8 aprilie 2019 – Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Eugen Nicolicea Trecem la lista deputaţilor înscrişi pentru a prezenta interpelări. Vom începe, evident, cu doamnele. Doamna Elena Hărătău, PSD, poziţia 9.

Elena Hărătău Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei ministru Sorina Pintea, Ministerul Sănătăţii, iar obiectul interpelării - "Necesitatea secţiilor de tratament oncologic, hematologic ambulator". Stimată doamnă ministru, Pacienţii cu afecţiuni oncologice şi hematologice au nevoie constant de tratament injectabil, chimioterapie, transfuzii, perfuzii şi radioterapie - tratament care necesită periodic câteva ore, câteodată una sau două zile. Din cauza complexităţii afecţiunilor sunt frecvente situaţiile în care bolnavii respectivi necesită spitalizare pentru supraveghere 24 de ore, în cazurile în care prezintă acutizări ale bolii sau complicaţii. În spitalele din statele Uniunii Europene există aferent secţiilor de oncologie spaţii fizice echipate corespunzător, dotate cu necesarul de tratament şi tratament adjuvant, cu asistenţi de oncologie pregătiţi şi un doctor responsabil, unde pacienţii primesc tratament. În România însă ne aflăm în situaţia în care legislaţia interzice o internare mai scurtă de 24 de ore şi, în plus, există liste de aşteptare, care prelungesc timpul, dacă pacientul necesită o nouă internare. În vederea rezolvării acestor disfuncţionalităţi, în prezent, sunt depuse unele propuneri de proiecte pe fonduri structurale, însă managerii de spitale şi policlinici trebuie să facă proiectele, dar unii nu au timp, alţii nu au chef, iar multe spitale nu deţin sumele necesare pentru cofinanţarea acestora. În speranţa că veţi lua măsuri care se impun în rezolvarea acestei probleme care mi-a fost semnalată de medici, vă întreb respectuos cum pot spitalele din România să acceseze fondurile necesare pentru a amenaja spaţiile destinate tratamentelor oncologice şi pentru a angaja personal calificat responsabil? Solicit răspuns scris şi oral. Deputat al PSD Bacău, Elena Hărătău. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul doamnei Mariana-Venera Popescu, Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale.

Mariana-Venera Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei ministru Ecaterina Andronescu, Ministerul Educaţiei Naţionale. Stimată doamnă ministru, Prin modificările succesive aduse Legii salarizării bugetarilor - Legea nr. 153 din anul 2017 -, respectiv prin ordonanţele de Guvern nr. 91 din 2017, nr. 41 din 2018, nr. 114 din 2018, în prezent, în ceea ce-i priveşte pe angajaţii din învăţământ, atât din cel universitar, cât şi din cel preuniversitar, la venitul actual al tuturor angajaţilor din sistem se adaugă 25% din diferenţa dintre salariul brut din decembrie 2018 şi salariul brut prevăzut în Legea salarizării unitare pentru anul 2022. Pe lângă aceste creşteri salariale, profesorii primesc 10% în plus la salariu, spor de suprasolicitare neuropsihică, care s-a calculat începând cu 1 decembrie 2018. De acest spor beneficiază doar personalul de predare. Acesta nu se acordă şi personalului de conducere, îndrumare şi control, deşi şi acesta are rol de predare, ajungându-se astfel în situaţia în care personalul de predare are venituri mai mari decât personalul de conducere. Fiind vorba de acelaşi loc de muncă, în condiţii similare, chiar cu o responsabilitate şi o încărcare neuropsihică mai mare, în ceea ce priveşte personalul de conducere, consider că ne aflăm în faţa unei situaţii discriminatorii care trebuie corectată de urgenţă. Având în vedere situaţia prezentată mai sus, vă rog să-mi comunicaţi în scris următoarele: - Dacă Ministerul Educaţiei Naţionale consideră că situaţia semnalată mai sus trebuie corectată; - În cazul unui răspuns afirmativ - care sunt soluţiile propuse de dumneavoastră pe această speţă? Vă mulţumesc. Deputat Mariana-Venera Popescu.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Am o rugăminte la colegii prezenţi în sală. Apăsaţi pe buton, înscrieţi-vă la cuvânt, ca să văd cine este prezent şi să dau cuvântul, în ordine. Da, sunt înscrişi 6 vorbitori. Primul înscris, pe poziţia 7, care corespunde cu cei care s-au înscris acum şi cu ce am şi eu pe listă, poziţia 7 - domnul Ilie Toma. (Vociferări.) Nu, deci eu am aici o listă. Şi verific cine din această listă este, ca să nu-i tot strig pe fiecare. Primul care este prezent din această listă şi e înscris aici. Nu se pune cine e mai iute de mână. Deci aveţi cuvântul, domnule Toma Ilie.

