13 noiembrie 2018 – Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.453 din 4 iulie 2108, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.617 din 18 iulie 2018 (PL-x 553/2017/2018). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea Poziţia 9. Reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 453 din 4 iulie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 617 din 18 iulie 2018; PL-x 553/2017/2018. Precizarea, referitor la acest număr, este că avem acelaşi număr şi în acest an, ţinând cont că legea şi-a reluat circuitul legislativ, fiind supusă a două decizii ale Curţii Constituţionale - una pe fond şi alta pe procedură -, fiind declarată neconstituţională, ca urmare a două sesizări, deci, inclusiv pe bicameralism, condiţie care a fost îndeplinită prin reluarea procesului legislativ şi prin trecerea celor două Camere. Din partea comisiilor sesizate în fond?

Aida-Cristina Căruceru Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Camera Deputaţilor a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din ziua de 6 iunie 2018. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a Camerei Deputaţilor a hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere un raport de adoptare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu amendamentele admise prevăzute în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul raport. Amendamentele respinse sunt cuprinse în Anexa nr. 2. Legea face parte din categoria legilor organice.

Eugen Nicolicea Dacă doreşte cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Domnul deputat Andronache, PNL.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi din majoritatea parlamentară, Vă adresez o întrebare, şi nu aştept niciun răspuns. Întrebarea este: de ce oare ne obligaţi ca în fiecare săptămână să elaborăm sesizări la Curtea Constituţională, pentru că dumneavoastră nu respectaţi procedura parlamentară sau deciziile Curţii Constituţionale? Repet, nu aştept niciun răspuns, pentru că eventual răspunsul ar fi: "Că aşa vrem noi!". Dar lăsând lucrul acesta la o parte, vă citez din Constituţie. Art. 147 alin. (4) din Constituţie spune următorul lucru: "Deciziile Curţii Constituţionale se publică în Monitorul Oficial". "De la data publicării", ele "sunt general obligatorii". Şi, acum, mă voi duce la o decizie a Curţii Constituţionale, respectiv Decizia nr. 432/2018. Şi îmi permit să citez din această decizie, cu precizarea că propunerea legislativă la care ne referim acum a fost declarată neconstituţională în ansamblul său, printr-o decizie, Decizia nr. 561 din 2018. Deci, în Decizia nr. 432/2018, Curtea vine şi spune următorul lucru: aşadar - "Procedura reexaminării" - cazul de faţă - "nu poate fi aplicată când în discuţie este un act normativ declarat neconstituţional în ansamblul său." Aşa cum a arătat Curtea în jurisprudenţa sa, în acest caz legiuitorul nu poate acoperi viciul de neconstituţionalitate constatat prin respectiva decizie de admitere, prin procedura reexaminării, urmând a constata încetarea procesului legislativ la data publicării deciziei în Monitorul Oficial al României, fără însă a fi necesară o procedură parlamentară distinctă în acest sens. Aceasta deoarece însăşi decizia Curţii reprezintă, prin raportare la art. 147 alin. (4) din Constituţie, pe care vi l-am citat înainte, "temeiul pentru încetarea de drept" - spune Curtea - "a respectivului demers legislativ". Mai departe, "este opţiunea legiuitorului" - spune aceeaşi Curte Constituţională - "dacă decide să mai legifereze în respectiva materie sau nu, iar dacă îşi menţine voinţa de reglementare, atunci trebuie să o facă ab initio în cadrul unui nou proces legislativ, cu parcurgerea tuturor etapelor sale specifice". Şi vine Curtea şi enumeră. Vă dau doar două elemente din această enumerare - "înregistrarea unei noi iniţiative legislative" sau "solicitarea şi obţinerea de noi avize necesare pentru acel proiect de lege". Cu privire la această propunere legislativă, a intervenit o decizie a Curţii Constituţionale - Decizia nr. 561/2018, care spune, în finalul său, următorul lucru: "admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată de Preşedintele României şi constată că Legea pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate este neconstituţională". Cum, stimaţi colegi? În ansamblul ei. A fost publicată în Monitorul Oficial, la data de 1 noiembrie 2018. Pe cale de consecinţă, practic, Parlamentul trebuia să înceteze de drept procedura legislativă la data de 1 noiembrie 2018, lucru pe care, din păcate, nu l-a făcut. Propunerea legislativă pe care o dezbatem acum are acelaşi număr de înregistrare ca acela din 2017. Pe cale de consecinţă, avem de-a face cu o reexaminare, şi nu cu o reluare a procesului legislativ ab initio , aşa cum cere Curtea Constituţională. Concluzia este simplă. Această reglementare, în măsura în care o veţi vota, este, în mod evident, din nou, neconstituţională şi, pe cale de consecinţă, Curtea va fi din nou sesizată, şi va da a treia decizie cu privire la această reglementare, care va fi, bineînţeles, tot de neconstituţionalitate. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestei propuneri legislative şi, în măsura în care o veţi adopta, o va ataca la Curtea Constituţională.

Eugen Nicolicea Dacă mai sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnul Ion Stelian-Cristian.

Stelian-Cristian Ion Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Interesul infractorilor nu coincide cu interesul României. Este o chestiune pe care va trebui să începeţi s-o învăţaţi şi s-o recunoaşteţi. Ţineţi morţiş să adoptaţi o lege neconstituţională. V-a explicat colegul de la PNL, cu lux de amănunte juridice, foarte bine documentate, motivele pentru care această lege este neconstituţională. Ţineţi morţiş să adoptaţi o astfel de lege într-o astfel de manieră. Pentru cine? Pentru ce infractori şi pentru ce considerente să faci din locuinţa proprie o închisoare sau să îi conferi posibilitatea unei persoane condamnate să-şi ispăşească pedeapsa acasă, pe propriul domeniu? Este o chestiune pe care încercaţi s-o impuneţi cu forţa. Nu aţi învăţat lecţia pe care v-am dat-o cu ocazia adoptării Legii privind...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi că intervin.

Stelian-Cristian Ion ... finanţarea partidelor politice.

Eugen Nicolicea Domnule deputat, o secundă. Rugămintea este să vă limitaţi la dezbateri generale, şi sfaturile să le păstraţi pentru colegii dumneavoastră.

Stelian-Cristian Ion Rugămintea mea este să nu mai îmi cenzuraţi mie cuvântul, domnule preşedinte. Nu acesta este rolul dumneavoastră.

Eugen Nicolicea Rolul meu este acela de a păstra dezbaterea parlamentară în cadrul parlamentar.

Stelian-Cristian Ion Dar eu...

Eugen Nicolicea Proferarea unor insulte de la tribună este interzisă.

Stelian-Cristian Ion Vreţi să vedeţi ce înseamnă insultă?

Eugen Nicolicea Deci, sfaturile respective vă rog să le ţineţi pentru colegii dumneavoastră.

Stelian-Cristian Ion Nu, lăsaţi.

Eugen Nicolicea Deci, v-am atras atenţia. La următoarea abatere, am să vă retrag cuvântul. Amândouă se numesc sancţiuni pe care le dictează preşedintele de şedinţă.

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte...

Eugen Nicolicea Vă rog să continuaţi.

Stelian-Cristian Ion ... aţi mai încercat...

Eugen Nicolicea Vă rog să continuaţi.

Stelian-Cristian Ion ... să impuneţi sancţiuni, care s-au dovedit neconstituţionale, puteţi să faceţi şi de data asta un abuz. Curtea Constituţională a spus că aţi propus nişte prevederi, acelea de a suspenda, pe durata de 30 de zile, dreptul de a...

Eugen Nicolicea Din nou nu sunteţi la obiect.

Stelian-Cristian Ion ... ne exercita mandatul.

Eugen Nicolicea Nu este cazul acesta. Vă rog, reveniţi la subiect.

Stelian-Cristian Ion Păi, rugămintea mea este următoarea. Să nu vă aşteptaţi de la noi, de la opoziţie, să ascultaţi numai ceea ce vă convine, pentru că nu se va întâmpla lucrul acesta.

Eugen Nicolicea Nu, dar noi aşteptăm să vă comportaţi ca nişte parlamentari, să nu jigniţi colegi.

Stelian-Cristian Ion Foarte decent m-am comportat. Şi eu explicam colegilor că...

Eugen Nicolicea Deci, vă rog să reveniţi. A treia oară vă rog să reveniţi la subiect, şi anume dezbateri...

Stelian-Cristian Ion Păi, asta fac.

Eugen Nicolicea ... dezbateri generale.

Stelian-Cristian Ion Îmi daţi voie să iau cuvântul? Îmi daţi voie să iau cuvântul, dacă tot...?

Eugen Nicolicea Bine. Deci reveniţi la dezbateri generale. Dacă vă abateţi, am să vă tai microfonul.

Stelian-Cristian Ion Adoptarea acestei legi în această manieră este similară cu adoptarea Legii privind finanţarea partidelor politice, unde, şi în acel caz, Curtea Constituţională, ca şi în acest caz, a spus că odată declarată neconstituţională o lege în ansamblul său, trebuie reluat procesul legislativ de la zero, cu o nouă expunere de motive. Deci, şi pentru această Lege privind executarea pedepselor trebuia o nouă expunere de motive. Ce este păcat este faptul că existau în aceste legi nişte prevederi care ar fi putut să atragă un vot pozitiv din partea tuturor parlamentarilor. Mă refer la acele chestiuni legate de principii umanitare...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, vorbiţi despre o altă...

Stelian-Cristian Ion ... cum ar fi...

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, vorbiţi despre o altă lege. Reveniţi la subiect.

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, Vorbesc despre această lege. Nici nu ştiţi despre ce vorbim.

Eugen Nicolicea Nu, vorbeaţi despre...

Stelian-Cristian Ion Haideţi să luăm...

Eugen Nicolicea ... vorbeaţi despre altă lege, cred că nu...

Stelian-Cristian Ion Nu.

Eugen Nicolicea Bine, v-am retras cuvântul. Vă rog să-i tăiaţi microfonul.

Stelian-Cristian Ion În această lege...

Eugen Nicolicea Vă rog să-i tăiaţi microfonul.

Stelian-Cristian Ion În această lege este vorba despre dreptul condam... (I se întrerupe microfonul. Vociferări.)

Eugen Nicolicea Bun. Vă rog să reveniţi la subiect, dacă doriţi să vorbiţi la subiect.

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, În această lege - şi voi lua raportul, şi vă voi demonstra - este vorba inclusiv despre dreptul persoanelor condamnate de a participa la funeraliile rudelor. Deci e o chestiune pe care am fi acceptat-o cu toţii. Este o chestiune umanitară. Dar pentru că aţi lipit două iniţiative total diferite şi aţi legat de această iniţiativă şi cealaltă iniţiativă, care se referea la executarea pedepselor la domiciliu, o asemenea lege, în parte acceptabilă, nu poate fi primită. Şi ne obligaţi, pe considerente procedurale, să atacăm întreaga lege la Curtea Constituţională. Vă grăbiţi, le promiteţi - nu ştiu cui? - că veţi da astfel de legi. Dar veţi vedea că va pica. Şi din vina dumneavoastră, nu din vina noastră va pica. Va declara neconstituţionalitatea, pentru a doua oară, Curtea Constituţională. Şi eu vreau ca cineva dintre dumneavoastră să-şi asume răspunderea pentru toate aceste legi neconstituţionale, votate pe bandă rulantă în Parlamentul României. (Aplauze.)

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. N-aţi invocat un articol de lege sau de regulament, cu privire la asumarea răspunderii, de care vorbiţi. Probabil vorbeaţi de răspunderea politică. Mai sunt înscrieri la dezbateri generale? Da, vă rog să indicaţi articolul la care faceţi referire.

Lucian-Daniel Stanciu-Viziteu Domnule preşedinte, Îl ştim toţi. Este doar o simplă solicitare de retrimitere la comisie, motivată de cele spuse anterior.

Eugen Nicolicea Bine. Supunem votului. 62 de voturi pentru, contra - 88, abţineri - două. Insuficiente voturi pentru ca propunerea să fie adoptată. (Coboară la tribună.) Din partea Grupului PSD, la dezbateri generale. Ceea ce se întâmplă în momentul de faţă este punerea în acord cu două decizii ale Curţii Constituţionale. Una - punerea în acord pe fond, articol cu articol, ceea ce s-a întâmplat în ambele Camere - Senat şi Camera Deputaţilor. Şi a doua decizie a Curţii Constituţionale - care se referă la neconstituţionalitatea în integralitate, din cauza încălcării principiului bicameralismului, adică adoptării unor amendamente introduse în Camera a doua. Potrivit opiniei colegilor mei, începând cu cei de la Senat, această obligaţie - pe care a citit-o domnul Andronache -, în mod corect, se referă la declararea neconstituţională a unei legi în ansamblul ei, înainte de promulgare, pentru motive de fond. Deci, în integralitate este declarată neconstituţională pentru conţinut. În momentul de faţă, ne aflăm la o neconstituţionalitate declarată ca urmare a nerespectării principiului bicameralismului, şi anume că anumite articole au fost adoptate în Camera decizională, adică la noi, fără să fie trecute prin Senat. Această critică, acceptată de Curte, a fost de data aceasta respectată, ţinând cont că absolut toate articolele şi amendamentele au trecut prin Senat, şi în momentul de faţă sunt în dezbatere aici. Deci principiul bicameralismului nu mai este încălcat, de această dată. Iar colegii mei de la Senat, care au început această procedură, s-au referit la faptul că, prin trecerea în ambele Camere, procedura aceasta a fost respectată. Iar domnul Andronache nu a vorbit despre motivele pentru care o lege este declarată neconstituţională în ansamblul ei, lăsând să se înţeleagă că atât declararea neconstituţională în ansamblul ei, pe fond, cât şi pe procedură, ar fi acelaşi lucru. (Revine la prezidiu.) Trecem la dezbaterea legii. Da, domnul Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Apăsasem pe buton - înainte de a spune dumneavoastră că trecem la dezbaterea legii pe articole - pentru a vă spune că eu nu m-am referit la motivele pentru care o lege este declarată în ansamblul său neconstituţională, pentru că aspectul acesta nu este relevant. Atât timp cât Curtea spune că o lege este declarată în ansamblul său neconstituţională, ea este neconstituţională, indiferent de motiv. Dar lăsând lucrul acesta la o parte, prin această Decizie nr. 432 din 2018, practic, Curtea a venit şi a declarat, a doua oară, neconstituţională modificarea la Legea privind finanţarea partidelor politice, tot pe acelaşi motiv ca şi acum, adică pe chestiuni de natură extrinsecă, adică pe bicameralism şi mai erau şi alte motive, tot de natură extrinsecă. Ca atare, Curtea deja a confirmat ceea ce vă spunem noi aici. Şi anume, că dacă pe motive care sunt de formă, legea este declarată neconstituţională în ansamblul său, indiferent că vorbim de bicameralism sau de alte motive de natură extrinsecă, cum ar fi nerespectarea principiului securităţii juridice, prevăzut de art. 1 alin. (4) din Constituţie - reglementarea trebuie să îşi înceteze procedura legislativă. Şi cei care au depus iniţiativa au posibilitatea de a depune o nouă iniţiativă legislativă, cu o nouă expunere de motive, şi procedura de-abia atunci poate fi îndeplinită, cu privire la principiul bicameralismului. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Fără să intru în dialog cu dumneavoastră, vă spun că practic m-aţi confirmat. Respectarea principiului securităţii juridice nu se rezolvă prin trecerea în ambele Camere. Mulţumesc. Deci trecem la dezbaterea legii. Domnul Ion Stelian-Cristian, vă rog. Mă scuzaţi.

Stelian-Cristian Ion În Anexa nr. 2 avem amendamente pe care le-am propus şi care au fost respinse. Vrem să le susţinem. Ele se referă la acea parte a legii care vizează eliberarea condiţionată şi executarea pedepsei la domiciliu, nu se referă la partea referitoare la dreptul condamnatului de a fi prezent la înhumarea rudelor. Pot începe cu punctul 1?

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, dezbaterea începe cu amendamentele aprobate de comisie. Dumneavoastră îmi vorbiţi de nişte...

Stelian-Cristian Ion La respinse.

Eugen Nicolicea Da, în regulă. Avem 26 de amendamente admise. De la poziţia 1 la poziţia 10, dacă există obiecţii sau comentarii? Nu există. Supun votului dumneavoastră aceste amendamente de la poziţiile 1-10. Vă rog să votaţi. Cu 87 de voturi pentru, 46 de voturi împotrivă, 4 abţineri, 2 colegi care n-au votat, deci cu majoritate de voturi, amendamentele au fost admise. De la poziţia 11 la poziţia 20. Dacă sunt obiecţii sau comentarii? Nu sunt. Supun votului dumneavoastră. (Domnul deputat Liviu-Ionuţ Moşteanu solicită să ia cuvântul.) O secundă. Deci, după ce se termină votul, puteţi să interveniţi. 86 de voturi pentru, 51 de voturi împotrivă, 5 abţineri, 2 colegi care nu votează. Cu majoritate de voturi, aceste amendamente au fost adoptate. Vă rog să luaţi cuvântul, pe procedură, spunându-mi articolul pe care îl invocaţi.

Liviu-Ionuţ Moşteanu În articolul 110 se precizează că discutarea amendamentelor începe cu cele prin care se propune eliminarea unora dintre texte. Şi la alin. (2) se spune: "Supunerea la vot a amendamentelor se face în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte". Deci trebuie să începeţi cu respinsele şi apoi să faceţi admisele.

Eugen Nicolicea Da. Mulţumesc. E o dezbatere aici, este vorba despre amendamentele care propun eliminarea. Şi aceste amendamente care propun eliminarea, la rândul lor, sunt adoptate de comisie. Deci se vorbeşte întâi despre cele care sunt adoptate. Şi am să vă spun şi motivul. Pot să existe mii de amendamente respinse şi unul singur aprobat de comisie. Ar fi absurd să-mi spuneţi că tot ceea ce s-a respins, mii de amendamente respinse au prioritate faţă de votul care a fost dat în comisie. (Vociferări.) Ei, lăsaţi, e interpretarea dumneavoastră. Mulţumesc frumos pentru intervenţie. Deci trecem la următoarele amendamente. Poziţiile... o secundă... De la poziţia 21 la poziţia 26? Vă rog să votaţi. 89 de voturi pentru, 54 de voturi împotrivă, 5 abţineri, un coleg care n-a votat. Cu majoritate de voturi, şi aceste amendamente au fost adoptate. Trecem acum la examinarea amendamentelor respinse, care nu s-au referit la articolele admise. Pentru că un vot admis nu se mai reia. Deci vă rog să susţineţi amendamente respinse, dar să nu fie referire la aceste amendamente care deja au fost votate. (Vociferări.) Ei, când există o soluţie adoptată, nu se mai supun votului opiniile contrare. Vă rog, domnul Stelian Ion.

Stelian-Cristian Ion Punctul 1. Şi, ca o paranteză, pe procedură, înainte de a susţine acest amendament.

Eugen Nicolicea Da, vă rog să faceţi intervenţia pe procedură, indicându-mi un articol la care faceţi referire.

Stelian-Cristian Ion Articolul 110 din Regulamentul Camerei Deputaţilor. Este...

Eugen Nicolicea Bun. Mulţumesc, continuaţi, vă rog.

Stelian-Cristian Ion ... cât se poate de clar, domnule preşedinte...

Eugen Nicolicea Continuaţi.

Stelian-Cristian Ion ... în sensul că...

Eugen Nicolicea Nu, dar aşa este. Auziţi, aşa este regulamentar, să indicăm, să ştie toată lumea unde se uită.

Stelian-Cristian Ion Păi...

Eugen Nicolicea Mulţumesc frumos. Aveţi cuvântul pe procedură.

Stelian-Cristian Ion Bun. Art. 110, spuneam, este cât se poate de clar, în sensul în care mai întâi se discută amendamentele care conţin propuneri de eliminare. Nu se face referire în textul Regulamentului că acest regulament se aplică doar dacă este vorba de un amendament, de 10 sau de 10.000 de amendamente, deci se aplică indiferent câte amendamente de eliminare sunt. Şi pe mine mă miră foarte tare modalitatea dumneavoastră de interpretare, de astăzi. Pentru că până acum aţi avut o altă interpretare şi pentru că până acum în acest plen am procedat de fiecare dată altfel. Practic, răstălmăciţi şi modificaţi pe cale de interpretare un regulament cât se poate de clar. Şi lucrul acesta nu este de trecut cu vederea. Şi le solicit şi colegilor să fie atenţi asupra acestor chestiuni. Pentru că dacă noi creăm aceste precedente, se vor răsfrânge inclusiv asupra dumneavoastră. Măcar pe aceste chestiuni legate de procedură trebuie să avem nişte reguli clare şi să le aplicăm unitar. Pentru că altfel o să ne încurcăm şi ne va afecta activitatea, tuturor.

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi. Cred că domnul Márton Árpád are o intervenţie pe procedură. După aceea reveniţi pe fond.

Árpád-Francisc Márton Domnule vicepreşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Stimaţi colegi din USR, Observ că în aceşti doi ani n-aţi reuşit să vă daţi seama care este procedura de dezbatere în plen. Pe mine m-a mirat faptul când domnul preşedinte - şi se poate verifica pe stenogramă - a solicitat, de la 1 la 10, dacă cineva are vreo observaţie, şi dumneavoastră n-aţi apăsat pe buton, să veniţi să spuneţi că doriţi să eliminaţi primul articol sau doriţi să faceţi o reformulare a textului iniţial. Deci n-aţi avut niciun comentariu, aţi stat liniştit acolo, în bancă. V-am văzut, m-am uitat către dumneavoastră, aţi stat liniştit şi n-aţi intervenit, deşi trebuia să interveniţi pe fiecare articol, că propuneţi eliminarea. Pentru că în procedura legislativă, într-adevăr, există amendamente respinse pe care nu şi le mai susţin deputaţii. Şi atunci nu se supun discuţiei. Deci nu se supune discuţiei, automat, orice amendament respins, ci numai acelea care sunt susţinute în plen. Asta este procedura.

Eugen Nicolicea Da. Eu vă mulţumesc. Aţi făcut referire la art. 107. Sper ca pe viitor se va înţelege, da? Bun. Deci, vă rog, domnule Ion Stelian, să luaţi cuvântul, pe amendamente care nu fac referire la articole care au fost deja aprobate.

Stelian-Cristian Ion Bun. Pentru că s-a făcut o referire şi trebuie să lămurim chestiunea aceasta de procedură.

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, dacă avem probleme de lămurit, vă rog frumos, sesizaţi Comisia pentru regulament, unde aveţi reprezentanţi.

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte, Nu este cazul...

Eugen Nicolicea În momentul de faţă, a existat un alt coleg care a exprimat o opinie contrară, domnul Márton Árpád...

Stelian-Cristian Ion Da...

Eugen Nicolicea ... şi, prin urmare, nu are rost acum să... Degeaba v-a învăţat multe lucruri. Nu are rost să facem această chestiune şi să aştepte tot plenul până vă lămuriţi dumneavoastră.

Stelian-Cristian Ion Ironiile acestea...

Eugen Nicolicea Dacă aveţi vreo nelămurire de făcut, sesizaţi Comisia pentru regulament. Deci v-aş ruga să treceţi pe fond. Şi vă indic să începeţi cu amendamentele dumneavoastră respinse, dar care nu fac discuţie la un amendament sau un articol deja adoptat. Pentru că nu există un motiv ca această Cameră să revină asupra unui vot dat deja. Bun. Deci explicaţia domnului Márton Árpád a fost foarte clară. Prin urmare, nu mai avem ce clarifica cu privire la această situaţie. Vă rog să interveniţi pe fond. Sau, dacă aveţi o problemă de regulament, să fie alta decât cea deja tranşată.

Stelian-Cristian Ion Deşi vorbim aceeaşi limbă, aproximativ aceeaşi limbă română, se pare că ne înţelegem separat şi diferit. Domnule preşedinte, Aţi spus de la 1 la 10, amendamente admise. Aţi spus, la început, că discutăm mai întâi amendamentele admise. N-aţi spus: de la 1 la 10, haideţi să discutăm dacă aveţi propuneri de eliminare sau alte amendamente. Aşa încât am aşteptat să vedem, să discutăm, să se voteze amendamentele admise, după care am intervenit, atunci când a fost cazul. Deci asta este explicaţia. Şi, dacă vreţi s-o înţelegeţi, bine, dacă nu, eu mi-am făcut datoria. Nu se poate impune...

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Am înţeles foarte...

Stelian-Cristian Ion ... nimănui cu forţa să înţeleagă un anumit lucru.

Eugen Nicolicea Mă scuzaţi, am înţeles foarte clar eroarea pe care o invocaţi dumneavoastră... Cert este că o Cameră...

Stelian-Cristian Ion Nu e nicio eroare.

Eugen Nicolicea ... nu poate reveni fără niciun motiv asupra votului dat.

Stelian-Cristian Ion Aţi văzut, atunci când am greşit, de fiecare dată am recunoscut greşeala. Pentru că se întâmplă acest lucru. Dar când lucrurile stau în alt fel, trebuie să le explicăm şi să convingem cu argumente. Şi acum revenim să...

Eugen Nicolicea Am încheiat discuţia. A explicat foarte bine domnul Márton Árpád.

Stelian-Cristian Ion Bine.

Eugen Nicolicea Dacă doriţi să vă mai explice o dată şi dânsul are această... bunăvoinţă...

Stelian-Cristian Ion Nu, nu doresc, domnule preşedinte...

Eugen Nicolicea ... va veni în bancă, lângă dumneavoastră.

Stelian-Cristian Ion ... să îmi mai explice încă o dată. Mulţumesc. A fost suficient. La punctul 1 avem amendament de eliminare. Şi el se referă la posibilitatea ca judecătorul de supraveghere a privării de libertate să participe la şedinţele Comisiei pentru liberare condiţionată, ca simplu membru, şi nu în calitate de preşedinte, cum este în prezent în lege. Noi considerăm că în continuare judecătorul de supraveghere a privării de libertate trebuie să-şi păstreze calitatea de preşedinte al acestei comisii. Ca atare, solicităm eliminarea acestui amendament.

Eugen Nicolicea Vă referiţi la art. 9 alin. (2) lit. e)?

Stelian-Cristian Ion Da.

Eugen Nicolicea Acesta a fost... este la poziţia 3 admise şi a fost votat.

Stelian-Cristian Ion Dar nu a fost niciun amendament, domnule preşedinte.

Eugen Nicolicea Alt articol, vă rog frumos.

Stelian-Cristian Ion Nu a fost niciun amendament pe acest...

Eugen Nicolicea Deci eu vă citesc de aici, la amendamente admise. Este vorba de "nemodificat, forma Senatului". Şi... deci a fost aprobată. Vă rog să treceţi la următorul.

Stelian-Cristian Ion Uitaţi-vă cu atenţie şi vedeţi că este acelaşi amendament şi scrie "nemodificat". Nu e niciun amendament. Deci la punctul 3 marginal scrie "nemodificat". Nu a fost niciun amendament admis. Scrie "nemodificat, forma Senatului". Deci în comisie, la Camera Deputaţilor, nu am avut niciun amendament. Haideţi să nu mai facem alba-neagra, îmi cer scuze de exprimare, dar asta se întâmplă aici...

Eugen Nicolicea Bine.

Stelian-Cristian Ion ... cu intenţie sau fără intenţie.

Eugen Nicolicea Întrebare: ceea ce vine de la Senat se votează în Cameră, chiar dacă nu modifici nimic?

Stelian-Cristian Ion Este un text integral, nu mai e vorba de amendamente.

Eugen Nicolicea Bine. Vă mulţumesc.

Stelian-Cristian Ion Este vorba de un proiect...

Eugen Nicolicea Aveţi amendament la care nu s-a exprimat Camera, prin vot?

Stelian-Cristian Ion Domnule preşedinte...

Eugen Nicolicea Mulţumesc frumos.

Stelian-Cristian Ion Ce nu e clar? Am spus...

Eugen Nicolicea Vă rog să ocupaţi loc în bancă. Ţinând cont că nu aveţi un amendament pe care să-l susţineţi...

Stelian-Cristian Ion Am spus că am...

Eugen Nicolicea ... legea...

Stelian-Cristian Ion ... şi v-am spus şi ce amendament.

Eugen Nicolicea Păi, vă rog frumos să-l spuneţi, care este, atunci?

Stelian-Cristian Ion Acesta este un amendament faţă de care nu a existat niciun alt amendament în Camera Deputaţilor. Noi suntem la Camera Deputaţilor aici, nu mai suntem la Senat. Ce a fost la Senat, amendament, a trecut, a fost votat de Senat. Şi aici puteam face amendamente la varianta votată în Senat. (Vociferări.)

Eugen Nicolicea Deci, încă o dată, vorbind româneşte. Aveţi vreun articol pe care să-l susţineţi, să nu fi fost... să se fi pronunţat Camera prin vot?

Stelian-Cristian Ion Încă o dată, româneşte, vă spun: da.

Eugen Nicolicea Bine. Vă mulţumesc frumos. Ţinând cont că nu indicaţi niciun fel de articol asupra căruia să nu se fi pronunţat Camera prin vot, legea rămâne pentru votul final.

Stelian-Cristian Ion Faceţi intenţionat sau chiar nu pricepeţi nişte lucruri elementare, domnule preşedinte?

Eugen Nicolicea Deci, încă o dată...

Stelian-Cristian Ion ... eu înţeleg...

Eugen Nicolicea ... vă rog să vă verificaţi limbajul.

Stelian-Cristian Ion Păi, ce am spus?

Eugen Nicolicea Da. Bun. Deci vă rog să vă ocupaţi locul în bancă. Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. (Vociferări.)

Stelian-Cristian Ion Păi... dacă nu-mi dă cuvântul, ce să spun?

Eugen Nicolicea Vă rog să-i tăiaţi microfonul. (Vociferări.)