Lucian Nicolae Bode

Activitate

Afiliere politică

  9 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 555/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, PL-x 600/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea Anexei a II-a a Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice - "da" pentru adoptare, "da" pentru amendamente.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, PL-x 638/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 248 din 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate - "da"pentru ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Punctul 4, PL-x 595/2019, Proiectul de Lege pentru modificarea art. 13 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia - "da"pentru adoptare.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Punctul 3, PL-x 131/2020, Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială - "da"pentru adoptare.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, PL-x 130/2020, Proiectul de Lege pentru acordarea unor facilităţi fiscale contribuabililor persoane fizice şi juridice -"nu" pentru adoptare, "nu" pentru amendamente.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Proiectul de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor - "nu" pentru adoptare, "nu" pentru amendamente.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Sper că am lista corectă. PL-x 132/2020, da?

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, O să le iau pe rând, fiecare proiect de act normativ. Da?

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc şi eu.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, ...la proiect.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bode Lucian Nicolae, Circumscripţia electorală nr. 33 Sălaj. Abţinere la amendament, vot împotrivă...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă rog.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Ştiu despre ce este vorba, suntem în şedinţă de Guvern, dar am...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara! Vă salut, domnule Suciu!

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestui proiect de lege. După cum ştiţi, domeniul aerian reprezintă categoric ...

  18 decembrie 2019
  întrebare, Investiţii pentru fluidizarea traficului de mărfuri pe Dunăre

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 633/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Cadrul general de reglementare a transportului public în România, în general, şi a transportului în regim de taxi şi în regim de închiriere, în special, ...

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Cinci minute.

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  15 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii ...

  26 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 418/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  24 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult, doamnă preşedinte de şedinţă. Pe lângă amendamentele depuse în corpul prezentului proiect de act normativ, depuse de către domnul senator Tánczos Barna, aşa cum o să regăsiţi ...

  24 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost ...

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, BP561/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Vă propun să fiţi de acord ca PL-x 145/2019 - Proiectul de Lege privind activităţile de transport alternativ cu un vehicul cu ...

  4 septembrie 2019
  întrebare, Clarificări privind aplicarea prevederi din Ordinul nr.733 din 25 aprilie 2013 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea şcolilor de coducători auto şi a instructorilor auto, a Normelor privind atestarea profesorilor de legislaţie rutieră şi a ...

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, BP473/2019 Proiectul de hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Încă o decizie incorectă, din punctul nostru de vedere. Nu am votat acest proiect de lege. Dincolo de faptul că transpune câteva regulamente ale Uniunii Europene foarte bune, în regulă, unele măsuri ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, Acest act normativ a fost iniţiat în 2016, cu scopul adoptării unor măsuri de eficientizare a implementării proiectelor de infrastructură de transport, ...

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  18 iunie 2019
  întrebare, Recalcularea pensiilor pentru grupele 1 şi 2 de muncă

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, La dezbateri generale, pentru a explica acest mecanism intern despre care vorbeam în raport, vreau să ştiţi, dragi colegi, că el prevede distribuirea veniturilor suplimentare rezultate în urma ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc pentru înţelegere. Ţinem acest proiect de mai bine de un an la plen. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ...

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  4 iunie 2019
  interpelare, Măsuri concrete pentru înlăturarea efectelor produse de furtuna violentă din data de 28 mai în județul Sălaj

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Sub pretextul că daţi peste cap tot raportul, nu puteţi să votaţi o propunere cu care văd că majoritatea aţi fi fost de acord. Credeţi-mă, nu înţeleg! Este mai ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Am introdus o precizare, cred eu necesară, şi anume: "Copilul/copiii personalului feroviar decedat în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale, care urmează o formă de învăţământ cu ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Reformulat, 13.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Articolul 17.

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Aşa cum spuneam, stimaţi colegi, poate că în al doisprezecelea ceas reuşim să dăm o lege bună. În art. 2, în înţelepciunea Comisiei pentru muncă, ministerul se numeşte Ministerul Transporturilor, ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mai avem un minut. Nu este vorba de niciun drept la replică. Stimaţi colegi, Dacă tot veniţi la această tribună, vă rog să vă documentaţi. Mă refer aici la domnul Toma, mai exact. Citez din raport, ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Da, stimaţi colegi, calea ferată a fost, este şi va rămâne, indiferent de contextul politic, un sector strategic, atât din punctul de vedere al dezvoltării ...

