12 noiembrie 2018 – Primirea de răspunsuri la interpelările adresate membrilor Guvernului.

Eugen Nicolicea Domnul deputat Lovin Dumitru, de la ALDE? Nu este. Domnul Gheorghe Andrei Daniel, PNL? Ministerul Educaţiei Naţionale - domnule Petru Andea, vă rog să daţi răspunsul.

Eugen Nicolicea Vă dau cuvântul, domnule deputat.

Eugen Nicolicea Vreţi să le citiţi pe amândouă... Vă rog.

Eugen Nicolicea Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel, PNL. Vă rog.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule secretar de stat, Salut delimitarea Ministerului Educaţiei Naţionale de aceste acţiuni ideologice care nu au ce să caute în şcoala românească şi care sunt parte a unui plan ideologic bine pus la punct şi care are câţiva actori clari în România. Unul dintre aceştia este acest Consiliu Naţional pentru Combaterea Discriminării, care, foarte des, îşi depăşeşte atribuţiile, abuzează de prerogativele legale pe care le are şi vine să pună presiune asupra sistemului de învăţământ românesc şi nu numai. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării este, de fapt, un fel de tribunal al libertăţii de exprimare şi al libertăţii de conştiinţă, o instituţie care, într-o societate liberă, poate că nici măcar nu ar trebui să existe. Dar este foarte important ca în şcoala românească să avem grijă ca elevii să fie feriţi de orice componentă ideologică care le poate afecta într-un fel sau altul dezvoltarea ulterioară. Şi nu cred că aceste noţiuni, care sunt parte a unui corp mult mai larg, din care fac parte şi ideologia de gen, şi relativismul moral şi social, corectitudinea politică şi multe alte concepte, au ce să caute în şcoala românească. Avem nevoie de o şcoală care să predea ştiinţe, de o şcoală care să formeze oameni pentru viitor, şi nu de o şcoală în care copiii să fie îndoctrinaţi, să fie manipulaţi şi să devină victimele oricărei forme de gândire totalitară pe care unii încearcă să ne-o inducă pe anumite căi sau, pur şi simplu, vor să ne-o transforme într-o alternativă la ceea ce cunoaştem noi, astăzi, că reprezintă sistemul românesc de educaţie. Sper că nici pe viitor, în manualele şi în programa şcolară, elemente de ideologie LGBT sau elemente asociate ideologiei de gen şi formelor de corectitudine politică şi relativism postmodern nu se vor regăsi, iar şcoala românească va rămâne aşa cum o ştim cu toţii, o şcoală performantă şi o şcoală care nu are niciun fel de componentă ideologică. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Domnul Codreanu Constantin, PMP. Nu este. Domnul Paşcan Emil-Marius. Nu este. Domnul Toma Ilie. Vă rog frumos, dau cuvântul reprezentantului Ministerului Energiei.

Eugen Nicolicea Da. Dau cuvântul domnului deputat Toma Ilie. Vă rog.

Ilie Toma Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vreau să aduc aici mulţumiri colaborării dintre parlamentarii hunedoreni ai Partidului Social Democrat şi Ministerului Energiei, şi colaborării dintre noi, deputaţii, şi domnul ministru secretar de stat, căruia îi mulţumesc. Într-adevăr, au fost făcute toate demersurile legale posibile, în legătură cu închiderea celor două mine din Valea Jiului. Este vorba despre Mina Vulcan şi despre Mina de la Petrila. Totuşi, noi insistăm şi mergem mai departe. Vă rog mult, domnule ministru, să transmiteţi mai departe, faceţi toate demersurile posibile, pentru că există toate motivele tehnice ca cele două mine să-şi prelungească activitatea. Unu la mână. Au fronturile de lucru cele mai deschise. 2. Se pare că... cărbunele care se găseşte în cele două mine are o valoare energetică destul de bună, mai bună decât celelalte două propuse de odiosul Guvern Cioloş, spre închidere, la vremea respectivă. Şi 3. În acest moment, producţia de cărbune din Valea Jiului, pe care o dau toate cele patru mine, asigură doar jumătate din necesarul pentru termocentrala de la Paroşeni. Or, e mult mai greu şi mult mai costisitor să aduci cărbune din import, ca să faci energie, evident, şi căldură, pentru locuitorii Văii Jiului, decât să te foloseşti de ceea ce ai. Şi termocentrala de la Paroşeni este modernizată, este la zi cu de toate. Plus că - nu mai repet de atâtea ori - este vorba de câteva mii de locuri de muncă. Şi aşa Valea Jiului şi judeţul Hunedoara, un judeţ calamitat economic de la Sud la Nord, de la Est la Vest, este cu un picior în groapă. Vă rog mult, încă o dată, în numele celor 130.000 de locuitori ai Văii Jiului, faceţi toate demersurile posibile, astfel încât măcar cu câţiva ani să prelungim viaţa acestor mine. Vă mulţumesc mult.

Eugen Nicolicea Vă mulţumesc foarte mult. Domnul deputat Nosa Iuliu? Nu este. Domnul deputat Vlad Sergiu Cosmin, USR. Vă rog, reprezentantul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Eugen Nicolicea Da, domnul deputat, dacă doreşte să ia cuvântul?

Sergiu Cosmin Vlad Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Mă bucur să aflu nişte veşti bune legate de acest canal care de mult timp este un ping-pong între administraţia locală şi minister - fiecare spune că nu este în atribuţia lui. Dar se pare că o soluţie s-a găsit. Şi sperăm ca, prin fondurile europene, această sursă majoră de disconfort şi de poluare pentru cei care trăiesc în jurul lui să se rezolve cât mai repede. Vă mulţumesc.

Eugen Nicolicea Da. Vă mulţumesc. Ministerul Tineretului şi Sportului răspunde domnului Duruş Vlad-Emanuel, USR. Am înţeles că a înaintat acest răspuns. Ministerul Transporturilor, pentru domnul Nicolae Andrei, PSD, care nu este prezent. Şi Ministerul Afacerilor Externe, pentru domnul Codreanu Constantin, PMP, care nu este prezent. Am încheiat şedinţa de astăzi. Vă mulţumesc. Şedinţa s-a încheiat la ora 18,32.