Costel Neculai Dunava

Activitate

Afiliere politică

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Costel Dunava, PSD, Bacău. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de lege de pe ordinea de zi.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Pentru.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez conform deciziei Grupului parlamentar al PSD.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez pentru toate vacantările şi pentru toate validările.

  14 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP818/2020 Propunere legislativă de completare şi modificarea a Ordonanţei Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Costel Dunava, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Costel Dunava, PSD. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. Având în vedere demisia domnului deputat Steriu Valeriu-Andrei, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 42, ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Costel Dunava, deputat al PSD, Bacău. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Aceeaşi situaţie, la punctul 2 nu a mers votul prima dată. "Pentru" la următoarele proiecte de pe ordinea de zi.

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Dunava Costel, Bacău. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru toate amendamentele admise de Comitetul liderilor. Mulţumesc.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Costel Dunava, Bacău. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Propun ca timp de dezbatere 3 minute.

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 decembrie ...

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 648/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău

  15 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră ...

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi ...

  28 august 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Practic, dacă Comisia juridică se întruneşte astăzi, va lua aceeaşi decizie ca şi ieri. Respectiv, amânarea dezbaterilor acestui proiect de lege. Motivată de faptul că art. 68 din ...

  28 august 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru graţierea unor pedepse şi a ...

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 525/2019 Proiect de Lege pentru stabilirea indicatorilor minimali de ierarhizare privind salarizarea personalului din economia naţională

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor ...

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru industrii au fost sesizate spre reexaminare cu Legea pentru modificarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă ...

  24 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 498/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.286/2009 privind Codul Penal

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 230/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate pentru dezbaterea în fond a proiectului de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra propunerii legislative. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru ...

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 ...

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 166/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 71/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(1) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică şi pentru trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău, în domeniul public al judeţului Bacău

  17 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Dunava, prezent.

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul a ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil proiectul de lege. În urma dezbaterilor, membrii ...

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  22 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de ...

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 553/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 571/2018 Proiect de Lege pentru declararea municipiului Iaşi "Capitala istorică" a României

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 596/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

  5 iulie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a ...

  26 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. În urma dezbaterilor, ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. În urma dezbaterii, comisia a hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea Propunerii ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Conform Legii nr. 215/2001, actualizată, Consiliul General al Municipiului Bucureşti are statut identificat separat de restul municipiilor din ţară, motiv pentru care ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. Camera Deputaţilor este prima Cameră sesizată. Consiliul ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere cu punerea în acord a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 47/1992 privind ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind Registrul Naţional de Publicitate Mobiliară. Senatul ...

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 718/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru învăţământ, ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 161/2003. Consiliul ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia juridică, de disciplină şi ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi ...

  10 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 315/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Camera Deputaţilor a hotărât trimiterea, la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea ...

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.)

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 243/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 202/1998 privind organizarea ...

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. Senatul a adoptat propunerea ...

  28 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 511/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 219/2018 Proiect de Lege privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Instituţiei Prefectului Judeţul Bacău, în domeniul public al Judeţului Bacău

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  7 februarie 2018
  luare de cuvânt, Dunavă, prezent. Da?

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Membrii Comisiei pentru apărare, ordine ...

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru administraţie publică şi ...

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 1 februarie 2018, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al domnului ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre reexaminare, ca urmare a Deciziei nr. 612 din 3 octombrie 2017 a Curţii Constituţionale, cu ...

  22 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat favorabil. Comisia pentru ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul Legislativ a avizat ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă de modificare a Legii nr. 161/2003. Camera ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru politică economică, reformă şi privatizare şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de lege. Guvernul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu ...

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate în fond în vederea reexaminării şi depunerii unui nou raport ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică externă au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu reexaminarea Legii pentru aprobarea ...

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, Comisia pentru politică externă a avizat favorabil proiectul de lege. În urma examinării ...

  6 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat ...

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat ...

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre ...

  30 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul de lege. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace de informare în masă au fost sesizate cu dezbatere pe fond a ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Consiliul ...

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi infrastructură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu proiectul de ...

  5 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 din Legea nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului. Camera ...

  1 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al ...

  1 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 1 septembrie 2017, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al doamnei Coste Marina-Adelina, deputat ...

  1 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că preşedintele Camerei Deputaţilor a luat act de încetarea mandatului de deputat al ...

  1 septembrie 2017
  luare de cuvânt, O să încep cu vacantarea mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo. Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că ...

  1 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Avem 4 hotărâri privind vacantarea unui loc de deputat.

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, ...

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu Gheorghe-Eugen. Având în vedere demisia din calitatea de deputat a domnului Nicolăescu ...

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doresc doar să mulţumesc domnului ministru pentru răspuns. Înţeleg că problema este în curs de rezolvare, da? Am înţeles că este deja un proiect legislativ în ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dau citire Scrisorii domnului procuror general Augustin Lazăr, nr. 2278/C/2016. Stimate domnule preşedinte, În temeiul art. 109 alin. (2) din Constituţia României, ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu dezbaterea pe fond a propunerii ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Consiliul ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu proiectul de lege. Camera Deputaţilor este primă Cameră ...

  29 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate, spre reexaminare, ca urmare a ...

  29 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Consiliul Legislativ a avizat ...

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Dunava Costel, prezent.

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Dunava, prezent.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu dezbaterea şi avizare pe fond, ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate cu dezbaterea şi avizare pe fond, ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru instituirea Zilei naţionale de cinstire a ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere cu Cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii ...

  16 mai 2017
  interpelare, Demararea procesului de concesionare a serviciului public de distribuţie a gazelor naturale în satele orbeni şi Scurta, aparţinătoare comunei Orbeni.

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Toma-Florin Petcu, ministrul energiei. Subiectul interpelării - "Demararea procesului de concesionare a serviciului public de ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru politică externă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au fost sesizate pentru dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu proiectul de ...

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Propun 5 minute, domnule preşedinte.

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Obiectul de reglementare constă în modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificările şi completările ulterioare, în ...

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea art. 301 şi art. 308 din Legea nr. ...

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru muncă şi protecţie socială au fost ...

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Camera deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ a avizat ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Dunava Costel Neculai, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 4 Bacău, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...