  17 aprilie 2019
  întrebare, Clarificării privind acţiunea de control "Demetra"

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu ...

  16 aprilie 2019
  întrebare, Clarificări privind impactul creşterii preţurilor la materialele de construcţii şi combustibil asupra derulării proiectelor prin PNDL

  16 aprilie 2019
  întrebare, Aplicarea prevederilor art.27 alin 2(3) din Legea nr.231/2018 pentru mdificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Închei în 10 secunde. ... a rolului statului, de proprietar în sectorul energetic naţional, de cel de reglementator şi formator de politici energetice, acestea, coroborate cu lipsa actuală, acută, a ...

  15 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Domnule ministru, Nu este primul semnal de alarmă pe care opoziţia îl trage, de aici, de la tribuna Parlamentului, în ceea ce priveşte starea sistemului ...

  10 aprilie 2019
  întrebare, Clarificări privind legalitatea numirii unor persoane în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Administraţia Canalelor Navigabile S.A.

  10 aprilie 2019
  întrebare, Reabilitarea DN 67 C - Transalpina

  10 aprilie 2019
  întrebare, Stadiul implementării Programului de Microindustrializare

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule ministru Răzvan Cuc, Domnilor din majoritatea PSD-ALDE, Aţi ratat o bună oportunitate de a explica românilor cum doriţi să construiţi autostrăzi, ce ...

  3 aprilie 2019
  întrebare, Clarificări privind modificarea structurii organizatorice, la nivel teritorial, a SNTFM "CFR Marfă" SA

  1 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Domnule ministru, Acum sunt convins că această moţiune trebuia să fie dezbătută pe 25 martie, de Buna Vestire, de Ziua Cucului. Pentru că nu ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. N-aş fi luat cuvântul, dar aţi adus luni în dezbatere, de pe poziţia 28, când mai erau trei minute din şedinţa de luni, pe poziţia 14 - n-am înţeles graba - ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu art. 112 din Constituţia României şi a art. 186-192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, vă înaintăm moţiunea simplă "Mandatul ...

  27 martie 2019
  întrebare, Situaţia societăţilor Cuprumin şi Moldomin

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Este foarte important ceea ce vreau să transmit. Trebuie convocată de urgenţă AGA, în baza art. 12 1 din Legea nr. 31/1990, dar, fără îndeplinirea formalităţilor de ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Naţional Liberal a votat pentru înfiinţare acestei comisii de anchetă privind activitatea Companiei TAROM. Vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 71, 73 şi 79 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  26 februarie 2019
  întrebare, Proceduri pentru acreditarea echipamentelor şi produselor utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale

  19 februarie 2019
  întrebare, Aplicarea prevederilor art. 27 alin 2(3) din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Vă mulţumesc foarte mult. Distinşi colegi, Particip la al doisprezecelea buget dezbătut în Parlamentul României, fiind la al treilea mandat de parlamentar. ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Autostrada Comarnic - Braşov. Stimaţi colegi, După ce un fost ministru al transporturilor, de la PSD, ne-a ameninţat că se mută cu cortul pe această autostradă dacă nu finalizează această autostradă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Poziţia 55.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Poziţia 42. Distinşi colegi, Municipiul Zalău este, din păcate, printre puţinele municipii-reşedinţă de judeţ care nu beneficiază de o centură ocolitoare. De asemenea, două companii mari ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Art. 37 5 poziţiile nr. crt. 98-99 - vorbim despre bugetul Ministerului Transporturilor. Dragi colegi, Aşa cum arată bugetul Ministerului Transporturilor, ...

  21 ianuarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 281/2019 Propunere legislativă de abrogare a Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, de modificare şi de completare a Legii nr.286/2009 privind Codul penal, de modificare a Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  17 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 284/2019 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată în Monitorul Oficial al României Nr.247 din 10.04.2015

  17 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 283/2019 Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 208/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 207/2019 Propunere legislativă privind completarea şi modificarea Decretului-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Distinşi colegi, Vorbesc şi în calitate de iniţiator al Legii nr. 165/2016, prin care înfiinţam ACROPO - Autoritatea Competentă de Reglementare a ...

