8 aprilie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile (Pl-x 691/2018). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. La poziţia 8 am ajuns. 8. Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile; Pl-x 691/2018; lege ordinară. Este respinsă de Senat, Suntem Cameră decizională. Avem raport comun, Comisia pentru buget şi Comisia pentru mediu, raport de adoptare şi raport comun suplimentar al acestor comisii, tot de adoptare, distribuit în data de 26 februarie 2019. Din partea comisiilor sesizate în fond? Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare modalitatea de restituire de către unităţile Trezoreriei Statului a sumelor virate eronat în contul de venituri bugetare reprezentând sume primite de la Uniunea Europeană pentru programele operaţionale finanţate în cadrul obiectivului convergenţă, la cererea scrisă a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de Management care a efectuat virarea eronată. În urma reexaminării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să supună plenului Camerei Deputaţilor raportul de adoptare a Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dacă în cadrul dezbaterilor generale doreşte cineva să ia cuvântul? Nu doreşte. Vă rog să mă scuzaţi! Domnul Neagu Nicolae, PNL. Am avut o hârtie exact peste listă. Scuze!

Nicolae Neagu Într-adevăr, în decursul timpului, s-au observat erori din punctul de vedere al unor plăţi care au fost făcute din Trezoreria Statului, prin unităţile de management, către beneficiarii unor fonduri nerambursabile. În definitiv, această ordonanţă nu vine decât punctual să rezolve strict această problemă, motiv pentru care Grupul PNL va fi de acord cu ea.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Nemaifiind alte intervenţii, trecem la dezbaterea propunerii legislative. Dacă la titlu există obiecţii, observaţii? Nu există. Dacă în cadrul articolelor există observaţii sau obiecţii? Nu există. Propunerea legislativă rămâne pentru şedinţa de vot final.