20 februarie 2017 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii (Pl-x 152/2016). ( rămasă pentru votul final )

Rovana Plumb Mergem mai departe. 41. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, Pl-x 152/2016. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Îl invit pe domnul preşedinte al Comisiei pentru industrii şi servicii, domnul deputat Iulian Iancu.

Iulian Iancu Doamnă preşedinte, Vă mulţumesc foarte mult. Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate pentru dezbaterea în fond cu actul normativ menţionat. Aş vrea să vă spun, stimaţi colegi, că Senatul a respins această propunere. De asemenea, are aviz negativ de la Comisia pentru politică economică şi nici Guvernul nu susţine adoptarea acestei propuneri legislative - este vorba de Guvernul anterior. Această propunere încerca să reglementeze Ordonanţa nr. 34/2006, în sensul de a modifica expresia "contracte de achiziţie publică", care are ca obiect produse sau servicii cu caracter complex. În urma dezbaterilor, membrii celor trei comisii au propus plenului respingerea propunerii legislative, în unanimitate de voturi. Pentru că, aşa cum bine ştiţi, stimaţi colegi, Ordonanţa nr. 34/2006 a fost abrogată, prin pachetul legislativ privind achiziţiile publice, adoptat de plenul Camerei Deputaţilor la 10 mai 2016, pachet legislativ care, de fapt, a transpus în integralitate Directiva 2014/24 a Uniunii Europene, a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice.

Rovana Plumb Mulţumesc. La dezbateri generale, dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Nu. Iniţiativa legislativă merge la votul final.