26 noiembrie 2019 – Prezentarea pe scurt a interpelărilor ce urmează a fi adresate membrilor Guvernului.

Vlad-Emanuel Duruş Bună seara, stimaţi colegi! Continuăm cu partea a doua a şedinţei noastre de astăzi, 26 noiembrie, consacrată prezentării interpelărilor adresate membrilor Guvernului. Voi da cuvântul colegilor deputaţi înscrişi pe listă pentru a prezenta câte o singură interpelare din cele depuse, reamintind totodată că durata dezvoltării unei interpelări nu poate depăşi 3 minute. Sunt 11 deputaţi înscrişi, însă dacă pe parcurs vor dori şi alţii să susţină, îi rog să se înscrie la cuvânt. Primul deputat, doamna Mariana-Venera Popescu, din partea Grupului parlamentar al minorităţilor - două interpelări depuse. Dacă se află în sală doamna Popescu? Nu. Următorul deputat înscris, domnul Constantin Codreanu, din partea Grupului PMP. Aveţi 6 interpelări. Domnule deputat, vă rog frumos să susţineţi una singură. Aveţi cuvântul.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Vă mărturisesc faptul că trăiesc un déjà-vu. Cu excepţia poate a situaţiei că sunteţi dumneavoastră cel care prezidaţi această şedinţă. Pentru că revin asupra unui subiect extrem de important pentru mine şi extrem de important pentru românii din Republica Moldova, în speranţa că odată cu schimbarea guvernării vom avea şi o atitudine favorabilă faţă de acest subiect. Mai exact, vorbesc despre situaţia existentă la Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie. Şi în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie fac referire la Comisia pentru Cetăţenie, cea care analizează dosarele depuse la această autoritate. Mă refer la dosarele de redobândire a cetăţeniei române, sau de dobândire, sau de renunţare. Însă interpelarea mea se referă la cei care vor să redevină cetăţeni români - etnicii din Republica Moldova. Există un blocaj la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie, astfel încât trăim situaţia în care dosare depuse la început de 2018 încă nu au intrat în proces de examinare şi procesul de redobândire a cetăţeniei române durează mai mult decât stipulează în mod firesc legislaţia - Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române. Solicitarea mea, şi, de fapt, cele 3 întrebări pe care le adresez noului ministru al justiţiei sunt următoarele. 1. Dacă domnul ministru al justiţiei consideră oportună, necesară şi importantă dublarea numărului de membri ai Comisiei pentru Cetăţenie din cadrul ANC? 2. Dacă răspunsul este unul afirmativ, când estimează domnul ministru că poate fi operată această suplimentare a numărului de membri ai ANC? Şi 3. Care este în opinia domnului ministru numărul optim pe care îl poate avea această Comisie pentru Cetăţenie din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cetăţenie? În speranţa unor răspunsuri cât mai rapide, vreau să menţionez şi faptul că am solicitat o întrevedere cu domnul ministru al justiţiei pentru a-i prezenta această situaţie, dincolo de interpelarea pe care am depus-o şi pe care am prezentat-o astăzi. Vă mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Sper să primiţi răspuns de data aceasta, ca să nu mai aveţi încă un déjà-vu. Mai departe. Următorul deputat înscris pentru a prezenta interpelarea este domnul Nicolae-Daniel Popescu, din partea Grupului parlamentar al USR. Domnule deputat, aveţi 3 interpelări depuse. Vă rog să susţineţi una singură. Aveţi cuvântul.

