Pl-x nr. 472/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

Sponsori: Dănuţ Păle, Alexandru Stănescu, Nicu Niţă, Florin-Claudiu Roman, Ioan Terea, Dan Ciocan, Neculai Iftimie, Toma-Florin Petcu, Valeriu-Andrei Steriu, Sorinel-Marian Vrăjitoru, Emanuel-Iuliu Havrici, Florică Ică Calotă, Ciprian-Constantin Şerban, Constantin Avram, Marius-Ionel Iancu, Ioan Dîrzu, Ioan Sorin Roman

cdep senat

16 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b536 (adresa nr.plx472/2018/15-10-2018)

15 octombrie 2018
Senat

încetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; înaintare la Senat.

9 octombrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
1 octombrie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.4884/25.09.2018 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
19 septembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 11-10-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 11-10-2018

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 03-10-2018