18 decembrie 2019 – Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei (Pl-x 15/2019/11.11.2019). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 4, 10 şi 11 de pe ordinea de zi. Celelalte nu au raport. Vă rog. Doamna Carmen Mihălcescu... 4. Reexaminarea, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei; PL-x 15/2019/11.11.2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea comisiei de fond, domnul deputat Iulian Iancu, preşedintele Comisiei pentru industrii, vă rog, prezentarea raportului.

Iulian Iancu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Suntem în dezbaterea unei cereri de reexaminare. Avem în discuţie o lege care a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, respectând prevederile art. 75, 76 alin. (1) din Constituţia României. A fost transmisă spre promulgare Preşedintelui Românei, care s-a adresat Camerelor pentru o reexaminare, aducând în discuţie câteva elemente, din care am să reţin doar faptul că s-a solicitat reexaminare privind neîngrădirea ANRE de către nicio altă autoritate, raportul anual de activitate al ANRE, de asemenea, atribuţiile preşedintelui ANRE, precum şi modalităţile de revocare a membrilor Comitetului de Reglementare, punându-se în discuţie exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă, care are ca urmare perturbarea semnificativă a sectoarelor sau a pieţelor de energie electrică, termică sau a gazelor naturale şi încălcarea gravă sau îndeplinirea cu rea-credinţă a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către membrii Comitetului. De asemenea, Preşedintele a solicitat să se reanalizeze modalitatea în care ANRE ar putea aviza studiile de fezabilitate, precum şi modul de implicare al altor autorităţi centrale asupra autonomiei, independenţei şi dreptului de avizare al ANRE pentru acte normative. În urma dezbaterii cererii de reexaminare formulate de Preşedintele României, membrii comisiei propun plenului adoptarea proiectului cu amendamente admise şi respinse.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule Roman, domnule lider, veniţi. Domnul Bumb, vă rog. Dezbateri, da? Vă mulţumesc mult.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cererea de reexaminare a fost pe deplin justificată, pentru că activitatea ANRE este foarte importantă, şi Legea nr. 33 care stabileşte atribuţiile ANRE trebuia modificată pentru că au apărut câteva inadvertenţe care aveau implicaţii asupra întregii populaţii, atât asupra abonaţilor casnici, cât şi asupra celor industriali. Şi, de aceea, sunt câteva amendamente - şi aş vrea ca toată lumea să fie în cunoştinţă de cauză în momentul în care votează această lege. Prima chestiune a fost legată de activitatea ANRE, care nu va fi îngrădită de nicio altă autoritate, doar în ceea ce priveşte exercitarea atribuţiilor de reglementare. Pentru că nu există instituţie să nu se supună niciunui control. Ceea ce înseamnă că îşi menţine pe deplin autonomia în ceea ce priveşte reglementarea atât în domeniul energiei electrice, cât şi a gazelor. A doua chestiune. Raportul anual al ANRE trebuie să cuprindă şi execuţia bugetară, precum şi să fie prezentat până la 31 iulie, în loc de 1 noiembrie. Pentru că ANRE este sub control parlamentar, iar în raportul anual, pe care îl prezenta de fapt cu un an în urmă, nu era cuprinsă şi execuţia bugetară. A treia chestiune. ANRE poate să cumpere, să închirieze sau să construiască un sediu central. Am fost cu toţii de acord, pentru că este o instituţie foarte importantă care în mod cert va reglementa piaţa energiei electrice şi a gazelor pe o perioadă îndelungată şi are nevoie de un flux tehnologic normal şi de condiţii optime în care să-şi desfăşoare activitatea. A patra chestiune este una dintre cele mai importante chestiuni care au fost reglementate. Parlamentul poate să revoce din calitatea de membru al Comitetului de Reglementare pentru exercitarea funcţiei cu gravă neglijenţă, care poate perturba piaţa energiei electrice sau a gazelor, şi pentru exercitarea cu rea-credinţă a funcţiei în luarea deciziilor în Comitetul de Reglementare. Iarăşi era o chestiune, pentru că fără această chestiune introdusă cei 7 membri ai Comitetului de Reglementare erau intangibili. Şi, la urmă, avizele nu sunt date de preşedintele ANRE, ci de Comitetul de Reglementare al ANRE. Şi mi se pare corect. Atât avizele, cât şi punctele de vedere să fie emise de Comitetul de Reglementare. PNL va vota această lege pentru că tot ceea ce a fost cerut în cererea de reexaminare ni se pare că s-a reglementat în mod optim. Şi cred că aceste lucruri vor duce la o mai bună desfăşurare a activităţii ANRE. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Prună Mădălina, vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Acest proiect de lege a fost îndelung discutat la Comisia pentru industrii şi servicii. USR a avut o serie de amendamente care au trecut. Execuţia bugetară va fi în raportul pe care ANRE îl va prezenta anual. Independenţa instituţiei este una foarte importantă în ceea ce priveşte activitatea de reglementare, însă celelalte activităţi trebuie să fie supuse unui control din partea instituţiilor abilitate ale statului. Însă cu ceea ce nu putem să fim de acord este ca ANRE să-şi construiască din taxa aceea de 2%, instituită prin O.U.G. 114, un sediu. Credem că ANRE poate foarte bine să închirieze acest sediu de pe piaţa liberă. ANRE nu trebuie să aibă în activităţile sale construirea unui sediu, activitatea sa principală fiind cea de reglementare. Nu mai spun că construirea unui sediu, în general, generează nişte costuri, din cauza achiziţiilor umflate, care am văzut că de multe ori se practică în sistemul public. Şi multe alte lucruri pe care n-am putea să le controlăm, deoarece această instituţie, nu-i aşa, este una autonomă şi independentă. De cealaltă parte, stimaţi colegi, nu pot să nu remarc, chiar astăzi, de la tribuna Parlamentului, faptul că la ANRE, în Comitetul de Reglementare, se află un domn, domnul Neacşu, care, la momentul votării sale, numirii sale de către Parlamentul României, avea o condamnare penală şi nu era reabilitat. CCR a amânat de 5 ori pronunţarea pe această speţă, şi domnul Neacşu se află încă în acea funcţie. Practic, dumnealui este pe un rest de mandat, şi acest mandat expiră în aprilie. Este ruşinos acest lucru. Şi cred că Parlamentul României ar trebui să se sesizeze în cazul acesta şi să discutăm acest lucru care, din punctul nostru de vedere, este unul de neacceptat. USR se va abţine de la votul pe acest proiect de lege.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dacă nu mai sunt intervenţii... Dacă la titlu? Nu. La amendamentele admise. De la 1 la 10? Nu. De la 1 la 20? Nu. La respinse sunt două amendamente. Nu. Rămâne la votul final.