10 aprilie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România (PL-x 118/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea Începem cu primul punct de pe ordinea de zi, cel de la poziţia 5, unde rămăsesem. Era o amânare. 4. Şi anume, Proiectul de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România; PL-x 118/2019. Dau cuvântul reprezentantului minorităţii sârbe, iniţiator.

Slavoliub Adnagi Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România pe data de 27 ianuarie este foarte importantă pentru minoritatea pe care o reprezint în Parlamentul României, deoarece Sveti Sava, adică Sfântul Sava, este personalitatea centrală a istoriei, culturii, a spiritualităţii şi bisericii sârbeşti. Sveti Sava, pe numele lui secular Rastko Nemanici, vlăstar al Dinastiei Nemanici, a trăit în jurul anului 1200. A ctitorit multe biserici şi mănăstiri, cea mai importantă fiind Mănăstirea Hilandar, de pe Muntele Athos. A înfiinţat şcoli şi spitale, a scris primul Cod de legi, "Nomocanonul", a creat o valoroasă operă literară, preponderent religioasă, reuşind să lumineze şi să apropie poporul sârb de religia creştină. De ce este important? Pentru că anul acesta se împlinesc 800 de ani de la acordarea independenţei pentru Biserica Ortodoxă Sârbă, obţinută în anul 1219, de la Patriarhia Ecumenică a Constantinopolului de către Sfântul Sava, care a devenit primul arhiepiscop al Bisericii Ortodoxe Autocefale a Serbiei. Sfântul Sava a fost sanctificat în 1236, imediat după moartea sa, iar în timpul celor cinci secole de ocupaţie otomană a fost simbolul unităţii sârbilor şi revoltelor, fapt ce i-a determinat pe ocupatorii otomani, în anul 1595, să-i ardă moaştele pe dealul Vracear, lângă Belgrad. Pe acel loc poporul sârb a construit Catedrala închinată celui care le-a dat crucea la care să se închine, limba pe care s-o vorbească, litera pe care s-o scrie şi drumul pe care să-l urmeze. La şase secole după moartea sa, Sfântul Sava a fost declarat sfânt ocrotitor al şcolilor şi elevilor. Cultul personalităţii şi al moştenirii spirituale şi materiale lăsate de Sfântul Sava poporului sârb dăinuie de opt secole, Sfântul Sava fiind personalitatea care a dăruit sârbilor spiritul şi puterea, determinante în ceea ce priveşte supravieţuirea Bisericii Ortodoxe Sârbe şi a sârbilor, ca popor, în pofida tuturor vâltorilor istoriei. Înălţimile lumeşti şi cereşti pe care le-a atins Sfântul Sava se datorează şi universalităţii spiritului său, care a oblăduit oameni de diferite naţionalităţi - români, greci, gruzini, bulgari şi alţii, în timpul deceniului petrecut în Mănăstirea Hilandar şi în alte mănăstiri de pe Muntele Athos şi a călătoriilor cu scop misionar şi diplomatic pe care le-a întreprins la Ierusalim, la locurile sfinte şi în Orientul Apropiat. Astăzi, sârbii din întreaga lume sărbătoresc, la 27 ianuarie, Ziua Sfântului Sava, sărbătoare dedicată părintelui spiritul al poporului sârb, care reprezintă şi astăzi flacăra înţelepciunii, a speranţei, iubirii şi credinţei întru Hristos. Această lege va contribui la păstrarea şi punerea în valoare a culturii şi tradiţiilor sârbe din România, la promovarea imaginii României în lume, privind promovarea diversităţii culturale şi a bunei convieţuiri din ţara noastră, precum şi privind acordarea tuturor drepturilor, libertăţilor cetăţeneşti şi a sprijinului de care au nevoie minorităţile naţionale din România. Prin votul dumneavoastră, veţi putea contribui la realizarea acestor deziderate. Stimate colege şi colegi deputaţi, Împreună cu noi sunt conducătorii Bisericii Ortodoxe Sârbe din România, Preasfinţia Sa Episcopul Luchian şi Preacucernicul Părinte Vicar Marinco Marcov, pe care vă invit să-i salutăm. (Aplauze.) Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul reprezentantului Secretariatului de Stat pentru Culte, domnului Opaschi.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc pentru intervenţia dumneavoastră emoţionantă. Dau cuvântul reprezentantului comisiei. Domnul Ibram Iusein. Comisia întâi!

