Costel Neculai Dunava

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Dunava Costel Neculai, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-04-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru administraţie ...
2017-04-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Camera deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră ...
2017-04-24 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în ...
2017-04-24 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru apărare, ordine ...
2017-04-25 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în ...
2017-05-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Obiectul de reglementare constă în modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 ...
2017-05-02 Propun 5 minute, domnule preşedinte.
2017-05-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru politică externă şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au ...
2017-05-15 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Toma-Florin Petcu, ministrul energiei. Subiectul ...
2017-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre ...
2017-05-16 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-05-16 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia ...
2017-05-16 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia ...
2017-05-24 Dunava, prezent.
2017-05-24 Dunava Costel, prezent.
2017-05-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa ...
2017-05-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia ...
2017-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în ...
2017-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia juridică, de disciplină şi ...
2017-05-30 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Dau citire Scrisorii domnului procuror general Augustin Lazăr, nr. ...
2017-06-06 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doresc doar să mulţumesc domnului ministru pentru răspuns. Înţeleg că problema este în ...
2017-06-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Nicolăescu ...
2017-06-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru ...
2017-09-01 Mulţumesc, domnule preşedinte. Avem 4 hotărâri privind vacantarea unui loc de deputat.
2017-09-01 O să încep cu vacantarea mandatului de deputat al domnului Badea Leonardo. Având în vedere faptul că, în şedinţa ...
2017-09-01 Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că ...
2017-09-01 Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 1 septembrie 2017, preşedintele Camerei Deputaţilor a luat ...
2017-09-01 Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 8 august 2017, preşedintele de şedinţă a comunicat că ...
2017-09-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea art. 6 ...
2017-10-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru ...
2017-10-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi Comisia juridică, de disciplină şi ...
2017-10-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru cultură, arte şi mijloace ...
2017-10-30 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...
2017-10-30 În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi ...
2017-10-31 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu ...
2017-11-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege. Comisia ...
2017-11-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, Comisia ...
2017-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru politică externă au fost ...
2017-11-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi ...
2017-12-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia juridică, de disciplină şi ...
2017-12-19 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2017-12-19 Mulţumesc. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci au fost sesizate spre ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi împreună cu Comisia pentru agricultură ...
2017-12-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru politică economică, ...
2017-12-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-12-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu proiectul de ...
2017-12-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-12-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-12-22 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond ...
2017-12-22 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre reexaminare, ca ...
2018-02-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Având în vedere faptul că, în şedinţa plenului din data de 1 februarie 2018, ...
2018-02-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră ...
2018-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Senatul a adoptat iniţiativa legislativă. Camera Deputaţilor este Cameră ...
2018-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru administraţie au fost sesizate spre dezbatere în fond ...
2018-02-07 Dunavă, prezent. Da?
2018-04-10 Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre ...
2018-04-10 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată cu reexaminarea Legii ...
2018-04-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu ...
2018-05-09 Mulţumesc, doamnă preşedinte. (Domnul deputat Andrei Daniel Gheorghe solicită să ia cuvântul.)
2018-05-09 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Camera Deputaţilor a hotărât trimiterea, la Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, ...
2018-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură, silvicultură, ...
2018-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu ...
2018-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în ...
2018-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere cu punerea ...
2018-06-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu ...
2018-06-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Conform Legii nr. 215/2001, actualizată, Consiliul General al Municipiului Bucureşti are ...
2018-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere în fond cu propunerea legislativă. În ...
2018-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică a fost sesizată spre dezbatere, în fond, în procedură de urgenţă, cu ...
2018-06-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere, în fond, cu ...
2018-06-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în ...
2018-07-02 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...
2018-07-05 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei ...
2018-10-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru buget, finanţe şi bănci ...
2018-11-28 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul ...
2018-11-28 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi ...
2018-12-03 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru transporturi şi ...
2018-12-17 Dunava, prezent.
2019-03-25 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...
2019-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport suplimentar asupra propunerii legislative. Comisia juridică, de disciplină şi ...
2019-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate pentru dezbaterea în ...
2019-05-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, Comisia pentru transporturi şi Comisia pentru industrii au fost ...
2019-05-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică şi Comisia pentru apărare au fost sesizate pentru dezbatere în fond cu ...
2019-08-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în ...
2019-08-28 Domnule preşedinte, Practic, dacă Comisia juridică se întruneşte astăzi, va lua aceeaşi decizie ca şi ieri. Respectiv, ...
2019-09-11 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi au ...
2019-10-15 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond, în ...
2019-12-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind abilitarea Guvernului de a ...
2019-12-18 Domnule preşedinte, Propun ca timp de dezbatere 3 minute.
2020-04-02 Bună ziua! Costel Dunava, Bacău. Votez pentru amendamente şi pentru proiect.
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Dunava Costel, Bacău. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi şi pentru toate amendamentele admise de ...
2020-06-30 Bună ziua, domnule preşedinte! Aceeaşi situaţie, la punctul 2 nu a mers votul prima dată. "Pentru" la următoarele ...
2020-07-28 Bună ziua! Costel Dunava, deputat al PSD, Bacău. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-09-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Hotărâre privind vacantarea unui loc de deputat. Având în vedere demisia domnului ...
2020-09-02 Costel Dunava, PSD. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-13 Bună ziua! Costel Dunava, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-27 Bună ziua! Votez pentru toate vacantările şi pentru toate validările.
2020-10-27 "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-03 Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-10 Bună ziua! Votez conform deciziei Grupului parlamentar al PSD.
2020-11-17 Pentru.
2020-11-17 Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de lege de pe ordinea de zi.
2020-11-24 Bună ziua! Costel Dunava, PSD, Bacău. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.