21 octombrie 2019 – Prezentarea interpelărilor adresate Guvernului.

Vlad-Emanuel Duruş Bun. Acum mergem mai departe, la citirea interpelărilor depuse de către deputaţi. Domnul deputat Ilie Toma, de la PSD. Aveţi două interpelări depuse. Vă rog să prezentaţi una singură. Aveţi trei minute.

Ilie Toma Una singură voi prezenta. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Este vorba despre Drumul Naţional DN1 Arad-Deva, şi anume, intersecţia în dreptul localităţii Veţel. Este o intersecţie foarte periculoasă. Am adresat o interpelare Ministerului Transporturilor pentru a găsi soluţia optimă şi cât mai rapid posibilă pentru ca în această intersecţie să fie construit sau un sens giratoriu, sau, nu ştiu, o supratraversare, că subtraversare este foarte greu de făcut sau chiar imposibil. Drumul este foarte îngust. Vă spun, acolo se petrec accidente zilnic - şi când spun zilnic, să ştiţi că nu exagerez cu nimic. Undeva, la o dată pe lună, sunt şi accidente mortale, ceea ce este foarte, foarte grav! Vă spun, chiar noi, ca simpli cetăţeni, spunem că nouă nu ni se poate întâmpla, de multe ori, trecând pe acolo, chiar în spatele meu sau în faţa mea, am văzut astfel de accidente şi de tragedii întâmplate. Discutând cu conducerea primăriei din comuna Veţel şi cu factorii care pot lua şi influenţa anumite hotărâri, la nivel de drumuri naţionale şi de Minister al Transporturilor, am decis să fac această interpelare, încercând să ajutăm cetăţenii, şi nu numai, pe cei care locuiesc în Veţel şi pe toţi cei care traversează DN1 Deva-Arad. Cum se ştie, este cel mai circulat drum din ţară. Pe acolo trec, vin şi pleacă absolut toţi cetăţenii care merg în Uniunea Europeană sau care se întorc din Uniunea Europeană. Vă rog mult, mai bine să zăboviţi două, trei săptămâni şi să-mi daţi un răspuns concret pentru a reuşi, efectiv, să duc în teritoriu un răspuns favorabil tuturor. Vă mulţumesc foarte mult.

Vlad-Emanuel Duruş Vă mulţumesc şi eu, domnule deputat Toma. Domnul deputat Constantin Codreanu, de la Partidul Mişcarea Populară. Aveţi trei interpelări depuse. V-aş ruga să prezentaţi una singură, în trei minute. Vă mulţumesc, domnule deputat.

