Ilie Toma

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Toma Ilie, deputat ales în Circumscripţia electorală ...
2017-03-06 Mulţumesc. Interpelarea a fost adresată Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor ...
2017-03-20 Da. Mulţumesc, domnule secretar de stat. Cunoşteam răspunsul în amănunt, am fost la Casa Naţională de Pensii Publice. ...
2017-03-27 Vă mulţumesc. Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Mulţumesc Ministerului Dezvoltării Regionale pentru promptitudine. Am ...
2017-03-28 Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea art. 27 al Legii nr. 241/2006 privind ...
2017-03-28 Raport comun asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 63 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195 din ...
2017-04-03 Vă mulţumesc pentru răspuns. Rog reprezentantul Ministerului Sănătăţii să ia legătura cu Casa Naţională de Sănătate şi ...
2017-06-12 Sunt în sală. Prezent.
2017-06-12 Da, dar nu ştiu pentru ce!
2017-11-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Apel la toleranţă, unitate şi ...
2017-11-29 Mă închin în faţa drapelului României, cu respect şi credinţă în jurământul depus pentru ţară şi cetăţenii ei. Vă invit ...
2017-11-29 Toma Ilie, deputat al PSD.
2017-12-04 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Interpelările depuse au fost mai multe, dar voi da citire uneia foarte importante ...
2018-02-05 Aştept răspunsul.
2018-02-05 Vă mulţumesc. Pe scurt. O să fac un rezumat, pentru că sunt multe pagini în această interpelare. Am dorit să expun, ...
2018-02-12 Interpelarea mea este adresată domnului Petre Daea, ministrul agriculturii. Stimate domnule ministru, În conformitate ...
2018-03-12 Vă mulţumesc. Doamnă preşedinte de şedinţă, Interpelarea mea este adresată Ministerului Transporturilor şi vine într-o ...
2018-04-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelările mele au fost pe mai multe teme. Doar una mă ...
2018-04-10 ... reverificaţi şi încercaţi să găsiţi temeiurile legale să ne ajutaţi. Vă mulţumesc foarte mult . (Aplauze.)
2018-04-10 Subiectul celei de-a doua interpelări îl constituie oprirea trenurilor pentru gara Hunedoara, Simeria-Hunedoara, care ...
2018-04-16 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, De fapt o să fac un rezumat al unei interpelări, care face ...
2018-04-18 Raport suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 20/2017 pentru reglementarea ...
2018-04-18 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu am să mai repet proiectul de lege, ci am să dau citire celor mai importante ...
2018-04-25 Dacă... Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Dacă tot aţi deschis subiectul. La vremea respectivă, să nu ...
2018-04-25 Ştiţi foarte bine, eu am depus interpelări şi întrebări pe această temă şi am avut discuţii cu factorii decidenţi... ...
2018-04-25 Da. Deci suntem foarte atenţi. Şi pe noua Lege a pensiilor, cu siguranţă, cred că se introduc toate aceste ...
2018-05-02 Mulţumesc. Interpelarea este adresată ministrului energiei. Complexul Energetic Hunedoara, din care fac parte ...
2018-05-14 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am adresat o interpelare ministrului sănătăţii, pe tema vaccinurilor, ...
2018-05-22 Mulţumesc. Guvernul României urmăreşte ca prioritate strategică fundamentală, prin această ordonanţă, creşterea ...
2018-05-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată domnului Anton Anton, ministrul energiei, şi se referă la ...
2018-06-20 Mulţumesc. Declaraţia mea politică se intitulează "Plângerile penale nu ne sperie!". Nu există zi fără scântei şi ...
2018-06-20 ...stabilit, şi unii, cu preţul de a cădea în penibil, chiar dacă depun toate eforturile de a ridica bariere în calea ...
2018-07-02 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Pentru prima dată după doi ani, apare o lege care îndreaptă anumite inechităţi în ...
2018-07-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Îmi pare rău pentru anumiţi colegi deputaţi din sală, care intră într-un joc în ...
2018-09-11 Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am făcut o interpelare şi o întrebare, în acelaşi timp, la Ministerul ...
2018-09-17 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Interpelarea mea face referire la reluarea transportului de călători pe linia ...
2018-09-24 Permiteţi-mi, vă rog, să iau cuvântul. Se poate?
2018-09-24 Mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am răspunsul de la Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale. ...
2018-10-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Am primit răspunsul. Într-adevăr, este vorba despre softul pentru recalcularea ...
2018-10-02 Domnule preşedinte, Interpelarea se referă la problematica furnizării agentului termic pentru încălzire, în municipiul ...
2018-10-03 Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Declinul Văii Jiului trebuie ...
2018-10-22 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Interpelarea mea se adresează Ministerului Energiei şi are ca obiect ...
2018-10-29 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Sunt în măsură să vă dau nişte veşti bune. Deşi sâmbătă şi duminică au ...
2018-10-31 Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între statele CARIFORUM, pe de o ...
2018-11-12 Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vreau să aduc aici mulţumiri colaborării dintre parlamentarii ...
2018-11-19 Mulţumesc, domnule preşedinte.
2018-11-19 Da. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere ...
2018-11-19 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Este vorba despre aplicarea Programului "Investeşte în tine". Şi n-am să ...
2018-11-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "Hunedoara omagiază eroii Marii Uniri". Ne ...
2018-11-26 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi ...
2018-12-03 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelarea mea este pentru Ministerul Justiţiei. În cadrul ...
2018-12-10 Da. Mulţumesc, foarte mult, domnule preşedinte de şedinţă. Dar ideea era următoarea. Aş fi vrut să avem o mai bună ...
