Tamara-Dorina Ciofu

Activitate

Afiliere politică

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, "În fiecare an de guvernare PSD, numărul salariaţilor activi a crescut" Creşterea numărului de salariaţi activi arată că măsurile guvernării PSD au rezolvat una dintre cele mai mari probleme ale ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Obiectul declaraţiei politice: "Au fost aprobate Normele metodologice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii de asistenţă medicală ...

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, "Copiii cu autism au nevoie de îngrijire paliativă permanentă" Având în vedere că în Legea nr. 448/2006 privind drepturile de asistenţă socială pentru persoanele cu dizabilităţi se stabileşte că ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, "Diferenţa dintre PSD şi PNL - creşteri de venituri şi investiţii în sănătate şi educaţie versus tăieri de venituri şi stagnare în dezvoltarea locală" Doar un partid mare poate face lucruri mari! ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia politică are ca obiect: "S-a dat startul programului naţional de susţinere a mediului privat pentru construcţia şi amenajarea de grădiniţe cu ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "Campanii de prevenţie şi educaţie pentru sănătate" Având în vedere că internetul e plin de site-uri de sănătate realizate de persoane care nu sunt medici, şi astfel fac mai mult rău decât bine celor ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "Promovarea de politici publice, în vederea creşterii gradului de integrare şi de acces al populaţiei rome la servicii de sănătate şi educaţie" Ziua internaţională a romilor reprezintă, pentru ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "«Să înţelegem autismul! Şanse egale şi participare activă!» - este tema Zilei internaţionale a conştientizării autismului, pentru anul 2019" Cu ocazia Zilei internaţionale a conştientizării ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, "Servicii medicale de calitate, pentru români" Ministerul Sănătăţii a demarat, săptămâna trecută, programele de screening, diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, "Importanţa relaţiilor umane - tema pentru 2019 a celebrării Zilei mondiale a asistenţei sociale" Ziua Mondială a Asistenţei Sociale, care este sărbătorită în data de 19 martie, este organizată sub ...

  13 martie 2019
  luare de cuvânt, "Educaţie pentru sănătate" Avem nevoie de realizarea unor campanii de informare a părinţilor cu privire la adoptarea unui stil de viaţă sănătos pentru copiii lor, care să fie promovat de Ministerul ...

  13 martie 2019
  propunere legislativă, BP178/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, "8 Martie - semnificaţii, repere istorice, naţionale şi internaţionale pentru Ziua Internaţională a Femeii" Ziua Internaţională a Femeii, cunoscută îndeobşte ca Ziua Femeii, este sărbătorită anual, ...

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, BP110/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, "Fondurile alocate sistemului sanitar în 2019 vor permite investiţii în unităţile sanitare şi îmbunătăţirea serviciilor medicale acordate pacienţilor" Finanţarea din acest an va permite continuarea ...

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, "Bugetul pentru anul 2019 prevede mai multe fonduri pentru sănătatea şi educaţia copiilor" Cu toate atacurile pe care PNL le-a îndreptat în ultima perioadă asupra PSD, bugetul pentru anul 2019, votat ...

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, "În 2019 creşte bugetul dedicat sănătăţii şi se continuă programele de tratament pentru pacienţii cu diabet, dar şi screeningul prenatal la gravide şi cel auditiv la nou-născuţi" În bugetul de stat ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Obiectul declaraţiei politice de astăzi: "Cresc finanţarea şi accesul la serviciile medicale de bază pentru prevenirea, supravegherea şi controlul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "A fost aprobat Planul-cadru naţional privind controlul hepatitelor virale în România, pentru perioada 2018-2030" Ministerul Sănătăţii a finalizat Planul-cadru naţional privind controlul hepatitelor ...

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1012/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  18 decembrie 2018
  întrebare, Mdificarea art.3, alin.3 din HG nr.564/2017 pentru asigurarea alocaţiei de hrană copiilor din internate pe întreaga perioadă a cazării lor în unităţile de învăţământ

  18 decembrie 2018
  întrebare, Creşterea bugetului alocat pentru serviciile de îngrijire medicale la domiciliu

  18 decembrie 2018
  întrebare, Construirea de locuinţe în incinta unităţilor sanitare care să fie utilizate de aparţinătorii copiilor bolnavi cronic pe perioada internării acestora

  18 decembrie 2018
  întrebare, Situaţia Roboscanerelor instalate în vămile din România

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1004/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1003/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "Fiecare societate trebuie să promoveze respectul pentru drepturile şi libertăţile omului!" Declaraţia Universală a Drepturilor Omului a fost adoptată la 10 decembrie 1948 de Adunarea Generală a ...

  11 decembrie 2018
  întrebare, Măsuri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de evaluare, îngrijire şi integrare a copiilor cu autism

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi are ca obiect "Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi". Stimate colege, Stimaţi colegi, În fiecare an, pe 3 ...

  4 decembrie 2018
  întrebare, Armonizarea legislaţiei secundare privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, astfel încât să fie instituită o practică unitară la nivel naţional pentru minorii cu cerinţe educaţionale speciale, indiferent de situaţia în care se află

  4 decembrie 2018
  întrebare, Termenul de intrare în vigoare a normelor care reglementează planurile cadru pentru învăţământul special preuniversitar

  4 decembrie 2018
  întrebare, Dreptul de a beneficia de asistent personal conferit de certificatul de încadrare în grad de handicap al unui minor care urmează cursurile unei de învăţământ special care este cazat de luni până vineri

  29 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP973/2018 Propunere legislativă privind acordarea unui pachet-trusou pentru nou-născut

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "1 decembrie 1918, Ziua Marii Uniri" Participarea României la Primul Război Mondial a avut un scop clar şi asumat de întreaga ţară, Marea Unire. Aceasta s-a realizat în 1918, dar, pentru realizarea ...

  27 noiembrie 2018
  întrebare, Interpretarea legislaţiei din domeniul asociaţiilor de proprietari şi adiministrarea condominiilor

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Cunoaşterea şi respectarea drepturilor copiilor sunt aspecte esenţiale în educaţia oferită de părinţi" În data de 20 noiembrie 1989, a fost semnată Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului, ...

  20 noiembrie 2018
  interpelare, Acordarea gratuită de anticoncepționale și trusouri pentru nou-născuți și organizarea de campanii de informare despre sănătatea reproducerii în zone rurale din comunitățile defavorizate

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea este adresată doamnei ministru al sănătăţii, Sorina Pintea, şi vizează acordarea gratuită a anticoncepţionalelor şi trusourilor pentru ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Ziua mondială a diabetului, motiv de conştientizare pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos, bazat pe prevenţie şi control medical periodic" Ziua mondială a diabetului este celebrată în fiecare ...

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

  13 noiembrie 2018
  întrebare, Acordarea unei derogări temporare pentru aplicarea OUG 69/17.07.2018 în cazul Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru persoanele cu Hadicap Dumbrăveni-Sibiu

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Obiectul declaraţiei politice: "Rolul şi importanţa adaptării serviciilor de asistenţă socială la nevoile actuale din societatea românească". Stimate colege, Stimaţi ...

  6 noiembrie 2018
  interpelare, Acordarea aceloraşi drepturi copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială cu minorii cu cerinţe educaţionale speciale

  6 noiembrie 2018
  întrebare, Soluţii pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale şi de îngrijire oferite bolnavilor psihic cronici

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi: "30 octombrie - Ziua mondială de prevenire a gripei, motiv de conştientizare şi informare a ...

  30 octombrie 2018
  întrebare, Modificarea actelor normative care reglementează organizarea rezidenţiatului

  30 octombrie 2018
  întrebare, Acorarea burselor pentru motive medicale inclusiv preşcolarilor

  30 octombrie 2018
  întrebare, Construirea de locuinţe în incinta unităţilor sanitare care să fi utilizate temporar de părinţii şi rudele copiilor bolnavi cronic care vin din ţară, în special din mediu rural

  30 octombrie 2018
  întrebare, Acordarea asistenţei sociale constând în asigurarea alocaţiei zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei copiilor cu cerinţe educaţionale speciale direct către unităţile de învăţământ special

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Programul de screening auditiv, derulat de Ministerul Sănătăţii, a fost extins şi în spitalele din subordinea autorităţilor locale, inclusiv pentru judeţul Botoşani" Având în vedere că, la ultima ...

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP837/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  23 octombrie 2018
  interpelare, Deschiderea de noi centre de tratament şi recuperarea bolavilor de scleroză multiplă şi actualizarea programului de terapii noi

  23 octombrie 2018
  întrebare, Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educaţional destinat minorilor cu cerinţe educaţionale speciale care urmează unităţile de învăţământ special şi de masă

  23 octombrie 2018
  întrebare, Extinderea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copii cu autism până la împlinirea vîrstei de 18 ani

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Organizarea de programe de mentorat pentru elevii din comunităţile vulnerabile" Vă propun să organizăm programe de mentorat pentru elevii din comunităţile vulnerabile şi să înfiinţăm un Registru ...

  16 octombrie 2018
  întrebare, Măsurile pentru dotarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează copii cu dizabilităţi cu manuale şi materiale didactice adaptate pentru fiecare tip de handicap

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Sănătatea mintală a copiilor noştri este esenţială în formarea şi dezvoltarea normală a acestora, ca adulţi" La 10 octombrie, se marchează Ziua mondială a sănătăţii mintale. A fost stabilită, în ...

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Validarea referendumului pentru modificarea Constituţiei va consolida funcţia naturală a familiei, de procreare, bazată pe căsătoria dintre un bărbat şi o femeie" În calitate de medic şi de ...

  3 octombrie 2018
  interpelare, Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educațional destinat minorilor cu cerințe eduaționale speciale care urmează unitățile de învățământ special și de masă

  3 octombrie 2018
  interpelare, Modificarea HG nr. 153/2018, astfel încât și personalul din cadrul camerelor de gardă psihiatrie din secțiile exterioare ale Spitalelor Județene de Urgență să beneficieze de sporul specialității psihiatrie

  3 octombrie 2018
  interpelare, Scutirea de la plata contribuției lunare de întreținere a persoanelor cu handicap multiplu (asociat)

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul muncii şi justiţiei sociale. Obiectul interpelării îl reprezintă acordarea sumelor ...

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, " Ziua mondială a farmacistului" Începând cu anul 2000, la iniţiativa Federaţiei Internaţionale a Farmaceuticelor, la data de 25 septembrie, în întreaga lume se sărbătoreşte Ziua internaţională a ...

  25 septembrie 2018
  întrebare, Înfiinţarea de centre teritoriale de perfecţionare în învăţământul medical postuniversitar sub coordonarea universităţilor de medicină

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Serviciile judeţene SMURD vor fi dotate cu ambulanţe noi" Cu toate că mai sunt încă multe lucruri de îndreptat şi de rezolvat în domeniul sănătăţii din România, până la finalul acestui an, ...