Ilie Toma Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Interpelarea mea face referire la Ministerul Agriculturii şi la schemele de întrajutorare pentru anul 2019 în agricultură. Stimate domnule ministru, În conformitate cu art. 112 din Constituţia României, "Guvernul şi fiecare dintre membrii săi au obligaţia să răspundă la întrebările sau interpelările formulate de deputaţi sau senatori". În cadrul audienţelor desfăşurate la biroul parlamentar din Municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara, primesc multe întrebări legate de Programul de guvernare pentru noul exerciţiu bugetar 2019, întrebări referitoare la activitatea agricultorilor şi crescătorilor de animale din judeţ şi de la noi din ţară. Pe această temă am avut dezbateri cu agricultorii şi zootehniştii din arealul judeţului Hunedoara, legate de viitoarele politici şi viziuni ale Programului de guvernare ale PSD, ale Guvernului României şi, implicit, ale ministerului pe care îl conduceţi, în ceea ce priveşte dezvoltarea şi modernizarea agriculturii şi a schemelor de subvenţionare a agricultorilor pe termen mediu şi scurt. Programele promovate şi implementate în anii trecuţi, cu rolul de a susţine activitatea agricultorilor şi a crescătorilor de animale, la nivelul judeţului Hunedoara, şi nu numai, s-au dovedit a fi foarte benefice. De aceea, prin urmare, domnule ministru, pentru un bun dialog cu agricultorii din judeţul Hunedoara, vă rog să-mi comunicaţi care sunt facilităţile, schemele, ajutoarele şi programele de subvenţionare, în agricultură şi zootehnie, pe care le aveţi în vedere de a fi implementate în anul 2019. Solicit răspuns verbal şi în scris. Cu deosebit respect, deputat de Hunedoara, Ilie Toma. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Dau cuvântul domnului Constantin Codreanu. Poziţia 10.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Am o nouă interpelare pentru Ministerul Muncii, domnul Marius-Constantin Budăi. Schimbăm aria geografică a domeniului "Românii de pretutindeni". Nu mai vorbim de Republica Moldova, vorbim de diaspora economică. Şi obiectul interpelării este următorul: "Posibilitatea încheierii unui acord de colaborare între Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială - ANPIS - din România şi Institutul Naţional pentru Siguranţă Socială din Italia. Este, practic, suma unor aşteptări, nedumeriri ale comunităţii cetăţenilor români din Italia - precizez, cea mai mare comunitate de cetăţeni români din afara României -, şi această interpelare îi vizează în mod special pe cei din sudul Italiei, acolo unde, aşa cum bine cunoaştem, a înflorit, din păcate, acel fenomen care este cunoscut drept "caporalato". Şi una dintre solicitările conaţionalilor noştri a făcut referire exact la această posibilitate de a încheia un acord de colaborare între ANPIS şi Institutul pentru Siguranţă Socială din Italia, care să-şi desfăşoare atribuţiile specifice, în parteneriat, pentru cele două comunităţi aflate în cele două ţări gazdă. Vorbim deci de românii din Italia şi de italienii din România. În contextul prezentat mai sus, vă rog respectuos să transmiteţi următoarele: 1. Există sau au existat discuţii cu privire la încheierea unui acord de colaborare între ANPIS şi Institutul Naţional pentru Siguranţă Socială din Italia sau alte demersuri asemănătoare? 2. Consideră Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale oportună încheierea unui astfel de acord? 3. Care sunt demersurile pe care partea română trebuie să le facă, în vederea semnării unui astfel de acord şi când estimaţi că ar putea fi încheiat? Se solicită răspuns scris şi oral. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Dumitru Lovin, ALDE. Poziţia 11.