Constantin Codreanu Şi eu vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Una dintre cele trei este adresată domnului Valer-Daniel Breaz, ministrul interimar al educaţiei naţionale. Obiectul interpelării este următorul: "Subfinanţarea fondului de burse acordat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor etnici români bursieri ai României, originari din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord şi alte state". Stimate domnule ministru, Conform Hotărârii nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare sau perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România, se stabileşte astfel: pentru elevi şi studenţi - echivalentul în lei a sumei de 65 de euro pe lună; pentru masteranzi, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare, perfecţionare postuniversitară - echivalentul în lei a sumei de 75 de euro pe lună. Pe de altă parte, conform legislaţiei în vigoare, nicio bursă oferită studenţilor care urmează programe de studii de licenţă din România nu poate fi mai mică de 578 de lei şi mai mică de 1.156 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat, fiind creată o situaţie discriminatorie evidentă. În condiţiile în care bursele studenţilor etnici români pot reprezenta inclusiv un proiect strategic pentru România, având în vedere că într-o mare măsură contribuie la apropierea de Ţara-Mamă şi la păstrarea identităţii româneşti a comunităţilor noastre din afara graniţelor ţării, vă rugăm respectuos să ne transmiteţi următoarele: 1. Dacă ministerul, pe care-l conduceţi, consideră întemeiată şi necesară creşterea cuantumului burselor acordate studenţilor etnici români din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord etc. la valoarea bursei minime acordate studenţilor români din ţară, şi anume: 578 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de licenţă şi 1.156 de lei pentru studenţii care urmează programe de studii de masterat, faţă de 300 de lei şi respectiv 350 de lei valoarea actuală? 2. În cazul unui răspuns pozitiv, consideraţi întemeiată şi necesară creşterea cuantumului burselor acordate de către România românilor de pretutindeni care îşi fac în ţară studiile de doctorat? Şi 3. Care este per total şi defalcat, pe state, numărul de burse acordate în prezent studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor etnici români bursieri ai statului român originari din Republica Moldova, Ucraina, Serbia, Ungaria, Bulgaria, Albania, Republica Macedonia de Nord etc. şi care ar fi impactul bugetar pe care măsura indicată la primele două puncte l-ar avea pentru anul 2020? Orice alte informaţii tangente cu acest subiect sunt binevenite. Vă mulţumesc frumos.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează domnul deputat Nicolae-Daniel Popescu, din partea Grupului USR. Aveţi două interpelări depuse. Vă rog să prezentaţi una singură, domnule deputat. Aveţi trei minute.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Una singură voi adresa şi se referă la deversările de reziduuri din staţiile de epurare din Bazinul Siret. Şi mă voi referi la cazul staţiei de epurare din municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava. Stimată doamnă ministru, Urmare a unei vizite în teritoriu, efectuate în judeţul Suceava, în Câmpulung Moldovenesc, locuitorii acestui municipiu mi-au adus la cunoştinţă că în râul Moldova sunt deversate în mod constant anumite deşeuri ce provin de la staţia de epurare din aceeaşi localitate. Vă înştiinţez că problema de mediu generată de aceste deversări este foarte gravă, poluarea generând efecte deosebit de nocive atât asupra mediului râului în sine, cât şi asupra cetăţenilor. Locuitorii riverani sunt în mod direct afectaţi de acţiunile de deversare, de acţiunile care generează poluarea, practic, şi mirosul din zona staţiei de epurare, unde se află şi o zonă rezidenţială, este pestilenţial, mai ales după lăsarea serii, poate fi resimţit de la câţiva kilometri distanţă. Această situaţie poate fi confirmată de localnici, aceştia ridicând deseori problema acestei poluări, însă fără a se constata vreun efect direct în ceea ce priveşte aplicarea unor măsuri administrative şi eliminarea cauzelor generatoare. În acest sens, doamnă ministru, vă rog să dispuneţi urgent măsurile necesare în vederea înlăturării practicilor de deversare constatate de către localnici şi subsemnatul la faţa locului, cât şi de alte persoane în mediul online. Am ataşat, în acest sens, şi o adresă care vine cu dovezi. 2. Vă rog să clarificaţi care este cauza pentru care în râul Moldova au fost şi sunt deversate în mod constant substanţe provenind din staţia de epurare a apelor, substanţe ce generează poluare atât la nivelul râului, cât şi a zonei limitrofe. Avem anexate la această interpelare şi nişte înregistrări video. Vă mulţumesc pentru înţelegerea arătată şi vă rog să-mi comunicaţi răspunsul în scris. Vă mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc şi eu, domnule deputat. Urmează o interpelare depusă de domnul deputat Duruş. Am şi eu o intervenţie la acest capitol. (Coboară la tribună.) Interpelarea mea este adresată Ministerului Apelor şi Pădurilor. Stimate domnule ministru, Ajungem, din păcate, să contabilizăm încă o crimă produsă asupra unui pădurar aflat la datorie. Ocolul Silvic Strâmbu Băiuţ, din judeţul pe care-l reprezint, a pierdut miercuri-seară un angajat. Agresat fizic, apoi împuşcat şi azvârlit într-o râpă, Liviu Pop avea 30 de ani şi era tatăl a trei copii. Nu a vrut să fie erou, a vrut să fie un angajat responsabil. Şi nu este primul caz de pădurar omorât. Acum o lună s-a vorbit de o faptă asemănătoare în judeţul Iaşi. Alţi zece pădurari au fost agresaţi fizic de la începutul anului. Nu s-a învăţat absolut nimic din nicio tragedie. De peste doi ani se discută despre statutul personalului silvic, o lege importantă pe care nu am reuşit să o trecem prin Parlament. Unele prevederi din această lege ar putea spori siguranţa acestei categorii de angajaţi care sunt puşi să apere proprietatea statului, dar şi pe cea privată. Pădurarii trebuie să fie dotaţi corespunzător, domnule ministru. De aproape trei ani de zile nu mai au arme de pază. Singura armă pe care o poate deţine un pădurar este puşca de vânătoare, dar nu toţi au armă de vânătoare în dotare. Oricum, ea poate fi purtată doar în anumite circumstanţe şi perioade. Furtul de lemne a devenit un fenomen de masă. Confruntările cu hoţii de lemne sunt din ce în ce mai imprevizibile. Niciodată un hoţ nu va merge singur în pădure, în schimb pădurarul este, în aproape toate cazurile, singur. Este, din start, în inferioritate şi supus riscului. Există protocoale şi cu Poliţia şi cu Jandarmeria, dar ele sunt ţinute mai mult pe hârtie. Se cunosc foarte bine zonele de risc. Acolo ar trebui impuse, din start, echipele de patrulare. Pădurarii nu au nici maşini. Mulţi fac deplasările cu maşinile personale. Regia Naţională a Pădurilor a înregistrat constant profit, cu toate acestea. Ar trebui investit în siguranţa propriilor angajaţi. Un pădurar are în grijă, în medie, 800-900 de hectare de pădure. La Vişeu, spre exemplu, în judeţul Maramureş, unii pădurari trebuie să asigure paza la peste 2.000 de hectare. Cum să facă acestea fără o dotare corespunzătoare? Vă rog să-mi comunicaţi, domnule ministru, care sunt măsurile pe care le vedeţi necesare pentru a spori siguranţa pădurarilor? Vă invit să-i protejăm pe pădurari atât timp cât sunt în viaţă, ca să nu-i declarăm apoi eroi post-mortem. (Revine la prezidiu.) Următoarea interpelare este depusă de domnul deputat Cornel Zainea. Observ că nu se află în sală, aşa că vom trece mai departe. Domnul deputat Sergiu Cosmin Vlad. Aveţi o interpelare depusă. Vă rog să o susţineţi.

