11 februarie 2020 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Rog liderii grupurilor parlamentare să-şi invite colegii, să începem votul final. Începem şedinţa de vot final. Vă propun să facem un vot de control, pentru verificarea cvorumului. Vot, vă rog. (Vociferări.) Sunt probleme? Avem cvorum. Repetăm votul. Vot, vă rog. Vot de control, pentru verificarea cvorumului. 257 prezenţi. Suntem în cvorum. I. Proiecte de Hotărâri ale Camerei Deputaţilor. 1. Proiectul de Hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Camerei Deputaţilor nr. 125/2016 pentru aprobarea componenţei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputaţilor; PHCD 2/2020. Vot, vă rog. 258 de voturi pentru, un vot contra şi 9 abţineri. Adoptat. II. Legi ordinare. Adoptări 2. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare; PL-x 417/2019; lege ordinară. Comisia pentru muncă propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. 3. Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi completarea art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României; PL-x 598/2019; lege ordinară. Comisia juridică propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 261 de voturi pentru, un vot contra, 8 abţineri. Adoptat. 4. Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal; PL-x 270/2019; lege ordinară. Comisia pentru buget propune adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 174 de voturi pentru, două voturi contra, 91 de abţineri. Adoptat. III. A. Legi organice. Adoptări 5. Proiectul de Lege privind Codul aerian; PL-x 94/2019; lege organică; procedură de urgenţă. Comisia pentru apărare şi Comisia pentru transporturi propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptat. Domnule ministru Lucian Bode, vă rog.

Lucian Nicolae Bode Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestui proiect de lege. După cum ştiţi, domeniul aerian reprezintă categoric cea mai dinamică ramură de transport, la nivel mondial. Codul aerian, asupra căruia ne-am exprimat astăzi, în unanimitate, reprezintă un proiect extrem de benefic pentru domeniul aerian, un proiect de anvergură, care a rezultat în urma unor consultări aprofundate cu toate părţile implicate, cu toate părţile interesate. După cum bine ştiţi, primul Cod aerian a fost adoptat în anul 1953, în România, iar intervenţiile semnificative pe text au fost făcute în urmă cu 23 de ani, în anul 1997. Astăzi, avem un Cod aerian mixt, care îmbină cele două paliere, civil şi militar, ceea ce asigură dezvoltarea unitară a acestui sector. Aşadar, odată cu intrarea în vigoare a acestui act normativ, România va avea primul Cod aerian mixt civil-militar. Doresc să subliniez faptul că, în ultimii 23 de ani, nimeni nu a avut iniţiativa de a aduce la masa dezbaterilor parlamentare industria de profil, autorităţile de reglementare, Armata, pentru a analiza şi a decide asupra unui cadru normativ care vizează, până la urmă, un domeniu strategic şi de securitate naţională. Subliniez faptul că industria aeronautică produce peste 700 de miliarde de euro la nivelul Uniunii Europene. A fost o muncă aplicată şi susţinută, pentru care vreau să le mulţumesc domnului deputat Marius Bodea şi colegilor din Comisia pentru transporturi şi infrastructură, respectiv colegilor din Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pentru că, prin adoptarea acestui act normativ, România a intrat în rândul statelor europene, cu o legislaţie modernă, care deschide piaţa şi asigură competitivitatea domeniului. Vă felicit şi vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră de astăzi! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. 6. Proiectul de Lege privind regimul juridic al Cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, care fac parte din Lista patrimoniului mondial UNESCO şi unele măsuri privind protejarea acestora; PL-x 486/2019; lege organică. Comisia pentru administraţie publică şi Comisia pentru cultură propun adoptarea proiectului de lege. Vot, vă rog. 260 de voturi pentru şi o abţinere. Adoptat. Domnul Pambuccian, explicarea votului.

Varujan Pambuccian Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este foarte bine că visul unui coleg de-al nostru, visul domnului Gheorghe Firczak, a ajuns la liman. Prietenul meu, domnul Ganţ, v-a spus de dimineaţă toată povestea acestui proiect de lege. Eu nu vreau decât să subliniez faptul că, iată, de la Grupul minorităţilor naţionale, au plecat şi proiectul, şi ideea de a conserva şi de a îngriji un sit fundamental pentru patrimoniul României. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. III. B. Legi organice. Respingeri 7. Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatul Poporului, reexaminată ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 77 din 30 ianuarie 2019, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 198 din 13 martie 2019; PL-x 1/2018/2019; lege organică. Comisia juridică propune respingerea legii. Vot, vă rog. Unanimitate de voturi. Adoptată respingerea. Membrii Biroului permanent, vă rog, la şedinţă. Şedinţa s-a încheiat la ora 13,38.