12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru modificarea art.4 din Decretul-lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri (PL-x 225/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 17. Proiectul de Lege pentru modificarea art. 4 din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri; PL-x 225/2019. Din partea iniţiatorului dacă este cineva? Domnul Andronache.

Gabriel Andronache Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am fi apreciat, pe procedură, dacă raportul era distribuit, pentru că am înţeles - şi vorbesc ca iniţiator al acestui proiect de lege - că au fost triate foarte multe amendamente faţă de forma iniţială a proiectului de lege, care vizează, practic, aproape dublarea indemnizaţiei pentru foştii deţinuţi politici. De aceea, repet, am fi apreciat dacă am fi văzut raportul, înainte de a pune în discuţie reglementarea. Revenind, însă, la propunerea legislativă realizată de Partidul Naţional Liberal, aceasta vizează creşterea indemnizaţiei pe an de închisoare pentru foştii deţinuţi politici, de la 400 de lei la 700 de lei. Este un act de reparaţie morală şi am susţinut tot timpul că această categorie trebuie susţinută, astfel încât suferinţele pe care aceştia le-au îndurat în închisoare să fie compensate de statul român. Am depus această iniţiativă legislativă. Ea a trecut de Senat. Iată, se află în dezbaterea Camerei Deputaţilor. În opinia noastră, forma iniţială trebuia păstrată şi, ca atare, vom susţine propunerea legislativă, în măsura în care ea nu se îndepărtează de obiectul său de reglementare. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Domnul Vexler. Domnule deputat, vă rog frumos. Raportul?

Adrian Solomon Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art. 4 alin. (1) din Decretul-lege nr. 118/1990, urmărindu-se majorarea indemnizaţiei acordate foştilor deţinuţi politici şi categoriilor asimilate, la 700 de lei pentru fiecare an de suferinţe din cauze politice, precum şi acordarea unor indemnizaţii copiilor persoanelor care au avut de suferit din motive politice, au fost deportate în străinătate ori constituite în prizonieri. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat, în şedinţa din 8 aprilie 2019. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Comisia propune plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege, cu amendamentele redate în anexa care face parte integrantă din prezentul raport.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Domnul deputat Vexler Silviu?

Silviu Vexler Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Deşi suferinţa cruntă a unor oameni nu poate fi cuantificată prin nicio sumă, acest proiect de lege este un gest reparatoriu care este mai mult decât bine-venit şi un gest deosebit. Grupul minorităţilor naţionale va susţine integral adoptarea acestui proiect şi îmi permit ca în nume propriu, dar şi al colegilor din grup, să-i felicit atât pe iniţiatorii proiectului, pe colegii care au depus amendamente, cât şi modul exemplar în care am colaborat pentru adoptarea acestui proiect astăzi! Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Domnul deputat Gheorghe Andrei Daniel.

Andrei Daniel Gheorghe Vă mulţumesc. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal susţine, cum a spus şi colegul mai devreme, forma iniţială pe care noi am propus-o cu privire la această lege. Este vorba de 700 de lei pentru fiecare an de detenţie a persoanelor care au fost deţinuţi politici sub regimul comunist. Această lege a fost iniţiată ca o măsură reparatorie cu privire la tragedia regimului comunist şi la ceea ce s-a întâmplat timp de 45 de ani. Sute de mii de români au trecut prin infernul închisorilor comuniste, alte milioane şi milioane de români au suferit cu toţii de persecuţiile acestui regim criminal care a ţinut România închisă şi prizonieră timp de peste patru decenii. Acum, poate că este un pic cam târziu. Din păcate, numărul deţinuţilor politici care mai sunt în viaţă este tot mai mic. Acest lucru, probabil, trebuia făcut cu mult timp în urmă şi, din păcate, nu pot decât să remarc discrepanţa uriaşă între indemnizaţiile - îmi permit să spun - derizorii, mizere, pe alocuri, de care beneficiază foştii deţinuţi politici, persoanele strămutate, persoanele deportate şi persoanele care au fost victimele abuzurilor regimului comunist, în comparaţie cu foştii torţionari, în comparaţie cu foştii ofiţeri de securitate şi de miliţie care au derulat anchetele respective, care au abuzat, în numele regimului totalitar, şi care au fost implicate inclusiv în ceea ce putem numi crimele unui regim odios, un regim care dorim să nu se mai întoarcă niciodată. Aşadar, cred că ar trebui să avem mai multă consideraţie pentru aceşti oameni, sunt nişte eroi ai zilelor noastre, sunt nişte oameni care, prin pilda demnităţii lor, au salvat onoarea unei naţiuni. Deţinuţii politici merită mai mult respect şi merită mai multă consideraţie din partea noastră. Pe vreme aceea, când foarte multora dintre noi ne era teamă să vorbim, ei au avut curajul să vorbească, au avut curajul să înfrunte un regim criminal, să se împotrivească şi să-şi rişte viaţa. Să ne gândim că pur şi simplu vorbim despre nişte supravieţuitori ai unui regim de teroare, un regim de represiune, ultimii supravieţuitori a ceea ce a însemnat regimul represiv comunist. Aşadar, este un fapt absolut necesar această lege. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Bulai Iulian?