2019-03-25 Mulţumesc mult. Stimaţi colegi, Interpelarea mea se adresează, ca de fiecare dată, în fiecare sesiune parlamentară, ...
2019-04-02 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea ...
2019-04-08 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelarea mea face referire la Ministerul Agriculturii şi ...
2019-04-10 Mulţumesc, stimaţi colegi. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi din opoziţie, vreţi să îngenuncheaţi acest popor cu orice ...
2019-05-07 Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Să ştiţi că nu este o derogare de la Legea pensiilor - Legea nr. 263 - sunt solicitările ...
2019-06-03 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Necesitatea reglementării prin ordonanţă de urgenţă se justifică prin faptul că ...
2019-06-03 Mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Subiectul interpelării este de importanţă maximă, face referire exact la ...
2019-06-03 Deputat de Hunedoara, Toma Ilie.
2019-06-12 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, "Cheia libertăţii noastre este stabilitatea!". Prima parte a acestei luni este ...
2019-06-12 Da. Mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raport comun al Comisiei pentru industrii şi servicii şi al Comisiei ...
2019-06-26 Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2014 pentru ...
2019-09-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se numeşte "Acasă, la Hunedoara". Şi când fac ...
2019-09-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului de ...
2019-09-10 De fapt sunt două interpelări pentru Ministerul Transporturilor. O să vă prezint pe scurt. Una din ele face referire la ...
2019-09-23 Prima femeie prim-ministru...
2019-09-24 Mulţumesc. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu ...
2019-10-02 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, 1 octombrie, Ziua persoanelor vârstnice. Declaraţia mea politică se intitulează "Vă ...
2019-10-07 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mulţumesc. Nu mai citesc, vreau să expun cuvintele pe faţă. Deci nu e o problemă, ...
2019-10-14 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Nu mă satisface răspunsul CNAIR-ului deloc, dar vin cu un răspuns pozitiv şi cu o ...
2019-10-14 Vă mulţumesc mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Este vorba despre un aerodrom funcţional, simplu, e adevărat, şi ...
2019-10-21 Una singură voi prezenta. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este vorba despre Drumul Naţional DN1 Arad-Deva, şi ...
2019-10-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2019-10-29 Trei minute. Două minute. Trei minute. Voci din sală : Două minute.
2019-10-29 Două minute.
2019-11-26 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul. Vreau să... nici nu ştiu cum să ...
2019-12-11 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "101 ani, România - 101 ...
2019-12-18 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, "Haosul şi incompetenţa s-au instalat la guvernarea României!" Într-un zgomot ...
2020-03-09 Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Interpelarea se adresează Ministerului Finanţelor Publice, domnului fost ...
2020-03-10 Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Incapacitatea PNL ...
2020-04-02 Bună ziua, iubiţi colegi! Bine v-am regăsit! Vot pentru amendamente, vot pentru proiect. Vă doresc multă sănătate!
2020-04-03 Vă mulţumesc. Bună ziua, dragi colegi! Votez pentru punctele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise. Vă ...
2020-04-23 Votez pentru toate proiectele, pentru că sunt nevoit să intru într-o televiziune, într-un studio de televiziune, în ...
2020-04-23 Doamne ajută! Să trăiţi!
2020-04-23 Totul este sub control. Vă mulţumesc foarte mult. Să trăiţi!
2020-04-29 Nu, din greşeală, prababil, domnule preşedinte! Scuzaţi-mă!
2020-04-29 Bună ziua! Vot contra. Mulţumesc.
2020-05-27 Se aude acum?
2020-05-27 Toma Ilie, Partidul Social Democrat - împotrivă.
2020-05-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Vot pentru moţiune. Şi celelalte voturi - sper să reuşesc pe tabletă. Mulţumesc.
2020-06-17 Mulţumesc. Toma Ilie, PSD - abţinere.
2020-06-17 Toma Ilie, deputat al PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.
2020-06-17 "PNL distruge, cu bună ştiinţă, România!" La acest moment, România este guvernată prin minciună, contradicţii, ...
2020-06-24 Treceţi-mă şi pe mine prezent. Toma Ilie.
2020-07-13 Mulţumesc, domnule preşedinte, că mi-aţi dat cuvântul. Este un proiect de lege foarte important pentru ...
2020-07-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru industrii şi servicii a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...
2020-07-28 Deputat Ilie Toma. Vot "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-08-19 Bună seara, domnule preşedinte, stimaţi colegi! Vot "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vot pentru ...
2020-08-19 Vă mulţumesc.
2020-08-25 Bună ziua, domnule preşedinte! Toma Ilie, deputat... (Probleme tehnice.)
2020-08-25 "Pentru", la toate...
2020-09-02 Bună ziua, domnule preşedinte! Ilie Toma, PSD. Vot "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-13 Toma Ilie, deputat al PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.
2020-10-14 Toma Ilie, deputat al PSD. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.
2020-10-20 Toma Ilie, PSD. Împotrivă.
2020-10-20 Toma Ilie, PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-10-27 Toma Ilie, PSD - pentru.
2020-10-27 Toma Ilie, PSD. Votez "pentru" la toate vacantările şi validările de pe ordinea de zi.
2020-10-27 Toma Ilie, PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-03 Toma Ilie, Grupul PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.
2020-11-10 Toma Ilie, Grupul PSD. Votez conform deciziei Grupului PSD.
2020-11-17 Toma Ilie, PSD - pentru.
2020-11-17 Toma Ilie, PSD - pentru.
2020-11-17 Toma Ilie, PSD, împotrivă.
2020-11-17 Ilie Toma, PSD, pentru.
2020-11-17 Ilie Toma, PSD. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-24 Toma Ilie, Partidul Social Democrat. Vot pentru la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.