Bogdan-Ionel Rodeanu

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota la primele cinci puncte "pentru", iar la punctul 6, respectiv PL-x 354/2018, "împotrivă".

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota "împotrivă" la poziţiile 17 şi 18, respectiv PL-x 295/2020 şi Pl-x 568/2020. Vom vota, asemenea, "abţinere" la: punctul 7 - PL-x 464/2020; punctul 11 - PL-x 668/2020; punctul 13 - ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Camerei Deputaţilor nr. 42/2018 privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale serviciilor Camerei ...

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota "pentru" la aproape toate proiectele de pe ordinea de zi, cu excepţia punctului 1 - PL-x 379/2020 - şi PL-x 627/2019, unde se va abţine.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Este un proiect pe care Uniunea Salvaţi România îl va susţine astăzi, aşa cum este votat în fiecare an. Dincolo de orice predictibilitate care ar trebui să ...

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota pentru.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR susţine retrimiterea acestui proiect la comisie.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mă numesc Bogdan Rodeanu, deputat al USR. Vă rog să se consemneze opţiunea mea de vot conform consemnului de vot al Grupului USR. Mulţumesc.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bogdan Rodeanu, USR. Voi vota conform consemnului de grup al Grupului USR. Mulţumesc.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR - vot pentru.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu incidenţă în domeniul managementului ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Din partea Grupului USR, domnul deputat Vlad Duruş ne va reprezenta. Mulţumesc.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bogdan Rodeanu, deputat al USR - pentru.

  22 octombrie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 663/2020 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Votez conform consemnului de grup al USR. Vă mulţumesc.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bogdan Rodeanu. Votez "pentru" la toate punctele... Mă auziţi?

  14 octombrie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 630/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale 1/2011

  1 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 613/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 598/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 533/2020 Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 536/2020 Proiect de Lege privind obligaţia autorităţilor şi a instituţiilor publice de a furniza informaţiile pe care le deţin în legătură cu persoana fizică care le solicită

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 531/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Totodată, votez...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi, cu excepţia punctelor 7, 9 şi 11, unde votez "abţinere".

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Mă auziţi?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 434/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Scrisorii Preşedintelui României privind aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada 2020-2024. Comisiile pentru apărare, ...

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Suntem de acord cu retrimiterea la comisii.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, O săptămână?

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR - pentru.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR se va abţine.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR susţine acest amendament.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul USR nu susţine acest amendament. Mulţumesc.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, OK. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2020 pentru completarea Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. În ...

  22 iunie 2020
  întrebare, Solicitarea de date statistice despre învăţământul liceal şi superior de stat

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În temeiul dispoziţiilor art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor, precum şi Comisia pentru ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Susţinem o dezbatere amplă şi profundă pe tot ceea ce înseamnă legile justiţiei, aşa cum şi românii au stabilit prin ultimul Referendum care a avut loc. În ceea ce priveşte amendamentele respinse, ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Şi, în calitate de reprezentant al Grupului USR, vreau să vin către dumneavoastră cu solicitarea ca toţi colegii care vorbesc de la această tribună, ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR susţine retrimiterea la comisie.

  5 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 360/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  5 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 361/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu a fost consens în asumarea acestei metode de anunţare a votului. În momentul de faţă, Grupul USR are un singur coleg în sală care nu este în posesia ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR se va abţine de la votul pentru acest amendament. Mulţumesc.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al USR nu susţine acest amendament.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Voiam să vă aduc la cunoştinţă că, în urma discuţiilor cu viceliderii şi liderii de grup, ai grupurilor parlamentare prezente, există consens pentru ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Am răspuns favorabil solicitării de retrimitere a acestui proiect în cadrul discuţiilor cu liderii de grup, liderii şi viceliderii prezenţi în sală. Susţinem în continuare retrimiterea acestui ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota pentru.

  22 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota pentru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Conform asumărilor făcute în ultimele două zile, în cadrul dezbaterilor, Grupul USR nu susţine acest amendament şi va vota contra.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota pentru.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Susţinem amendamentul.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota acest amendament.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, USR va vota pentru amendament.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, USR va vota pentru acest amendament.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota împotrivă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR va vota pentru acest amendament.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu proiectul anterior ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Reiterez, în numele Grupului USR, solicitarea de retrimitere la comisie a acestui proiect. Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al USR va vota pentru retrimiterea la comisie. Mulţumesc.

