Dănuţ Păle

Activitate

Afiliere politică

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Păle, Grupul PSD. La punctul 1 am votat pe tabletă. Şi voi vota "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Păle, Grupul PSD, împotrivă.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Mă bucur foarte mult că iniţiativa legislativă din 2019, respectiv Legea nr. 236, a revenit ca mod de a contracta serviciile veterinare. Sigur, aici este o dovadă de ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu ...

  13 noiembrie 2020
  întrebare, Revenire cu privire la contractul suprafeţei de teren din comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, arendată de către ASAS unei firme private

  12 noiembrie 2020
  propunere legislativă, BP885/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii grădinilor zoologice şi acvariilor publice nr.191/2002

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Păle, PSD. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă doresc numai bine tuturor!

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, care a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea Legii ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Păle, Grupul PSD - pentru.

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  24 august 2020
  propunere legislativă, BP661/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

  24 august 2020
  propunere legislativă, BP660/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  28 iulie 2020
  propunere legislativă, BP625/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi commpletarea Legii nr.95/2006 privind reformma sănătăţii

  28 iulie 2020
  propunere legislativă, BP623/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului

  21 iulie 2020
  propunere legislativă, BP622/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 434/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da. Nu se auzea. Cred că s-a produs o problemă tehnică. Referitor la PL-x 637/2019, vreau să vă spun că a fost o muncă de echipă în cadrul Comisiei pentru agricultură. Şi îi mulţumesc pe această cale ...

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mă auziţi, domnule preşedinte?

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mă auziţi, domnule preşedinte?

  25 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 402/2020 Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. A fost cea mai dezbătută buruiană în Parlamentul României! Raport comun. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre ...

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 286/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 298/2020 Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate

  6 mai 2020
  propunere legislativă, BP319/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2020 Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 174/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi pentru completarea art.47 1 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 179/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 191/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  13 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Deputat de Buzău, Circumscripţia electorală nr. 10, Păle Dănuţ. Votez "pentru" la cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele de la punctul 2 şi punctul 6. Vă ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo?

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Toate cele bune!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Dănuţ Păle, Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău. Votez pentru amendamente, pentru proiectul de modificare a Regulamentului.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 371/2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.86 1 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 /2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  12 februarie 2020
  întrebare, Contractul suprafeţei de teren din comuna Ruşeţu, judeţul Buzău, arendată de către ASAS unei firme private

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 41/2020 Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, BP79/2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.16/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 290/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  17 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 195/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea şi serviciile de piaţă

  17 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 194/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului

  11 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 217/2020 Proiect de Lege privind măsurile de siguranţă cu caracter medical şi statutul spitalelor de psihiatrie şi pentru măsuri de siguranţă

  10 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 178/2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Și Grupul PSD va vota. Dar aş vrea să vă aduc în faţă o realitate - Parlamentul European, 31 octombrie 2018. Să vedeţi cum stăm în Franţa cu populaţia de urşi bruni din ...

  9 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006; PL-x 413/2019. În ...

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 176/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea contravenţiilor silvice

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc tuturor. Şi, după cum ştiţi, proiectul legislativ are acordul tuturor partidelor politice. Vreau să-l liniştesc pe colegul Popescu, că tocmai prin această reglementare legislativă deschidem ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea la Comisia pentru ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu dezbaterea pe fond ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Le mulţumesc tuturor colegilor care au fost semnatarii acestei propuneri legislative. Toţi colegii din Parlament, indiferent de culoarea politică, au înţeles ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată în dezbatere pe fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică au fost ...

  12 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 173/2020 Proiect de Lege pentru modificarea anexei nr.3 din Legea nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  25 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 198/2020 Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 569/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 570/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 494/2019 Proiect de Lege pentru recunoaşterea meritelor personalului din cadrul Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român sau la pregătirea pentru apărarea ţării, precum şi pentru acordarea unor drepturi acestuia şi urmaşilor celui decedat

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. ...

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 188/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari

  18 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 65/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  14 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului ...

  11 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 42/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  7 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Trebuie să facem o corectare pentru o eroare materială. La art. 4 alin. (4), la nr. crt. 5, pag. 6 din Raportul comun, sintagma "adoptor" se înlocuieşte cu sintagma ...

  7 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au ...

  7 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018

  7 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 38/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  26 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 418/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.30 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  25 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 642/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  23 septembrie 2019
  luare de cuvânt, În primul rând, mulţumesc colegilor de la Partidul Naţional Liberal că îşi dau seama că trebuie votat. Şi colegul meu care vine din zona Clujului ştie foarte bine că există acolo o tradiţie, ştie ...

