18 decembrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe (PL-x 654/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu A venit abilitarea, raportul? Vă rog, proiectul. 2. Proiectul de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe; PL-x 654/2019; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Are cuvântul iniţiatorul, Guvernul României. Domnule ministru, vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Raportul. Din partea Comisiei juridice sau a Comisiei pentru buget? Vă rog. Vă rog, domnule deputat. Dunava, nu? De la Bacău.

Costel Neculai Dunava Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din data de 18 decembrie 2019 s-a decis retrimiterea la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, în vederea unei noi examinări şi a depunerii unui raport suplimentar. În şedinţa menţionată, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi şi cei ai Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au decis, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport suplimentar comun de adoptare a Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, cu amendamentele admise redate în anexa la prezentul raport. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare şi urmează a fi adoptat în conformitate cu prevederile art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu La dezbateri? Nu la dezbateri? Domnul Andronache, vă rog.

Gabriel Andronache La dezbateri, domnule preşedinte. La dezbateri generale. Voi exprima punctul de vedere al Grupului parlamentar al PNL. În opinia noastră, această lege de abilitare este necesară. Ea conţine prevederi care se regăsesc şi în alte legi anterioare de abilitare ale Guvernului, legi care au fost supuse controlului de constituţionalitate, iar Curtea Constituţională a respins sesizările de neconstituţionalitate, arătând că pot fi făcute modificări în legile organice atât timp cât acele modificări nu vizează articole care au caracter organic, ci caracter ordinar. În sensul acesta a fost şi proiectul de lege al Guvernului. Însă dumneavoastră aţi dorit - cei din Grupul parlamentar al PSD - să fim pentru prima dată mai catolici decât Papa şi să eliminăm din prevederile legii de abilitare toate reglementările care, indiferent că au fost supuse anterior controlului de constituţionalitate şi au fost declarate constituţionale, ar face referire la legi organice. Am acceptat propunerile Consiliului Legislativ, care vizau această chestiune, făcând amendamente de eliminare, însă fac precizarea importantă că pentru domeniile care au fost eliminate din cuprinsul Legii de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonanţe simple, Guvernul are în continuare posibilitatea de a reglementa pe calea ordonanţelor de urgenţă. Vă mulţumesc. Partidul Naţional Liberal va vota pentru proiectul de abilitare.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc.. Domnule Dunava, să veniţi să propuneţi timpii de dezbatere. Şi domnul Márton Árpád, pe urmă.

Costel Neculai Dunava Domnule preşedinte, Propun ca timp de dezbatere 3 minute.

Ion-Marcel Ciolacu Vot, vă rog. 268 de voturi pentru, 4 abţineri. Domnul Márton Árpád, vă rog.

Árpád-Francisc Márton Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Eu cred că tot ceea ce s-a întâmplat cu această lege de abilitare putea fi evitat dacă am fi revenit la normalitate, aşa cum am propus la Biroul permanent, adică să fie sesizate acele 4-5 comisii, unde să vină ministrul de specialitate pentru aviz şi să spună ce doreşte să facă. Mulţumesc că reprezentanţii Ministerului Culturii, la întrebarea mea de ieri, în comisie, la ora 10,00, au putut să-mi dea informaţiile de care aveam nevoie. Acelaşi lucru se putea întâmpla încă în patru comisii şi se putea da un vot pe decizie şi n-am fi stat aici pentru a retrimite, a face o şedinţă în plus. Ca atare, am primit promisiunea că de acum încolo vom reveni la normalitate şi pentru aviz vor fi sesizate toate comisiile care au un capitol în proiectul legii de abilitare. V-aş ruga să vă ţineţi de cuvânt şi, în primul rând, stafful care propune pentru Biroul permanent sesizarea comisiilor să o aibă în vedere pentru iunie. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă la amendamentele admise, de la 1 la 10? Nu sunt. De la 10 la 20? Nu sunt. De la 20 la 30? Nu sunt. De la 30 la 40? De la 40 la 50? Merge la votul final.