Dumitru Lovin Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelare adresată doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministrul Guvernului României. Obiectul interpelării: "Guvernul trebuie să ia în seamă obiectivele considerate de români prioritare". Doamnă prim-ministru, de curând, o echipă de specialişti de la World Group Bank şi de la Federaţia Zonelor Metropolitane şi Aglomerărilor Urbane din România a realizat un studiu foarte interesant şi demn de luat în seamă, intitulat "Alege priorităţile oraşului tău". Prin intermediul acestei campanii au fost identificate cele mai importante proiecte din ţară, în viziunea românilor din Bucureşti, dar şi din cele 40 de reşedinţe ale judeţelor din ţară. În mare parte, proiectele indicate sunt incluse în documentele strategice sau programatice, cum ar fi: SIDU, PUG sau Masterplanul General de Transport. De asemenea, au un prag valoric minim şi nu au finanţare asigurată. În ceea ce priveşte Vâlcea, judeţul meu, concluziile campaniei sunt următoarele: realizarea centurii ocolitoare a oraşului Râmnicu Vâlcea este cel mai important obiectiv, în viziunea localnicilor, şi trebuie realizată cât mai curând. Râmnicenii mai cred că dezvoltarea acestei zone nu va fi posibilă nici fără construcţia autostrăzii A1 Sibiu-Râmnicu Vâlcea-Piteşti. Alte obiective: un bazin olimpic de înot, reabilitarea şi modernizarea stadionului din Zăvoi, finalizarea căii ferate Piteşti-Râmnicu Vâlcea, modernizarea căii ferate Râmnicu Vâlcea-Sibiu, Drumul Trans-Regio Drobeta Turnu Severin-Târgu Jiu-Râmnicu Vâlcea, Drumul Trans-Regio Râmnicu Vâlcea-Caracal-Corabia, Drumul Trans-Regio Piteşti-Râmnicu Vâlcea-Racoviţă. Din păcate, la ora actuală, aceste obiective există cel mult pe hârtie, deşi reprezintă dorinţa românilor şi ar trebui tratate ca atare. Stimată doamnă prim-ministru, Vă rog să vă precizaţi punctul de vedere cu privire la situaţia prezentată mai sus şi, cu autoritatea de care dispuneţi, să găsiţi cele mai bune soluţii de rezolvare. De asemenea, vă rog ca, în condiţiile în care unele dintre aceste obiective au fost începute într-o formă sau alta, să îmi comunicaţi stadiul în care se află şi ce paşi urmează să facă Guvernul sau instituţiile subordonate acestuia pentru aducerea la bun sfârşit a acestora. Solicit răspuns scris şi oral. Cu deosebită consideraţie. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Antal István-János. Poziţia 12.

István-János Antal Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Am o interpelare adresată domnului ministru Tudorel Toader, ministrul justiţiei. Obiectul: "Prelucrarea abuzivă a datelor personale de către Biroul de Credit S.A.". Stimate domnule ministru, Vă supun atenţiei situaţia privind activitatea considerată abuzivă, în care Biroul de Credit S.A. îşi desfăşoară activitatea şi vă propun cercetarea situaţiei prezentate, pentru a găsi o soluţie, şi chiar şi printr-o modificare a actelor normative care reglementează activitatea acestei instituţii, în vederea soluţionării problemelor. Această instituţie a fost înfiinţată în 2003, înregistrată la Registrul Comerţului pe 16 februarie 2004. Biroul de Credit este o societate pe acţiuni care are ca acţionari 20 de bănci. În acest moment, toate instituţiile financiar-bancare sau financiare nebancare din România colaborează prin înregistrarea în Biroul de Credit a datelor rău-platnicilor, cu toate că nu există acordul persoanei, în legătură cu care se face înregistrarea. Detaliile sunt descrise în interpelarea mea. A doua problemă considerată abuzivă. Este important să se ţină cont şi de faptul că nu toate persoanele fizice şi nici cele juridice care au ajuns să aibă incidenţă de plată la bănci sunt de rea-credinţă. Unii au ajuns în situaţii delicate, independent de voinţa lor. Exemplu: criza financiară a anilor 2007-2009. Nu este corect ca o persoană fizică sau o societate să tragă ponoasele unor probleme apărute independent de voinţa lor, iar băncile partenere în afacere să nu aibă nicio responsabilitate. Problemele înscrise în evidenţa Biroului de Credit se prescriu după şapte ani, iar în cazurile concrete, când, cu eforturi se rezolvă, totuşi, problemele societăţilor sau a persoanelor fizice, se restituie datoriile, datele înregistrate nu se şterg. Dimpotrivă, dacă aceşti clienţi ai băncilor solicită ştergerea datelor proprii, se mai aplică un punct negru în plus, şi băncile refuză să acorde un alt credit. Aştept un răspuns scris. Cu stimă, Antal István-János, deputat al UDMR, Constanţa. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Sergiu Cosmin Vlad, USR. Poziţia 13.

