Dănuţ Păle

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Păle Dănuţ, deputat ales în Circumscripţia electorală ...
2017-05-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic, Comisia juridică şi Comisia pentru ...
2017-06-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această reglementare a născut multe dezbateri, dar să ştiţi că este o decizie bună ...
2017-06-27 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de ...
2017-09-19 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 312/2005 privind dobândirea ...
2017-11-29 Domnule deputat Olar, eu ştiu că dumneavoastră sunteţi un om foarte serios. Dar haideţi să spunem adevărul. Stimaţi ...
2017-12-13 Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2017 privind ...
2017-12-13 Stimaţi colegi, Numele meu a fost folosit. N-are nicio legătură cu ce a vrut colegul, dar pentru liniştea ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, La Anexa nr. 2, de la PL-x 470, la amendamente respinse, aş dori să supuneţi votului un amendament ...
2017-12-19 Este art. 17 - "... valoarea totală a ajutorului..."
2017-12-19 Da?
2017-12-19 Da.
2017-12-19 Îl citim, da?
2017-12-19 Păi, da, asta ziceam... să-l prezint... "Valoarea totală a ajutorului de stat este de 199,5 milioane euro şi se asigură ...
2017-12-19 Stimaţi colegi, S-a dorit trecerea PIF-urilor la direcţiile sanitar-veterinare tocmai pentru a întări şi mai mult ...
2017-12-19 La amendamente respinse.
2017-12-19 Domnule preşedinte, Vă rog să supuneţi votului art. 18 alin. (1), amendament respins, pentru a fi admis. (Vociferări.)
2017-12-19 Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 5 alin. (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...
2018-02-06 Raport comun asupra Proiectului de Lege privind combaterea ambrozia. Comisia pentru agricultură, silvicultură, ...
2018-03-14 Declaraţia politică pe care o prezint astăzi priveşte un subiect pe cât de comun şi de multe ori trecut cu vederea, pe ...
2018-04-10 Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2017 privind ...
2018-04-16 Bună ziua. Raport comun - Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie ...
2018-04-16 Nu aş fi intervenit dacă colegul de la USR ar fi fost sincer. Preşedintele României a cerut două lucruri: să trecem ...
2018-04-18 Raport comun asupra Legii privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de ...
2018-04-18 Mă bucur foarte mult pentru votul pe care l-aţi dat astăzi. Mă bucur că şi cei din opoziţie, şi mai ales colegii de la ...
2018-04-25 Stimaţi colegi, Haideţi să spunem adevărul. Nicio fermă din România nu poate funcţiona dacă nu are medic veterinar. ...
2018-05-16 Ieri, 15 mai, s-au sărbătorit 157 de ani de la înfiinţarea Şcolii de Medicină Veterinară în cadrul Şcolii de Medicină ...
2018-05-22 Raport comun Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ...
2018-05-29 Raportul de respingere asupra Proiectului de Lege privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea ...
2018-05-29 Comisia pentru sănătate şi familie şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2018-05-29 Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea ...
2018-05-29 În urma finalizării dezbaterilor, membrii celor două comisii au hotărât să propună plenului Camerei Deputaţilor ...
2018-06-20 Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic - raport ...
2018-06-20 Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ...
2018-06-20 Prin obiectul de reglementare şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera ...
2018-06-27 Comisia pentru învăţământ şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate. Proiectul de lege are ca obiect de ...
2018-06-27 Comisia pentru industrii şi servicii, Comisia pentru agricultură... Camera Deputaţilor este Cameră decizională. În urma ...
2018-07-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii fondului ...
2018-11-06 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ...
2018-11-06 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ...
2018-11-14 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere în ...
2018-11-14 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată, spre dezbatere, ...
2018-11-14 Eu aş vorbi mai mult tehnic. Nu prea sunt obişnuit cu declaraţii politice şi m-aş feri, pe domeniul agriculturii, să ...
2018-12-03 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Sunt cel mai mulţumit, pentru că toţi sunt de acord că trebuie să-i sprijinim pe ...
2018-12-12 Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul ...
2018-12-19 Stimaţi colegi, Dacă domnul coleg a spus că este singura problemă, vreau să vă spun că este în atenţie să se rezolve, ...
