5 iunie 2019 – Supunerea la votul final:

Ion-Marcel Ciolacu Să intrăm în ordinea de zi. 1. Proiectul de Hotărâre privind validarea unui loc de deputat; PHCD 21/2019. Vot, vă rog. 243 de voturi pentru, o abţinere.

Ion-Marcel Ciolacu 2. Proiectul de Hotărâre privind vacantarea unui loc de chestor al Camerei Deputaţilor; PHCD 19/2019. Vot, vă rog! 252 de voturi pentru. Mulţumim. Vreţi să luaţi cuvântul pe procedură? 3. Proiectul de Hotărâre privind modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor; PHCD 22/2019. Vot, vă rog. 252 de voturi pentru, un vot împotrivă, 3 abţineri. Legi ordinare. Adoptări. 4. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, PL-x 729/2018, a fost scos de pe ordinea de zi. 5. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 15 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea unor acte normative; Pl-x 148/2019; lege ordinară. Vot, vă rog. 211 voturi pentru şi 49 de abţineri. Propunerea legislativă a întrunit numărul de voturi necesare. Proiectul de Lege privind evaluarea şi... A, scuze! Domnul deputat Oros.

Nechita-Adrian Oros Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care aţi votat acest proiect de lege, în numele colegilor mei, medicii veterinari din România. Partidul Naţional Liberal a votat şi a promovat acest proiect de lege, pentru că se asigură astfel o mai bună acoperire a teritoriul din punctul de vedere a supravegherii epidemiologice şi, de asemenea, creşte eficienţa monitorizării şi eradicării bolilor majore la animale. De asemenea, repară o inechitate veche în ceea ce priveşte contractele pe care medicii veterinari le aveau cu autorităţile veterinare. Vă mulţumesc! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Păle Dănuţ, explicarea votului.

Dănuţ Păle Şi Partidul Social Democrat a susţinut. Sunt iniţiatorul acestei legi. Le mulţumesc tuturor colegilor care au votat această lege. Vreau să vă citesc doar câteva gânduri ale colegilor, medici veterinari din teritoriu. "Este pentru prima dată când aud «concesionar». Voi investi mai mult, voi sta acolo şi nu voi mai pleca din ţară. Doresc să merg la ţară, în condiţiile date!" Vă mulţumesc, încă o dată, în numele medicilor veterinari! (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim, domnule deputat. 6. Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant; PL-x 95/2019. Vot, vă rog. 259 de voturi pentru, un vot nu a fost exprimat. Proiectul de lege a întrunit numărul necesar de voturi. 7. Proiectul de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2016 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie; PL-x 24/2017. Vot, vă rog. Unanimitate. 263 de voturi. 8. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2019 privind transmiterea obiectivului de investiţii "Canal magistral Siret-Bărăgan" din administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prin Administraţia Naţională "Apele Române", în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare; PL-x 121/2019. Vot, vă rog. 231 de voturi pentru, 32 de abţineri, un vot neexprimat. Proiectul de lege a întrunit numărul necesar de voturi. 9. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 33/2018 privind modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 46/1998 pentru stabilirea unor măsuri în vederea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România prin aderarea la Convenţia internaţională EUROCONTROL privind cooperarea pentru securitatea navigaţiei aeriene şi la Acordul multilateral privind tarifele de rută aeriană, precum şi a unor obligaţii care rezultă pentru România din regulamentele adoptate la nivelul Uniunii Europene în domeniul serviciilor de navigaţie aeriană; PL-x 454/2018. Vot, vă rog. 158 de voturi pentru, 75 de voturi împotrivă, 29 de abţineri. Proiectul de lege a întrunit numărul necesar de voturi. Legi ordinare. Respingeri 10. Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004; PL-x 438/2018. Vot, vă rog. 254 de voturi pentru, 3 abţineri. Proiectul de lege a întrunit numărul necesar. Legi organice. Adoptări 11. Proiectul de Lege pentru modificarea lit. k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura; PL-x 126/2019. Vot, vă rog. 237 de voturi pentru, 22 de abţineri. A trecut. 12. Proiectul de Lege privind cerinţele minime de creştere a mobilităţii salariaţilor între statele membre prin îmbunătăţirea dobândirii şi păstrării drepturilor la pensie suplimentară; PL-x 143/2019. Vot, vă rog. 258 de voturi pentru, două abţineri. Proiectul de lege a întrunit numărul necesar de voturi. Fiind ultimul proiect, vă mulţumim. S-a terminat şedinţa de vot final. Dacă sunt intervenţii? (Vociferări.) Urmează şedinţa Biroului permanent. Şedinţa s-a încheiat la ora 12,20.