22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei (PL-x 110/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 9. Caracter ordinar; Proiectul de Lege...; PL-x 110/2019; procedură de urgenţă; raport fără amendamente. Are cuvântul iniţiatorul. Din partea Guvernului României? Doriţi să interveniţi? Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei.

Ion-Marcel Ciolacu Da, domnul deputat Stelian Ion, vă rog.

Stelian-Cristian Ion În momentul în care statul are să ia bani de la cetăţeni, indiferent ce profesii au aceştia, o face de-ndată. Pune popriri pe conturi. În câteva ore sau zile s-a rezolvat problema. Însă, atunci când statul are de plătit drepturi salariale sau alte drepturi, cetăţenii cu greu îşi pot primi aceste drepturi băneşti. Şi a trebuit ca magistraţii, la fel ca profesorii, în trecut, să fie nevoiţi să acţioneze în instanţă statul român, pentru a-şi recupera nişte drepturi băneşti. După procese care s-au purtat într-un anumit termen, deci... - că ştiţi foarte bine că aceste procese nu se derulează întotdeauna cu celeritate - au câştigat aceste drepturi băneşti în instanţă. Acum ce vine statul să spună? Nu, nu vă dăm acei bani decât eşalonat, pe 5 ani de zile sau cât s-a scris în acel proiect. Este o atitudine absolut incorectă, nu doar la adresa unor magistraţi, la adresa oricărui cetăţean care are de primit nişte drepturi, în mod legal, nişte drepturi consfinţite prin hotărâri judecătoreşti. Ca atare, nu putem fi de acord cu această tărăgănare. Problema trebuia rezolvată. Trebuia făcută o rectificare bugetară. Trebuiau alocaţi aceşti bani, pentru ca oamenii să-şi primească aceste drepturi băneşti. Este incorect cum se procedează şi vom vota împotriva acestui proiect.

Ion-Marcel Ciolacu Am înţeles, domnule deputat. Eu o să propun acest amendament la bugetul cu care o să veniţi în faţa Parlamentului, noua majoritate, să prindem aceşti bani toţi odată, la anul. Cred că este foarte bună ideea dumneavoastră. Şi am reţinut aspectul şi o să lucrez la amendament. Din partea comisiei? Comisia juridică şi Comisia pentru muncă, raportoare. Vă rog.

Violeta Răduţ Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate prin adresa PL-x 110/2019 din 11 martie 2019, cu dezbaterea pe fond, în procedură de urgenţă, a Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2019 privind eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare eşalonarea plăţii drepturilor salariale restante pentru unele categorii de personal din sistemul justiţiei, intervenţiile legislative fiind argumentate prin faptul că, în prezent, în bugetul Ministerului Justiţiei şi al Ministerului Public nu sunt prevăzute fonduri, la Titlul "Cheltuieli de personal", care să asigure plata acestor diferenţe salariale. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare, conform prevederilor art. 73 alin. (1) din Constituţia României, republicată. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 6 martie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.