Sorin Lazăr

Activitate

Afiliere politică

  15 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 648/2020 Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore

  14 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, PSD. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte! "Da" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, PSD. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  1 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 613/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 598/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 587/2020 Proiect de Lege privind acordarea indemnizaţiei de scurtă durată

  9 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 556/2020 Proiect de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, PSD. "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 531/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 541/2020 Proiect de Lege privind dizolvarea fundaţiilor pentru tineret şi abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea nr.350/2006

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, PSD. "Da", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, PSD. "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, PSD. "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deputat Sorin Lazăr. Votez "pentru", la toate proiectele aflate pe ordinea de zi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri de susţinere a beneficiarilor de fonduri europene în sensul asigurării ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Avem un raport suplimentar, pentru că a fost retransmis din plen. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare adoptarea unor măsuri în domeniul ...

  15 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, deputat, Circumscripţia nr. 10 - "da", pentru prelungire.

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Am observat că numai mie îmi spuneţi să fiu sintetic. Dar o să fiu foarte succint. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 2 ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sintetic. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege în şedinţa din data de 3 iunie 2020. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Practic, Ordonanţa nr. 63 şi Ordonanţa nr. 86 fac cam acelaşi lucru. Ce a făcut Partidul Social Democrat? Partidul Social Democrat a iniţiat o campanie ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr. 63/2020, referitoare la prelungirea termenului pentru încheierea contractelor de prestări ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte, foarte sintetic. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal privind difuzarea, contra cost, de Guvern, prin intermediul serviciilor de programe de ...

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru, domnule preşedinte!

  3 iulie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 643/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile destinate activităţilor de asistenţă sanitar-veterinară, aflate în proprietatea privată a statului, din administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în administrarea consiliilor locale, precum şi pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.89/2004 privind vânzarea bunurilor imobile în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, prin adresa Biroului permanent, din 28 octombrie 2019, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, O prezintă cine a respins-o, domnule preşedinte de şedinţă.

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 ...

  18 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 51/2020 pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe ...

  18 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Avem raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 50/2020 pentru rectificarea bugetului de stat pe anul ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Am fost sesizat de stafful Comisiei pentru buget că este o mică inadvertenţă la PL-x 396. La nr. crt. 10 este în plus, pentru că se repetă la nr. crt. 9. Eliminăm din ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Avem un raport suplimentar asupra acestui proiect. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din Regulamentul ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea spre reexaminare Comisiei ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Partidul Social Democrat a propus ieri şi membrii comisiei au votat, cu o singură abţinere, dublarea plafonului alocat acestui program, de la 15 miliarde la 30 ...

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 297/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea procedurii de declarare a beneficiarului real al unor persoane juridice prin modificarea şi completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi prin modificarea Ordonanţei de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 295/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.164 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 91 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor este Cameră decizională în ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Acest proiect de lege, vreau să spun de la început, a fost votat de toate partidele reprezentate în Comisia pentru buget, finanţe, cu excepţia PNL. Aceasta dovedeşte că este un ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, ...

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 174/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pentru completarea art.47 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. Vă mulţumesc pentru acordarea ocaziei de a discuta despre acest raport. Relativ la acest proiect de lege, Camera decizională este Camera Deputaţilor. Senatul a adoptat într-o ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Am. Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect legislativ corectează Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33, în sensul următor. Ordonanţa de urgenţă nr. 33 acorda acele bonificaţii exclusiv ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 şi 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Lazăr, Circumscripţia nr. 10, Buzău. Votez "pentru" la toate proiectele aflate pe ordinea de zi, cu amendamentele admise în Comitetul liderilor.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Încep să citesc. Alineatul (4) va suna aşa: "Pentru acoperirea echivalentului sumelor afectate de măsurile prevăzute la alin. (1), Ministerul Finanţelor Publice pune la dispoziţia furnizorilor de ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, La PL-x 130/2020.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma aprobării amendamentelor în Comitetul liderilor, voi da citire, pentru conformitate, celor patru alineate care au suferit modificări: alin. (4), alin. (5), ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. PSD a iniţiat acest proiect legislativ, la care, ulterior, s-au alăturat şi USR, UDMR, PRO Europa şi PMP - şi pe această cale le mulţumesc colegilor pentru sprijinul ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Lazăr Sorin, Circumscripţia nr. 10 Buzău. Votez pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Sunt la telefon.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 /2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Conform expunerii de motive, prin prezentul proiect de act normativ se urmăreşte revizuirea condiţiilor de accesare a Programului guvernamental "Prima Casă" cu menţinerea unui grad de îndatorare ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea spre reexaminare, ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raport comun pentru Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere ...

  9 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul ...

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 41/2020 Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2020. Cu adresa nr. 1487 a Biroului permanent din 11 decembrie 2019, Secretarul ...