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  7 noiembrie 2018
  întrebare, Clarificări privind acordarea avansului din fonduri publice pentru proiectele finanţate din fonduri nerambursabile

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2019 Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, ... adus în discuţia... nu a fost adus în dezbatere şi implementat. La marginal 2 se discută despre finanţare. Deci, încă o dată, dincolo de voinţă, foarte important pentru noi, în comisie, a fost ...

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult. Vedeţi, s-au spus foarte multe lucruri de aici, de la această tribună, şi cred că s-a epuizat cu totul latura emoţională a acestui subiect. Aş vrea să revenim la lege. Dincolo ...

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă rog... Bun. Reiau, pentru că s-a întrerupt. Guvernul, prin punctul sau de vedere, nu susţine adoptarea acestei iniţiative legislative. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ...

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  29 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota acest act normativ, care rezolvă o problemă punctuală în ceea ce priveşte ...

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Campaniile publice, care ţin agenda publică, se vor încheia mai devreme sau mai târziu, iar într-un viitor, sper eu, cât mai apropiat, vom fi ...

  23 octombrie 2018
  întrebare, Clarificări privind impactul aplicării OUG 44/2018 privind unele măsuri referitoare la aplicarea unor dispoziţii şi relungirea unui termen prevăzute de OUG nr.28/1999 privind obligaţia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice ...

  22 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Distinşi colegi, Deputaţii Partidului Naţional Liberal vor vota acest proiect de lege care devine o gură de oxigen pentru mult încercata companie TAROM, companie care se bate într-un ...

  22 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, spre ...

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Modul în care guvernarea PSD-ALDE a gestionat problematica restituirii sumelor încasate ilegal din taxele de poluare este unul complet ...

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  15 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 146/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Aşa cum am susţinut şi cu altă ocazie, pe de o parte, eu, ca sălăjean, cunosc foarte bine istoria şi tradiţia unuia dintre cele mai importante noduri de cale ferată din România - şi mă refer, ...

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 100/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  8 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule ministru, Plagiat - operă literară, artistică sau ştiinţifică a altcuiva, însuşită integral sau parţial şi prezentată drept creaţie ...

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  3 octombrie 2018
  întrebare, Clarificări privind reglementările referitoare la perioadele de conducere şi perioadele de odihnă ale conducătorilor auto

  24 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Şi în Comisia pentru transporturi şi infrastructură am luat în dezbatere acest proiect şi am decis, cu unanimitate de voturi, să propunem ...

  12 septembrie 2018
  întrebare, Clarificări privind aplicarea şi efectele Ordinului Preşedintelui ANAF nr.1960/2018

  12 septembrie 2018
  întrebare, Măsuri pentru simplificarea procedurilor vamale

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L548/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Dragi colegi, Este foarte important acest sector. Vreau să-mi acordaţi doar două minute, regulamentar. Deputaţii PNL au votat pentru adoptarea acestei moţiuni simple. Cred că ştiţi că, după 16 luni ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Vorbesc şi în calitate de iniţiator şi v-aş ruga să daţi un vot favorabil, astăzi, acestui proiect. Aş vrea să vă prezint de unde au pornit ...

  25 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... aşa cum încercaţi: să mergeţi prin China cu portofoliul de proiecte pe infrastructură majoră. Comisia Europeană nu agreează astfel de obiective ale dumneavoastră. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

  25 iunie 2018
  luare de cuvânt, Pentru că s-au spus nişte neadevăruri, de aici, de la această tribună... şi distinsul nostru coleg de la ALDE ne-a apostrofat că nu comentăm spusele domnului ministru, de la această tribună. Stimate ...

  25 iunie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Domnule ministru Lucian Şova, Vă mulţumesc că sunteţi prezent, până la urmă, în plenul Camerei Deputaţilor, cu greu. Şi vă mărturisesc că nu m-aş fi ...

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  întrebare, Clarificări privind reabilitarea DN1H

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 677/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Concluzionez. Prin acest proiect de lege, vă propunem, de asemenea, sancţionarea drastică a administratorilor căii ferate, în cazul în care obligaţiile enumerate mai sus nu vor fi respectate, ...