  12 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 273/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  11 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 522/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

  11 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 521/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea poliţiei judiciare

  8 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 252/2020 Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  8 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 253/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  30 aprilie 2020
  întrebare, Situaţia aparatelor de testare pentru depistarea COVID 19 aflate în spitalele din judeţul Galaţi

  30 aprilie 2020
  întrebare, Situaţia sistemelor de irigaţii din judeţul Galaţi

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 202/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 220/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 184/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 208/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, BP302/2020 Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În fond, discutăm astăzi despre un proiect care vizează strict reintegrarea instituţională a unor servicii de voluntariat pentru situaţii de urgenţă, în ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  16 aprilie 2020
  întrebare, Solicitare de clarificări după declarațiile publice referitoare la eventualele diversiuni, asimitate faptelor petrecute la 10 august 2019, planificate de entități politice/ anumiți cetățeni în preajma Sărbătorilor Pascale

  16 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 490/2020 Proiect de Lege privind planul special de gestiune a resurselor umane

  13 aprilie 2020
  întrebare, Situația documentației de funcționare emise de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru Asociația ”Șerban și asociații”, care operează căminul pentru persoane vârstnice ”Sf. Ilie” Galați

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bogdan Rodeanu sunt, deputat de Galaţi. Voi vota abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3 - PL-x 132/2020 şi PL-x 131/2020, iar la celelalte patru proiecte de pe ordinea de zi - poziţiile 2, 4, ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Bogdan Rodeanu, deputat USR, Galaţi. Voi vota pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre în ansamblul său.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo?

  3 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 101/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 53/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

  22 ianuarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 9/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale 1/2011

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru îndreptarea unei erori materiale de tehnică legislativă sunt necesare câteva precizări vizavi de PL-x 599/2019. - La Anexa "Amendamente admise" - nr. crt. 1., ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea anexei din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri. Camera Deputaţilor este Cameră ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Raport privind Proiectul de Lege pentru modificarea Legii nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române. Proiectul de lege pentru modificarea acestei legi a fost ...

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Partidul Uniunea Salvaţi România, în mod firesc, va susţine acest proiect. Nu este şi nu îl privim doar ca pe o respectare a angajamentelor din cadrul ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al USR îl propune pe domnul deputat Daniel Popescu.

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 218/2002, precum şi a Legii nr. 360/2002, în scopul eficientizării ...

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 616/2019 Propunere legislativă privind abrogarea dispoziţiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 549/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

  17 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 487/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale

  3 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 440/2019 Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului

  24 septembrie 2019
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Propunerea ...

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 378/2019 Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi ...

  4 septembrie 2019
  întrebare, Stadiul actual şi cel previzionat pentru perioada următoare a procedurilor de achiziţie pentru efectuarea primelor studii ale drumurilor exprese Buzău-Brăila, Galaţi -Brăila şi a variantei ocolitoare pentru Galaţi cu legătura Galaţi - Giurgiuleşti

  4 septembrie 2019
  întrebare, Evoluţia monitorizării postprivatizare pentru contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni la societatea ISPAT SIDEX SA Galaţi

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 364/2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist

  4 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 636/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Din partea Grupurilor parlamentare ale USR, nominalizăm pe: Senator Nicu Fălcoi, deputat Nicolae-Daniel Popescu, ca membri ai comisiei, cu menţiunea că domnul Nicolae-Daniel Popescu este propus ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Aşa cum am spus şi în şedinţa comisiilor reunite, este un proiect foarte important, a cărui promulgare generează o impactare directă şi imediată în ceea ce priveşte ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Facem o solicitare de aducere în faţă a PL-x 395/2017, respectiv Proiectul de Lege pentru modificarea art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, pe poziţia ...

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 288/2019 Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu! Ne consultăm imediat.

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Nu, nu!

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Raportul la acest proiect nu este publicat pe site şi nici nu a fost adus de către staff. Nu putem să ...

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.7 din 13 martie 1996 cadastrului şi publicităţii imobiliare

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 287/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  29 mai 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Voiam să fac doar o precizare tehnică în ceea ce priveşte proiectul retrimis mai devreme la comisie, la solicitarea colegilor de la Comisia pentru sănătate. Proiectul ...

  29 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Punctul 103. Cu permisiunea dumneavoastră şi a colegilor din Comisia pentru sănătate, solicităm retrimiterea PL-x 143/2019, o săptămână, la comisie. Acest aspect a fost ...

  7 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul

  26 martie 2019
  interpelare, Cine, cum și când a dat mandatul reprezentantuli României în COREPER pentru votul din 20 februarie 2019 privind selectarea candidaților pentru EPPO?

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 196/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 177/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 172/2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

  19 martie 2019
  întrebare, Care este motivul pentru care nu aţi răspuns în termenul legal la Interpelarea 715B/USR , referitoare la neprezentarea, în cadrul comisiilor pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, a rapoartelor privind ...