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. A citit domnul Attila György ce a reglementat acest PL-x. Eu o să vă mai spun doar că, în raport de acest proiect de lege noi suntem Cameră ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Punctul 27, Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2019 privind transmiterea unor terenuri proprietate publică a statului din administrarea Ministerului ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pentru ...

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera ...

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Obiectul de reglementare a fost prezentat foarte bine de domnul secretar de stat ...

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

  7 octombrie 2019
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât, în şedinţa din 23 septembrie ...

  7 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei ...

  3 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 441/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte de şedinţă. Grupul parlamentar al PSD va susţine cu tărie această iniţiativă. Vreau să vă spun doar că suferinţele îndurate de familiile care sunt targetate de ...

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărţişorului ca zi de sărbătoare naţională

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre ...

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Reprezentantul Guvernului a explicat obiectul de reglementare. Noi suntem... în raport cu acest proiect de lege suntem Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege în şedinţa din 24 ...

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul l-a respins în şedinţa din 17 octombrie. Am avut aviz favorabil de la Comisia pentru politică ...

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. O să dau citire acestui raport. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 5/2018 privind instituirea unor măsuri pentru ...

  3 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 639/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  27 iunie 2019
  propunere legislativă, BP462/2019 Legea recunoştinţei între generaţii

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Proiectul de lege supus dezbaterii reglementează ca cei care efectuează sponsorizări sau acte de mecenat, precum şi cei care acordă burse private să scadă din ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În raport cu acest proiect de lege Camera decizională este Camera Deputaţilor. Avem avizele favorabile de la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, de ...

  24 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Aşa cum ştiţi, am dezbătut în Comisia pentru buget, finanţe acest PL-x. Nu e vorba de a crea paradisuri fiscale, în niciun caz. Oricum, dacă vă referiţi la ...

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 230/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  8 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, ...

  2 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sunteţi foarte spiritual, astăzi, ceea ce dă o stare de bine întregului parlament. O să citesc raportul. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Avem avizul favorabil al Consiliului Economic şi Social şi al Consiliului ...

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Este o eroare materială, pe care trebuie să o îndreptăm. La Anexa nr.7/01, la nr.20 amendamente respinse, pagina 2551, denumirea localităţii "Rimeţi" se va citi ...

  15 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raportul suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2019 În şedinţa ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Vă înaintăm, alăturat, tabelul cu amendamentele depuse în Anexele 3/13 - Secretariatul General al Guvernului, 3/16 - Ministerul Finanţelor Publice, 3/25 - ...

  5 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 23/2019 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

  20 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 219/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Referitor la acest proiect de lege - Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Referitor la acest proiect de lege - Conform art. 75 din Constituţia României, republicată, şi art. 92 din Regulamentul Camerei, republicat, cu modificările şi ...

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat acest proiect de lege, în ...

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L688/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 21 aprilie - Ziua naţională a luptei împotriva traficului ilicit de mărfuri

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 148/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  18 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 596/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

  9 iulie 2018
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, împreună cu Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate, ...

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  26 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 706/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 399/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost sesizate, spre ...

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru muncă şi protecţie ...

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  14 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 456/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  2 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  2 mai 2018
  luare de cuvânt, Nu am raportul.

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Legea nr. 416/2001" În România, protecţia socială este din ce în ce mai importantă, iar din acest motiv a fost concepută şi Legea privind venitul minim garantat, o lege foarte utilă, în special ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  11 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  26 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei ...

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 254/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 591/2017 Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În temeiul art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Proiectul de Lege pentru aprobarea ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 520/2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie

  27 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2018. Cu adresa nr. 1.779 din 23 noiembrie 2017, Secretarul General al ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă.

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru muncă şi ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2018 Propunere legislativă privind exploatarea şi comercializarea masei lemnoase

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L418/2017 Propunere legislativă privind inseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 604/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 590/2017 Propunere legislativă privind marcarea calităţii produselor

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Trei minute, domnule preşedinte.

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art.95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de ...

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond în procedură de urgenţă cu Proiectul de Lege privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege privind ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie ...

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre examinare cu Propunerea legislativă pentru ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre reexaminare, cu ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe fond asupra Proiectului de Lege ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru buget a fost sesizată spre dezbatere asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 15 din Legea ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere, cu Propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanţei de ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru ...

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, asupra ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 13 septembrie 2016. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 14 septembrie 2016. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca obiect de reglementare completarea ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă, în şedinţa din 14 septembrie 2016. Propunerea legislativă supusă dezbaterii are ca ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, plenul Camerei ...

  5 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În urma unei sesizări venite din partea Departamentului Legislativ, vă solicităm retrimiterea la comisie pentru o săptămână, în vederea clarificării unor aspecte legate ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 253/2017 Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 225/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia pentru buget, finanţe ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond ...

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre reexaminare, cu ...

  11 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 56/2016 pentru ...

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Cinci minute.

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre reexaminare, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei ...

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Lazăr Sorin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.10 Buzău, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...