  19 septembrie 2018
  întrebare, Modificarea procedurilor prevăzute de Hotărârea nr.750/2005 privind constituirea consililiilor interministeriale permanente

  18 septembrie 2018
  interpelare, Includerea copiilor cu autism pritre beneficiarii îngrijirii paliative pediatrice, astfel încât să fie eliberat certificat de încadrare în grad de handicap valabil până la vârsta de 18 ani

  17 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei ministru Sorina Pintea, ministrul sănătăţii, iar obiectul interpelării este "Includerea copiilor cu autism printre ...

  12 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Sănătatea mamei şi copilului, prioritate naţională" Odată cu rectificarea bugetară adoptată săptămâna trecută, Ministerul Sănătăţii are fonduri suplimentare pentru achiziţia de echipamente medicale, ...

  12 septembrie 2018
  întrebare, Decontarea de către CASB a tratamentului interferon free realizat de o pacientă din fonduri proprii

  12 septembrie 2018
  întrebare, Reluarea finanţării subprogramului cu contraceptivele, din PN VI cu mama şi copilul şi iniţierea de campanii naţionale de conştientizare a importanţei planificării familiare

  12 septembrie 2018
  întrebare, Transmiterea către autorităţile locale a unei adrese, astfel încât să nu mai solicite alte documente înafară de certificatul eliberat de medic pentru acordarea burselor din motive medicale

  12 septembrie 2018
  întrebare, Situaţia privind extinderea centrelor de radioterapie prin doatrea cu echipament a spitalelor din ţară

  12 septembrie 2018
  întrebare, Situaţia incubatoarelor pentru nou-născuţi, aparaturii pentru screening auditiv a acestora şi subvenţionarea achiziţiei senzorilor de glicemie pentru diabetici în urma rectificării bugetare din septembrie 2018

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 737/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

  5 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Ziua internaţională a carităţii" În semn de recunoaştere a eforturilor organizaţiilor de caritate şi a persoanelor, inclusiv a activităţii Maicii Tereza, în atenuarea crizelor umanitare şi a ...

  4 septembrie 2018
  întrebare, Situaţia echipamentelor medicale de screening auditiv solicitate de unităţile medicale din jud. Botoşani şi a dotării cu incubatoare pentru nou născuţi

  4 septembrie 2018
  întrebare, Oportunitatea simplificării criterilor pentru acordarea burse de ajutor social pentru elevii bolnavi din învăţământul preuniversitar de stat

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 689/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art V din Ordonanţei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani

  17 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 415/2018 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Institutului Român pentru Drepturile Omului

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Ministerul Sănătăţii înfiinţează Registrul Naţional al Profesioniştilor din sistemul de sănătate" Având în vedere deficitul de personal sanitar calificat care se înregistrează în prezent în ţara ...

  26 iunie 2018
  întrebare, Măsuri pentru creşterea accesului şi participarea la educaţiei a copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale

  26 iunie 2018
  întrebare, Organizarea de tabere pentru copiii cu dizabilităţi din jud. Botoşani în alte zone din ţară

  26 iunie 2018
  întrebare, Extinderea termenului de valabilitate a certificatului de încadrare în grad de handicap pentru copiii cu autism până la împlinirea vârstei de 18 ani

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Creşterea accesului şi participarea la educaţie a copiilor cu dizabilităţi şi cerinţe educaţionale speciale" Având în vedere că au trecut 13 ani din momentul în care s-a început implementarea ...

  19 iunie 2018
  întrebare, Respectarea prevederilor Legii 22/2018, conform cărora emisia pe cale radio terestră a serviciilor publice şi private de televiziune în sistem analogic , în banda de frecvenţe radio 174-230MHz continuă până la data de 31 decembrie 2019

  19 iunie 2018
  întrebare, Completarea cadrului legislativ cu măsuri pentru educaţia parentală

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice de astăzi: "Au fost aprobate normele de aplicare pentru contractele tip ...

  12 iunie 2018
  întrebare, Soluţionarea unui dosar pentru schimbarea specialităţii la rezidenţia

  12 iunie 2018
  întrebare, Analizarea situaţiei privind încălcarea drepturilor unui copil ca urmare a tratamentelor la care a fost supus de unul dintre părinţi

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii" La 4 iunie este marcată Ziua internaţională a copiilor victime ale agresiunii. În cadrul sesiunii speciale de urgenţă în problema Palestinei, ...

  5 iunie 2018
  întrebare, Elaborarea unei strategii pentru creşterea încrederii pacienţilor români în sistemul de sănătate de pe plan local

  5 iunie 2018
  întrebare, Situaţia intervalelor de venit pentru stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de familiile bătrânilor cu dizabilităţi din căminele pentru persoane vârstnice

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, "Prin implementarea Strategiei naţionale pentru promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, şi pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice se va reduce numărul ...

  30 mai 2018
  interpelare, Propuneri de modificare a metodologiei de organizare a examenului de rezidențiat și a modului de alocare a posturilor de medic rezident la unitațile sanitare din țară

  30 mai 2018
  interpelare, Care este situația cabinetelor mobile de medicină dentară și în ce măsură Ministerul Sănătății se poate implica pentru asigurarea fondurilor necesare personalului medical specializat în cabinetele stomatologice din unitățile de învățământ

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei ministru Sorina Pintea, ministrul sănătăţii. Şi obiectul interpelării îl reprezintă o întrebare legată de situaţia ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, "Elevii cu autism, boli hematologice, surditate şi alte afecţiuni cronice beneficiază de burse sociale" În urma demersurilor repetate pe care le-am făcut la Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul ...