Iulian Bulai Am fost rugat de colegii din sală să fiu scurt şi voi fi scurt. Bineînţeles că USR susţine aceste măsuri. Avem nevoie să reparăm abuzurile prin care au trecut mii de români care au stat pe nedrept în închisoare, care au suferit pentru dreptate, pentru libertăţi, pentru dorinţa de a spune că nu sunt de acord cu abuzurile comuniste. Haideţi să folosim această oportunitate de a repara crimele petrecute în trecut şi pentru a evalua cine sunt adevăraţii eroi din zilele noastre, pentru a vedea dacă, într-adevăr, toţi eroii, de exemplu, de la Revoluţie, merită să fie consideraţi în continuare persoane care primesc o anumită indemnizaţie. Avem printre noi şi în Parlament asemenea persoane; persoane care se aflau în acelaşi timp în două locaţii. Sunt eroi! Primesc o indemnizaţie pe care nu o merită! Pe de altă parte, avem mii de persoane a căror urmaşi nu sunt nici pe departe asiguraţi de statul român că-şi cer scuze pentru crimele la adresa înaintaşilor lor. Mi-ar face mare plăcere să-l văd în faţa mea pe domnul Rădulescu, să ne explice mai mult cum de dumnealui a reuşit să fie erou şi la Piteşti, şi la Timişoara, în acelaşi timp, şi cum de, după atât de mulţi ani în Parlamentul României, nu a reuşit să rezolve problema deţinuţilor politici din România. Haideţi să fie acesta un punct de plecare, nu doar pentru a repara ce nu am făcut până acum, ci şi pentru a vedea cine au fost cu adevărat adevăraţii eroi şi a face ordine în trecutul nostru. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul deputat Bacalbaşa sau domnul Solomon?

Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa Este o lege absolut necesară, moralmente, din păcate extrem de tardivă. Eu felicit Partidul Liberal că a propus această lege, cu atât mai mult cu cât preşedintele Partidului Liberal este fiu de securist din anii '60 şi, sigur, renegarea crimelor tatălui trebuie făcută cu seninătate, deoarece copiii nu-s vinovaţi! (Vociferări.)

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumim, domnule deputat. Domnul Solomon. Drept la replică, la ce? La partid, generic? Am înţeles.

Adrian Solomon Eu l-aş felicita pe toţi colegii mei care au fost de acord cu această iniţiativă şi au considerat că trebuie în sfârşit să ne uităm şi către victimele regimurilor totalitare. Eu aş zice că acest decret din 1990 ar trebui unificat cu victimele holocaustului şi supravieţuitorii celor care au suferit şi în vremea dictaturilor fasciste din România şi ar trebui să le dăm tuturor aceleaşi drepturi, aceleaşi însemne de recunoştinţă, pentru că nu sunt mai opresaţi cei care au suferit în vremea comuniştilor, decât cei din vremea naziştilor, pentru că pot fi, poate, invers situaţiile. Trebuie, odată pentru totdeauna, la 30 de ani de la căderea comunismului, să încetăm să mai punem în oglindă că unii sunt mai merituoşi ca alţii. Şi cei din anii '50, '60, până în '64 au suferit - şi au suferit pe nedrept -, de multe ori poate neştiind de ce au suferit, neavând vreo vină, dar, totuşi, eroii revoluţiei, mulţi, puţini, cum sunt, au fost cei care au reuşit să răstoarne regimul comunist, reuşindu-le revolta. Trebuie, prin urmare, să ne închinăm cu bună-credinţă în faţa tuturor şi să nu-i acuzăm pe unii sau pe alţii că au suferit mai mult sau mai puţin. Propun, deci, tuturor colegilor mei ca din toamnă să ne aşezăm cu seriozitate asupra celor două legi şi să unificăm drepturile, pentru că, dacă ne uităm acum la drepturile supravieţuitorilor holocaustului, sunt la jumătate faţă de cele pe care le stabilim astăzi, prin lege. De aceea, eu pledez pentru recunoştinţă, dar recunoştinţa cu "R" mare.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii la titlu? Observaţii? Preambul? Nu. Adoptate. Sunt nouă amendamente admise. Intervenţii? La care dintre amendamente? Vă rog.

Bogdan-Ionel Rodeanu Domnule preşedinte, Raportul la acest proiect nu este publicat pe site şi nici nu a fost adus de către staff. Nu putem să ...

Ion-Marcel Ciolacu Propuneţi... Facem o pauză de zece minute până îl publicăm?

Bogdan-Ionel Rodeanu Nu, nu!

Ion-Marcel Ciolacu Spuneţi, că n-am nicio...

Bogdan-Ionel Rodeanu Nu, nu! Ne consultăm imediat.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. La amendamente dacă sunt intervenţii? Nu. Proiectul de lege rămâne la votul final.

Gabriel Andronache Procedură!

Ion-Marcel Ciolacu Pe procedură, vă rog. Domnul Andronache.