22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2019 privind modificarea şi completarea art.II din Legea nr.145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative (PL-x 223/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 14. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; caracter ordinar; procedură de urgenţă; raport fără amendamente; PL-x 223/2019. Dau cuvântul reprezentantului Guvernului României. Vă rog, iniţiatorul.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dau cuvântul Comisiei pentru buget, finanţe, bănci. Însuşi domnul preşedinte al comisiei.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În raport cu acest proiect de lege, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Obiectul de reglementare a fost prezentat foarte bine de domnul secretar de stat Iura. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2019 privind modificarea şi completarea art. II din Legea nr. 145/2018 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2018 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, în forma adoptată de Senat. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamna deputat Bran Ioana, vă rog.

Ioana Bran Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Anul viitor, în 2020, România se va afla pe harta mare a fotbalului european - 12 ţări, 12 oraşe gazdă, din care România va face parte. În 2014, când am depus candidatura pentru găzduirea acestui eveniment, ne-am asumat o serie de responsabilităţi. De la recondiţionarea unor stadioane, de la facilitatea transportului pentru suporteri până la aceste facilităţi fiscale. Această lege creează un cadru unitar şi de sprijin pentru persoanele fizice nerezidente şi române. Eu cred că toţi aceia, de aici, care sprijină sportul românesc vor vota pentru. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Doriţi să luaţi cuvântul? Dacă nu mai sunt intervenţii, nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final.