Violeta Răduţ

Luări de cuvânt

dată text
2017-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Răduţ Violeta, deputat ...
2017-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-03-27 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 26/2016 pentru ...
2017-03-27 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 1 din Legea nr. 490/2004 privind ...
2017-04-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-04-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-04-19 Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru ...
2017-04-19 Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru ...
2017-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Social Democrat a votat acest proiect legislativ, întrucât propunerea ...
2017-06-13 Bună dimineaţa! În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 263/2010, în ...
2017-09-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei ...
2017-09-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei ...
2017-09-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea lit. c) a alin. (1) al ...
2017-09-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 10 din ...
2017-09-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii ...
2017-10-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-10-30 15 minute.
2017-10-31 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-11-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-11-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2017-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-12-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul prevederilor art. 75 alin. (5) din Constituţia României, republicată, şi ale ...
2017-12-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-03-12 Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...
2018-03-12 Propunem 5 minute, dezbatere.
2018-03-12 Mulţumesc, doamnă preşedinte. În temeiul art. 90 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi ...
2018-03-12 Propunem 5 minute pentru dezbateri.
2018-03-12 Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-03-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-04-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea unor acte ...
2018-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea modalităţii de efectuare a ...
2018-09-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea art. 165 din Legea nr. ...
2018-09-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alin. (2 1 ) al art. 1 din ...
2018-09-24 Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de ...
2018-09-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 165 din Legea nr. 263/2010 ...
2018-10-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-10-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-10-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 204/2006, ...
2018-11-06 Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia ...
2018-11-06 Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia ...
2018-11-06 Mulţumesc frumos. În temeiul art. 104 alin. (3) din regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege ...
2018-11-06 Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia ...
2018-11-06 Mulţumesc frumos. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia ...
2018-11-20 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-11-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-11-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2018-11-21 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2019-04-02 Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2019-04-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative privind Programul de solidaritate socială în ...
2019-04-08 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2019-06-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...
2019-09-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...