Nicolae-Daniel Popescu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea pe care doresc să o adresez de fapt Ministerului Apelor şi Pădurilor este legată de măsurile întreprinse de minister pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn din judeţul Suceava, dar şi din restul ţării. Înainte de aceasta, aş dori să mulţumesc Ministerului Sănătăţii pentru că a ţinut cont de solicitarea mea de la mijlocul lunii octombrie, referitoare la simplificarea procedurilor de eliberare a cardului european de sănătate şi că analizează oportunitatea simplificării procedurii de obţinere a acestui card de către cetăţenii care călătoresc în străinătate. Este o bilă albă, şi pentru asta, încă o dată, merită toată aprecierea mea şi a noastră. Înapoi la interpelarea adresată Corpului de Control al prim-ministrului şi Ministerului Apelor şi Pădurilor. Mă leg de situaţia din judeţul Suceava - defrişările ilegale de lemn din inima Bucovinei, după cum spune şi reportajul, investigaţia Recorder, de la începutul lunii octombrie. Şi rog ministerul să revină cu răspunsuri la următoarele întrebări. Care sunt rezultatele şi concluziile controalelor anunţate de conducerea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în tot judeţul Suceava, începând cu Ocolul Silvic Moldoviţa?; Ce măsuri aţi întreprins concret faţă de ancheta proprie, despre situaţia tăierilor ilegale din judeţul Suceava, în condiţiile în care, aşa cum s-a arătat în materialul publicaţiei Recorder, "conducerea ministerului a cerut rapoarte detaliate de la instituţiile silvice din judeţ"?; Ce conţinut au aceste rapoarte? Unde pot fi ele consultate? Şi în ce măsură s-a dispus sesizarea autorităţilor abilitate de cercetare penală faţă de acţiunile flagrante ce sunt prezentate în materialul respectiv?; Întrebarea nr. 4: Ce măsuri legale veţi dispune pentru înlocuirea utilizării ciocanelor silvice, astfel încât să combateţi mult cunoscuta deja metodă de furt, intitulată "metoda adaosului"? Întrebarea nr. 5 priveşte serviciul "Radarul Pădurilor" şi aplicaţia "Inspectorul Pădurii" din Sistemul Naţional Integrat de Urmărire a Trasabilităţii Materialelor Lemnoase - SUMAL şi se referă la o solicitare prin care am rugat să ni se prezinte o statistică generală de la data lansării acestor două servicii, pe fiecare judeţ în parte, cu numărul de infracţiuni şi contravenţii constatate pe luni şi ani, urmare a apelării Serviciului 112 şi aplicaţiei "Inspectorul Pădurii". Şi întrebarea nr. 6, vă solicit, stimate domnule ministru, să ne explicaţi relaţia dintre cele două aplicaţii, entităţi, "Inspectorul Pădurii" şi "Radarul Pădurilor" şi de ce s-au creat, întrucât se menţin în spaţiul public două entităţi care în fapt fac cam acelaşi lucru, adică preiau sesizări din partea cetăţenilor. Fapt care, uneori, din ceea ce am observat în teritoriu, în primul rând, e de natură să-i inducă în eroare pe cetăţeni. Vă mulţumesc foarte mult.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Următorul înscris pe listă este domnul Sergiu Cosmin Vlad, din partea aceluiaşi grup parlamentar, al USR. Aveţi o interpelare, domnule deputat.