Iusein Ibram Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 6 martie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a avizat favorabil. Comisia pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă a avizat favorabil. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 27 ianuarie ca Ziua Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România. Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi instituţiile aflate în subordinea sau în coordonarea acestora, societatea civilă sau persoane fizice ori juridice pot organiza sau participa la programe şi manifestări culturale, educative, artistice, cu caracter social sau ştiinţific, consacrate promovării minorităţii sârbe din România. Societatea Română de Radiodifuziune şi Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot include în programele lor emisiuni şi/sau aspecte de la manifestările dedicate acestei sărbători. În urma examinării proiectului de lege, a avizelor favorabile ale comisiilor avizatoare menţionate şi al Consiliului Legislativ, precum şi a opiniilor exprimate, membrii Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Pe această cale, aş vrea să-i mulţumesc domnului secretar de stat Opaschi, care a fost mereu aproape şi lângă noi şi ne-a sprijinit în Comisia pentru drepturile omului. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Din partea grupurilor parlamentare, dau cuvântul domnului Zisopol Dragoş Gabriel, reprezentant al minorităţilor naţionale.

Dragoş Gabriel Zisopol Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte de şedinţă. Înaltpreasfiinţiile Voastre, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, În calitate de vicelider al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale, îmi revine deosebita plăcere şi onoare să vă adresez câteva cuvinte, din partea grupului nostru, cu prilejul dezbaterii Proiectului de Lege privind instituirea Zilei Sveti Sava, sărbătoare a minorităţii sârbe din România. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi invitaţi, Aşa cum s-a discutat aici, în plenul Camerei Deputaţilor, Sveti Sava reprezintă o personalitate centrală a istoriei, culturii, dar mai ales a spiritualităţii şi a bisericii sârbeşti. Dintotdeauna poporul român a fost legat, prin creştin-ortodoxie, de toate celelalte popoare, reprezentând un exemplu elocvent. Şi vă spun asta şi în calitate de preşedinte şi deputat al Uniunii Elene din România. Cunosc foarte bine ce înseamnă această legătură care dintotdeauna a legat popoarele noastre şi le va lega. Ştiu foarte bine şi din partea grecilor, care au spus şi au subliniat întotdeauna un lucru foarte important: rolul sârbilor în această zonă extraordinar de fierbinte a Europei, în Balcani, ca şi rolul nostru, este acela de a găsi pacea şi integritatea, pentru a construi o Europă unită. Sfântul Sava a fost declarat sfântul ocrotitor al şcolilor şi al elevilor de către cneazul Serbiei, un lucru foarte important şi în ceea ce mă priveşte, ca profesor universitar cu peste 30 de ani vechime în învăţământul românesc. Şcoala este elementul esenţial! Iată de ce vreau să-l felicit pe colegul nostru, reprezentantul sârbilor în Parlamentul României, pentru că a ales o personalitate care uneşte şcoala - elementul fundamental al clădirii unei naţiuni - şi creştin-ortodoxia, în cazul de faţă, elemente, aşa cum spuneam, fundamentale pentru dezvoltarea unui popor. El a dăruit Bisericii Ortodoxe Sârbe şi poporului sârb spiritul şi forţa vitală, atât de necesare pentru a depăşi greutăţile, de-a lungul istoriei. Iată de ce, această personalitate, aşa cum specificam şi anterior, este cea care a reuşit, prin intermediul istoriei, să lege trecutul de prezent şi, cu siguranţă, de viitorul acestei minorităţi extraordinare. Pentru celebrarea acestei sărbători - este vorba de instituirea Zilei Sveti Sava -, vor avea loc diferite evenimente aici, în România, legate de păstrarea valorilor minorităţii sârbe, de promovarea diversităţii culturale, dezvoltarea parteneriatelor culturale şi sociale cu Republica Serbia, punerea în valoare a contribuţiei minorităţii sârbe la viaţa culturală şi socială din ţara noastră. De aceea, doamnelor şi domnilor, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale va vota în favoarea acestei propuneri legislative şi sperăm s-o facem împreună, cu toţii. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Bichineţ Corneliu, reprezentantul Grupului PMP.

Corneliu Bichineţ Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vreau să-l felicit pe reprezentantul sârbilor în Parlamentul României pentru această iniţiativă legislativă pe care Partidul Mişcarea Populară o va susţine. Sfântul Sava este pentru sârbi ceea ce este Sfântul Andrei pentru români. Amândoi au arătat popoarelor noastre dreapta credinţă. M-am bucurat că un reprezentant al etniei turcilor a fost cel care a citit acest text. Vedeţi ce este ironia istoriei? După ce 500 de ani turcii au trecut prin foc şi sabie, cum se spune, şi poporul nostru, şi pe sârbi, iată, dumneavoastră, întindeţi ramura de măslin. Felicitări şi dumneavoastră, şi sârbilor, şi românilor, în mod special! Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului Dobrovie Matei-Adrian, Grupul parlamentar al PNL.

