PL-x nr. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

Sponsori: Oana-Consuela Florea, Camelia Gavrilă, Ştefan-Ovidiu Popa, Theodora Şotcan, Ionel Floroiu, Eugen Nicolicea, Lucian Şova, Elena Hărătău, Tamara-Dorina Ciofu, Răzvan-Ilie Rotaru, Vasile Cocoş, Claudiu-Augustin Ilişanu, Costel Neculai Dunava, Silviu Nicu Macovei, Vasile Axinte, Alexandru Bălănescu, Petre-Florin Manole

cdep

13 martie 2019
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor organice
25 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 05.03.2019
termen depunere raport: 12.03.2019
18 februarie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(1) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat