Violeta Răduţ

Activitate

Afiliere politică

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost ...

  8 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative privind Programul de solidaritate socială în favoarea pensionarilor cu venituri reduse. În conformitate cu prevederile art. ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi ...

  13 martie 2019
  propunere legislativă, BP178/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă

  20 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1016/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000 şi Hotărârii de Guvern nr.884/2001

  20 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1028/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  6 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP984/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea profesiei de consilier juridic, precum şi pentru modificarea punctului 20, lit.A, a Anexei nr.3 la Legea nr.200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP964/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2018, care prevede modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă ...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie ...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa nr. PL-x 62/2017 din ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 119/2016 din 29 ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În temeiul art. 104 alin. (3) din regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege pentru completarea art. 170 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa PL-x 82/2017 din 1 ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  29 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 204/2006, intervenţia legislativă vizând completarea declaraţiei de transpunere a prevederilor ...

  22 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  22 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În conformitate cu prevederile art. ...

  24 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei ...

  24 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2 1 ) al art. 1 din Legea nr. 8/2006, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul ...

  24 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, propunându-se ca la ...

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 737/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de efectuare a programelor de internship pentru persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani, în ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul asigurărilor sociale, respectiv a Legii nr. 263/2010 privind ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie ...

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie ...

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  10 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 315/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie ...

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Propunem 5 minute pentru dezbateri.

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În temeiul art. 90 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege privind respingerea Ordonanţei de ...

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Propunem 5 minute, dezbatere.

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială ...

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul prevederilor art. 75 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 115 alin. (4) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa nr. Pl-x 304/2016 din 28 iunie 2016, Comisia pentru învăţământ, ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu dezbaterea pe fond ...

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, 15 minute.

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi ...

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, propunându-se, în principal: - Modificarea art. 42 ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 10 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat şi completarea ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. c) a alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 344/2006, cu scopul de a reglementa natura juridică şi ...

  18 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  18 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 263/2010, în sensul introducerii unei reglementări conform căreia majorările anuale ale ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002, urmărindu-se revizuirea unor măsuri de stimulare a ocupării forţei de ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia pentru ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru buget, ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 225/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Social Democrat a votat acest proiect legislativ, întrucât propunerea legislativă a urmărit completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, transmis cu adresa PL-x 730/2015 din 26 octombrie 2015, Comisia pentru învăţământ, ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  8 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 299/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată prin adresa PL-x 166/2017 din 27 martie ...

  18 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 52/2011 privind ...

  18 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare, prin ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, în sensul ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi ...

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  21 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Răduţ Violeta, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 36 Teleorman, Jur credinţă patriei mele ...