2019-02-06 Raport comun Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport şi Comisia pentru agricultură au primit spre ...
2019-03-20 Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ...
2019-03-25 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru mediu şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate cu dezbaterea pe ...
2019-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 70 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2019-03-27 Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc - PL-x ...
2019-03-27 "Vinului românesc." La singular.
2019-03-27 A vinului...
2019-03-27 Am înţeles - că vinul este românesc. Normal că sunt mai multe vinuri. Pe soiuri şi pe acestea...
2019-03-27 Deci trebuie să recunosc că nu ştiu ce s-a scris în...
2019-03-27 Nu, este vorba despre o eroare materială. Nu există...
2019-03-27 Întotdeauna...
2019-03-27 ... am fost de acord cu dumneavoastră.
2019-04-10 Mulţumesc colegilor care au votat această iniţiativă legislativă. Vreau să-l liniştesc pe antevorbitorul meu. Tocmai ...
2019-06-03 Mulţumesc. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice şi Comisia pentru mediu ...
2019-06-03 Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a fost sesizată spre dezbatere în ...
2019-06-05 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2019-06-05 Şi Partidul Social Democrat a susţinut. Sunt iniţiatorul acestei legi. Le mulţumesc tuturor colegilor care au votat ...
2019-06-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi şi Comisia pentru agricultură, ...
2019-09-04 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru ...
2019-09-04 Sigur, orice lege este perfectibilă. Totuşi legiuitorul a ţinut cont de aceste aspecte pe care colegul le-a invocat. ...
2019-09-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru ...
2019-09-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea ...
2019-09-23 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru ...
2019-09-23 În primul rând, mulţumesc colegilor de la Partidul Naţional Liberal că îşi dau seama că trebuie votat. Şi colegul meu ...
2019-10-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2019-10-07 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Trebuie să facem o corectare pentru o eroare materială. La art. 4 alin. (4), la nr. crt. ...
2019-10-14 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea ...
2019-10-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de ...
2019-11-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2019-11-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2019-11-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice a ...
2019-11-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2019-11-27 Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 137 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2019-11-27 Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Le mulţumesc tuturor colegilor care au fost semnatarii acestei propuneri legislative. ...
2019-11-27 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru agricultură, silvicultură, ...
2019-11-27 Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 134 alin. (1) din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2019-11-27 Mulţumesc tuturor. Şi, după cum ştiţi, proiectul legislativ are acordul tuturor partidelor politice. Vreau să-l ...
2019-12-09 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea ...
2019-12-09 Mulţumesc, domnule preşedinte. Și Grupul PSD va vota. Dar aş vrea să vă aduc în faţă o realitate - Parlamentul ...
2020-04-02 Dănuţ Păle, Circumscripţia electorală nr. 10 Buzău. Votez pentru amendamente, pentru proiectul de modificare a ...
2020-04-02 Toate cele bune!
2020-04-03 Alo?
2020-04-03 Bună ziua! Deputat de Buzău, Circumscripţia electorală nr. 10, Păle Dănuţ. Votez "pentru" la cele şase proiecte de pe ...
2020-06-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun. Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru agricultură, ...
2020-06-24 Da, domnule preşedinte. A fost cea mai dezbătută buruiană în Parlamentul României! Raport comun. Comisia pentru mediu ...
2020-06-29 Mă auziţi, domnule preşedinte?
2020-06-29 Alo!
2020-06-29 Mă auziţi, domnule preşedinte?
2020-06-29 Da. Nu se auzea. Cred că s-a produs o problemă tehnică. Referitor la PL-x 637/2019, vreau să vă spun că a fost o muncă ...
2020-10-13 Dănuţ Păle, Grupul PSD - pentru.
2020-10-13 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun. Comisia juridică şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate ...
2020-10-13 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi ...
2020-10-20 Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă doresc numai bine tuturor!
2020-10-27 Dănuţ Păle, PSD. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.
2020-11-24 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii ...
2020-11-24 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Mă bucur foarte mult că iniţiativa legislativă din 2019, respectiv Legea nr. 236, a ...
2020-11-24 Dănuţ Păle, Grupul PSD, împotrivă.
2020-11-24 Dănuţ Păle, Grupul PSD. La punctul 1 am votat pe tabletă. Şi voi vota "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.