  23 mai 2018
  întrebare, Situația aprobării pentru declararea imobilului ”Casa Piliuță” situat în municipiul Botoșani, strada Vârnav, nr. 37, jud. Botoșani

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice: "Politica preşedintelui Iohannis, orientată spre conflict şi dezbinare, este în contradicţie cu dorinţa ...

  16 mai 2018
  întrebare, Spitalul Județean de Urgență Mavromați în programul național pentru prevenirea deficiențelor de auz și screening auditiv la nou născuți și în proiectul pentru doatrea cu incubatoare a maternităților

  16 mai 2018
  întrebare, Clasificarea situației medicilor specialiști cu supra specializare în nefrologie și dializă pediatrică și recunoașterea studiilor complementare pentru doctorii români care au efectuat stagii de pregătire în alte țări din Uninunea Europeană

  10 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 315/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, "Susţin definirea familiei ca fiind întemeiată pe căsătoria liber consimţită între un bărbat şi o femeie" Am constatat că preşedintele României respinge modificarea Constituţiei în favoarea familiei ...

  8 mai 2018
  întrebare, Alocarea de fonduri la prima rectificare bugetară pentru subvenționarea achiziționării și înlocuirii sistemelor de senzori de glicemie pentru bolnavii de diabet de tip 1 de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate

  8 mai 2018
  întrebare, Operaționalizarea Centrului Național de Resurse Umane pentru identificarea specialităților medicale în care se înregistrază deficit de personal sanitar calificat

  8 mai 2018
  întrebare, Decontarea transportului la spital a femeilor în perioada de sarcină pentru realizarea de investigații medicale specifice

  8 mai 2018
  întrebare, Decontarea analizelor pentru trombofilie a gravidelor

  8 mai 2018
  întrebare, Emiterea unei hotărâri de guvern prin care să beneficieze de bursă de ajutor social și elevii diagnosticați cu tulburare de spectru autist, la fel ca studenții confrom OMEN nr. 3392/2017

  8 mai 2018
  întrebare, Identificarea unor soluții legislative pentru a modifica Legea nr.360/2002 privind Statutul polițistului

  3 mai 2018
  interpelare, Situația absolvenților de medicină care susțin examenul de rezidențiat și a posturilor pentru fiecare specialitate medicală din cadrul spitalelor de la nivel local

  24 aprilie 2018
  întrebare, Creșterea capacității de screening pentru depistarea bolilor cardiovasculare și cancerului, care reprezintă cauza pentru majoritatea deceselor din România

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Măsuri pentru protejarea veniturilor angajaţilor din domeniul IT şi al cercetării-dezvoltării, salariaţilor part-time şi persoanelor cu dizabilităţi" Guvernul a clarificat faptul că obligaţia de ...

  17 aprilie 2018
  interpelare, Comunicarea unui termen privind inițierea procesului de atribuire a concesiunii pentru serviciul de distribuție a gazelor naturale în localitățile Răchiți și Cișmea din comuna Răchiți, jud. Botoșani

  17 aprilie 2018
  întrebare, Modificarea metodologiei de organizare a examenului de rezidențiat și a modului de alocare a postrurilor de medic rezident la unitățile sanitare din țară

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  11 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Aşteptăm ca şi celelalte partide politice să adopte principiul parităţii dintre femei şi bărbaţi în structurile de conducere" Decizia Congresului PSD de a alege un număr egal de bărbaţi şi femei în ...

  11 aprilie 2018
  întrebare, Eminterea unui ordin comun pentru efectuarea gratuită de analize medicale de laborator în cadrul cabinetului medicului de familie

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Coaliţia de guvernare PSD-ALD a adoptat Regulamentul sporurilor din sistemul de sănătate" La finalul săptămânii trecute, Guvernul a adoptat Regulamentul sporurilor din sănătate. Regulamentul ...

  4 aprilie 2018
  întrebare, Subvenționarea achiziționării și înlocuirii sistemelor de senzori de glicemie pentru bolnavii de diabet de tip 1 de către Casa Națională de Asigurări de Sănătate

  4 aprilie 2018
  întrebare, Amenajarea de secții în spitale sau sanatorii pentru tinerii care suferă de boli neurologice în vederea asigurării de suport medical și profesional pentru reintegrarea socială

  4 aprilie 2018
  întrebare, Îndeplinirea condițiilor de către Ministerul Energiei pentru deblocarea organizării unor noi licitații în domeniul concesiunilor de lucrări și servicii, respectiv extindere de rețele de gaze

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, "Introducerea de măsuri legislative pentru tragerea la răspundere a părinţilor şi reprezentanţilor legali ai copiilor care abandonează învăţământul obligatoriu" Având în vedere că România ocupă locul ...

  27 martie 2018
  interpelare, Înființarea și amenajarea de after-schoo-uri locale pentru obținerea unei calificări profesionale de către copiii cu probleme sociale și persoanele cu dizabilități

  27 martie 2018
  întrebare, Intoducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a părinților și reprezentanților legali ai copiilor care abordează învățământul obligatoriu

  27 martie 2018
  întrebare, Stadiul implementării programului pentru "Asigurarea pachetului minim de servicii publice în fiecare localitate din mediul rural (zece servicii)"în domeniul educației

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată domnului Paul Stănescu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, doamnei Lia Olguţa Vasilescu, ministrul ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, "21 martie 2018, Ziua mondială a Sindromului Down" În fiecare an, pe data de 21 martie celebrăm Ziua internaţională a copiilor cu Sindrom Down. În această zi, avem ocazia să informăm populaţia şi să ...