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc foarte mult. Dragi colegi, De unde a pornit această iniţiativă? România, prin CFR SA, CFR Infrastructură, administrează aproximativ 20.000 de Km de linie de cale ferată, dotate cu 5.080 de ...

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  30 mai 2018
  întrebare, Informații privind reglementările transfrontaliere româno-ungare

  30 mai 2018
  întrebare, Informații privind posibilitatea modificării punctului de frontieră Borș-Artand

  23 mai 2018
  întrebare, Detalii referitoare la dotarea cu sisteme de supravechere video a Stațiilor de Inspecție Tehnică Periodică

  23 mai 2018
  întrebare, Detalii referitoare la proiectul ”Puncte Gastronomice Locale”

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 670/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006

  14 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Domnule ministru, Stimaţi colegi, Vreau să subliniez încă de la începutul intervenţiei mele modul iresponsabil în care PSD, dar mai ales ALDE, prin miniştrii ...

  25 aprilie 2018
  întrebare, Detalii referiotare la proiectul ”Punctele Gastronomice Locale”

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Câteva explicaţii suplimentare, respectiv o solicitare adresată Guvernului. Stimaţi colegi, Aşa cum am susţinut şi în prezentarea raportului comisiei, prin adoptarea acestui act normativ, ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Permiteţi-mi să vă salut cu salutul creştinesc Hristos a înviat!. Suntem în Săptămâna Luminată şi cred că smerenia ar trebui mai mult ca oricând să ne ...

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  14 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor

  14 februarie 2018
  întrebare, Clarificări privind recentele evoluţii pe piaţa energetică care implică proiectul BRUA

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi! Mulţumesc, domnule preşedinte. Modificarea legislativă pe care o adoptăm astăzi reglementează o situaţie reclamată de mulţi cetăţeni care au apelat la instanţă, în ...

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Astăzi comemorăm 65 de ani de la dispariţia marelui om de stat Iuliu Maniu, la Sighet, memorial al durerii pentru elita României ...

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 275/2018 LEGE Anti-birocraţie

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Foarte scurt. Eu, ca sălăjan, cunosc istoria şi tradiţia unuia dintre cele mai importante noduri de cale ferată din România - şi mă refer, bineînţeles, la Dej -, inaugurat în anul 1887. Este foarte ...

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Locomotivelor din Dej. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi ...

  21 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 341/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr.123/2012

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nr. crt. 38. De data aceasta vă rog să număraţi şi parlamentarii de Sălaj, acolo, din spate, votează alături de opoziţie. Propun suplimentarea sumei prevăzute în bugetul Ministerului Transporturilor ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Nr. crt. 37. Propun suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/24, Program de dezvoltare a infrastructurii de transport rutier, cu suma de 2 762 mii de mii de lei ...

  20 decembrie 2017
  întrebare, Acordarea bonusurilor de performanţă pentru conducerea Transelectrica

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru a fi în ton cu dezbaterile de la proiectul precedent, doamnelor, domnilor deputaţi, pentru a fi în cunoştinţă de cauză cu privire la votul prezent pe care ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru industrii şi servicii şi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Nu-i creez. Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sigur, discutăm de o ordonanţă dată de Guvernul Ponta în 2013, ordonanţă care, la momentul respectiv, corect spunea "... tot ceea ce rezultă ca ...

  18 decembrie 2017
  întrebare, Calrificări privind stadiul nodului rutier din Moara Vlăsiei, parte a Autostrăzii A3 Bucureşti - Braşov, Secţiunea Bucureşti-Ploieşti

  29 noiembrie 2017
  întrebare, Stadiu procesului de absorţie a fondurilor europene şi prin "Programul Operaţional Infrastructura Mare"

  29 noiembrie 2017
  întrebare, Clarificări privind procesul de absorţie a fondurilor europene şi privind proiectul Autostrăzii Transilvania

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Foarte pe scurt. Aş vrea să profit de această ocazie şi să subliniez câteva aspecte care sunt transpuse, prin acest proiect de lege, în legislaţia românească. Principalele modificări vizează ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Aş vrea să spun câteva cuvinte despre acest act normativ, pentru că avem foarte multe discuţii pe transpunerea unor directive şi trecem aşa, poate, foarte, foarte repede, de multe ...

