PL-x nr. 309/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi a Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale în scopul armonizării prevederilor acestor legi cu reglementările legislative interne şi internaţionale în domeniul nuclear

Sponsori: Iuliu Nosa, Iulian Iancu, Roxana Mînzatu, Dumitru Gherman, Sándor Bende, Nicolae Velcea, Florinel Stancu, Nicuşor Halici, Mihai Mohaci, Mihăiţă Vîrză, Ilie Toma

cdep

12 februarie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.170/DPSG/06.02.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (poz.22)
19 septembrie 2019
Camera Deputaților
3 septembrie 2019
Camera Deputaților
31 iulie 2019
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.1126/23.07.2019 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
1 iulie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 04.09.2019
termen depunere raport: 10.09.2019
26 iunie 2019
Senat
adoptat de Senat
ca urmare a depasirii termenului de adoptare, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
(pdf) Forma adoptată de Senat