  20 martie 2018
  întrebare, Recunoașterea studiilor complementare pentru medici specialiști români care au efectuat stagii de pregătire în alte țări din Uniunea Europeană

  20 martie 2018
  întrebare, Emiterea unui ordin de ministru prin care să beneficieze de bursă de ajutor social și elevii diagnosticați cu tulburare de spectru autist, la fel ca studenții conform OMEN nr.3392/2017

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, "Copiii şi adolescenţii cu dizabilităţi" În România, sunt înregistrate 700.736 persoane cu dizabilităţi, adică un raport de 3,71 persoane la 100 de locuitori. Dintre aceştia, 61.043 - 8,8% - sunt ...

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Obiectul interpelării: "Oportunitatea unor modificări la Legea nr. 360/2002 privind statutul poliţistului" şi este adresată doamnei ministru al afacerilor ...

  12 martie 2018
  interpelare, Oportunitatea unor modificări la Legea nr.360/2002 privind Statutul poliţistului

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, "La 1 martie 2018 s-au majorat salariile medicilor, aşa cum a fost prevăzut în Legea salarizării unitare." Împreună cu colegii mei de la PSD şi ALDE ne-am respectat promisiunea din campania ...

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  6 martie 2018
  întrebare, Măsuri privind integrarea refugiaţilor şi străinilor care muncesc în România şi pentru reîntoarcerea specialiştilor români plecaţi în străinătate

  6 martie 2018
  întrebare, Creşterea salariilor pentru personalul de la infirmerie şi eliminarea contribuţiilor pentru indemnizaţia de hrană

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Introducerea unui program naţional de vaccinare anti-HPV, ca metodă de prevenţie primară, complementar programelor de screening, organizat şi derularea de campanii de informare" Apreciez ca fiind ...

  27 februarie 2018
  întrebare, Situaţia grilelor de plată cu intervalele de venit pentru stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de familiile bătrânilor din căminele pentru persoane vârstnice

  27 februarie 2018
  interpelare, Introducerea unui program naţional de vaccinare anti-HPV, ca metodă de prevenţie primară, complementar programelor de screening organizat şi derularea de campanii de informare

  26 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea mea este adresată doamnei ministru Sorina Pintea, ministrul sănătăţii, iar obiectul interpelării este "Introducerea costurilor vaccinării ...

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice de astăzi: "Introducerea rezidenţiatului pe post reprezintă o soluţie pentru reducerea deficitului de ...

  20 februarie 2018
  întrebare, Modificarea legislaţiei secundare în ceea ce priveşte posturile din unităţile sanitare ocupate cu medicii rezidenţi

  20 februarie 2018
  întrebare, Situaţia privind procesul de atribuire a concesiunii pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale în localităţile Răchiţi şi Cişmea din comuna Răchiţi, jud. Botoşani

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Obiectivul de importanţă naţională, asumat de PSD, acela de a opri exodul medicilor şi al asistenţilor din ţară, începe să fie pus în practică" Le-am spus-o colegilor mei, o spun şi public, nu ...

  13 februarie 2018
  interpelare, Revizuirea grilei de salarizare pentru personalul contractual din instituţiile aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii

  13 februarie 2018
  interpelare, Aprobarea înfiinţării de posturi de medic pediatru şi obstetrician, asistent mediacal pentru sănătatea mamei şi copilului din cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică pentru scăderea şi eradicarea mortalităţii materne şi infantile

  12 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea de astăzi este adresată doamnei ministru al sănătăţii, Sorina Pintea. Obiectul interpelării este aprobarea înfiinţării de posturi de medic pediatru şi ...

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Înfiinţarea de unităţi de învăţământ preşcolar pentru copiii cu nevoi speciale în fiecare municipiu din România" Având în vedere că la nivel naţional sunt cel puţin 37.000 de copii cu dizabilităţi ...

  6 februarie 2018
  interpelare, Dotarea cabinetelor medicilor de familie şi a centrelor de permanenţă cu aparatură medicală minimală pentru asigurarea tratamentului primar printr-un sistem de creditare garantat de stat

  6 februarie 2018
  interpelare, Introducerea rezidenţiatului pe post în fiecare judeţ pentru reducerea deficitului de medici şi integrarea absolvenţilor de medicină în sistemul medical de pe plan loc

  6 februarie 2018
  interpelare, Situaţia programului naţional de screening şi imunizare implementat de Ministerul Sănătăţii pentru 2018 în ceea ce priveşte vaccinarea anti-HPV

  6 februarie 2018
  interpelare, Situaţia actuală şi necesarul privind numărul autospecialelor şi ambulanţelor pentru Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimareşi Descarcerare din cadrul Inspectoratului pentru Sitaţii de Urgenţă Botoşani şi pentru serviciul de ambulanţă judeţean

  6 februarie 2018
  interpelare, Redeschiderea şi amenajarea cabinetelor stomatologice în unităţile de învăţământ şi asigurarea personalului medical specializat în regim de plată cu ora

  6 februarie 2018
  interpelare, Implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor nevăzătoare

  6 februarie 2018
  întrebare, Dotarea cabinetelor medicilor de familie şi a centrelor de permanenţă cu aparatură medicală minimală pentru asigurarea tratamentului primar printr-un sistem de creditare garantat de stat

  6 februarie 2018
  întrebare, Situaţia programului naţional de screening şi imunizare implementat de Ministerul Sănătăţii pentru 2018 în ceea ce priveşte vaccinarea anti-HPV

  6 februarie 2018
  întrebare, Implementarea de măsuri pentru îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale persoanelor nevăzătoare

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată doamnei ministru al sănătăţii, Sorina Pintea, şi obiectul interpelării este redeschiderea şi amenajarea cabinetelor stomatologice în ...

