22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.15/2019 pentru prorogarea unor termene (PL-x 216/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 15. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene; PL-x 216/2019; caracter ordinar; procedură de urgenţă; raport fără amendamente. Iniţiator, Guvernul României. Vă rog, aveţi cuvântul.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Dacă nu, nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final. Scuze, vă rog, prezentaţi raportul.

Sorin Lazăr Mulţumesc. Conform prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este Cameră decizională în raport cu acest proiect de lege. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă prorogarea, în anul 2019, a termenului de 15 martie 2019, inclusiv, prevăzut pentru depunerea Declaraţiei unice privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. De asemenea, se prorogă termenul de 15 martie, inclusiv, prevăzut pentru depunerea Formularului 230 "Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii", până la data de 31 iulie 2019, inclusiv. Actul normativ prorogă şi termenul prevăzut pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice, de la 15 martie, inclusiv, la 31 iulie 2019, inclusiv. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2019 pentru prorogarea unor termene, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc mult. Doamna Radu Anişoara, vă rog. Doamna deputat.

Anişoara Radu Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Prezentul Proiect de Lege privind Ordonanţa nr. 15/2019 prevede pentru anul 2019 prorogarea termenului iniţial de depunere a Declaraţiei unice privind impozitul pe venit, contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, precum şi a Formularului 230 privind destinaţia sumei de 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii, de la 15 martie, evident, la 31 iulie 2019. De asemenea, se prorogă şi termenul pentru plata impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale obligatorii datorate de persoanele fizice. Ordonanţa de urgenţă instituie şi mecanismul de acordare a bonificaţiei reglementate în conformitate cu noile termene propuse de ordonanţă. Adoptarea ordonanţei de urgenţă a fost determinată de necesitatea de a evita anumite blocaje în ceea ce priveşte depunerea declaraţiilor de către contribuabili persoane fizice, având în vedere că, începând cu anul 2019, Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune numai în format electronic. Evident, fără cele 102 taxe eliminate de guvernarea PSD. De asemenea, prorogarea termenelor de depunere până la 31 iulie 2019 a dat timp unităţilor non-profit şi unităţilor de cult să colecteze şi să depună Formularul 230 în timp util. Subliniez că, de la începutul anului 2019, numărul utilizatorilor spaţiului virtual privat a crescut cu 800.000, din care 97% sunt persoane fizice. Consider că ordonanţa a dat timp contribuabililor să se înregistreze în spaţiul virtual, eliminând deplasarea la ghişeele instituţiilor publice. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Seidler Cristian, vă rog.

Cristian-Gabriel Seidler Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O chestiune de procedură mai degrabă decât de fond. Mă refer la procedura ordinea şi celeritatea cu care noi adoptăm proiecte de lege care privesc ordonanţe de urgenţă. Pe fond, această ordonanţă prelungeşte un termen, din martie până la sfârşitul lunii iulie, iar noi dezbatem acest proiect de lege în octombrie. Cu alte cuvinte, dacă noi am fi dorit să intervenim în orice fel asupra acestei ordonanţe de urgenţă ar fi total inutil, pentru că termenul s-a împlinit deja. Fie că noi adoptăm sau respingem acum această ordonanţă, efectele se vor fi produs deja. Ce vreau să spun este că, în mod normal, o asemenea lege de aprobare sau respingere, eventual, a unei ordonanţe de urgenţă care prevede un termen ar trebui să fie dezbătută înainte ca termenul respectiv să fi fost împlinit. Cât mai repede după data emiterii ordonanţei de urgenţă. Acum, sigur, există o întâmplare. Aceea că majoritatea parlamentară, chiar probabil unanimitate va fi, e pentru adoptarea acestui proiect de lege în această formă. Dar eventuala lui modificare n-ar fi produs niciun efect, de fapt, din cauza "celerităţii" cu care lucrează Parlamentul României. Cred că asemenea proiecte de lege care privesc asemenea ordonanţe ar trebui să fie discutate, dezbătute şi votate în Parlament, chiar dacă asta ar presupune, Doamne fereşte, prelungirea programului de lucru al Parlamentului României. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Aveţi perfectă dreptate. Ar trebui Comitetul liderilor să ia act de această intervenţie. Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.