Sergiu Cosmin Vlad Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelare adresată domnului Vasile-Daniel Suciu, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice. Stimate domnule ministru, Am primit mai multe sesizări din partea cetăţenilor din comuna Bârzava, judeţul Arad, legate de acţiunea primăriei de a întrerupe intabularea terenurilor din localitate, fără nicio explicaţie şi fără stabilirea unui termen de reluare a operaţiunii. Având în vedere că cetăţenii îşi doresc să obţină titluri de proprietate pe aceste terenuri, vă rog să-mi răspundeţi la următoarele întrebări. 1. Se are în vedere o verificare a situaţiei din comuna Bârzava? 2. În cazul în care se găsesc nereguli, ce măsuri aveţi în vedere să luaţi? Vă rog să dispuneţi ca răspunsul dumneavoastră să îmi fie trimis oral şi scris. Cu deosebită consideraţie, Sergiu Cosmin Vlad, deputat al USR.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dau cuvântul domnului Vlad-Emanuel Duruş. Poziţia 15. Grupul USR.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată ministrului Răzvan Cuc, ministrul transporturilor Stimate domnule ministru, Interpelarea mea se referă la Drumul Naţional 18B, ce leagă Baia Mare de Târgu Lăpuş. Acest drum naţional a fost, practic, timp de ani de zile, o minge de ping-pong aruncată între autorităţile judeţene şi cele naţionale. Fiecare a promis reabilitarea lui, dar s-au realizat, de-a lungul vremii, doar cârpeli. Chiar la începutul anului trecut lucrările au fost reluate, s-a schimbat chiar şi directorul zonal al CNAIR şi, până la urmă, ne-am ales cu 10 kilometri modernizaţi din aproximativ 45 de kilometri. Dacă ne uităm pe declaraţiile făcute în iulie anul trecut, reabilitarea întregului tronson ar fi trebuit să dureze două luni şi jumătate, însă de la începerea lucrărilor au trecut aproape nouă luni. Prin urmare, vă rog, domnule ministru, să-mi răspundeţi când vor fi reluate lucrările pe Drumul Naţional 18B Baia Mare-Târgu Lăpuş şi în câte luni aproximaţi că vor fi finalizate aceste lucrări. În final, aş dori să spun că cea mai bună încheiere la această interpelare este sloganul PSD de la europarlamentare "România merită mai mult". Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Domnul Emanuel-Dumitru Ungureanu, USR. Poziţia 17.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Subiectul interpelării adresate doamnei Pintea, ministrul sănătăţii, se referă la erorile grave de organizare, încălcarea mai multor articole din OMS nr. 1.141/2007 de către chirurgul Beuran şi comisia care a organizat examenul de specialitate în chirurgie generală, în data de 26 martie 2019, la Spitalul Floreasca. Stimată doamnă ministru al sănătăţii, Sorina Pintea, vă solicit, înainte de toate, să organizaţi o comisie de anchetă prin care să cercetaţi modul în care chirurgul Beuran, şef al Comisiei de organizare a examenului de specialitate în chirurgie generală, a organizat şi respectat metodologia de examen pentru medicii care au dat acest examen în data de 26 martie 2019, în Amfiteatrul UMF din cadrul Spitalului Floreasca. Din dialogul cu mai mulţi medici, care au fost examinaţi în data de 26 martie 2019, rezultă în mod clar faptul că au existat mai multe nereguli extrem de grave în modul în care a fost organizat acest examen. Vă redau doar o parte din ele, aşa cum rezultă din plângerile mai multor medici care au participat la această veritabilă bătaie de joc. Voi indica, doamnă ministru, şi articolele din Ordinul nr. 1.141/2007 care au fost încălcate de membrii comisiei coordonate de Beuran şi voi semnala şi alte aspecte pe care le consider foarte importante şi relevante pentru a lua decizia anulării acestui examen prost organizat şi grav viciat. În primul rând, s-a încălcat flagrant art. 24 alin. (1), care spune că evaluarea rezidentului care susţine examenul de specialitate se face după ce "există la dosarul de înscriere confirmarea în specialitate, după efectuarea integrală a programului de pregătire, certificată de coordonatorul sau directorul de program de rezidenţiat, în baza - atenţie! - a Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului". Vă rog să-mi comunicaţi, doamnă ministru, cine sunt persoanele din Ministerul Sănătăţii care au avut responsabilitatea ca aceste caiete de monitorizare să fie actualizate conform legislaţiei? Mai jos o să vă redau în scris cronologia evenimentelor de la acest examen. Închei acum, însă cu rugămintea să evaluaţi toate examenele de specialitate care s-au dat între anii 2014-2018 şi o să constataţi ceea ce cu groază am văzut şi eu. Nu ştim, la sfârşitul examenelor de rezidenţiat, ce anume ştiu să facă mulţi dintre medicii care iau aceste examene, pentru că aceste caiete de monitorizare ar fi trebuit să fie făcute de Ministerul Sănătăţii, din anul 2012, şi pur şi simplu nu există. Aştept răspunsul scris şi verbal.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc. Dacă mai există vreun coleg care doreşte să ia cuvântul şi a uitat să se înscrie? Nu mai există. Vă mulţumesc. Declar şedinţa închisă. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,44.