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 328/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  12 decembrie 2017
  întrebare, Asigurarea salariilor personalului medical pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua internaţională a voluntariatului" Ziua internaţională a voluntarilor, "International Volunteer Day" este celebrată în fiecare an, la data de 5 decembrie şi oferă voluntarilor şi organizaţiilor ...

  6 decembrie 2017
  întrebare, Redeschiderea şi amenajarea cabinetelor stomatologice în unităţile de învăţământ şi asigurarea personalului medical specializat în regim de plată cu ora.

  6 decembrie 2017
  întrebare, Măsuri concrete pentru acoperirea deficitului de medici de familie în mediul rural.

  5 decembrie 2017
  întrebare, Identificarea şi alocarea de fonduri pentru sprijinirea dezvoltării aşezămintelor sociale de pe lângă lăcaşurile de cult pentru integrarea copiilor care provin din comunităţi vulnerabile

  5 decembrie 2017
  întrebare, Programe de sănătate dedicate şi măsuri concrete pentru scăderea şi eradicarea mortalităţii materne infantile

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua Internaţională pentru eliminarea violenţei asupra femeilor" Adunarea Generală a ONU a stabilit, prin Rezoluţia din 54/134 din 17 decembrie 1999, data de 25 noiembrie drept Ziua internaţională ...

  27 noiembrie 2017
  întrebare, Aprobarea unei norme didactice de predare-învăţare-evaluare a preşcolarilor pentru o grădiniţă destinată copiilor cu nevoi speciale în municipiul Botoşani

  27 noiembrie 2017
  întrebare, Măsuri concrete pentru protecţia victimelor agresiunilor sexuale cât şi pentru responsabilizarea agresorilor

  27 noiembrie 2017
  întrebare, Acordarea sprijinului financiar pentru reabiliatarea clădirii monument istoric în care se află muzeul Judeţean Botoşani

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua internaţională a drepturilor copilului" În data de 20 noiembrie 1989 a fost semnată Convenţia ONU, cu privire la drepturile copilului, această zi devenind Ziua internaţională a drepturilor ...

  21 noiembrie 2017
  întrebare, Identificarea de soluţii pentru reintroducerea unui vagon de dormit pe ruta Bucureşti-Botoşani

  21 noiembrie 2017
  întrebare, Obligativitatea autorităţilor locale de a organiza servicii de asistenţă vie pentru persoanele care au afecţiuni de vedere, tulburări a activităţii creierului de tipul epilepsiei şi diabet

  21 noiembrie 2017
  întrebare, Înfiinţarea şi acreditarea unei unităţi de învăţământ preşcolar pentru copiii cu nevoi speciale în municipiul Botoşani

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua Internaţională a Educaţiei Copiilor Nevăzători" Începând din 1946, în data de 13 noiembrie a fiecărui an, se celebrează Ziua internaţională a educaţiei copiilor nevăzători, întrucât este ziua ...

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Introducerea în OUG 195/2002 a obligativităţii instalării de instalaţii acistice pentru nevăzători la semafoarele aflate în principalele locuri aglomerate din oraşe.

  8 noiembrie 2017
  întrebare, Extinderea dreptului de asigurat a medicilor candidaţi la rezidenţiat până la data susţinerii examenului.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice: extinderea dreptului de asigurat al medicilor candidaţi la rezidenţiat până la data ...

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Implementarea unui sistem permanent de contact a companiei Tarom şi acordarea posibilităţii de a achiziţiona bilete de avion cu puţin timp înaintea cursei în anumite situaţii.

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Implementarea unui sistem de accesare a serviciilor autorităţilor publice locale şi centrale de către nevăzători.

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Concesionarea către Primăria mun.Botoşani a două clădiri anexe care aparţin Direcţiei de Sănătate Publică Botoşani şi Casei de Asigurări de Sănătate Botoşani pentru realizarea de centre de zi pentru bolnavi cronici.

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Introducerea unui sistem de bonificaţii pentru eliminarea discriminărilor personalului medical în anumite situaţii.

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Obiectul declaraţiei politice: "Avem nevoie de îmbunătăţirea condiţiilor din penitenciare, pentru a reduce rata infracţionalităţii, dar şi de programe pentru integrarea deţinuţilor în societate, după ...

  31 octombrie 2017
  întrebare, Oportunitatea modificării OUG 60/2017 şi a legii 448/2006 pentru susţinerea locurilor de muncă ocupate de persoanele cu dizabilităţi

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "PSD îşi respectă promisiunile faţă de pensionari" PSD îşi va respecta toate promisiunile faţă de pensionari pentru 2018, la fel cum le-a îndeplinit şi pe cele prevăzute pentru anul 2017. ...

  24 octombrie 2017
  întrebare, Măsuri pentru reducerea naşterilor la persoanele minore

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Obiectul declaraţiei politice - "Ziua Mondială a Nevăzătorilor, motiv pentru conştientizarea şi acceptarea persoanelor cu dizabilităţi în comunitate". La nivelul fiecărui judeţ pe care îl reprezentăm ...

  17 octombrie 2017
  întrebare, Diagnosticarea abuzivă a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Obiectul declaraţiei mele de astăzi este: "Măsuri concrete pentru creşterea nivelului de integrare şi acceptare socială a persoanelor cu dizabilităţi". Stimate ...

  11 octombrie 2017
  întrebare, Includerea Spitalului Judeţean de Urgenţă Mvromati în programul naţional pentru prevenirea deficienţelor de auz prin sreening auditiv la nou-născuţi.

  11 octombrie 2017
  întrebare, Aprobarea ordinului de ministru prin care elevii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist să beneficieze de burse sociale la fel ca studenţii, conform OMEN 3392/2017.

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua internaţională a Persoanelor Vârstnice" La nivel internaţional, la începutul acestei luni, se sărbătoreşte Ziua Persoanelor Vârstnice, ocazie cu care aş dori să supun atenţiei problema ...

  4 octombrie 2017
  întrebare, Aprobarea în regim de urgenţă a HG care să permită întabularea mai multor segmente a drumurilor judeţene pentru realizarea lucrărilor de reabilitare.

  4 octombrie 2017
  întrebare, Dotarea secţiei de neonatologie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani cu echipament de audiometrie nou născuţi.

  4 octombrie 2017
  întrebare, Admiterea în învăţământul postliceal după abţinerea diplomei de bacalaureat.

  4 octombrie 2017
  întrebare, Majorarea standardului de cost/an pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale prin modificarea HG 459/2010.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Pregătirea sistemelor publice de sănătate şi intervenţii în situaţii de urgenţă şi informarea populaţiei cu privire la efectele şi riscurile schimbărilor climatice" În general, în viaţa curentă a ...

  26 septembrie 2017
  întrebare, Subvenţionarea integrală a protezelor auditive pentru persoanele cu afecţiuni ale auzului

  26 septembrie 2017
  întrebare, Modificarea normelor de aplicare a legii 153/2017 pentru eliminarea discriminărilor personalului medical

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Implementarea unui sistem de avertizare asupra fenomenelor meteo, prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă" Având în vedere furtuna puternică care a avut loc în zona de vest a ţării noastre la ...

  19 septembrie 2017
  întrebare, Oportunitatea introducerii contra cost a unui sistem de calcul pentru pensia anticipată.

  19 septembrie 2017
  întrebare, Implementarea unui sistem de avertizare asupra fenomenelor meteo prin intermediul reţelelor de telefonie mobilă.

  19 septembrie 2017
  întrebare, Modificarea modului de organizare şi evaluare a concursurilor pentru ocuparea funcţiilor de conducere în cadrul Direcţiilor de Sănătate Publică.

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Primul an şcolar în care copiii şi tinerii cu handicap din fiecare ciclu de învăţământ au dreptul la utilizarea echipamentelor şi softurilor asistive în susţinerea examenelor de orice tip şi ...

  13 septembrie 2017
  întrebare, Identificarea şi concesionarea clădirilor neutilizate şi aflate în stare de degradare din patrimoniul instituţiilor publice deconcentrate ale ministerelor în proprietatea unităţilor administrativ teritoriale.

  13 septembrie 2017
  interpelare, Suplimentarea finanţării pentru majorarea valorii standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale.

  13 septembrie 2017
  întrebare, Administrarea şi evaluarea modului de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice de spectacole şi concerte de către Ministerul Culturii.

  13 septembrie 2017
  întrebare, Oportunitatea unui proiect de lege privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România.

  5 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Obiectul declaraţiei politice de astăzi este legat de faptul că elevii şi studenţii cu cerinţe educaţionale speciale, integraţi în învăţământul preuniversitar de masă, ...

  5 septembrie 2017
  întrebare, Identificarea de soluţii pentru repatrierea trupurilor cetăţenilor români decedaţi în străinătate.

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 396/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Promovarea şi adoptarea de politici publice pentru persoanele vârstnice" Vreau să vă supun atenţiei problema dezvoltării politicilor publice pentru persoanele vârstnice. În acest sens, consider că ...

  14 iunie 2017
  întrebare, Modificarea cadrului legal pentru a permite medicilor care au depăşit vârsta de 65 de ani să continue activitatea.

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Acordarea posibilităţii consiliilor locale şi judeţene de a acorda facilităţi anumitor categorii socio-profesionale pentru anumite servicii publice deficitare" După adoptarea proiectului de lege ...

  13 iunie 2017
  întrebare, Acordarea posibilităţii consiliilor locale şi judeţene de a acorda facilităţi anumitor categorii socio+profesionale pentru anumite servicii publice deficitare.

  13 iunie 2017
  interpelare, Suplimentarea finanţării pentru majorarea valorii standardului de cost/an/pat pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale.

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Creşterea numărului de posturi şi modificarea încadrării personalului contractual civil care lucrează la Serviciul regim permise de conducere şi înmatriculare a autovehiculelor" Eliminarea taxei de ...

  7 iunie 2017
  întrebare, Adoptarea de măsuri pentru creşterea gradului de integrare socială a persoanelor cu dizabilităţi.

  7 iunie 2017
  întrebare, Modificarea proiectului Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice pentru personalul medical.

  24 mai 2017
  întrebare, Includerea lucrărilor de consolidare şi restaurare a Teatrului Mihai Eminescu din municipiul Botoşani în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Locală

  24 mai 2017
  întrebare, Creştrerea numărului de posturi şi modificarea încadrării personanului contractual civil care lucrează la Serviciul regim permise de conducere şi înmatricularea autovehiculelor

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, "Organizarea de întâlniri periodice cu reprezentanţii asociaţiilor persoanelor cu dizabilităţi pentru creşterea gradului de integrare socială" Începând de săptămâna trecută, împreună cu colegii mei ...

  23 mai 2017
  întrebare, Situaţia salarizării medicilor care efectuează gărzi la domiciliu.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, "Acordarea dreptului moaşelor de a realiza servicii de asistenţă medicală mamelor şi nou-născuţilor în cadrul centrelor comunitare integrate" În calitate de medic pediatru, vă confirm că asistenţii ...

