29 octombrie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici (PL-x 410/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 2. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici; PL-x 410/2019; amendamente admise - 21; caracter ordinar; procedură de urgenţă. Din partea Guvernului României, demis sau admis, nu este nimeni? Dăm direct comisiei, în afară de dumneavoastră, din partea... de la Energie. Am crezut că... Da, e o situaţie, unii sunt demişi, unii sunt admişi, dar fără concurs. Comisia pentru industrii şi Comisia pentru buget. Vă rog.

Ilie Toma Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2019 privind reglementarea unor măsuri pentru stingerea unor obligaţii fiscale şi bugetare, precum şi unele măsuri referitoare la obligaţiile de plată aferente împrumuturilor din venituri din privatizare şi a împrumuturilor contractate de statul român de la instituţii de credit şi subîmprumutate operatorilor economici. La dezbaterea proiectului de lege s-au avut în vedere avizele favorabile ale Consiliului Legislativ, Consiliului Economic şi Social şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare stabilirea unor măsuri financiar-fiscale, precum şi stingerea obligaţiilor fiscale şi bugetare ale unor operatori economici esenţiali pentru stabilitatea şi siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional, printr-o procedură de dare în plată şi ulterioară concesionare a activelor energetice trecute în proprietatea statului, astfel încât să nu fie periclitată siguranţa Sistemului Electroenergetic Naţional. Totodată, sunt reglementate obligaţiile de plată pentru împrumuturile/subîmprumuturile angajate de operatorii economici şi care fac obiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat declarat ilegal, în condiţiile necesităţii respectării unor decizii ale Comisiei Europene. Membrii Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci au examinat proiectul de lege, la fel ca şi membrii Comisiei pentru industrii şi servicii. În şedinţa din 15 octombrie, Comisia pentru industrii şi servicii şi 22 octombrie, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci. La dezbaterile celor două comisii au participat, în calitate de invitaţi, reprezentanţi ai Ministerului Finanţelor Publice şi ai Ministerului Energiei. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să supună plenului Camerei spre dezbatere şi adoptare proiectul de lege cu amendamentele admise prezentate în anexă. S-a dat aviz favorabil. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Numai o secundă, că s-a găsit şi o eroare materială, de tehnică legislativă. Şi vă propun: La art. 6 alin. (1) se modifică şi va avea următorul cuprins. La art. 6: (1) "Bunurile mobile şi imobile aferente activelor funcţionale energetice şi activelor miniere ce asigură cărbunele necesar funcţionării acestora, transferate în domeniul public al statului, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă vor face obiectul unor contracte de concesiune încheiate în condiţiile legii. Procedura de atribuire a contractelor de concesiune, încheiere, executare şi încetarea contractului de concesiune de bun proprietate publică se realizează cu respectarea prevederilor art. 302-331 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare, cu excepţia situaţiilor în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă se dispune altfel". Vă mulţumesc şi în numele colegilor de la Partidul Social Democrat, deputaţi de Hunedoara: Laurenţiu Nistor, Natalia Intotero şi subsemnatul. Vă mulţumim anticipat pentru că salvaţi două termocentrale şi patru mine, în judeţul Hunedoara. Vă mulţumesc foarte mult. Anticipat. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Şi am o rugăminte - propuneţi timpul. Timpii de dezbateri. Domnul... timpii de dezbateri, propuneţi.

Ilie Toma Trei minute. Două minute. Trei minute. Voci din sală : Două minute.

Ion-Marcel Ciolacu Supun votului... Voci din sală : Două minute.

Ilie Toma Două minute.

Ion-Marcel Ciolacu Supun votului dumneavoastră propunerea de trei minute. 193 de voturi pentru, 27 de voturi contra, o abţinere. Aprobată. Dezbateri din partea Grupurilor parlamentare. Domnul Petcu Toma-Florin, vă rog, liderul Grupului ALDE.

Toma-Florin Petcu O să fiu foarte scurt. M-a rugat colega noastră, Olguţa Vasilescu, să fiu scurt. Şi o să fiu scurt. Vreau să mulţumesc iniţiatorilor şi, în primul rând, membrilor comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor pentru acest proiect de lege care cred că este benefic şi necesar nu doar pentru Complexul Energetic Hunedoara şi pentru întreaga regiune, ci pentru toată ţara. Vă spun, ca fost ministru al energiei. Complexul Energetic Hunedoara şi grupurile care sunt în sistem şi furnizează energie electrică în sistem, din acest complex, sunt vitale pentru această perioadă de iarnă. Sper ca acest ajutor să fie tratat ca atare de către conducătorii companiei. Şi, cu siguranţă, viitorul ministru al economiei şi energiei să se preocupe, în special, de acest complex care are un rol foarte important atât pentru zonă, din punct de vedere social, şi, cu siguranţă, pentru sistemul energetic. Mulţumesc pentru susţinere şi spor la treabă!

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc şi eu. Domnul Popescu Virgil-Daniel. Domnul ministru.

Virgil-Daniel Popescu Domnule preşedinte, Dragi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota acest proiect de lege. Este un proiect de lege de aprobare a ordonanţei prin care practic o parte din Sistemul Energetic Naţional este salvată. Practic, ca să ştiţi ce se întâmplă, activele energetice funcţionale din Complexul Energetic Hunedoara, şi de oriunde mai pot fi ele în ţară, sunt date într-o dare în plată către ANAF şi trecute în administrarea Ministerului Energiei, pentru a putea fi puse în producţie ulterior. Practic, Sistemul Energetic Naţional şi securitatea energetică a României le salvăm astăzi prin acest vot. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Intrăm la dezbateri pe articole. Domnul Movilă, scuzaţi-mă, nu... Sunteţi aşa surprinzător!

Petru Movilă Domnule preşedinte, PMP va vota acest proiect de lege. Însă este important să vedem şi... (Aplauze.) Mulţumesc, m-am gândit şi la moldovenii care lucrează acolo, să facă lucruri bune. Însă ar fi important să ştim şi de ce s-a ajuns în această situaţie. Chiar viitorul ministru ar trebui să vadă exact de ce s-a ajuns. Nu neapărat să pedepsească pe cineva, dar să ia decizii bune pe viitor. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Doamna Prună Cristina-Mădălina, USR, vă rog.

Cristina-Mădălina Prună Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. USR va vota proiectul acesta de lege, cu toate că răspunsurile care au venit, din comisie, de la reprezentanţii ministerului, nu au fost unele care să explice care sunt planurile exacte în privinţa Complexului Energetic Hunedoara. De cealaltă parte, situaţia de acolo este una critică. Şi nu putem să nu ne aducem aminte de faptul că guvernările, care s-au tot perindat din '90 încoace, n-au făcut decât să căpuşeze această companie. Oricine a ajuns la putere şi-a pus oamenii în această companie, care au furat-o efectiv şi nu le-a păsat niciodată de soarta acestei zone care trece printr-o tranziţie energetică foarte dură. Sunt încă 4.000-5.000 de oameni care lucrează acolo şi care îşi văd viitorul incert. (Vociferări.) Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Intrăm la dezbateri. Dacă la titlu sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Dacă la preambul, intervenţii? Nu. Adoptat. La articole? Nu. Adoptate. La amendamente admise. De la 1 la 10? Nu. De la 10 la 21? Nu.