  23 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate ...

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 34/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 45/2020 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Românităţii Balcanice

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 650/2019 Propunere legislativă pentru instituirea Zilei Mărţişorului ca zi de sărbătoare naţională

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 380/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.118 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului României nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi al art.32 alin.(1) din Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  11 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 640/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în ...

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Sigur, orice lege este perfectibilă. Totuşi legiuitorul a ţinut cont de aceste aspecte pe care colegul le-a invocat. Sunt destul de multe administraţii ale pieţelor care au pus-o în aplicare de mult ...

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate ...

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 627/2019 Proiect de Lege privind stabilirea unor măsuri de aplicare a dispoziţiilor art.II alin.(1) din Legea nr.186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  3 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 639/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 474/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexelor nr.1-5 la Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de sustinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  27 iunie 2019
  propunere legislativă, BP462/2019 Legea recunoştinţei între generaţii

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate cu ...

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 519/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Şi Partidul Social Democrat a susţinut. Sunt iniţiatorul acestei legi. Le mulţumesc tuturor colegilor care au votat această lege. Vreau să vă citesc doar câteva gânduri ale colegilor, medici ...

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Proiectul de ...

  30 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 507/2019 Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România

  15 aprilie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 232/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc colegilor care au votat această iniţiativă legislativă. Vreau să-l liniştesc pe antevorbitorul meu. Tocmai acesta este scopul, prin faptul că Herghelia a căpătat statut juridic, că are ...

  2 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 413/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, ... am fost de acord cu dumneavoastră.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Întotdeauna...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Nu, este vorba despre o eroare materială. Nu există...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Deci trebuie să recunosc că nu ştiu ce s-a scris în...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Am înţeles - că vinul este românesc. Normal că sunt mai multe vinuri. Pe soiuri şi pe acestea...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, A vinului...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, "Vinului românesc." La singular.

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc - PL-x 439/2018. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Comisia pentru ...

  27 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2019 Propunere legislativă privind modificarea art.277 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  27 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 419/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă

  25 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate cu dezbaterea pe fond, în vederea unei noi examinări şi depunerii unui nou raport comun, cu ...

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate cu ...

  19 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 150/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri

  13 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 341/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.32 alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului national unic pentru apeluri de urgenţă

  12 martie 2019
  întrebare, Statutul suprafeței de teren de 629,96 ha din comuna Rușețu județul Buzău

  12 martie 2019
  întrebare, Statutul suprafeței de teren de 1779,49 ha din comuna Rușețu județul Buzău

  7 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 114/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  6 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 351/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 321/2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) şi (34 5 ) ale art.9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996

  13 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  13 februarie 2019
  propunere legislativă, BP45/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii specialede protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură au primit spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, Proiectul de Lege privind aprobarea ...

  20 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 219/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Dacă domnul coleg a spus că este singura problemă, vreau să vă spun că este în atenţie să se rezolve, într-adevăr, problema bazei de date, dar nu Autoritatea Naţională în Zootehnie ...

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 184/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2019 Proiect de Lege pentru completarea articolului 5 din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii. Comisia pentru agricultură, Comisia pentru buget, finanţe ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt cel mai mulţumit, pentru că toţi sunt de acord că trebuie să-i sprijinim pe aceşti 338 de angajaţi care vor primi acest sprijin. Iar în ceea ce priveşte ...

  21 noiembrie 2018
  întrebare, Punct de vedere al Ministerului Justiţiei cu privire la PL-x nr. 588/2017

  20 noiembrie 2018
  întrebare, Revenire cu privire la Reogranizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin propunerea legislativă iniţiată de parlamentari

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Eu aş vorbi mai mult tehnic. Nu prea sunt obişnuit cu declaraţii politice şi m-aş feri, pe domeniul agriculturii, să venim, totuşi, cu declaraţii politice. Păi eu cred că este pentru prima dată când ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, în vederea întocmirii unui raport asupra Legii privind aprobarea Programului de ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere în fond, cu Proiectul de Lege ...

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  31 octombrie 2018
  întrebare, Reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale prin propunere legislativă iniţiată de parlamentari

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 653/2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  16 octombrie 2018
  întrebare, Statutul suprafeţei de teren de 1779,49 ha din comuna Ruşeţu, jud. Buzău

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  18 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

  17 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 472/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 596/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii contabilităţii nr.82/1991 şi a Ordonanţei Guvernului nr.65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  10 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie ...

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 34/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură... Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, cu majoritate de ...

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 43/2014. Face parte din categoria legilor ...

  26 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 706/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera decizională pentru acest proiect de lege este Camera Deputaţilor. Mulţumesc.