  19 martie 2019
  întrebare, Stadiul actual şi cel previzionat pentru perioada următoare a procedurilor de achiziţie pentru efectuarea primelor studii ale drumurilor exprese Buzău-Brăila, Galaţi-Brăila şi a variantei ocolitoare pentru Galaţi cu legătura Galaţi -Giurgiuleşti

  15 martie 2019
  întrebare, Evoluţia monitorizării postprivatizare pentru contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni la societatea ISPAT SIDEX SA Galaţi

  5 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 107/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

  4 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004

  19 februarie 2019
  interpelare, Care este motivul pentru care minisitrul afacerilor interne nu a prezentat nici un raport privind activitatea Direcției Generale de Protecție Internă, așa cum ar fi trebuit, conform Legii nr. 194 din 27 iulie 2017?

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare a fost sesizată spre dezbatere pe fond cu ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Tot o solicitare în ceea ce priveşte ordinea de zi. Vă solicităm ca pct. 45, respectiv PL-x 644/2018 (Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 3/2018 pentru ...

  17 decembrie 2018
  luare de cuvânt, privind Scrisoarea Preşedintelui României pentru aprobarea de către Parlament a extinderii ariei de dislocare a forţelor care participă în cadrul Coaliţiei Internaţionale anti-ISIL/Daesh pe ...

  12 decembrie 2018
  întrebare, Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al Combinatului Siderurgic Galaţi şi poziţia Ministerului Economiei faţă de vânzarea acestuia

  10 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 73/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Retrimitere.

  26 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. În urma discuţiilor cu toţi liderii partidelor politice, vă solicităm reîntoarcerea la comisie a poziţiei 27 - PL-x 148/2018 (Proiectul de Lege pentru ...

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 730/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Nu voi respecta cutuma parlamentară de a mulţumi iniţiatorilor şi colegilor parlamentari care au votat azi acest proiect de lege. O vor face, probabil, mai mult ...

  21 noiembrie 2018
  întrebare, Solicitare de date statistice despre învăţământul liceal şi superior de stat

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Înainte de a depune acest proiect, am studiat fenomenul de migraţie. Şi acolo, în urma studiilor făcute, am văzut că România nu este afectată numai de o migraţie spre exterior, spre celelalte state ...

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da.

  6 noiembrie 2018
  interpelare, Situația procedurilor de achiziție pentru efectuarea primelor studii ale drumurilor exprese Focșani-Brăila-Galați-Giurgiulești și Brăila-Buzău

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 168/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 637/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  16 octombrie 2018
  întrebare, Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al Combinatului Siderurgic Galaţi şi poziţia Ministerului Economiei faţă de anunţul privind probabila vânzare a acestuia

  16 octombrie 2018
  întrebare, Solicitarea de date despre Programul Operaţional Capital Uman, Axa Prioritară 6 - Educaţie şi competenţe

  16 octombrie 2018
  întrebare, Solicitarea de date statistice despre şomaj şi rata sărăciei

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  12 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP535/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 531/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006

  3 octombrie 2018
  întrebare, Solicitare de date statistice despre certificatele de naştere emise

  3 octombrie 2018
  întrebare, Solicitare de date statistice despre tranzitul frontierei de stat

  3 octombrie 2018
  întrebare, Solicitare de date statistice despre traficul de mărfuri pe Dunărea Maritimă

  3 octombrie 2018
  întrebare, Solicitare de date statistice despre traficul de mărfuri pe calea ferată

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 509/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  25 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 648/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 664/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  10 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Sunt de acord cu unul dintre antevorbitorii mei, care spera, îşi punea toate speranţele ca acest proiect de lege să facă ceva bun pentru sistemul de ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 747/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 64 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

  27 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 652/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 446/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 527/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.114/1996 privind locuinţele

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 528/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu

  30 mai 2018
  interpelare, Modificări propuse în cazul compensației pentru chirie aplicabilă polițiștilor

  30 mai 2018
  interpelare, Confirmarea îndeplinirii clauzelor din contractul de privatizare al Combinatului siderurgic Galați

  24 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 631/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 367/2018 Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 450/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

  17 aprilie 2018
  interpelare, Solicitarea desecretizării contractului de privatizare al Combinatului Siderurgic Galați

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 222/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 357/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  11 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 196/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 33/2007 privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Parlamentul European

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 522/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 187/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 197/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 198/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Prezent.

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 166/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale

  26 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Pentru îndreptarea unei erori materiale, vă adresăm rugămintea de a fi de acord cu modificarea titlului proiectului de lege, în "Lege pentru modificarea şi completarea ...

  19 martie 2018
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi ...

  12 martie 2018
  interpelare, Modificări propuse în cazul compensaţiei pentru chirie aplicabilă poliţiştilor

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere pe fond, ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ...