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc Grupului PSD pentru salutul adresat domnului Mircea Toader; îl salut şi eu. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă, aşa cum s-a spus aici, a fost elaborată în urma concluziilor ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Cinci minute.

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aşadar, Reexaminare, la cererea Preşedintelui României, a Legii pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi colegi, Procedura de restituire a taxelor de poluare a fost suspendată la începutul acestui an de Guvern, ca urmare a eliminării timbrului de mediu, anulând totodată şi cadrul ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, ...

  24 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  23 octombrie 2017
  întrebare, Măsuri urgente pentru finanţarea lucărilor de i ntervenţie la Biserica de lemn Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, satul Poarta Sălajului comuna Românaş, jud Sălaj

  17 octombrie 2017
  întrebare, Clarificări privind punerea în aplicare a prevederilor OUG 2/2017 şi HG 42/2017.

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  5 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 193/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/1991 a cetăţeniei române, republicată

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Am văzut poziţionarea grupurilor parlamentare şi pe timpul rămas, alocat Partidului Naţional Liberal, îmi permit câteva ...

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Domnule ministru Răzvan Cuc, Discursul pe care l-aţi avut ca răspuns la această moţiune simplă pe transporturi îmi întăreşte convingerea că sunteţi un ministru captiv. Sunteţi captiv ...

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 173/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

  27 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Stimaţi colegi din majoritatea PSD-ALDE, înţeleg că v-aţi onorat toate angajamentele din Programul de guvernare, în ceea ce priveşte sistemul ...

  25 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre dezbatere, ...

  25 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată, spre dezbatere ...

  5 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru ...

  5 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP333/2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor colegi, Iată, suntem la finalul unei perioade destul de agitate pentru sectorul energetic românesc. Vorbim de 5 ani în care am încercat ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Pentru a înţelege exact ce votăm azi, daţi-mi voie să fac un scurt istoric al acestui proiect de lege. La sfârşitul anului 2011, începutul anului 2012, Guvernul nostru a ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia ...

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 534/2017 Propunere legislativă pentru completarea articolului 102 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 533/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 100 din Ordonanţa de Urgenţă nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 iunie 2017
  întrebare, Impactul aplicării impozitului asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale.

  14 iunie 2017
  întrebare, Modul de aplicare a prevederilor art.16/Ordinul nr.2413 din 21 decembrie 2016.

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege. Ordonanţa nr. 7/2013, adoptată de Guvernul ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mare încredere... Stimaţi colegi, Nu este prima iniţiativă legislativă în care toate grupurile parlamentare au depăşit barierele politice şi au iniţiat legi bune pentru România. Această iniţiativă ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Nu vrem să bulversăm Grupul PSD.

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, ... şi mergeţi în continuare şi acuzaţi dreapta pentru ce a făcut în decembrie 2016. Oare nu susţineaţi acel Guvern şi dumneavoastră? (Aplauze.)

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Foarte frumoasă expunerea, dar, încă o dată, dragi colegi, când faceţi referire la segmentul din dreapta, uitaţi că în 2013, din pix, Guvernul Ponta a ...

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2013, Guvernul Ponta instituia impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării ...

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Prezenta iniţiativă legislativă introduce câteva modificări, spun eu necesare, în ceea ce priveşte funcţionarea Autorităţii Naţionale de ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă îi are ca iniţiatori pe parlamentarii Grupului nostru parlamentar, ai Grupului PNL. Din păcate, iniţiativa de faţă a rămas fără obiect de ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru transporturi şi ...

  25 mai 2017
  întrebare, Stadiul elaborării cadrului legal referitor la restituirea pe cale administrativă a sumelor plătite ca taxă de poluare

  25 mai 2017
  întrebare, Reglementarea modalităţii de recuperare pe cale administrativă a sumelor plătite ca taxă de poluare

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Procedural, mi-aş fi dorit să nu dezbatem cu viteza luminii un proiect de lege care urmează să reglementeze un sector economic extrem de ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Prin acest proiect de lege, Guvernul a fundamentat necesitatea revizuirii condiţiilor de acces în corpul auditorilor de siguranţă rutieră. Auditul şi ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, "Guvernul Grindeanu poate răsufla uşurat - cel mai mare duşman al proiectelor de infrastructură rutieră din România rămâne natura!" În România ultimilor ani, vina pentru întârzierile majore ...

