PL-x nr. 168/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

Sponsori: Bogdan-Ionel Rodeanu, Ovidiu Alexandru Raeţchi, Andrei Pop, Eugen Bejinariu, Norbert Apjok, Marius-Gheorghe Surgent, Nicolae-Daniel Popescu, Dorel-Gheorghe Căprar

cdep

6 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.2293/03.04.2020 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului (pag.29, poz.65)
9 aprilie 2019
Camera Deputaților
3 aprilie 2019
Camera Deputaților
2 aprilie 2019
Camera Deputaților

primire punct de vedere de la Guvern - cu nr.2882/02.04.2019 (negativ)

(pdf) Punctul de vedere al Guvernului
25 martie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru industrii şi servicii
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională
termen depunere amendamente: 05.04.2019
termen depunere raport: 16.04.2019
20 martie 2019
Senat
adoptat de Senat
adoptare cu respectarea prevederilor art.76 alin.(2) din Constitutia României
(pdf) Forma adoptată de Senat
5 noiembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

5 noiembrie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor