Pl-x nr. 610/2019 Propunere legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului - Judeţul Bacău în domeniul public al Judeţului Bacău şi în administrarea Consiliului Judeţean Bacău

Sponsori: Claudiu-Augustin Ilişanu, Lucian Şova, Ionel Floroiu, Costel Neculai Dunava, Theodora Şotcan, Elena Hărătău, Eugen Nicolicea

cdep

10 februarie 2020
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

19 decembrie 2019
Camera Deputaților

primire raport favorabil de la:

(pdf) Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
face parte din categoria legilor organice
28 octombrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 12.11.2019
termen depunere raport: 26.11.2019
21 octombrie 2019
Senat
respinsa de catre Senat