest lucru. Este legat de impactul direct asupra gradului de suportabilitate al ...

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii, dar şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, pentru dezbaterea în fond, cu proiectul de lege mai sus ...

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Aşa cum vă spuneam în prezentarea raportului, avem în dezbatere o modificare a Legii de organizare şi funcţionare a Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie. Modificarea, în ...

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Şi servicii, domnule Munteanu. Stimaţi colegi, Avem un act normativ care este, în fapt, o propunere a colegilor de la Senat, ca urmare a modificării structurii şi organizării Senatului. În ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia a fost sesizată pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că avem avizul Consiliului Legislativ, ...

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu sesizările Birourilor permanente reunite, precum şi cu prevederile Legii nr. 160/2012, Comisia pentru industrii şi servicii, precum şi Comisia ...

  15 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 468/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem un proiect de lege care a fost adoptat de Senat. De asemenea, are avizul favorabil al Consiliului Legislativ, al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, ...

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de act normativ, pe care tocmai l-au susţinut colegii noştri de la Guvern, a fost supus, spre dezbatere în fond, celor trei comisii menţionate de ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cele două comisii menţionate de dumneavoastră au fost sesizate, pentru dezbaterea în fond, cu proiectul de lege menţionat. Proiectul a fost respins de Senat - şi ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Vă rog să-mi permiteţi să informez colegii, în calitate de iniţiator. Stimaţi colegi, Pentru cei care aţi fost membri ai plenului în 2007, atunci a fost iniţiată această propunere ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aşa cum s-a menţionat, Comisia pentru industrii, precum şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate pentru dezbatere pe fond cu actul normativ menţionat. Aş ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Legea care a prezentat întotdeauna cel mai mare interes, cea a circulaţiei pe drumurile publice, mai are încă o propunere în analiză astăzi. Din păcate, nici această propunere nu este ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem din nou o propunere legislativă. De asemenea, a fost respinsă de Senat, are aviz negativ de la Consiliul Legislativ, nu este susţinută de Guvern şi are şi ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect a fost înaintat spre dezbatere, pe fond, comisiilor menţionate. Aş vrea să vă informez, stimaţi colegi, că propunerea a fost respinsă ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisiile - pentru industrii şi servicii, administraţie publică şi amenajarea teritoriului - au fost sesizate, în procedură de urgenţă, cu dezbaterea pe ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt unul dintre iniţiatorii acestei propuneri legislative şi, sperăm, lege. Noi am avut în atenţie, ca membri ai comisiei din Parlamentul anterior, două decizii ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Avem în dezbatere o iniţiativă legislativă transpartinică, care aparţine unor iniţiatori, şi de la PSD, şi de la PNL, şi care îşi propune să reglementeze printr-un ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Avem în dezbatere, spre ratificare, o lege care ratifică un acord de parteneriat dintre Uniunea Europeană şi Republica Kazahstan. Proiectul ...

  20 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Vă mulţumesc foarte mult. Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Guvernul nu susţine adoptarea ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, precum şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere, în fond, cu ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Avem în dezbatere un proiect de lege pentru care au fost sesizate, pe fond, trei comisii, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă a fost respinsă în Senat. De asemenea, are aviz negativ de la Consiliul Legislativ. Îşi propune, ca reglementare, modificarea unor prevederi ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Comisia a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Aş vrea să subliniez faptul că Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei legislative. Proiectul are ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este al doilea proiect ce vizează combaterea risipei alimentare. Din păcate acesta a fost iniţiat după ce precedentul a fost aprobat de Camera Deputaţilor. În ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am fost sesizaţi, pentru dezbatere în fond, cu proiectul de lege menţionat. Este o propunere legislativă care are ca obiect de reglementare modificarea Legii ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Atât Comisia juridică, cât şi Comisia pentru industrii au avut în analiză, spre dezbatere în fond, propunerea legislativă. Ţinând seama că Senatul a respins propunerea, de ...

  28 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O propunere legislativă extrem de interesantă, însă ea a fost promovată după ce a fost deja reglementată şi, în consecinţă, Senatul a respins-o, Consiliul ...

  22 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc foarte mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sunt deosebit de onorat să mă adresez dumneavoastră astăzi. E prima dată când fac o astfel de intervenţie în această zi. Nu am făcut-o ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Iancu Iulian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.14 Constanţa, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...