Matei-Adrian Dobrovie Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau şi eu să-l felicit pe reprezentantul minorităţii sârbe din Parlamentul României pentru această iniţiativă extrem de benefică. Trebuie să-i cinstim pe sfinţi. Sfântul Sava nu este doar o mare personalitate în Serbia, ci este un sfânt important pentru întreaga ortodoxie. De asemenea, aş vrea să remarc că o iniţiativă atât de bună - m-aş bucura să o văd implementată şi în Parlamentul Serbiei. Mi-aş dori ca, în baza Protocolului din 2012, să avem şi noi, românii, un reprezentat al minorităţii române în Parlamentul Serbiei, astfel încât să se poată propune o lege similară, la fel de bună în Parlamentul Serbiei, poate de cinstire a Sfântului Apostol Andrei. De asemenea, m-aş bucura foarte mult ca în curând să avem un serviciu comun religios, în limbile română şi sârbă, în Timoc. Vă mulţumesc foarte mult şi încă o dată felicitări, din suflet, colegului de la minoritatea sârbă pentru un proiect foarte bun şi care onorează o mare personalitate şi un mare sfânt. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului Iancu Iulian, reprezentantul Grupului PSD.

Iulian Iancu Stimaţi colegi, Aş vrea să-mi permiteţi să încep felicitându-l pe colegul nostru, domnul Slavoliub Adnagi, pentru această inspirată propunere de a transforma într-o sărbătoare naţională sărbătoarea dedicată unui sfânt al Ortodoxiei, spunându-vă că este sfântul care spunea: "Voi nu sunteţi cetăţeni ai acestui pământ, voi sunteţi cetăţeni ai cerului şi orice veţi face, veţi gândi, veţi înfăptui, vi se va înscrie în suflet şi în ADN şi veţi transmite urmaşilor voştri". Nu este vorba doar de acest sfânt, este vorba şi despre fiul lui, el fiind fiul unui voievod, refuzând confortul şi viaţa liniştită a unui fiu de voievod, acceptând o viaţă în afara deşertăciunii lumeşti. Dar, pe lângă Sfântul Sava, Sfântul Nicolae Velimirovici reprezintă pentru noi toţi un simbol al felului în care pot fi reprezentate popoarele în cele mai grele momente de încercare. Ca atare, prin această sărbătoare, dumneavoastră aduceţi în fiecare an în actualitate setul unic de valori pe care ar trebui cu toţii să-l avem, atunci când încercăm să ne reprezentăm sau încercăm să dăm soluţii celor mai grele momente. Este singurul set de valori care contează, dovadă că, în afară de ctitoria menţionată, mai sunt încă cinci mănăstiri în Muntele Athos, la care Sfântul Sava este ctitor. Dar alături de cine? Alături de Sfântul Ştefan cel Mare, alături de Mihai Viteazul, alături de Alexandru Lăpuşneanu, pe care-i găsim în icoane şi în imagini în mărime naturală, în aceste mănăstiri, demonstrând că atât poporul român, cât şi poporul sârb, au asumat împreună acest unic set de valori care ar trebui să fie călăuză pentru fiecare dintre noi. Vă felicit şi doresc în continuare mult succes, în numele nostru, al tuturor colegilor, poporului sârb şi dumneavoastră, pentru această inspirată alegere ca sărbătoare.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Băişanu Ştefan-Alexandru, Grupul ALDE.

Ştefan-Alexandru Băişanu Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Îl felicit pe colegul nostru, deputatul minorităţii sârbe, pentru această propunere. Aş vrea să-i spun şi dumnealui, şi aş vrea să transmit şi un mesaj către Ministerul de Externe, şi nu numai, faptul că în Serbia trăiesc foarte mulţi români, unii dintre ei îşi spun "vlahi". Există o colaborare pozitivă între noi şi românii de acolo. Îmi aduc aminte cu mare drag momentele în care mergeam cu - Dumnezeu să-l odihnească! - Adrian Păunescu la sărbătorile Cenaclului "Lumina", din Serbia, acolo unde ne-am întâlnit cu foarte mulţi români care simt şi trăiesc româneşte şi care se înţeleg foarte bine cu sârbii, şi cred că ar trebui să găsim oportunităţi pentru a-i ajuta pe românii noştri de acolo şi, aşa cum a spus şi un coleg de-al meu mai înainte, să găsim posibilităţi de reciprocitate la nivelul minorităţii sârbe din România şi minorităţii române din Serbia. Felicitări încă o dată! Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Neexistând amendamente, potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, nu se mai trece la dezbaterea pe articole şi se trimite la plen pentru votul final. Deci este aprobată. Conform Regulamentului, votul final va decide. Şi îi felicit pe iniţiatori pentru acest proiect de lege care va întruni, probabil, unanimitatea.