Aida-Cristina Căruceru

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Căruceru Aida, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă, în şedinţa din data de 25 februarie 2015. Camera Deputaţilor este Cameră ...

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Căruceru Aida, PSD. Votez "împotrivă".

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD, împotrivă.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a avizat negativ propunerea ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Aida-Cristina Căruceru, PSD. Votez împotrivă.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonanţei de ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat tacit proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. La întocmirea prezentului raport comun suplimentar comisiile au avut în ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Având în vedere demisia domnului deputat Gabriel Rădulescu, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 municipiul Bucureşti, în temeiul dispoziţiilor ...

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Aida-Cristina Căruceru, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege tacit. Consiliul Legislativ a avizat ...

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD. Votez conform deciziei Grupului parlamentar al PSD.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Aida-Cristina Căruceru, Grupul parlamentar al PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat negativ propunerea legislativă. Consiliul Superior al Magistraturii a avizat negativ propunerea legislativă. Consiliul ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate vacantările de pe ordinea de zi.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  15 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 648/2020 Proiect de Lege privind măsurile necesare pentru realizarea de operaţiuni pentru exploatarea energiei eoliene offshore

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, deputat al PSD, Bucureşti. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor 3 comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea propunerii legislative, cu amendamentele redate în anexa care ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată ...

  13 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială, Comisia juridică de disciplină şi imunităţi, ...

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au decis în şedinţa comună din ziua de 26 mai 2020 să declanşeze procedurile de numire pentru 7 mandate de ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, În temeiul art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Aida Căruceru, PSD. Votez, la toate proiectele de pe ordinea de zi, "pentru".

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu dezbaterea pe ...

  10 iunie 2020
  luare de cuvânt, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi ...

  10 iunie 2020
  propunere legislativă, BP465/2020 Proiectul Legii modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Am reuşit să votez pentru toate celelalte proiecte de pe ordinea de zi, mai puţin pe acesta, ultimul. Şi votez "pentru".

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu Legea privind măsurile ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În temeiul dispoziţiilor art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru drepturile ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Căruceru Aida, PSD - împotrivă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2020 Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Aida-Cristina Căruceru, deputat, Circumscripţia electorală nr. 42, Bucureşti. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele. Vă mulţumesc.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi eu vă mulţumesc. La revedere!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Numele meu este Căruceru Aida, Bucureşti. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 371/2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Senatul a adoptat proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Guvernul susţine adoptarea iniţiativei legislative. Proiectul de lege are ca ...

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.86 1 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. "Iohannis şi Partidul Naţional Liberal aruncă România în criză, jucându-se cu nominalizările pentru funcţia de premier". Stimaţi colegi, Prin decizia ...

  12 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 294/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului, aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R.-S.A., în domeniul public al statului, respectiv al Consiliului Local Sector 5, şi în administrarea Consiliului Local Sector 5

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea articolului 205 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. "Prin angajarea răspunderii Guvernului pe Legea bugetului de stat, PNL subminează democraţia în România". Stimaţi colegi, PNL şi Cabinetul Orban par decişi să guverneze ...

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale 1/2011

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. "Guvernul PNL vrea să vândă România bucată cu bucată. Începe cu banca românilor - CEC - şi cu perla energiei - Hidroelectrica". Stimaţi colegi, Guvernul PNL ...

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Legea are ca obiect de reglementare stabilirea normelor generale privind procedura interpretării actelor normative. În acest sens, sunt prevăzute, în ...

  12 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, "Victoria PSD împotriva coaliţiei urii". Rar mi-a fost dat să văd o campanie a urii mai puternică decât cea îndreptată împotriva PSD în ...

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte: "PNL va eşua pentru că Guvernul său va fi despre şi pentru partide, nu despre şi pentru români". Stimaţi ...

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

  14 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 62/2020 Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică se intitulează "«Pactul naţional pentru bunăstarea românilor», testul pe care l-au picat toate partidele parlamentare şi toţi cei ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea de astăzi se numeşte "Klaus Iohannis, candidatul-speriat-că-nu-prinde-turul-doi". Stimaţi colegi, Începutul toamnei şi apropierea campaniei ...

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun privind audierea candidaţilor pentru funcţia de Avocat al Poporului. Birourile permanente ale Camerei Deputaţilor şi Senatului au hotărât, în şedinţa ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Hotărâre privind revocarea doamnei Theodora Bertzi din funcţia de membru al Colegiului director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării. Având în vedere ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, "Reglementarea Uber, Bolt şi Clever - Guvernul rezolvă problema, opoziţia vrea doar «frumoase victorii» în Parlament" Unul dintre cele mai fierbinţi subiecte de pe agenda reală a cetăţeanului, în ...

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 317/2019 Proiectul Legii modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Viorel Ştefan, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Mihai Tudose, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 9 Brăila, În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia României, ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Având în vedere demisia din calitatea de deputat al domnului Tudor Ciuhodaru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 24 Iaşi, În temeiul dispoziţiilor art. 70 alin. (2) din Constituţia ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Având în vedere demisia din calitatea de deputat a doamnei Rovana Plumb, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, În temeiul dispoziţiilor art. 70 ...

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 519/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, "PSD - campionul promovării femeilor în politică" La începutul acestei săptămâni, după o întârziere de neînţeles şi de neacceptat, din punctul meu de vedere, generată de Preşedintele Klaus Iohannis, ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, "Îmbătat de aburii scorului de la alegerile europarlamentare, Ludovic Orban declară război IT-iştilor români" Nici nu s-au terminat bine de numărat voturile de la alegerile europarlamentare, că ...

  23 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2019 Proiect de Lege privind gestionarea durabilă a pădurilor

  23 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 505/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni şi pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr.21/1991

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, "Strategia PSD dă rezultate concrete pentru veniturile românilor - salariul mediu primit în mână de către angajaţi a depăşit 3.000 de lei!" Pentru prima dată în România, în luna martie a acestui an, ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, "Motive pentru care guvernarea PSD este una de succes" Pentru că ne aflăm în plină campanie electorală şi pentru că există riscul real şi major ca zgomotul şi mesajele politice, mai puţin adevărate, ...

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "De ce mint liberalii în ceea ce priveşte dublul standard? Cum ajunge PNL să voteze împotriva consumatorilor români?" La finalul săptămânii trecute, preşedintele PNL, Ludovic Orban, cunoscut în ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "Agricultură în România, de la români pentru români. De ce avem nevoie de produse româneşti în magazine?" Poate că unii dintre dumneavoastră ştiţi deja, poate că alţii află abia acum, dar, la finalul ...

  15 aprilie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 232/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "PNL pregăteşte un puci constituţional, după alegerile europarlamentare. Anunţă chiar protejatul PNL şi al preşedintelui Iohannis, Rareş Bogdan" Campania electorală pentru alegerile europarlamentare ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "Guvernul PSD-ALDE aduce bunăstare pensionarilor din grupele I şi a II-a de muncă. Pensiile majorate vor fi plătite începând cu 1 aprilie" Încep declaraţia mea politică de astăzi cu o informaţie pe ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, "Atunci când Uniunea Salvaţi România se dă anticomunistă, dar, de fapt, reuşeşte să fie neconstituţională şi demagogică!" În declaraţia politică de astăzi vreau să trag un semnal de alarmă ferm în ...

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Legea are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003, în sensul corelării cu dispoziţiile Legii administraţiei publice locale ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, "Jumătate de miliard de euro pentru sprijinul copiilor aflaţi în grija statului. Proiectul care poate să schimbe viitorul României!" Una dintre cele mai importante măsuri adoptate de Guvernul ...

  13 martie 2019
  luare de cuvânt, "Ipocrizia preşedintelui Klaus Iohannis - promulgă Bugetul Asigurărilor Sociale, de grija pensionarilor, dar blochează Bugetul de stat pe 2019 şi blochează majorarea alocaţiilor pentru copii" Dacă ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, "Un discurs care transmite necesitatea redobândirii demnităţii naţionale. Ce cale vor alege parlamentarii României?" De la momentul în care această declaraţie politică este consemnată în stenograma ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. "Cum reuşeşte Klaus Iohannis să dea un atac la adresa siguranţei naţionale, contestând bugetul de stat pe 2019". Stimaţi colegi, La finalul săptămânii ...

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Imaginaţi-vă că ar trebui să intraţi mâine în magazinul de la scara blocului şi, pentru a putea să comandaţi o apă şi o pâine, ar trebui să ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Săptămâna aceasta este una importantă pentru România, pentru că Bugetul de stat pentru 2019 intră în dezbaterea Parlamentului României. De la ...

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am aflat, zilele acestea, cum, în calitate de consumatori, am fost minţiţi şi păcăliţi ani la rând. Trebuie să ne mobilizăm şi să condamnăm ...

  20 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 219/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "La jumătatea mandatului, PSD are toate motivele să fie mândru de ceea ce a făcut la guvernare. Urmează repriza a doua, în care vom continua dezvoltarea României" În decembrie 2016, PSD câştiga ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "Klaus Iohannis subminează autoritatea femeilor din România, pentru a doua oară în doi ani, de la cel mai înalt nivel" Preşedintele României, domnul Klaus Werner Iohannis, a reuşit, zilele trecute, ...

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Legea adoptată de Parlamentul României a fost transmisă spre promulgare Preşedintelui României, la data de 24 mai ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu dezbaterea pe fond a propunerii legislative. Camera Deputaţilor este prima Cameră ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Avem datoria să construim, astăzi, România pe care o vom aniversa şi peste încă o sută de ani!" În mai puţin de 72 de ore de la această declaraţie politică, întreaga Românie va sărbători Centenarul. ...

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 728/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Când protestele devin anarhie - Linşajul comis de protestatarul Dide faţă de mama care a murit la Suceava trebuie condamnat de toate partidele!" La sfârşitul săptămânii trecute, la Suceava, a avut ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Criticarea României, bucuria nesăbuiţilor sau a celor care nu-şi iubesc ţara". Stimaţi colegi, Astăzi suntem la ...

  13 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Zece minute pentru dezbateri. Îmi cer scuze! Cinci. (Vociferări.)

  13 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Guvernul României a transmis un ...

  13 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea Legii privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară şi pentru abrogarea Ordonanţei ...

  13 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Camera Deputaţilor a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor organice. Mulţumesc.

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării a transmis Parlamentului României avizul nr. 42 din data de 23.05.2017 asupra punctului 11 al articolului 21 din Legea Concurenţei ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "De ce creşterea salariului minim este o veste bună pentru întreaga economie?" Din momentul în care Guvernul României a anunţat o nouă creştere a salariului minim, începând cu luna ianuarie a anului ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Preşedintele României trebuie să fie dincolo de orice suspiciune. Klaus Iohannis este dator să lămurească ...

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 653/2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "«Start-up Nation», un program care susţine antreprenorii şi dezvoltă România" România este, în prezent, pe locul 23 în Raportul Global al Producţiei Viitorului, o analiză care arată cât de bine sunt ...

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Guvernul PSD investeşte concret în tineri, oferindu-le şanse mai bune". Stimaţi colegi, Investiţiile în resurse ...

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Guvernul şi majoritatea PSD-ALDE vin în ajutorul românilor care vor să-şi petreacă concediile în ţară, prin reducerea TVA la turism" Într-o ţară în care opoziţia politică nu mai ştie cum să facă ...

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Studenţii de azi, profesioniştii de mâine" Aproape jumătate dintre tineri au început anul universitar în urmă cu doar două zile, la toate cele trei cicluri de învăţământ, adică licenţă, masterat şi ...

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2017 pentru modificarea şi completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "USR strânge semnături într-un mod «penal», pentru demersul «fără penali»" Poate o să uimească titlul declaraţiei mele politice de astăzi, dar el este identic cu retorica şi demagogia practicată de ...

  25 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "De ce este important referendumul pentru familie?" Sunt o femeie tânără şi un deputat tânăr, aflat la primul mandat. Şi susţin referendumul pentru familia tradiţională! Spun acest lucru cu mândrie, ...

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  10 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamna preşedinte. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi a fost retrimis Comisiei pentru ...

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Prezent, prezent.

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Încurajând circul şi alimentând spirala urii din Parlament, reprezentanţii opoziţiei îşi încalcă jurămintele de parlamentari" Săptămâna trecută a adus câteva premiere pentru Camera Deputaţilor, ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Proiectul de completare a Legii violenţei în familie reprezintă o victorie uriaşă pentru femeile din România. Violenţa psihologică este acum considerată o formă de manifestare a violenţei în ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, împreună cu Comisia pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Mesaj pentru manipulatori: De ce organizează PSD mitingul împotriva abuzurilor?" De când Partidul Social Democrat şi-a anunţat intenţia de a organiza o amplă acţiune publică, cârcotaşii politici din ...

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, "PSD a ieşit mereu mai puternic în urma provocărilor. Aşa va fi şi acum !" Nu-mi face o plăcere deosebită să abordez acest subiect, mai ales pentru că astăzi îmi doream să vorbesc despre copiii din ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, "Ludovic Orban şi Klaus Iohannis pregătesc o lovitură de stat?" Preşedintele PNL a decis să facă o regie politică, având complicitatea lui Klaus Iohnannis, totul în încercarea disperată de a controla ...

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, "Ziua Europei, prilej de reflecţie pentru mahalagiii liberali din opoziţie" Astăzi este o zi cu importanţă dublă pentru România - 9 mai este Ziua Europei, dar şi Ziua Independenţei României. Ambele ...

  7 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 351/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  3 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 688/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.61 alin.(1) din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat

  3 mai 2018
  propunere legislativă, BP353/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.51 din 7 iunie 1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat republicată, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, Nr.98 din 7 februarie 2011, respectiv a dispoziţiilor art.62 alin.1)

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "La fiecare două ore, o româncă este diagnosticată cu cancer de col. Testele Babeş-Papanicolau şi HPV pot salva vieţi." Aş fi fost foarte bucuroasă să nu fie cazul să fi susţinut astăzi această ...

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L256/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  20 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 249/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  17 aprilie 2018
  interpelare, Programe naționale de screening pentru cancerul mamar și cancerul de col uterin

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  11 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Imaginaţi-vă o zonă din România unde iarna este aprigă şi zăpada cade în straturi groase. Aici este o comună cu două sate despărţite de un curs de apă, ...

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Două mituri fundamentale au tot rostogolit în spaţiul public cavalerii apocalipsei economice: cel referitor la cât de rău şi de grav este majorarea salariului minim şi cel referitor ...

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Se discută intens, în ultima vreme, despre lipsa forţei de muncă din România, însă fără a se discuta şi despre cauzele ce conduc către ...

  28 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 511/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Un prim pas real a fost deja făcut. Recent, în calitate de deputat, am votat pentru Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2017, ceea ce permite ca preşcolarii şi elevii să ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. "Importanţa educaţiei naţionale pentru copii şi adolescenţi. Cum putem combate un flagel care afectează trei din zece tineri". În acest moment, în România, trei din ...

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  19 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 599/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, în sensul ca procesul de recunoaştere şi echivalare a diplomelor obţinute în străinătate să nu mai impună vreun cost financiar pentru solicitant

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 596/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 591/2017 Propunere legislativă privind înseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 520/2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 590/2017 Propunere legislativă privind marcarea calităţii produselor

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L418/2017 Propunere legislativă privind inseminarea artificială umană şi sporirea natalităţii

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 604/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul Fiscal

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2018 Propunere legislativă privind exploatarea şi comercializarea masei lemnoase

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 253/2017 Propunere legislativă privind Garda Civilă şi realizarea serviciului militar pe bază de voluntariat

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  19 aprilie 2017
  propunere legislativă, BP145/2017 Propunere legislativă privind Codul de conduită al deputaţilor şi senatorilor

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În numele Grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor vă anunţ că vom susţine această Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 404/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 386/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.23 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În numele Grupului parlamentar al PSD, din Camera Deputaţilor, anunţ că vom susţine acest Proiect de Lege, de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a ...

  16 martie 2017
  propunere legislativă, BP100/2017 Propunere legislativă de Hotărâre privind modificarea alin. (2) al art.214 din Regulamentul Camerei Deputaţilor

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PSD susţine adoptarea acestui Proiect de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 42/2016, susţinere pe care o acordăm, ...

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Căruceru Aida-Cristina, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42 Bucureşti, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...