  20 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte Dragnea, Domnule preşedinte Tăriceanu, Stimaţi colegi, Am ascultat cu mare atenţie pe antevorbitorii mei şi, într-adevăr, înţeleg că metaforele penibile şi expirate sunt şi explică ...

  15 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Cu permisiunea dumneavoastră, o să suplimentez ceea ce a spus domnul preşedinte al comisiei mai devreme, cu o notă din partea Departamentului Legislativ, cu referire tot la ...

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 464/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea art. 2 lit. (f) din Legea nr. 294/2007, în sensul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/1994. În completare cu cele spuse anterior de doamna ...

  5 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea ...

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 343/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnilor preşedinţi de şedinţă, marginal 17. Prin anii 60 când, odată cu finalizarea lucrărilor pentru Combinatul Siderurgic Galaţi, în municipiul Galaţi, se ridicau şi actualele cartiere mari, pe ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Cu permisiunea dumneavoastră, o notă din partea Consiliului Legislativ, pentru a introduce o serie de precizări suplimentare, care clarifică proiectul. Notă cu privire la Proiectul de Lege. În urma ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, ...

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 310/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 276/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular, republicată, în scopul ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 81/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 592/2017 Propunere legislativă pentru dezvoltarea antreprenoriatului validat de piaţă şi stimularea creării de noi locuri de muncă

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 440/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii societăţilor 31/1990

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare înfiinţarea Gărzii Civile, structură care ar avea drept scop intervenţia în caz de situaţii de ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Consiliul Legislativ, Comisia pentru politică externă şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării au avizat favorabil acest proiect. Acordul supus ...

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2017 Proiect de Lege pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  3 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2018 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor

  25 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru transporturi ...

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP377/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Proiectul are ca obiect de reglementare declararea zilei de 26 octombrie - Ziua Mişcării de Rezistenţă Armată Anticomunistă, ocazie cu care autorităţile publice ...

  18 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  23 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 39/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 40/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  3 august 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 25/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 11/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, cu ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, BP265/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 137 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  31 mai 2017
  întrebare, Situaţie a numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare oferite de statul român, tinerilor de origine română, pentru a urma studiile în România.

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  30 mai 2017
  interpelare, Gestionare potenţiale infestări ale spaţiului verde cu populaţii de căpuşe exofile.

  30 mai 2017
  propunere legislativă, BP224/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  16 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre ...

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Raport asupra propunerii legislative privind modificarea şi completarea Legii nr. 562/2004 privind autorizarea instituţiilor publice din sistemul de apărare, ...

  18 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost ...

  12 aprilie 2017
  întrebare, Situaţia cu impact negativ generată de condiţiile climatice nefavorabile, care au condus şi pot conduce în continuare la blocarea şenalului navigabil pe Dunăre.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Propunerii legislative privind organizarea şi funcţionarea Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă. În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  10 aprilie 2017
  întrebare, Informaţii necesare pentru configurare situaţie persoane şomere la nivelul jud.Galaţi.

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Titlul acestei iniţiative este de actualitate, este de interes naţional, dar substratul şi felul în care a fost expusă, plus avizele negative pe care le-a primit ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Forma iniţiativei şi impactul ei juridic negativ, precum şi imposibilitatea retransmiterii ei către comisii ne fac să votăm în cunoştinţă de cauză pentru ...

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, 27 martie 1918 nu a fost numai un vis frumos, aşa cum l-a denumit Regele Ferdinand I, ci este şi o certitudine a întregirii neamului românesc. Ziua Unirii ...

  13 martie 2017
  întrebare, Stadiul operaţional, tehnic şi funcţional al Terminalului, plutitor multifuncţional de pasageri aflat în patrimoniului APDM Galaţi.

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, OK. În concluzie, situaţia juridică şi financiară a asociaţiilor de proprietari, in raport cu propriile cheltuieli şi cu furnizorii de servicii şi de utilităţi, este atât de complicată, încât ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Marea problemă a asociaţiilor de proprietari, una dintre marile probleme, este practica neunitară, atât în relaţia cu furnizorii, în relaţia cu membrii între ...

  1 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 454/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Bogdan Rodeanu, deputat USR În cunoştinţă de cauză asupra finalităţii intervenţiei mele, totuşi îndrăznesc să susţin amendamentul respins, pe care îl găsiţi la poziţia 5. Este vorba de ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bogdan Rodeanu mă numesc, sunt deputat al Circumscripţiei nr. 18. Amendamentul are numărul 138 marginal. Este un amendament care vizează drumul expres Galaţi - Brăila - autostrada A2 - ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, cu permisiunea dumneavoastră, 138. Am ridicat mâna.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Rodeanu Bogdan-Ionel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 18 Galaţi, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...