Sergiu Cosmin Vlad Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată Ministerului Mediului de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat, domnului ministru Ştefan-Radu Oprea. Obiectul interpelării: "Construcţia unei uzine de către firma Volkswagen în Arad". Stimate domnule ministru, În legătură cu intenţia firmei Volkswagen de a construi o uzină în România, vă rog să-mi comunicaţi dacă printre locaţiile avute în vedere se află şi Aradul. Vă rog să dispuneţi ca răspunsul dumneavoastră să-mi fie trimis oral şi în scris. Cu deosebită consideraţie, Sergiu Cosmin Vlad, deputat al USR.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule deputat. Domnul deputat Iulian Bulai, de la USR. Nu se află în sală. Are o interpelare depusă. Domnul deputat Florin Roman nu se află în sală. Are şi dânsul o interpelare depusă. Domnul deputat al PNL, Andrei Daniel Gheorghe. Vă invit să vă susţineţi interpelarea, domnule deputat.

Andrei Daniel Gheorghe Mulţumesc. Bună seara! Interpelarea mea îl vizează pe domnul ministru al culturii şi identităţii naţionale. Obiectul interpelării: "Întârzierea nejustificată a răspunsului la interpelarea cu nr. 2322B/09.04.2019. După cum ştim, există o tradiţie întreagă a Guvernului în ceea ce priveşte întârzierea răspunsurilor la interpelări. Nu doar întârzierea acestor răspunsuri, ci şi amânarea lor, aşa, pentru nu ştiu ce timpuri. Domnule ministru, doresc să vă amintesc că la data de 03.05.2019 a expirat termenul legal pentru răspunsul la interpelarea cu nr. 2322B/09.04.2019. Vă rog să respectaţi legea şi să-mi răspundeţi! Cer răspuns verbal şi scris. Cam aceasta ar fi, foarte pe scurt, interpelarea mea care se adresează unei noi situaţii penibile, prin care Guvernul încalcă legea şi, pur şi simplu, refuză să răspundă la interpelările parlamentarilor. Nu este prima dată, nu este nici primul minister. Nu ştiu câţi ani vor mai aştepta ca acest lucru să se îndrepte. Vă mulţumesc.

Vlad-Emanuel Duruş Mulţumesc, domnule deputat Gheorghe. Domnul Dumitru Lovin? Observ că nu se află nici dânsul în sală. Are şase interpelări depuse. Nemaifiind niciun deputat înscris pe listă şi nici vreunul care nu s-a înscris, dar doreşte să prezinte interpelări adresate Guvernului, declar şedinţa închisă. Ne vedem mâine la ora 8,30, la sesiunea de declaraţii politice. Şedinţa s-a încheiat la ora 17,26.