18 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2020 (PHCD 64/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 1. Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2020; PHCD 64/2019. Un chestor sau preşedintele comisiei. Cine are cuvântul? Vă rog, domnule preşedinte al comisiei. Domnul Lazăr, da? Da. Prezentarea raportului.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2020. Cu adresa nr. 1487 a Biroului permanent din 11 decembrie 2019, Secretarul General al Camerei Deputaţilor a transmis, pentru examinare şi avizare pe fond, Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci, Proiectul de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2020, aprobat de Biroul permanent al Camerei Deputaţilor, în şedinţa din 11 decembrie 2019. În urma examinării Proiectului de Hotărâre privind bugetul Camerei Deputaţilor pe anul 2020, în şedinţa din 17 decembrie 2019, comisia, cu majoritate de voturi, a hotărât ca proiectul de hotărâre să fie supus spre dezbatere şi adoptare plenului în forma prezentată.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul, din partea grupurilor parlamentare? Domnul Leoreanu, vă rog, chestorul Camerei Deputaţilor.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de buget pentru Camera Deputaţilor asigură şi funcţionarea şi desfăşurarea investiţiilor deja începute. Drept pentru care noi vom vota bugetul Camerei Deputaţilor. A fost analizat şi Grupul Partidului Naţional Liberal va vota acest buget. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. La titlul proiectului de hotărâre. Dacă sunt obiecţii? Dacă nu, adoptat. La preambul, obiecţii? Nu. Adoptat. La art. 1, obiecţii? Nu. La art. 2, obiecţii? Nu. La art. 3, obiecţii? Nu. La art. 4, obiecţii? Nu. La art. 5, obiecţii? Nu. La art. 6, obiecţii? Nu. La Anexa nr. 1? Nu. La Anexa nr. 2? Nu. La Anexa nr. 3? Nu. Am încheiat dezbaterile pe articole. Proiectul de hotărâre rămâne la votul final.