22 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019 (PL-x 366/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 3. Proiectul de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019; PL-x 366/2019. Potrivit prevederilor, procedură de urgenţă. Are cuvântul reprezentantul Guvernului, iniţiatorul.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci? Vă rog, pentru raport. Domnul deputat Lazăr. Vă rog.

Sorin Lazăr Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019. Obiectul de reglementare al proiectului de lege îl reprezintă ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea Proiectului de dezvoltare propus, "Cartierul pentru justiţie", dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnată la Bruxelles la 30 mai 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019, în valoare de 2,5 milioane de dolari. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi la lucrări au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor, spre dezbatere şi adoptare, Proiectul de Lege pentru ratificarea Scrisorii de înţelegere privind avansul pentru pregătirea proiectului de dezvoltare propus. Menţionăm că forma înregistrată a Scrisorii, depusă iniţial de Guvern, nu conţinea menţiunea "conform cu originalul". Ulterior, iniţiatorul a depus textul actului internaţional în limba engleză, care atestă conformitatea acestuia cu originalul, pe care îl ataşăm la prezentul raport şi care înlocuieşte forma înregistrată. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare... Domnul deputat Stelian. Vă rog.

Stelian-Cristian Ion Ar fi fost ideal ca până acum să existe un astfel de "Cartier al justiţiei", sau numiţi-l cum vreţi. Mai puţin contează denumirea sa. Important este că magistraţii, într-adevăr, nu au unde să-şi desfăşoare activitatea în condiţii optime. Este o problemă mare, dar o problemă foarte arzătoare este şi aceea că de la 1 ianuarie, din pricina unei ordonanţe date de Tudorel Toader şi anterior din cauza modificării Legilor justiţiei, pe care le-aţi promovat aici, în Parlament, se va produce un dezastru în sistemul judiciar, dacă acea prevedere referitoare la pensionarea anticipată va intra în vigoare. Aşa încât, trebuie să ne îngrijim şi de partea de infrastructură, de clădiri. Lucrurile acestea ar fi trebuit să fie rezolvate cu precădere, şi ministrul justiţiei ar fi trebuit - în vremea în care se discuta în Parlament despre modificarea Codului penal şi de procedură penală, şi despre modificările Legilor justiţiei - să pună stavilă acestor dezbateri, care nu au dus nicăieri, şi să se preocupe, în aceşti doi ani, trei ani care au trecut, de acest "Cartier al justiţiei". Nu a făcut-o! A avut o cu totul altă agendă! Însă, este important să recunoaştem că avem o problemă în această privinţă, a infrastructurii, şi să facem paşi înainte. Nu este singura variantă care poate fi adoptată, aceasta a construirii unui nou cartier. Pot fi găsite spaţii. În Bucureşti există locuri care se pretează unor astfel de sedii. Aşa cum Biblioteca Naţională şi-a găsit un spaţiu foarte bun în Bucureşti, aşa se putea găsi şi pentru instanţele din Bucureşti un spaţiu. Dar, se pare că linia pe care a mers PSD e aceea a unor proiecte fantasmagorice, pe care le tot rostogoleşte şi nu le duce nicăieri. Noi vom vota pentru această propunere, dar nu avem nicio încredere că PSD este în stare să ducă la bun sfârşit un astfel de proiect.

Ion-Marcel Ciolacu Domnule deputat, Domnule, noi suntem în opoziţie, domnule! Am făcut legea! Cum să o ducem noi?! Doriţi să iau cuvântul, da? (Coboară la tribună.)

Stelian-Cristian Ion Daţi-vă jos de acolo! Ce mai staţi acolo?!

Ion-Marcel Ciolacu Am fost foarte atent la cuvântul dumneavoastră, domnule deputat. Am urmărit cu mare atenţie orice cuvânt pe care-l ia un deputat. N-am înţeles nimic! Aţi început că e lăudabil că am făcut această lege, pe urmă că ar fi trebuit să căutăm spaţii. Vă urez succes! Începeţi, de astăzi, să căutaţi spaţii, sunteţi la guvernare! Şi la sfârşit ne-aţi spus că n-o să fim în stare! Noi nu mai suntem la guvernare! Da? Vedeţi cine... (Vociferări.) Vă rog frumos, ieşiţi din logica să mai daţi sarcini PSD-ului, ce trebuie să guverneze de astăzi! Noi suntem în opoziţie! Proiectul de lege şi memorandumul cu Banca de Dezvoltare este unul foarte bun! Sunt nişte bani care vin în România. Este, cu adevărat, un proiect îndrăzneţ şi sper ca viitorul ministru al PNL, al justiţiei, să-l pună în practică. (Aplauze.) (Revine la prezidiu.) Domnule ministru, vă rog. Aveţi cuvântul.

Laurenţiu-Dan Leoreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Lăsând polemica şi controversele, cred că acest proiect, "Cartier pentru justiţie" - sigur, care poate fi analizat pe denumire - este important pentru sistemul judiciar din România şi cred că, trecând în revistă şi sediile pentru instanţe, parchete, trebuie să subliniem şi necesitata unui sediu pentru Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. În momentul de faţă activitatea se desfăşoară în spaţii improprii şi cred că, într-adevăr, este necesar acest lucru, iar acest proiect de lege cu privire la ratificarea Scrisorii de intenţie privind acordarea acestui avans de 2,5 milioane de dolari, pentru a iniţia, pentru a intra în construcţia acestui proiect de dezvoltare, credem că este important. De aceea, Grupul deputaţilor liberali din Camera Deputaţilor va susţine acest proiect de lege, dar eu cred că lucrurile ar trebui să se mişte şi din partea noastră foarte repede, astfel încât să se poată constata realizarea practică a acestui proiect de dezvoltare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Potrivit art. 106 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Camera Deputaţilor trece la dezbaterea pe articole a proiectului. Dacă sunt obiecţii la titlu? La preambul? Nefiind amendamente, proiectul de lege rămâne la votul final. Vă mulţumesc.