Silviu Vexler

Activitate

Afiliere politică

  15 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege, aflat pe ordinea de zi, astăzi, rezolvă în primul rând o serie de probleme administrative şi neclarităţi, dar în mod special ...

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului ...

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, În temeiul art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 399/2018, cu dezbaterea pe fond, în procedură ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Astăzi se împlinesc 80 de ani de la momentul când în România a fost interzis dreptul de exercitare a religiei, pentru evreii care trăiau atunci. Cred că este un gest istoric şi moral pe care ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Apreciez unanimitatea cu care a fost adoptat acest proiect. (Vociferări.) Mă voi abţine.

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, În anul 2004, pe baza raportului Comisiei Internaţionale pentru Studierea Holocaustului din România, pentru prima dată, ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Deşi suferinţa cruntă a unor oameni nu poate fi cuantificată prin nicio sumă, acest proiect de lege este un gest reparatoriu care este mai mult decât ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Nu este o chestiune de procedură, este o problemă personală. Aş vrea să împărtăşesc cu dumneavoastră trei veşti pe care le-am primit în mai puţin de o ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă mulţumesc tuturor pentru votul de adoptare, în unanimitate. Este cu atât mai frumos cu cât acest vot are loc în ziua în care evreii din toată lumea încep ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor, Pe foarte scurt. Proiectul vizează una din cele mai importante tradiţii ale poporului evreu din întreaga lume, şi anume modul şi felul în care se realizează înmormântarea ...

  13 martie 2019
  propunere legislativă, BP178/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.34/2008 privind organizarea şi funcţionarea Sistemului unic pentru apeluri de urgenţă

  12 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 126/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eram aproape pregătit să spun că vă mulţumesc pentru adoptarea în unanimitate, dar voi spune în cvasiunanimitate. Le mulţumesc chiar şi colegilor care s-au ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Aş vrea să încep prin a vă explica foarte pe scurt motivul pentru care am adresat rugămintea insistentă şi de suflet, dacă doriţi, asupra acestui proiect. În ...

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 69/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 70/2019 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru studierea istoriei comunităţilor evreieşti din România

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, BP51/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 685/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L616/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Încep prin a mulţumi tuturor grupurilor parlamentare pentru adoptarea aproape în unanimitate a acestui proiect. Ştiţi, suntem, probabil, ultima generaţie care mai are ocazia sau ...

  24 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de lege aflat în discuţie astăzi vine să corecteze o situaţie deosebit de gravă. Un număr de supravieţuitori ai Holocaustului, din ...

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 661/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Vârstnice

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 245 din 26 iunie 2017, ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Deputatul armean, în obligatoriu trebuie să meargă la Iftar şi italianul! Două gânduri foarte scurte şi închei. De la începutul acestui mandat am primit tot felul de mesaje care mi-au fost adresate, ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc frumos tuturor pentru acest vot. Aţi făcut astăzi un gest mai important decât vă puteţi da seama acum. Aşa cum am menţionat azi dimineaţă, anul acesta, foarte curând, se împlinesc 80 de ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Voi fi foarte scurt. Într-adevăr, anul acesta se împlinesc 80 de ani de la introducerea legilor rasiale şi antievreieşti din România. Aş putea detalia acest subiect, ...

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 501/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 528/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi sau cărţi în format electronic, necesare îmbunătăţirii calităţii activităţii didactice, în învăţământul preuniversitar

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 527/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 446/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 718/2018 Propunere legislativă pentu modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 522/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 187/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Perfecţiunea nu cred că există şi nu cred că a fost inventată de nimeni, dar această ordonanţă a venit şi a corectat o serie de neclarităţi legislative, ...

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, s-a făcut o mică confuzie între două proiecte de lege. Ambele cereri de reexaminare... (Vociferări.) S-a întâmplat! Pe scurt, cererea de reexaminare a ...

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 403/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Stimaţi colegi, Vă mulţumesc pentru sprijinul acordat acestui proiect, adoptat în unanimitate, după cum am văzut. În 2018, deci anul ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, La momentul intrării României în Primul Război Mondial, marea majoritate a evreilor care trăiau pe teritoriul de atunci al României nu aveau ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, ...cum s-a înregistrat în sistem.

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Situaţia este în felul următor. Pentru că ordonanţa care este organică nu a întrunit numărul de voturi la Senat... Deci, fiind organică, când a fost la vot la Senat nu a întrunit ...

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 603/2017 Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial

  6 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "A bi gezunt! A git iur!", care se traduce prin "Să fie într-un ceas bun şi într-un an bun!" Stimaţi colegi, Vă mulţumesc foarte mult pentru votul în unanimitate. Este un moment frumos şi de suflet ...

  27 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Este un proiect la care ţin, într-un mod cu totul deosebit. Limba idiş este limba istorică, care a fost vorbită de secole încoace, de evreii din ...

  27 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Pot?

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor, În numele Comunităţilor Evreieşti din România, vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră. Prin adoptarea aproape unanimă a acestui proiect de lege arătaţi, practic, un semn de ...

  20 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Potrivit tradiţiilor iudaice, înmormântarea persoanelor decedate şi, respectiv, pregătirea acestora pentru înmormântare are o ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor colegi. În forma finală, aşa cum a rezultat din comisie, proiectul vine să corecteze o hibă legislativă pentru cei care primesc ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2017 Proiect de Lege privind externarea din unităţile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 405/2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 408/2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 30 mai - ziua limbii şi teatrului idiş

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Cred că colegul nostru a făcut o mică confuzie. Această ordonanţă de urgenţă, care este de anul trecut dată, nu a modificat Legea salarizării, de altfel ar fi destul de greu să ...

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor. Stimaţi colegi, Am încheiat aseară, după multe discuţii, dezbaterile asupra acestui proiect de lege. Cred că a fost un dialog foarte bun, chiar dacă pe alocuri ...

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Mă treci şi pe mine, te rog? Vexler.

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Voi încerca să fiu foarte scurt. Pentru cei dintre dumneavoastră care nu au avut ocazia să cunoască foarte bine, unul dintre punctele centrale al iudaismului şi ...

  16 mai 2017
  interpelare, Acte de antisemitism şi vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Bucureşti.

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi, Este un proiect la care am ţinut în mod cu totul special, pentru că reprezintă un gest de demnitate şi umanitate faţă de o ...

  9 mai 2017
  întrebare, Vandalizarea Cimitirului Evreiesc din Bucureşti.

  9 mai 2017
  întrebare, Distrugerea monumentelor funerare în Cimitirul Evreiesc din Bucureşti.

  8 mai 2017
  întrebare, Încălcări ale prevederilor OUG 31/2002.

  8 mai 2017
  întrebare, Mesaje, în mediul online, având caracter antisemit, legionar, rasist sau xenofob.

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 36/2016, cu dezbaterea pe fond, în procedură obişnuită, a Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 76/2002 ...

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată, prin adresa Pl-x 88/2016, cu dezbaterea pe fond, în ...

  20 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 149/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, O eroare materială, la marginalul 12, respectiv art. 7 alin. (1). În vederea îndreptării erorii materiale, sugerăm înlocuirea expresiei "eludările acesteia", cu expresia "eludările dispoziţiilor ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doar o rugăminte.

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Raport asupra Proiectului de Lege privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale. Comisia pentru muncă şi protecţie socială a fost sesizată cu ...

  27 februarie 2017
  întrebare, Contribuţia evreilor la dezvoltarea cinematografiei româneşti.

  23 februarie 2017
  întrebare, Fotografia vieţii evreieşti din România.

  22 februarie 2017
  întrebare, Relaţionarea minorităţilor naţionale şi a cultelor religioase cu Autorităţile Publice.

  21 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, Am ascultat cu atenţie intervenţia colegului de la PMP şi trebuie să fac o completare. Nu ştiu care sunt acele atacuri împotriva ...

  20 februarie 2017
  întrebare, Discriminarea pe criterii etnice, religioase şi instigarea la ură rasială.

  20 februarie 2017
  întrebare, Comunităţile Evreieşti din România şi patrimoniul radiofonic.

  14 februarie 2017
  întrebare, Mesaje cu caracter antisemit-legionar în mediul audiovizual.

  14 februarie 2017
  întrebare, Viaţa evreilor din România în imaginile TVR.

  13 februarie 2017
  întrebare, Prezenţa comunităţilor evreieşti în arhiva CNSAS.

  13 februarie 2017
  întrebare, Încălcări ale prevederilor OUG 31/2002.

  6 februarie 2017
  întrebare, Răspândirea mesajelor cu caracter antisemit, legionar, rasist sau xenofob.

  6 februarie 2017
  întrebare, Răspândirea mesajelor cu caracter antisemit, legionar, rasist sau xenofob.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vexler Silviu, deputat ales la nivel naţional, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ţării; Jur să ...