20 martie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr.254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare (PL-x 69/2019). ( rămas pentru votul final )

Eugen Nicolicea 13 1 . Proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 254/2017 privind externarea persoanelor decedate de religie mozaică din unităţile sanitare; PL-x 69/2019. Dacă iniţiatorul doreşte să ia cuvântul? Vă rog, domnule deputat Vexler.

Silviu Vexler Doamnelor şi domnilor, Pe foarte scurt. Proiectul vizează una din cele mai importante tradiţii ale poporului evreu din întreaga lume, şi anume modul şi felul în care se realizează înmormântarea etnicilor evrei. Este o tradiţie în vigoare, pentru noi, de peste 5.000 de ani, care se respectă în întreaga lume. Şi o considerăm, în primul rând, ca un respect acordat persoanei decedate. Vreau să-i mulţumesc domnului doctor Buicu şi colegilor din Comisia pentru sănătate, pentru sprijinul pe care l-au acordat, de la început, acestui proiect; domnului Pambuccian şi colegului meu, domnului Ibram Iusein, pentru că au înţeles necesitatea; dumneavoastră, domnule vicepreşedinte, pentru sfaturile acordate. Şi trebuie să-mi fac o datorie de onoare să subliniez sprijinul pe care l-am primit, de la început, din partea colegilor de la UDMR, în elaborarea proiectului. Vă mulţumesc mult. Şi vă rog să aveţi amabilitatea să-l susţineţi.

Eugen Nicolicea Da. Din partea comisiei sesizate în fond, domnul deputat Corneliu-Florin Buicu, preşedintele Comisiei pentru sănătate şi familie, prezentaţi raportul.

Corneliu-Florin Buicu Vă mulţumesc. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul. Am avut în vedere, la întocmirea prezentului raport, avizul favorabil al Consiliului Legislativ şi punctul de vedere favorabil al Guvernului. Membrii comisiei au votat, în unanimitate, şi au adoptat raportul. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În urma finalizării dezbaterilor, vă rugăm să votaţi proiectul de lege în forma prezentată de Senat. Mulţumesc.

Eugen Nicolicea Mulţumesc. Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul în cadrul dezbaterilor generale? Nu. Întrucât noi nu avem amendamente, proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.