Sergiu Cosmin Vlad Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelare adresată Ministerului Educaţiei Naţionale. Obiectul interpelării: "Clarificări referitoare la condiţia Palatului Copiilor din municipiul Arad". Referitor la Palatul Copiilor din municipiul Arad, vă rog să aduceţi clarificări cetăţenilor prin răspunsuri la următoarele întrebări. Când va fi achitată chiria pentru spaţiul în care se desfăşoară acum activităţile Palatului Copiilor?; Care este stadiul lucrărilor la noul sediu al acestuia, din Arad?; Care este costul finalizării construcţiei şi cât din acest cost este alocat deja în bugetul anului curent?; Când va fi finalizat noul sediu al Palatului Copiilor din Arad? Dacă luaţi în considerare preluarea acestuia de către municipiul Arad? Dacă da, există demersuri în acest sens? Dacă da, există acordul autorităţilor locale pentru această preluare? Există măcar exprimarea unei intenţii a autorităţilor locale pentru această preluare? Dacă se va face preluarea, veţi ceda şi noul sediu, aflat acum în construcţie? În ce condiţii? Cu deosebită consideraţie, Sergiu Cosmin Vlad, deputat al USR.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule deputat. Următorul înscris pe listă este domnul Claudiu-Iulius-Gavril Năsui, din partea Grupului USR. Nu este prezent. Domnul Cornel Zainea, din partea Grupului USR. Nu este prezent. Din partea celor neafiliaţi, doamna deputat Oana-Mioara Bîzgan-Gayral, o interpelare. Nici dânsa nu este prezentă. Din partea Grupului parlamentar al Partidului Social Democrat, domnul Cornel Itu? Absent. Tot din partea Grupului parlamentar al PSD, domnul deputat Ioan Sorin Roman. Nici dânsul nu este aici. Doamna deputat Natalia-Elena Intotero, tot din partea PSD. Are două interpelări depuse. Nici dânsa nu este aici pentru a le susţine. Ultimul înscris pe listă este domnul Laurenţiu Nistor, din partea Grupului parlamentar al PSD. Nu-l văd nici pe dânsul în sală. Dacă mai este, dintre cei prezenţi, vreun...? Domnul deputat Ilie Toma. Sigur, aveţi cuvântul. O singură interpelare, domnule deputat.

Ilie Toma Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Mulţumesc că mi-aţi dat cuvântul. Vreau să... nici nu ştiu cum să formulez, întrebare sau interpelare. Fac referinţă directă la Ministerul Muncii. Ca reprezentant direct al pensionarilor din diversele categorii socio-profesionale ale judeţului Hunedoara, aş vrea să-mi răspundă foarte clar şi coerent la următoarea întrebare. Dacă are de gând să pună în aplicare noua Lege a pensiilor? Dacă are de gând să definitiveze cât mai repede acel soft care a fost început de Guvernarea trecută? Dar dânşii am înţeles că îl blochează din diverse motive - că nu sunt bani sau că nu sunt... ştiu eu, sau nu este voinţă politică. Pentru că numeroşi pensionari din România şi numeroşi pensionari din judeţul Hunedoara aşteaptă să le fie recalculate acele drepturi - că nu sunt facilităţi, pensionarii din România nu capătă facilităţi, ei au muncit pentru aceste drepturi şi este normal să le dăm. Şi de aceea a fost elaborată o nouă Lege a pensiilor, pe care dânşii o aşteaptă cu sufletul la gură. Este foarte important pentru că deja s-a pierdut aproape un an în recalcularea celor 5 milioane de dosare. Este foarte important să o aplicăm cât mai repede, deoarece acolo sunt pensionari cu grupa I, grupa a II-a, grupă specială, grupă deosebită, cărora nu le-a fost luat în seamă acel drept de grupă şi pe noua Lege a pensiilor li se îndreaptă inechităţile şi nedreptăţile care le-au fost făcute. Tot pe noua Lege a pensiilor, dânşii aşteaptă să le fie recalculat acel spor de punctaj pentru acordul global, şi încă nu s-a făcut nimic în acest sens. Şi vă promit, de la microfonul tribunei Parlamentului, al Camerei Deputaţilor, că în fiecare săptămână, dacă nu la două săptămâni, voi interveni până când noua Lege a pensiilor va fi pusă în aplicare şi cele 5 milioane de dosare din România vor fi recalculate. Vă mulţumesc. (Aplauze.)

Vlad-Emanuel Duruş Da. Mulţumesc şi eu, domnule deputat. E bine să fiţi insistent. Având în vedere că nu mai avem niciun coleg care doreşte să susţină vreo interpelare adresată Guvernului, închid această şedinţă. Urmează să ne vedem mâine dimineaţă la 8,30, la sesiunea dedicată declaraţiilor politice. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,14.