10 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală (PL-x 745/2018) şi a Propunerii legislative pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală (Pl-x 44/2019). ( rămase pentru votul final )

Eugen Nicolicea Am ajuns la poziţia 11. 11. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală; PL-x 745/2018. Lege ordinară adoptată de Senat. Avem un raport comun, dar mai avem şi un raport suplimentar, prin care se propune nu numai adoptarea PL-x 745/2018, dar se cere şi respingerea Pl-x 44/2019. Dau cuvântul reprezentanţilor comisiei să mă contrazică sau să confirme ceea ce am spus eu.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală şi a Propunerii legislative pentru completarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală. În conformitate cu prevederile regulamentare, cele două proiecte au fost înaintate spre dezbatere, având ca obiect de reglementare comun şi, în conformitate cu art. 68 alin. (1) şi (2) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, s-a întocmit un singur raport. Suntem Cameră decizională. 1. Proiectul de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea PNDL are ca obiect de reglementare completarea cu două noi litere a art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, astfel încât autorităţile administraţiei publice locale să poată accesa fonduri de la bugetul de stat pentru finanţarea construirii/modernizării/reabilitării/extinderii sistemelor de distribuţie a energiei electrice şi a gazelor naturale, în scopul armonizării prevederilor Programului de Dezvoltare Locală cu cele ale Legii nr. 123/2012. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere: avizul favorabil al Consiliului Legislativ; avizul favorabil al Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi. 2. Propunerea legislativă pentru completarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 are ca obiect de reglementare completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013, în sensul includerii printre domeniile specifice în care se pot încadra obiectivele de investiţii care pot fi finanţate în cadrul respectivului program, a unui nou domeniu, respectiv realizarea/extinderea/reabilitarea/modernizarea sistemelor de distribuţie a gazelor naturale. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. La întocmirea prezentului raport, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi avizul favorabil al CES. Membrii Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au examinat iniţiativele legislative în şedinţa din 2 aprilie 2019, fiind prezenţi 22 de deputaţi, din 23 de membri. Membrii Comisiei pentru industrii şi servicii au examinat iniţiativele legislative în şedinţa din 9 aprilie 2019, fiind prezenţi 16 deputaţi, din totalul de 20 de membri. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei pentru industrii şi servicii şi cei ai Comisiei pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege pentru completarea alin. (1) al art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, cu amendamentele admise prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport comun şi respingerea Propunerii legislative pentru completarea art. 7 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013. În raport cu obiectul şi conţinutul său, iniţiativele legislative fac parte din categoria legilor ordinare. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu doreşte. (Domnul deputat Iulian Iancu solicită să ia cuvântul.) Vă rog. Scuzaţi! Nu m-am uitat. Domnul Iancu Iulian. Se pregăteşte domnul Bumb Sorin-Ioan, PNL, şi Bende Sándor, UDMR.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Foarte pe scurt. Este un cadru legislativ, printre puţinele, cu care, cred, cu toţii suntem de acord. De fapt, el ce face? Reglementează o abordare integrată a dezvoltării regionale în România, într-un domeniu în care acum putem spune că avem în exces gaze naturale. Dacă a fost o perioadă în România, prin anii '90, când a avea aprobare pentru un metru cub era o istorie întreagă şi era foarte greu de obţinut astăzi aprobarea nu mai este o dificultate, execuţia, în sine, este un calvar. Ca atare, asumarea guvernamentală de a susţine autorităţile locale în dezvoltarea lor prin dezvoltările de reţele de distribuţie la care se susţine şi racordul din sistemul naţional de transport este un exemplu concret de asumare de către noi toţi a unui nou principiu de dezvoltare locală şi îi felicit pe colegii mei din comisie care, indiferent de culoare politică, au susţinut proiectul. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Bumb Sorin-Ioan, PNL.

Sorin-Ioan Bumb Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Acest proiect de lege este aşteptat de aproape tot spectrul politic, este aşteptat de primari, indiferent de culoarea politică pe care o au, şi de populaţia întregii ţări. Având în vedere că doar o treime din gospodăriile din România sunt alimentate cu gaz metan şi având în vedere că Legea nr. 167 din 10 iulie 2018, a cărei norme nici în ziua de astăzi încă nu au apărut în Monitorul Oficial, lege prin care se descentralizează concesionarea distribuţiilor de gaze de la Ministerul Energiei către unităţile administrativ-teritoriale şi prin care se prevăd sursele de finanţare pentru aceste distribuţii; şi aceste surse pot fi surse locale, pot să primească bani din echilibrarea de la Consiliul Judeţean sau surse guvernamentale, prin acest PL-x 745/2018 noi creăm posibilitatea legală de a fi finanţate distribuţiile de gaze din surse guvernamentale. De aceea, vreau să le mulţumesc tuturor colegilor, atât de la Comisia pentru administraţie, cât şi de la cea pentru industrii, care au fost de acord ca distribuţiile de gaz şi racordurile la sistemul de transport, conducte magistrale, să poată fi finanţate din surse guvernamentale. Şi îi rog pe toţi colegii să voteze această lege, pentru că este în beneficiul întregului popor. Mulţumesc mult.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Domnul Bende Sándor, UDMR.

Sándor Bende Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Iată, un proiect legislativ care până la urmă ajută unităţile noastre teritorial-administrative să-şi dezvolte reţelele de distribuţie de gaz şi de energie electrică atât de necesare populaţiei, în ultima vreme. În România, ştim foarte bine că avem deficienţe destul de mari în ceea ce priveşte reţelele de distribuţie a gazelor. Ca şi iniţiator, pot să le mulţumesc tuturor colegilor şi tuturor partidelor politice care s-au alăturat demersului UDMR. Şi în comisiile de specialitate, în toate comisiile de specialitate unde s-a discutat acest proiect legislativ am observat un sprijin din partea tuturor partidelor politice. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Trecem la dezbaterea proiectului de lege. Dacă la titlu şi la articole există obiecţii sau comentarii? Nu există. Având în vedere că nu există amendamente care să fie respinse sau susţinute în plenul acestei Camere, proiectul de lege rămâne la votul final, cu precizarea că acest PL-x cuprinde în interiorul lui şi Pl-x 44/2019, care a fost contopit şi, evident, acel Pl-x 44/2019 îşi va înceta procesul legislativ prin această contopire. Rămâne pentru votul final.