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic - raport de respingere. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu au fost ...

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 399/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  7 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 698/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea unor prevederi referitoare la organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor respingerea propunerii legislative. Vă mulţumesc.

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 45 privind organizarea şi funcţionarea Academiei ...

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. În ...

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Raportul de respingere asupra Proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură - PL-x 48/2017 Comisia pentru ...

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 639/2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Raport comun Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de ...

  17 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 569/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

  17 mai 2018
  propunere legislativă, BP409/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglentare a pieţei produselor din sectorul agricol

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Ieri, 15 mai, s-au sărbătorit 157 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Medicină Veterinară în cadrul Şcolii de Medicină şi Farmacie, printr-un decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza. De atunci, ...

  14 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 456/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

  9 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 695/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  4 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 539/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Haideţi să spunem adevărul. Nicio fermă din România nu poate funcţiona dacă nu are medic veterinar. Niciun produs nu poate fi vândut decât pe bază de reţetă, eliberată de medicul ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mă bucur foarte mult pentru votul pe care l-aţi dat astăzi. Mă bucur că şi cei din opoziţie, şi mai ales colegii de la Comisia pentru agricultură, au demonstrat că agricultura n-are culoare politică ...

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Nu aş fi intervenit dacă colegul de la USR ar fi fost sincer. Preşedintele României a cerut două lucruri: să trecem 2018, nu 2017, că legea nu lucra retroactiv; şi doi - dacă avem discuţii cu Comisia ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua. Raport comun - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Legea ...

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  27 martie 2018
  propunere legislativă, BP205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  26 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Declaraţia politică pe care o prezint astăzi priveşte un subiect pe cât de comun şi de multe ori trecut cu vederea, pe atât de important în economia românească, creşterea păsărilor şi a suinelor, mai ...

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L140/2018 Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Naţională a României şi statul român, aflate în proprietatea băncii centrale şi, respectiv, în domeniul privat al statului

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege privind combaterea ambrozia. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic ...

  6 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 26/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 254/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Vă rog să supuneţi votului art. 18 alin. (1), amendament respins, pentru a fi admis. (Vociferări.)

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La amendamente respinse.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, S-a dorit trecerea PIF-urilor la direcţiile sanitar-veterinare tocmai pentru a întări şi mai mult controlul şi colaborarea la fiecare judeţ, întrucât era un paradox. Comanda era la ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Păi, da, asta ziceam... să-l prezint... "Valoarea totală a ajutorului de stat este de 199,5 milioane euro şi se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Îl citim, da?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da?

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Este art. 17 - "... valoarea totală a ajutorului..."

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, La Anexa nr. 2, de la PL-x 470, la amendamente respinse, aş dori să supuneţi votului un amendament care a fost respins - acesta să fie admis.

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Numele meu a fost folosit. N-are nicio legătură cu ce a vrut colegul, dar pentru liniştea dumneavoastră, e bine să ştiţi, să fiţi foarte bine informaţi că nu ne jucăm cu profesia de ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea ...

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule deputat Olar, eu ştiu că dumneavoastră sunteţi un om foarte serios. Dar haideţi să spunem adevărul. Stimaţi colegi, eu de profesie sunt medic veterinar şi sunt în Comisia... Este vorba de ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 240/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 586/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 471/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, BP546/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 109/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

  5 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România "

  27 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 507/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 312/2005 privind dobândirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor de către cetăţeni apatrizi şi ...

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  14 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 573/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP342/2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP343/2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorillor de suine pentru activitatea de reproducţie

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această reglementare a născut multe dezbateri, dar să ştiţi că este o decizie bună şi, cu această hotărâre, cred că ne aliniem şi noi la multe ţări din Uniunea ...

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 225/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 18 decembrie 2012 privind luarea unor măsuri în domeniul învăţământului şi cercetării, precum şi în ceea ce priveşte plata sumelor prevăzute în hotărîri judecătoreşti devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2013

  31 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 393/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  30 mai 2017
  întrebare, Calitatea produselor de piaţa românească şi sănătatea consumatorilor

  29 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice au fost ...

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  22 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 230/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

  16 mai 2017
  interpelare, Formarea profesională în sectorul agricol şi forestier.

  11 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 515/2017 Propunere legislativă privind trecerea suprafeţei de 180,44 ha fond forestier din proprietatea publică a statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în proprietatea publică a Municipiului Buzău

  9 mai 2017
  întrebare, Susţinerea agriculturii româneşti.

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  27 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 178/2017 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele româneşti

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Păle Dănuţ, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.10 Buzău, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...