  16 mai 2017
  întrebare, Includerea moaştelor în categoriile profesionale care asigură servicii şi activităţi de asistenţă medicală comunitară în vadrul centrelor comunitare integrate.

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, "Introducerea de screening gratuit pentru depistarea osteoporozei" Avem în Programul de guvernare, la capitolul "Sănătate", realizarea de screening gratuit pentru depistarea precoce a malformaţiilor ...

  9 mai 2017
  întrebare, Recunoaşterea studiilor complementare pentru medicii specialişti români care au efectuat stagii de pregătire în alte ţări din UE

  9 mai 2017
  întrebare, Majorarea valorii standardului de cost/an/pat şi introducerea unor noi categorii de personal medical şi administrativ pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale.

  9 mai 2017
  întrebare, Introducerea programului de screening gratuit pentru determinarea densităţii osoase a persoanelor care prezintă factori de risc pentru osteoporoză.

  9 mai 2017
  întrebare, Implementarea unui sistem de creditare garantat de stat cu dobândă mică pentru dotarea cabinetelor medicale de familie şi a centrelor de permanenţă.

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  3 mai 2017
  întrebare, Extinderea screeningului auditiv şi oftalmologic precoce prin realizarea de testări în fiecare maternitate din ţară.

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Obiectul declaraţiei politice de astăzi este "Înfiinţarea liniei telefonice gratuite Tel-Verde, în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, pentru comunicarea ...

  25 aprilie 2017
  întrebare, Începerea programului de construcţie a locuinţelor sociale şi a centrelor pentru familie.

  19 aprilie 2017
  întrebare, Modificarea HG 558/1998 pentru acordarea burselor de ajutor social şi elevilor şi studenţilor bolnavi de autism care se află în evidenţa unităţilor medicale.

  11 aprilie 2017
  întrebare, Includerea în prima rectificare bugetară a fondurilor pentru cheltuielile prevăzute în Legea 272/2004, privind tinerii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în unităţile de învăţământ special.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, În această săptămână, vineri, pe 7 aprilie, celebrăm Ziua Mondială a Sănătăţii. În acest an, tema dedicată Zilei Mondiale a Sănătăţii ...

  4 aprilie 2017
  întrebare, Situaţia prevalenţei afecţiunilor medicale de nutriţie şi metabolism la copiii între 5 şi 14 ani.

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 386/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  28 martie 2017
  întrebare, Referitor asistenţa medicală comunitară.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice: "Guvernul şi Parlamentul trebuie să colaboreze pentru a creşte nivelul de trai al persoanelor vârstnice ...

  21 martie 2017
  interpelare, Acordarea sporurilor personalului sanitar din secţiile de terapie acută începând cu 1 martie 2017.

  21 martie 2017
  întrebare, Înfiinţarea liniei telefonice gratuite telverde în cadrul MAE pentru comunicarea situaţiilor de urgenţă în care se află cetăţenii români din străinătate.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, ... 2010 recunoaşte complexitatea activităţilor medicale, sperăm într-un răspuns din partea ministrului sănătăţii. Mulţumesc.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Obiectul interpelării... este aceasta, adresată domnului ministru Florian-Dorel Bodog, ministrul sănătăţii, şi se referă la acordarea sporurilor personalului sanitar ...

  14 martie 2017
  întrebare, Când va începe Ministerul Sănătăţii dotarea cabinetelor medicale prntru medicii de familie şi din ambulatoriu?

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Aşadar, prioritatea mea, ca deputat, în perioada următoare, va fi de a colabora cu Ministerul Sănătăţii, astfel încât să putem pune în aplicare elaborarea, finanţarea şi implementarea programelor ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice de astăzi: "Pacientul, prioritate a sistemului sanitar. Screening gratuit pentru depistarea bolilor cu ...

  28 februarie 2017
  întrebare, Când va începe ministerul screening-ul gratuit pentru depistarea bolilor cu impact mare asupra sănătăţii şi programele profilactice pentru copii?

  28 februarie 2017
  întrebare, Extinderea programului naţional pentru vindecarea bolnavilor de hepatita C prin creşterea accesului pacienţilor la tratament fără interferon.

  21 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice de astăzi: "Guvernul Grindeanu şi majoritatea parlamentară PSD-ALDE au măsuri clare, prin care oferă ...

  21 februarie 2017
  întrebare, Situaţia pe piaţa muncii a absolvenţilor de învăţământ superior.

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, doamnă preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Obiectul declaraţiei politice de astăzi este "Partidul Social Democrat îşi respectă promisiunile faţă de români". Guvernul Grindeanu ...

  8 februarie 2017
  întrebare, Majorarea valorii standardului de cost/an/pat şi introducerea unor noi categorii de personal de personal medical şi administrativ pentru serviciile acordate în unităţile de asistenţă medico-sociale.

  8 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 108/2017 Propunere legislativă referitoare la modificarea şi completarea Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare precum şi a Legii nr.393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali cu modificările şi completările ulterioare

  7 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 106/2017 Propunere legislativă privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

  6 februarie 2017
  întrebare, Modificarea Hptărârii de Guvern 558/1998.

  6 februarie 2017
  întrebare, Recunoaşterea studiilor complementare pentru medici specialişti români care au efectuat stagii de pregătire în alte ţări din UE.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Ciofu Tamara-Dorina, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.7 Botoşani, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...

  5 septembrie 2016
  propunere legislativă, PL-x nr. 81/2017 Proiect de Lege pentru completarea art.58 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap