20 martie 2019 – Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr.647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 29 ianuarie 2019 (Pl-x 569/2017/2019). ( rămasă pentru votul final )

Eugen Nicolicea 12 2 . Reexaminarea Legii pentru modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 647 din 16 octombrie 2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 29 ianuarie 2019; Pl-x 569/2017/2019. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte să ia cineva cuvântul? Nu doreşte. Din partea Comisiei sesizate în fond. Doamna Aida Căruceru.

Aida-Cristina Căruceru Potrivit prevederilor art. 75 alin. (1) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 alin. (8) pct. 2 lit. e) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Legea are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, în sensul introducerii în sfera faptelor ce constituie abateri disciplinare a încălcării normelor în materia conflictului de interese. Legea a fost adoptată de Senat. La data de 16 iulie 2018, legea a fost trimisă la promulgare Preşedintelui României. Preşedintele României a formulat o sesizare de neconstituţionalitate la data de 2 august 2018. Curtea Constituţională admite obiecţia de neconstituţionalitate formulată şi constată că dispoziţiile articolului unic pct. 2 - cu referire la art.75 alin. (1) sunt neconstituţionale şi respinge ca neîntemeiată obiecţia de neconstituţionalitate şi constată că dispoziţiile articolului unic pct. 1 - cu referire la art. 57 şi pct. 2 - cu referire la art. 75 alin. (2) sunt constituţionale. Legea face parte din categoria legilor organice.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Dacă doreşte să ia cineva cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu doreşte nimeni. Trecem la dezbaterea legii. Dacă există obiecţii cu privire la titlu legii? Nu. Cu privire la articolele...? Nu. Legea rămâne la votul final.