  9 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2017 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi - Târgu Mureş Autostrada Unirii

  2 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 223/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Scopul principal al acestui act normativ este acela de a asigura continuitatea serviciului public de transport persoane, fie local sau judeţean, atât între Bucureşti şi localităţile ...

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aşa cum a precizat reprezentantul Guvernului, Ordonanţa şi-a produs efectele. Aşadar, în conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul ...

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Suntem într-o situaţie extrem de interesantă, toată lumea are dreptate, dar singurii care pierd sunt cei câteva zeci de mii de români, potenţiali ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru că s-au transmis de la acest microfon câteva mesaje, trag o concluzie: toată lumea e de acord cu această iniţiativă legislativă. Dar s-a transmis în acelaşi timp ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, ... în imposibilitatea... Închei, domnule preşedinte... ... aflaţi în imposibilitatea de a-şi dovedi dreptul la pensie. Vă rog, aşadar, să votaţi împotriva cererii de reexaminare, adoptând practic, ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, Cu toate că prezenta iniţiativă legislativă propune modificarea şi completarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind ...

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Altă propunere legislativă care vizează O.U.G. nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, Camera Deputaţilor fiind Cameră decizională. Propunerea legislativă a fost respinsă de Senat. A ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Da, în continuare, Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei nr. 195 privind circulaţia pe drumurile publice. Senatul a respins propunerea legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi ...

  27 martie 2017
  întrebare, Clarificări privind încadrarea comerciaţilor de combustibil auto GPL în categoria furnizorilor de energie.

  27 martie 2017
  întrebare, Modalitatea de stabilire a impozitului pe clădirile nerezidenţiale de către experţii ANEVAR.

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Înfiinţarea Autorităţii pentru Reformă Feroviară constituie, aşa cum a spus aici reprezentantul Guvernului, o condiţionalitate ex-ante obligatorie a fi ...

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată ...

  6 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În calitate de iniţiator, alături de alţi 4 colegi, vreau să-mi permiteţi, pe scurt, să susţin în faţa dumneavoastră această ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură, împreună cu ...

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, BP50/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici * Republicată şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Mă adresez dumneavoastră în calitate de iniţiator al unei propuneri de modificare a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură a fost sesizată spre ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi ...

  13 februarie 2017
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi ...

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 2. Doamnelor şi domnilor colegi, Securitatea energetică a României, categoric, este un element important de securitate naţională. De asigurarea securităţii energetice a României depind atât ...

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, A treia oară e cu noroc. Doamnelor şi domnilor senatori şi deputaţi, Pe 5 februarie 1953, în urmă cu 64 de ani, îşi găsea sfârşitul în închisoarea de la Sighetul Marmaţiei, una dintre cele mai ...

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Marginal 3. Aveţi 2? Vă rog, domnule coleg.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 54. Tronsonul de autostradă Mihăieşti - Suplacu de Barcău, tronson care străbate judeţul Sălaj pe o lungime de 75,48 km, figurează în Master Planul General de Transport. Pentru a putea ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 51. Autostrada Braşov - Târgu-Mureş - Cluj - Oradea sau Autostrada Transilvania, sau autostrada Bechtel, cum i-ar plăcea, cred, lui Adrian Năstase, a demarat în 2004, iar azi, la 13 ani, din ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule ministru al finanţelor publice, Domnule ministru al transporturilor, Mă adresez dumneavoastră cu gândul că ştiţi că infrastructura de transport este fundamentală pentru dezvoltarea societăţii ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 39.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 25. Pentru Zalău. De altfel, pentru orice municipiu reşedinţă de judeţ, existenţa unei variante ocolitoare funcţionale este vitală pentru dezvoltarea economică a întregului judeţ nu doar a ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă propun alocarea sumei de 4 500 de mii de lei, Anexa nr. 3 - bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, necesară pentru realizarea unui obiectiv de ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Bode Lucian Nicolae, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.33 Sălaj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...