14 februarie 2017 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii (PL-x 254/2016). ( rămas pentru votul final )

Rovana Plumb 79. Mai departe, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, PL-x 254/2016. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Mulţumesc. Dezbateri generale. Nu. Mulţumesc. Din partea comisiei, domnul deputat Iulian Iancu, vă rog.

Iulian Iancu Mulţumesc foarte mult, doamna preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege menţionat. Guvernul nu susţine adoptarea iniţiativei, o iniţiativă care are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, în sensul incriminării dării în folosinţă publică, înainte de efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor, a construcţiilor finanţate din fonduri publice sau a unei părţi ori instalaţii aferente acesteia dacă prin aceasta ar putea fi pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a uneia ori mai multor persoane sau integritatea unuia sau mai multor bunuri, fapta urmând a fi pedepsită cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi. Membrii comisiei au examinat proiectul de lege şi au hotărât în unanimitate să propună plenului respingerea acestei propuneri legislative, considerând că soluţiile legislative promovate de iniţiatori sunt deja acoperite de prevederile legale în vigoare.

Rovana Plumb Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia sesizată în fond, deci prin raport propune respingerea acestei iniţiative legislative. Rămâne pentru şedinţa de vot final.